Komentarai 25 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga

2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga 2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga

Pirmoji šiais metais Baltijos rinkų apžvalga. Kiek užstrigome su pradžia, bet geriau vėliau nei niekada.
Ir iš karto galime pasidžiaugti neblogomis apyvartomis rinkose. Ne vienos akcijos generuojamas. Tik akcijas investuotojai šiandien pardavinėjo.
Labiau estiškas. O Šiaulių banko akcijos irgi nuo lyderių neatsiliko. Jos gana aktyviai buvo pardavinėjamos ir be tiesioginių sandorių.
Įdomesnių naujienų buvo kukliai. Bendrovės iš lėto pranešinėja apie pernykščias pajamas, o Vilniaus degtinės akcijas naujas akcijas iš likusių supirkinės privalomąja tvarka. Dar vienu nelikvidu pas mus bus mažiau.
Indeksai šiandien raudonavo. Kilo tik Rygos akcijų indeksas. Bet tai jau nieko nestebina...


1 pav. AB „Vilniaus degtinė“ (ISIN kodas LT0000112450, Panerių g. 47, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 120057287) (toliau – Bendrovė), gavo pranešimą iš savo pagrindinio akcininko Marie Brizard Wine & Spirits, apie tai, jog šis akcininkas įgyvendins privalomą AB „Vilniaus degtinė“ akcijų išpirkimą remiantis vertybinių popierių įstatymo 42 str. nuostatomis (kopija pridedam). Todėl AB „Vilniaus degtinė“ vadovaudamasi Vertybinių popierių įstatymo 42 str. 8 dalimi teikia šį pranešimą apie privalomą akcijų išpirkimą.
Akcijas išperkantis asmuo - Marie Brizard Wine & Spirits (40 Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine, Prancūzija) (toliau – MBWS), veikiantis kartu su Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o (Krakowiaków 48, 02-255 Varšuva, Lenkija) (toliau – MBWS Polska).
MBWS, nuosavybės teise valdo 23 880 434 vnt. AB „Vilniaus degtinė“ balso teisę suteikiančių akcijų, kurios sudaro 97,84% (t.y. daugiau nei 95%) visų AB „Vilniaus degtinė“ akcijų (iš kurių 29,55% MBWS valdo tiesiogiai ir 68,29% per MBWS Polska), atitinkamai turi 97,84% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (2017 metų sausio 9 dienos duomenimis).
MBWS reikalauja, jog visi likę Bendrovės akcininkai parduotų jiems priklausančias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas per 90 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Toks pranešimas bus paskelbtas 2017-01-11, todėl terminas parduoti akcijas baigsis 2017-04-11 (paskutinė diena, kai akcijos gali būti parduotos). Per šį terminą Bendrovės akcininkai turi teisę užginčyti nurodytą už akcijas siūlