Komentarai 252 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga

2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga 2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga

Ir Baltijos rinkų kompanijos jau pradėjo skelbti metinius ir ketvirčio rezultatus, tai idėjų jau yra.
Prekyba buvo aktyvi šiandien. Milijoną padaryti labiausiai stengėsi Šiaulių banko ir PRFoods akcijos.
Šiaulių banko akcijų kaina kilo be tiesioginių sandorių.
Nuotaikos šiandien buvo pesimistinės, daugiau kainų krito nei kilo. O žaliavo tik Vilniaus akcijų indeksas. Ir tai nedaug, vos 0.02%.


1 pav. LHV Group pradės skelbti finansinius planus ir mėnesinius rezultatus.
Pozicijoje formuojasi palaikymas ties 9.20.


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. pardavimo pajamos sudaro 103,8 mln. Eur arba 5,3 proc. mažiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu – 109,7 mln. Eur. Grynasis Bendrovės pelnas per 2016 m. siekia 13,9 mln. Eur arba 36,9 proc. mažiau, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, kai pelnas sudarė 22,0 mln. Eur. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas bei nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) už 2016 m. sudarė 28,6 mln. Eur, ir jis sumažėjo 22,9 proc. lyginant su atitinkamu 2015 m. periodu, kai EBITDA siekė 37,1 mln. Eur.
Vadovybės komentaras:
Praėjusius metus neabejotinai galime pavadinti augimo metais. Veiklos apimtys 2016 m. reikšmingai išaugo: tiek naftos, tiek ir SGD terminalų veiklos apimtys pasiekė rekordines aukštumas. Viso Klaipėdos uoste per KN valdomus terminalus perkrauta 8,2 mln. t krovinių, kas sudaro apytikriai 20% viso Klaipėdos uosto krovos.
KN naftos terminaluose Klaipėdoje bei Subačiuje iš viso 2016 m. perkrauta 7,3 mln. tonų naftos produktų arba 13,6 proc. daugiau lyginant su 2015 m., kuomet perkrauta beveik 6,5 mln. t. Reikšmingai išaugęs naftos produktų krovos srautas parodė, kad KN terminalas profesionaliai ir efektyviai įvykdo krovos paslaugas. Pagrindinė priežastis dėl krovos augimo siejama su AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų krovos rezultatais, kurie nuo 2005 m. – geriausi. Praėjusiais metais tranzitiniai krovinių srautai iš Baltarusijos gamyklų taip pat buvo didesni, nepaisant šių krovinių srautų sumažėjimo antroje metų pusėje.
SGD terminalo išdujinimas per 2016 m. sudarė 14,6 mln. MWh arba 3,2 karto daugiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu kai išdujinta 4,6 mln. MWh. Tai didžiausios laivo-saugyklos „INDEPENDENCE“ veiklos apimtys per veiklos istoriją. Galima teigti, jog 2016 m. SGD terminalo rezultatai atliepia rinkos poreikį bei užtvirtina SGD terminalo, kaip energetinio šaltinio naudą. Pažymėtina, jog praėjusiais metais vidutiniškai Lietuva daugiau dujų importavo per SGD terminalą nei per vamzdyną iš Rusijos. Tai akivaizdus naudos pavyzdys kai importuojamos dujų kainos koreliuoja su pasaulinėmis dujų kainomis, o Bendrovė sugeba efektyviai ir sėkmingai dirbti su trimis terminalo naudotojais.
Lygiagrečiai sėkmingai vykdomoms naftos produktų ir SGD krovos veikloms, įgyvendinome ne vieną investicinį projektą, kurie numatyti 2016 - 2020 m. KN strategijoje. Šie projektai užtikrins mūsų valdomos infrastruktūros optimalų veikimą, veiklų efektyvumą ir plėtrą.
AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. finansiniai rezultatai įrodo intensyvią ir efektyvią KN veiklą. Nepaisant išaugusių veiklos apimčių bei vystomų projektų, profesionaliai suvaldytos Bendrovės sąnaudos ir užtikrinta aukšta grąža akcininkams. Ataskaitiniu periodu nuosavo kapitalo grąža sudaro 7,1 proc., EBITDA marža – 27,6 proc.
2016 m. KN naftos terminalų pajamos sudarė 34,0 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. krovos pajamomis (37,3 mln. Eur), sumažėjo 8,5 proc. Pasikeitusi situacija naftos produktų krovos rinkoje pakoregavo teikiamų paslaugų kainodarą bei perkrovos sutarčių struktūrą, dėl ko sumažėjo šios veiklos pardavimo pajamos.
KN valdomo SGD terminalo pajamos per 2016 m. sudarė 67,0 mln. Eur, kai per 2015 m. - 69,9 mln. Eur. Pajamų sumažėjimas susijęs su mažesniais gamtinių dujų vartojimo pajėgumais. Atkreiptinas dėmesys, jog SGD terminalo pelno lygis apsprendžiamas pagal numatytą reguliavimą LR galiojančių teisės aktų tvarka ir bus kompensuotas per kitus laikotarpius.
Rinka rezultatus įvertino adekvačiai.


3 pav. AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės apyvarta 2016 m. augo 20,5 proc. ir pasiekė 22,8 mln. eurų. Per paskutinį 2016 m. ketvirtį grupės pardavimai sudarė 6,1 mln. Eur., t.y. 25,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais.
Bendrovės „Utenos trikotažas“ metinė apyvarta 2016 m. sudarė 19,6 mln. Eur. ir buvo 22,5 proc. didesnė nei 2015 m. Per paskutinius tris metų mėnesius bendrovės pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 31,6 proc. ir pasiekė 5,2 mln. eurų.
„2016 metais fiksuotas nuoseklus bendrovės augimas patvirtina, kad prieš keletą metų atnaujinta verslo strategija, nukreipta į aukštesnės pridėtinės vertės, ekologiškus, aukštos kokybės gaminius, duoda norimų rezultatų. Atsižvelgiame į pasaulines tendencijas, susijusias su švaria gamyba ir aukščiausiais aplinkosaugos standartais, kuriame novatoriškas medžiagas ir plečiame tai vertinančių klientų portfelį“, – sako „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.
Nuo 2017 m. „Utenos trikotažas“ oficialiai prisijungė prie „Greenpeace“ projekto „Detox“ ir įsipareigojo iki 2020 m. savo gamybos grandyse eliminuoti žaliavas, galinčias turėti neigiamą poveikį žmogui ar aplinkai visuose produkto gyvavimo etapuose. „Be „Utenos trikotažo“ yra vos kelios tokios gamybos įmonės visame pasaulyje, kurios įvykdė „Greenpeace“ keliamas sąlygas ir gavo teisę prisijungti prie Detox“ projekto. Tai dar vienas svarbus bendrovės žingsnis įtvirtinant savo išskirtinumą konkurencingoje tekstilės rinkoje“, – priduria A. Šabūnas.
Prie 2016 m. grupės pardavimų augimo reikšmingai prisidėjo „Šatrija“. Specializuotus drabužius siuvančios bendrovės pardavimai 2016 m. augo 16,6 % ir pasiekė 3 mln. eurų.
„Šiemet „Šatrijos“ augimą lėmė trys pagrindinės priežastys: atslūgusi Rusijos ekonominės krizės įtaka, gamybos našumo didinimas ir besitęsiantis kontraktas su Lietuvos kariuomene“, – vardina A. Šabūnas.
„Utenos trikotažo“ įmonių grupės vadovas priduria, kad 2016 m. „Šatrija“ įvykdė didžiulį 12 000 vnt. užsakymą Malaizijos ugniagesiams, bendrovės pirkėjų sąrašą papildė Naujosios Zelandijos ir Vokietijos ugniagesiai gelbėtojai.


4 pav. Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovė ESO, kuri veiklą pradėjo nuo 2016 metų sausio 1 dienos sujungimo būdu reorganizavus AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ (toliau – „Lietuvos dujos“ ), per 2016 metus, remiantis preliminaria neaudituota finansine atskaitomybe, uždirbo 92,86 mln. eurų grynojo pelno.
Palyginti su LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotu 2015 metų grynuoju pelnu, kuris siekė 85,48 mln. eurų, tai 8,6 proc. daugiau. Grynojo pelno augimą lėmė padidėjusios pajamos ir sumažėjusios veiklos sąnaudos.
ESO pajamos 2016 metų sausio-gruodžio mėnesiais siekė 650,06 mln. eurų ir buvo 1,9 proc. didesnės nei 2015 metais atitinkamu laiku, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotos pajamos buvo 637,87 mln. eurų. Pajamos augo dėl didesnių elektros ir gamtinių dujų paskirstymo apimčių.
Bendrovės veiklos sąnaudos 2016 metais siekė 98,56 mln. eurų – 11,54 proc. mažiau nei 2015 metais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotos veiklos sąnaudos siekė 111,31 mln. eurų.
2016 metų sausio-gruodžio mėnesiais ESO uždirbo 163,79 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 10 proc. daugiau nei 2015 metais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduota EBITDA buvo 148,91 mln. eurų.
„Pirmieji ESO veiklos metai viršijo mūsų lūkesčius. Dviejų operatorių – elektros ir dujų – sutelkimas leido reikšmingai padidinti veiklos efektyvumą, sumažinti veiklos sąnaudas ir tiesiogiai prisidėti prie palankesnių paslaugų kainų. Džiaugiamės, jog dujų skirstymo paslaugos kaina šiemet sumažėjo pirmą kartą per penkerius metus, o elektros kaina gyventojams – mažėja jau ketvirtus metus iš eilės. Antrųjų veiklos metų tikslai dar ambicingesni: kelsime veiklos efektyvumo kartelę, didinsime tinklų modernizavimo investicijas ir pasiūlysime klientams naujų paslaugų“, – sakė ESO generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
Pildymosi signalas @0.874.


5 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.
Bendrovė skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2016 m. dvylikos mėnesių finansinius rodiklius:
Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2016 m. Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 151,76 mln. eurų ir yra 25,3 proc. mažesnės nei 2015 m. pardavimo pajamos (203,10 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2016 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 58,00 mln. eurų ir yra 15,4 proc. didesnis nei 2015 m. EBITDA (50,27 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2016 m. grynasis pelnas sudaro 39,79 mln. eurų. 2015 m. Bendrovė patyrė 0,23 mln. eurų grynojo nuostolio.
Remtinos elektros energijos gamybos kvotos panaikinimas nuo 2016 m. pradžios tapo pagrindine Bendrovės pajamų mažėjimo priežastimi. Dėl to Elektrėnų komplekse 2016 m. buvo pagaminta 0,491 TWh elektros energijos, t. y. 54 proc. mažiau negu 2015 m. (1,067 TWh). Dėl mažesnės gamybos atitinkamai žymiai mažėjo (-43 proc.) ir Bendrovės patirtos kintamosios sąnaudos. Be to, efektyviai organizuojant bei atliekant remonto darbus ir nuolat tobulinant veiklos procesus, Bendrovei pavyko reikšmingai sumažinti ir veiklos sąnaudas. Sąnaudų mažėjimas Elektrėnų komplekse, kuris 2016 m. teikė viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) bei tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, siekė beveik 10 proc., o tai neša tiesioginę naudą elektros energijos vartotojams, nes prisideda prie elektros energijos tarifo mažinimo.
Bendrovės darbuotojų profesionalumas ir gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios situacijos rinkoje padėjo efektyviausią Elektrėnų komplekso įrenginį – kombinuoto ciklo bloką – išnaudoti tuomet, kai labiausiai reikėjo prisidėti prie elektros energijos kainų didmeninėje rinkoje stabilizavimo. Per 2016 m. kombinuoto ciklo blokas (KCB) buvo įjungtas net 58 kartus. Palyginti, per visus 2015 m. – tik 14 kartų. KCB pagaminta konkurencinga elektros energija buvo parduota rinkoje ir per metus leido uždirbti beveik 6 mln. eurų bendrojo pelno, kuris bus skirtas VIAP tarifo vartotojams sumažinimui.
Besikeičiant situacijai rinkoje efektyviau ir lanksčiau dirbo ir Bendrovės valdomos hidroelektrinės, kurios, pradėjus veikti naujoms jungtims su Švedija ir Lenkija, susidūrė su didesne konkurencija. Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė 2016 m. pagamino 0,363 TWh arba 32 proc. daugiau elektros energijos negu 2015 m. (0,273 TWh). Kruonio HAE gamyba sumažėjo 22 proc. (nuo 0,665 TWh iki 0,517 TWh), tačiau ši elektrinė suvaidino itin svarbų vaidmenį užtikrinant elektros energijos tiekimo saugumą, kai „NordBalt“ jungties veikla buvo nestabili. Jungčiai atsijungus, ypač pirmojoje 2016 m. pusėje, pirmoji į pagalbą skubėdavo būtent Kruonio HAE: avarinis rezervas šioje elektrinėje per 2016 m. buvo aktyvuotas 57 kartus (2015 m. – 20 kartų).
Išaugusi antrinio rezervo paslaugos apimtis 2016 m. pagerino Bendrovės reguliuojamos veiklos EBITDA rezultatą, o komercinėje veikloje, nepaisant didesnės konkurencijos, hidroelektrinėms pavyko išlaikyti panašų EBITDA rodiklį, kaip 2015 m. Vis tik Bendrovės EBITDA pokyčiui 2016 m. lyginant su 2015 m. esminę įtaką darė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimai, susiję su Bendrovės 2010–2012 m. veiklos patikrinimu bei pripažinimu turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovės 2015 m. finansinėse ataskaitose nebuvo pripažinta dalis reguliuojamos veiklos pajamų ir tai turėjo 15,9 mln. eurų neigiamą įtaką Bendrovės EBITDA rodikliui. Tuo tarpu 2016 metais tie patys sprendimai finansinėms ataskaitoms turėjo neigiamą 5,6 mln. eurų įtaką. Kaip buvo pranešta, 2016 m. spalio 17 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino VKEKK nutarimą, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir kurio pagrindu buvo reguliuojamos Bendrovės komercinės veiklos pajamos.
Grynasis Bendrovės pelnas 2016 m. buvo didesnis negu 2015 m. dėl didesnės EBITDA ir vienkartinių veiksnių įtakos: verslo dalies pardavimo 2016 m. pradžioje (apskaitytas rezultatas prieš mokesčius – 19,8 mln. eurų) bei 2015 m. apskaityto turto vertės sumažėjimo, susijusio su sprendimu dėl 5 ir 6 blokų eksploatacijos nutraukimo, kas 2015 m. grynąjį pelną sumažino 30 mln. eurų.


6 pav. 2017 m. sausio 31 d. įvykusio neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės įstatų keitimas.
-Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų).
-Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).
-Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką.
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;
2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
(i) Vladą Lašą;
(ii) Rimantą Rudzkį;
(iii) Liudą Navicką.
3. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

2016 m. gruodžio 2 d. AUGA group, AB paskelbė pranešimą apie esminį įvykį dėl Vokietijos bendrovės KTG AGRAR SE Lietuvos ir Vokietijos dukterinių bendrovių akcijų įsigijimo. AUGA group, AB informavo, kad sandoris bus pilnai užbaigtas gavus Konkurencijos Tarybos leidimą, reikalingą įsigijimui ir koncentracijai vykdyti. Toks leidimas buvo gautas 2017 m. sausio 12 d.
AUGA group, AB informuoja, kad Vokietijos bendrovės KTG AGRAR SE žemiau nurodytų Lietuvos ir Vokietijos dukterinių bendrovių akcijų įsigijimo procesas sėkmingai užbaigtas:
KTG Agrar UAB;
UAB Agrar Raseiniai;
UAB Agrar Mažeikiai;
UAB PAE Agrar;
UAB Delta Agrar .
fentus 10. GmbH;
norus 26. AG;
LT Holding AG;


7 pav. Šiandien „Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ tampa viena įmone. „Telia Lietuva“ – #visakotinklas – iš vienų rankų teiks telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas.
„Metus trukęs bendrovių susijungimas į „Telia“ – daugiau nei įmonių integracijos pabaiga. Tai yra technologijų apjungimo pradžia, kurios reikia ateities paslaugoms kurti. Taip galėsime realizuoti dar daugiau idėjų. Į vieną, visą ko tinklą sujungiame viską, ko reikia žmonėms ir verslui. Ten, kur jiems to reikia – nuo namų iki darbo, nuo Parnidžio kopos iki Medininkų pilies,“ – sako Kęstutis Šliužas, „Telia Lietuva“ vadovas.
„Telia Lietuva“ teiks daugiausiai telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų iš vienų rankų Lietuvoje. Tokių, vienu vardu veikiančių integruotų telekomunikacijų bendrovių, pasaulyje dar yra nedaug, o Baltijos jūros regione – tik Vokietijoje ir Estijoje.
„Planuojame, kad pradėjus masiškai diegti 5G technologiją mūsų šviesolaidžio ir mobiliojo ryšio tinklai leis sukurti visiškai naujos kokybės skaitmeninę aplinką. O tai reiškia technologinę revoliuciją versle, namų ir darbo aplinkoje“, – sako K. Šliužas.
„Telia Lietuva“ sukurta prie „Teo“ prijungiant „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“, tuo pačiu pakeičiant veiklą tęsiančios bendrovės pavadinimą. Šiandien registruojamas bendrovės pavadinimas – Telia Lietuva, AB. Tačiau kasdieniuose tekstuose, kurie nėra formalūs dokumentai, bendrovės pavadinimas bus rašomas paprastai – „Telia Lietuva“ arba tiesiog „Telia“.
„Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ prekių ženklai ir įmonių pavadinimai ateityje nebus naudojami. „Telia Lietuva“ savo paslaugoms naudos pagrindinį – „Telia“ prekės ženklą.
Paslaugų sąlygos klientams nesikeičia, anksčiau sudarytų sutarčių persirašyti nereikia.
Visoje Lietuvoje su „Telia“ prekės ženklu veikia 70 klientų aptarnavimo salonų. Privatūs klientai telefonu aptarnaujami numeriu 1817, o verslo - 1816.
Pildymosi signalas @0.950.


8 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2017 m. sausio mėnesį sudarė 18,0 mln. eurų ir buvo 10,5% didesnė nei 2016 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2017 m. sausio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 6,0%, Latvijoje padidėjo 10,3%, o Estijoje išaugo 29,6%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 183 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 83,6 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,9%.


9 pav. Daugiau nei su 250 Lietuvos ūkių bendradarbiaujanti „Vilniaus degtinei“ priklausanti vienintelė lietuviško spirito gamintoja - Obelių spirito varykla, 2016 m. supirko daugiau kaip 20 tūkst. tonų lietuviškų grūdų, o šiemet planuoja jų supirkimą padidinti dar 80 proc. iki 36 tūkst. tonų.
Bendradarbiauja su 250 Lietuvos ūkininkų
Pasak „Vilniaus degtinės“ generalinės direktorės Dovilės Tamoševičienės, įmonės gaminama produkcija yra išimtinai lietuviška, pradedant žeme, joje augančiu grūdu ir baigiant gamybos procesu. Bendradarbiaujama su daugiau nei 250 šalies ūkininkų, kurių ūkiuose sukuriama šimtai tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų regionuose.
„Praėjusiais metais mūsų įmonei priklausanti Obelių spirito varykla supirko daugiau kaip 20 tūkst. tonų lietuviškų grūdų. Šiemet superkamų grūdų skaičius išaugs 80 proc. iki 36 tūkst. tonų. Iš grūdų išgaunamą etilo alkoholį panaudojame savo gėrimų gamybai, o apie 50 proc. jo eksportuojame į Lenkiją, Latviją ir Estiją“, - pažymėjo Dovilė Tamoševičienė.
„Mūsų įmonei priklausanti varykla, veikianti nuo 1907 m., yra vienintelė Lietuvoje. Tarptautinio koncerno „Marie Brizard Wine & Spirits“ lygmeniu tai – unikalus regione spirito gamybos padalinys, kurio pagrindu gaminami išskirtinai lietuviškos kilmės produktai – spiritiniai gėrimai“, - pabrėžė D. Tamoševičienė.
Iš grūdų - pinigai ir trąšos
Ji akcentavo, kad Obelių spirito varykloje įgyvendintas 10 mln. eurų investicinis projektas, leidžia įmonei išsiskirti ne tik kaip vienai seniausių Baltijos regiono varyklų, bet ir kaip varyklai, superkančiai grūdus iš vietos ūkininkų, naudojančiai atsinaujinančius energijos išteklius, iš kurių gaunamos atliekos atiduodamos ūkininkams kaip trąšos.
Prieš penkis metus biodujas iš žlaugtų pradėjusi gaminti Obelių spirito varykla, šiandien džiaugiasi pati galinti apsirūpinti šiluma ir elektra. Varyklos modernizacijos naudą pajuto ir bendradarbiaujantys ūkininkai, nes iš rugių ar kvietrugių gaminant maistinį etilo alkoholį, o vėliau biodujas, gaunamos atliekos – žlaugtai, yra vertingos trąšos.


10 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.465.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2017 02 03 15:38     #36350
i believe the thing  you wanted to share is missing..would be nice if you could reupload it for such people like me who works as an essay helper who are constantly in need of new sources of information
2017 02 03 19:50     #36352
about investing in baltic stocks  - http://balticshare.eu
2017 02 09 09:37     #36387
 Labai naudinga informacija, ačiū už dalintis ja su mumis
2017 02 22 08:09     #36423
Two machst wirklich gut. Danke für das Teilen von Beiträgen
 
 
2017 03 02 23:44     #36430

 Grande post! Grazie. 


<a href="http://pozyczka-chwilowka.com.pl/nowe-pozyczki-dlugoterminowe/">Nowe pożyczki długoterminowe</a>

2017 03 02 23:46     #36431
2017 03 16 08:14     #36490
 
Citatos pradžia rommutd  
    Hello! I'm Rom, I would like to challenge the whole world with the kind of games follows:
First, Super Smash Flash 2 v0 9b is a perfect upgrade of Super Smash Flash Game . A well-known, addictive game with millions of searches every month. Not many games surpass the number 1.000.000 like this game.
 
Second, You’ll have to be very ingenious to pass the levels in the game. At a high level, you will face many difficulties. 
Rolling Sky 2 Online has 14 levels for you to conquer, if you pass level 14, you really are a top player.
 
And finally, Drag the ball left or right and avoid all obstacles. Do not deviate from track! Come on! Relentless pursuit of super speed. You can be faster along with the music rhythm!
 
Rolling Sky Game is a 3D game. There are many different levels of play at the levels of increasing difficulty. At a high level, you will have to overcome many more obstacles, requires ingenuity, agility and persistence.
Are you ready?
Citatos pabaiga
 
2017 03 19 05:10     #36502
 Hello! I'm Rom, I would like to challenge the whole world with the kind of games follows:
First, Super Smash Flash 2 v0 9b is a perfect upgrade of Super Smash Flash Game . A well-known, addictive game with millions of searches every month. Not many games surpass the number 1.000.000 like this game.

Second, You’ll have to be very ingenious to pass the levels in the game. At a high level, you will face many difficulties. 
Rolling Sky 2 Online has 14 levels for you to conquer, if you pass level 14, you really are a top player.

And finally, Drag the ball left or right and avoid all obstacles. Do not deviate from track! Come on! Relentless pursuit of super speed. You can be faster along with the music rhythm!

Rolling Sky Game is a 3D game. There are many different levels of play at the levels of increasing difficulty. At a high level, you will have to overcome many more obstacles, requires ingenuity, agility and persistence.
Are you ready?
2017 04 07 10:53     #36542
 Thanks to the author for the article! Very pleased!

http://calculatorbmi.org

2017 04 16 16:05     #36591
 Interesting stuff. I really amazed to see the well written article and the unique posting style. You have shared the best material http://nopsoriasis.net/types-of-psoriasis/

2017 04 16 16:05     #36592
 This article gives the light in which we may see the reality. This is very nice one and gives indepth information.  http://nopsoriasis.net/scalp-psoriasis/
2017 06 01 10:13     #36729
 Thanks to the author for the article! Very pleased!

http://calculatorbmi.org/macro-calculator

2017 09 13 05:59     #37091
 AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. finansiniai rezultatai įrodo intensyvią ir efektyvią KN veiklą. Nepaisant išaugusių veiklos apimčių bei vystomų projektų, profesionaliai suvaldytos Bendrovės sąnaudos ir užtikrinta aukšta grąža akcininkams. Ataskaitiniu periodu nuosavo kapitalo grąža sudaro 7,1 proc., EBITDA marža – 27,6 proc. 
2016 m. KN naftos terminalų pajamos sudarė 34,0 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. krovos pajamomis (37,3 mln. Eur), sumažėjo 8,5 proc. Pasikeitusi situacija naftos produktų krovos rinkoje pakoregavo teikiamų paslaugų kainodarą bei perkrovos sutarčių struktūrą, dėl ko sumažėjo šios veiklos pardavimo pajamos. 
2018 01 29 16:40     #37495
 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
www.kizi2games.net
2018 01 29 19:18     #37499
 
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!
friv4online.com

 
2018 01 31 10:37     #37510
 
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. 

get to the top of google without paying 
2018 02 04 14:38     #37541
 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Mesavirre
2018 02 08 10:45     #37554
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
transport persoane romania anglia
2018 02 08 13:25     #37560
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 
WEBSITE DESIGN
2018 02 09 18:53     #37569
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
view schedule
 
2018 02 12 21:10     #37602
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
dell gaming monitor
2018 02 13 07:17     #37605
 
i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.
office equipment
2018 02 13 09:57     #37610
 
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
property management company
2018 02 14 15:18     #37620
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. 
instant followers
2018 02 16 20:33     #37652
I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks  for all of your time & work.
Honey Garlic Crockpot Chicken
2018 02 17 13:02     #37663
 
Thankyou  for this  wondrous post, I am glad I  observed  this website   on yahoo.
life insurance
2018 02 17 13:40     #37664
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
garotas de programa manaus
2018 02 18 10:39     #37671
 
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
app builder
2018 02 18 16:17     #37675
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
Flood Claim
2018 02 19 08:02     #37681
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
mactan newtown
2018 02 22 06:37     #37708
 
Your article has piqued a lot of positive interest.  I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
Fahrschule Stuttgart
2018 02 24 10:42     #37805
 
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
Parker Garage Doors
2018 03 05 10:12     #37856
 
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
menu rating
2018 03 07 11:08     #37922
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
Mactan Newtown condos for sale
2018 03 08 09:51     #37935
 
Your website is really cool and this is a great inspiring article. 
braun electric razor 
2018 03 08 12:07     #37941
 
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
acupuncture ehr
2018 03 10 09:29     #37975
 
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
Loomis
2018 03 11 07:46     #37986
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 
baby shopping list
2018 03 13 13:45     #38012
 
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
Title Loans Tampa
2018 03 14 14:47     #38034
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
best digital blood pressure monitor
2018 03 16 12:53     #38045
 
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
https://www.1800phonenumbers.org/
 
2018 03 16 22:24     #38054
 
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
shipping/
2018 03 17 10:29     #38059
 
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
how to find wifi ip address on android
2018 03 18 09:35     #38073
 
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.
Fotograf für Hochzeit
2018 03 19 04:49     #38080
 
very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
I need someone to do my computer homework

 
2018 03 20 06:49     #38089
 
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
Iceland Road Trip
2018 03 21 08:52     #38109
 
I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
Wright Starr Business
2018 03 24 15:20     #38176
 
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
Rivercove Residences
2018 03 24 22:22     #38178
 
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
visit site
2018 04 24 12:53     #38538
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 05 16 10:20     #38766
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
auction estate property
2018 05 19 01:09     #38786
 Sources;

PNG Images : PNG
Clipart Images : Clipart
Admin Login : 192.168.1.1
All Clipart : Clip Art
Login Admin : 192.168.1.1 Login
Router Admin Ip : 192.168.1.1 Admin
2018 05 19 01:14     #38787
Instagram PNG Source : Instagram Png

Clipart Source : Clock Clipart
2018 05 19 01:32     #38788
 Gracias..
2018 05 19 09:29     #38790
 
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
plastics
2018 05 22 12:54     #38822
 
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
read more
2018 05 22 14:08     #38826
 
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
Read more
2018 05 23 13:18     #38834
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
read more
2018 05 23 14:20     #38838
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each &  every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
moving company

 
2018 05 24 13:10     #38842
 
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..
Woodworking Tools

 
2018 05 27 11:05     #38858
 
You have a real ability for writing unique content.  I like how you think and the way you represent your views in this article.  I agree with your way of thinking.  Thank you for sharing.
orthodontist near me
2018 05 27 13:20     #38861
 
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
Website nhap hang Mona Media
2018 05 28 11:07     #38868
 
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!.
Read more
2018 05 28 11:17     #38872
 
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well.  I am very impressed with your vision and insight.
Read more
2018 05 28 13:48     #38875
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 
read here
2018 05 29 13:51     #38890
 
This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
short-term care insurance
2018 05 30 13:53     #38904
 
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
top appeal attorneys
2018 05 31 14:08     #38918
 
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
Jewelry Consignment Shop Dallas

 
2018 06 02 05:57     #38926
 
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! 
plywood sheets
2018 06 06 14:07     #38958
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
read more
2018 06 06 15:45     #38962
 
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
ways to quit kratom
2018 06 06 18:08     #38966
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
Security Plugin for Wordpress
2018 06 07 15:15     #38973
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
mcsa training london

 
 
2018 06 09 00:36     #38984
 
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
web hosting

 
2018 06 09 14:04     #38988
 
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
click site
2018 06 12 21:01     #39021
 
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
phone tracker

 
2018 06 12 22:51     #39026
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
strony www

 
2018 06 12 23:02     #39028
 
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
strony www
2018 06 13 00:05     #39030
 
Thank you for such a well written article.  It’s full of insightful information and entertaining descriptions.  Your point of view is the best among many.
Social Media Agentur

 
2018 06 17 19:08     #39048
 
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
Divorce Your Ring
2018 06 20 13:21     #39057
 
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
texas appeal lawyers

 
2018 06 20 15:29     #39060
 
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Georgia appeal lawyers2018 06 22 14:28     #39065
 
Thanks for your information, it was really very helpfull..
Simplest to get cheap low cost term Life Insurance rates no exam needed

 
2018 06 22 18:54     #39070
 
Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more.
קידום אתרים

 
2018 06 24 14:10     #39085
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
Lebensversicherung Widerrufen

 
2018 06 26 13:25     #39104
 
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
digital services

 
2018 06 27 18:34     #39113
 
Thank you for taking the time to publish this information very useful!
Ulasan sepatu terbaru dan terbaik

 
2018 06 30 12:38     #39128
 
Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
virtual dogs game

 
2018 06 30 14:38     #39133
 
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
acim

 
2018 07 02 09:47     #39151
 
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
a course in miracles

 
2018 07 02 12:55     #39155
 
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
acim

 
2018 07 06 01:17     #39177
 
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 
new property for sale singapore

 
2018 07 06 17:11     #39180
 
Awesome article!  I want people to know just how good this information is in your article.  It’s interesting, compelling content.  Your views are much like my own concerning this subject.
Dentist Tomball Tx
2018 07 15 10:30     #39231
 
Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Auto

 
2018 08 02 14:40     #39436
 
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
westcoast420express.ca
2018 08 16 14:39     #39559
  
I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that. 
Edwards Ragatz
 
2018 08 24 13:56     #39663
 
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Michigan Personal Injury Law Firm
2018 08 25 22:29     #39672
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Carpet Cleaning
2018 09 02 13:48     #39767
 
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. 
Toronto Homes Canada
2018 09 04 16:37     #39796
 
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
alcohol blood level chart
2018 09 04 17:28     #39799
 
I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. 
Ruhrgebiet Marketing Agentur
2018 09 06 18:20     #39819
 
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! 
Hochfrequenzgeräte
2018 09 17 16:21     #39897
 
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
techinexpert
2018 09 17 16:21     #39898
 
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
techinexpert
2018 09 17 16:21     #39899
 
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
techinexpert
2018 09 23 12:22     #39987
 Positive site. Where did you come up with the information on this posting? I have read some of the articles on your website now. and I really like your style. Thanks a million and keep up the effective work
http://www.thebigjournal.com


2018 10 03 16:01     #40194
 
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
inground pools
2018 10 20 09:33     #40712
 You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
2018 11 10 12:00     #41184
  I discovered your this post while scanning for some related data on online journal search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data.
http://www.okladyfashion.com/what-does-company-culture-mean/
2018 11 11 11:32     #41262
 I really loved reading your blog. It was very authored and easy to undertand. Unlike other blogs I have read that are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
2018 12 17 10:54     #41685
 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work. Superfighters
2018 12 17 16:12     #41696
2019 02 07 16:08     #42016
 I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. 먹튀사이트
2019 03 08 02:36     #42261
 Smartphone pliable: https://www.nogarejas.org
2019 03 13 23:33     #42311
 
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! 
facebook ads
2019 04 03 02:13     #42404
les-vitraux-de-caro.com : https://www.les-vitraux-de-caro.com
2019 04 13 20:28     #42475
 Podayos 
explosederire.com : https://www.explosederire.com/ 

 
2019 04 22 20:06     #42539
2019 04 25 20:56     #42577
 les-vitraux-de-caro.com : https://www.les-vitraux-de-caro.com/
 
Podayos 
2019 05 04 23:44     #42658
2019 05 23 19:16     #42776
 https://www.les-vitraux-de-caro.com/
2019 05 28 19:38     #42801
les-vitraux-de-caro.com : http://www.les-vitraux-de-caro.com/
2019 06 01 00:52     #42806
explosederire.com 

Podayos


2019 06 21 02:46     #42955
2019 06 21 02:48     #42956
Montre Luch
 
Podayos
2019 06 23 19:17     #42982
Nice Post. Thanks for sharing this post, this is really helpful for me. Really interested stuff. Beside of this, I have an online promotion company, we provide link building service to the client all over the world. To know more please visit https://guesthike.com/link-building-services
2019 06 26 16:55     #43030
2019 07 02 23:44     #43102
2019 09 26 16:49     #43454
 
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Körperfettanteil berechnen
 
2019 09 28 15:30     #43462
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Boise Advertising Agency
 
2019 09 29 21:22     #43468
 
Great  post, you have pointed out some  fantastic  points , I  likewise  think  this s a very  wonderful website.
find more info
 
2019 10 05 14:00     #43491
it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..
Dental Veneers Near 60540
 
 
2019 10 08 09:35     #43508
 
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
http://www.xerionavionix.com
 
2019 10 09 11:02     #43523
 
http://www.lookformedicine.com
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.
 
2019 10 09 12:14     #43526
 
Your website is really cool and this is a great inspiring article.
http://100treatises.com
 
2019 10 12 11:20     #43548
 
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
stuffed animals
 
2019 10 19 10:10     #43576
 
Pemf therapy mats for sale
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! 
 
2019 10 20 11:18     #43586
 
Thanks  for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
 
title search florida
 
2019 10 21 09:51     #43592
 
You completed a few fine points there. I did a search on the subject a 
Grilllness
 
2019 10 23 07:25     #43600
 What may you suggest about your put up that you simply made some days in the past? Any positive? asphalt 9 legends 2018
2019 10 23 09:50     #43629
 
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!.
Church in East Los Angeles
 
2019 10 23 10:53     #43630
 
Thank you for some other informative blog. Where else could I get that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information.
NAG Magazine
 
2019 10 24 09:40     #43635
 
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
mobile truck repair service
 
2019 10 24 10:26     #43636
 
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
Meridian roofing contractor
 
2019 10 25 16:49     #43645
 
Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.
salon near me
 
2019 10 26 11:16     #43652
 
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
nurse compression socks
 
2019 10 26 11:39     #43653
 
I read that Post and got it fine and informative.
best nursing compression socks
 
2019 10 28 21:56     #43664
 
This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
Hobart Wedding Photography by SvenStudios
 
2019 10 30 05:13     #43668
 
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.
gemstone engagement rings
 
2019 11 09 15:00     #43712
 
I wanted to thank you for this dentist excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
Kopp Dental & Associates
2019 11 11 15:40     #43722
 
Merely  a smiling  visitant here to share the love (:, btw  outstanding  style. 
https://adelaideweddingvenues.com
 
2019 11 11 16:22     #43726
 
Great  post, you have pointed out some  fantastic  points , I  likewise  think  this s a very  wonderful website.
unique branded products
 
2019 11 13 07:06     #43738
2019 11 16 22:21     #43780
 
susan powter stop the insanity
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.
 
2019 11 16 22:49     #43781
 
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
daycare pleasanton ca
 
2019 11 17 18:12     #43788
 
vacation rentals by owner
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
 
2019 11 17 19:00     #43789
 
craig mullins
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
 
2019 11 21 12:03     #43817
 
thanks this is good blog. 
Norwalk River Watershed Initiative
 
2019 11 21 19:36     #43821
 
Ted McMeekin
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.
 
2019 11 23 15:44     #43830
 
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
Wordpress Setup
 
2019 11 24 21:00     #43845
 
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
Super Star Gossip
 
2019 11 24 21:19     #43846
 
walmart open on Christmas
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
 
2019 11 26 14:34     #43863
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
pleasanton childcare
 
2019 11 27 10:37     #43872
 
If you set out to make me think today; mission accomplished!  I really like your writing style and how you express your ideas.  Thank you.
notary san francisco
 
2019 11 28 10:24     #43885
  
New web site is looking good. Thanks for the great effort.
California Real Estate
 
2019 11 28 10:40     #43886
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.
french bulldog
 
2019 12 02 09:47     #43910
 
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
https://sondoramarketing.com
 
2019 12 02 10:09     #43911
 
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
HVAC & plumbing company Winnipeg
 
2019 12 02 12:07     #43913
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Du Học Hàn Quốc
 
2019 12 03 05:59     #43919
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Party Go Round
 
 
2019 12 03 17:53     #43923
 
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Bounce house rentals fort worth, tx
 
2019 12 03 17:53     #43924
 
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Bounce house rentals fort worth, tx
 
2019 12 08 07:42     #43957
 
Merely  a smiling  visitant here to share the love (:, btw  outstanding  style.
Cerrajero Madrid
 
2019 12 08 08:03     #43958
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Cerrajero Madrid
 
2019 12 08 21:30     #43959
 
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
https://lakelandmobilemechanic.com
 
2019 12 10 07:37     #43973
 
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. 
find more
 
2019 12 10 17:26     #43988
 
look at this
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
 
2019 12 10 18:04     #43990
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
Abreu Movers
 
2019 12 11 15:27     #43996
 
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
Missoula burger restaurant
 
2019 12 11 20:22     #43997
 
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
alcohol rehab
 
2019 12 12 00:53     #44001
2019 12 16 13:37     #44038
   
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
voyance internet
2019 12 16 14:08     #44039
 
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
voyance par telephone gratuit
 
2019 12 18 14:20     #44061
 
Nice post mate, keep up the great work, just shared this with my friendz 
illinois gaming machines
 
2019 12 18 14:35     #44063
 
Nice post mate, keep up the great work, just shared this with my friendz
illinois gaming machines locations
 
2019 12 19 09:25     #44073
 
Psicologos Las Palmas
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
 
2019 12 19 13:26     #44078
 
I admire this article for the well-researched content and excellent wording.  I got so involved in this material that I couldn’t stop reading.  I am impressed with your work and skill.  Thank you so much.
Cerrajeros Hospitales de Llobregat
 
2019 12 19 15:41     #44085
 
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
Fisioterapia Alcobendas
 
2019 12 20 15:05     #44093
 
This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. 
Cerrajeros Madrid
 
2019 12 21 09:48     #44107
 
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
Reparacion de tejados Madrid
 
2019 12 21 17:22     #44115
 
video downloader chrome
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! 
 
2019 12 21 18:23     #44116
 
video downloader online
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
 
2019 12 22 07:35     #44118
 
Your article has piqued a lot of positive interest.  I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
video downloader online
 
2019 12 25 17:07     #44165
 
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
flixxr.com
 
2019 12 25 17:33     #44167
 
photo booth rental Austin
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
 
2019 12 30 21:03     #44199
 
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
youtube downloader mp4
2019 12 31 13:03     #44201
 
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. 
best youtube downloader online
2020 01 01 19:50     #44214
 
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. 
North Star Dentistry
 
2020 01 04 14:22     #44221
 
thanks for this usefull article, waiting for this article like this agvcain.
tarmac contractors
 
2020 01 04 18:06     #44222
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
Nottingham driveways
 
2020 01 08 12:08     #44234
 
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.  
Tin thể thao 24h
 
2020 01 08 20:24     #44247
 
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it
tin tức thể thao
 
2020 01 09 18:10     #44251
 
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us!
vé máy bay đà nẵng sài gòn
 
2020 01 12 15:58     #44265
 
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!  
vé máy bay từ sài gòn đi Vinh
 
2020 01 18 12:05     #44294
 
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!  
day tour halong
 
2020 01 18 13:01     #44295
 
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
best halong bay tour
 
2020 01 20 12:27     #44304
 
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
Refrigerator Repair
 
2020 01 21 12:02     #44307
 
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
dịch vụ sơn nhà tphcm
 
2020 01 21 19:51     #44313
 
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
dịch vụ sơn nhà tại tphcm
 
2020 01 22 17:01     #44324
 
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
Rèm cửa sổ
 
2020 01 23 08:47     #44326
 
howdy, your websites are really good. I appreciate your work. 
Rèm cửa
 
2020 01 23 19:39     #44334
 
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
http://www.disruptingeurope.com
 
2020 01 24 20:15     #44338
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
http://www.fidelitycapitalpartners.com
 
2020 01 26 15:38     #44349
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
http://smileflorida.org
 
2020 01 28 12:03     #44366
 
I gotta  favorite this website   it seems  very helpful .
http://creditcardskarma.com
 
2020 01 28 14:20     #44369
 
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck. 
http://www.parcogiochiaroma.com
 
2020 01 28 16:46     #44372
 
This one is good. keep up the good work!..
http://www.mccurdyhealthcare.com
 
2020 01 28 20:47     #44376
 
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
http://nursingschoolsinflorida.us
 
2020 01 30 20:17     #44386
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
video converter youtube
 
2020 01 31 03:12     #44387
2020 02 01 14:26     #44402
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
free youtube converter
 
2020 02 02 17:30     #44407
 
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. 
BRG No15 No16 Sài Đồng
 
2020 02 03 15:51     #44413
 
thanks for this usefull article, waiting for this article like this agvcain.
dự án BRG Sài Đồng
 
2020 02 04 04:30     #44415
2020 02 04 13:44     #44427
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
Recfu.com
 
2020 02 04 23:17     #44434
2020 02 05 12:35     #44436
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
bounce house rentals Houston
 
2020 02 05 13:33     #44439
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. 
Cho thuê căn hộ Recfu
 
2020 02 05 17:32     #44443
 
Thanks so much for this information.  I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.
http://afailingamerica.com
2020 02 06 10:46     #44447
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Viatmia
 
2020 02 06 14:45     #44452
 
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
Five Star Complete Restoration Indianapolis
2020 02 06 15:56     #44453
 
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
http://ankizyhealthteams.org

 
 
2020 02 08 17:52     #44468
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
nước kangen
 
2020 02 08 17:54     #44469
 
thanks for this usefull article, waiting for this article like this agvcain.
nước kangen
 
2020 02 08 17:56     #44470
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
http://www.blue-collar-financial-planning.com
 
2020 02 09 12:34     #44475
 
hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
kangen việt nam
 
2020 02 11 00:25     #44487
 
I read that Post and got it fine and informative.
http://www.calltherain.net
 
2020 02 11 12:47     #44493
 
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
kem bôi da thuần mộc
 
2020 02 11 19:50     #44499
 
Hi! Thanks for the best dentist information you have provided! You have touched on crucial points!
Kopp Dental Elmhurst Dentist
2020 02 12 14:38     #44506
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
https://thuanmochuong.com/
 
2020 02 12 15:30     #44507
 
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
http://www.cc-chauffeurcars.co.uk
 
2020 02 27 17:45     #44705
2020 03 03 17:37     #44783
2020 03 06 16:18     #44826
2021 11 03 22:11     #45352
   Great site thanks admin. More power.  
2021 11 04 14:38     #45456
 thanks for sharing this with us! love it! <3 https://mortgagelenderssantarosa.com
2021 11 06 06:09     #45534
  It is the best information I ever read because it is very useful and informative. Keep doing the great work up.   bathroom remodeling green bay
2021 11 17 08:54     #45651
  Awesome! Learned alot thanks so much keep posting more.  www.fencingsantafe.com
2021 11 17 11:33     #45769
  It is the best information I ever read because it is very useful and informative. Keep doing the great work up.  bookkeeping services near me
2022 01 12 16:21     #45990
 I love your content! Great job! how much is a tummy tuck in sacramento
2022 01 12 16:22     #45991
  I wanna know more about this because this is really informative! best tummy tuck doctor in albuquerque
2022 01 16 09:35     #46018
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. mortgage broker abilene

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital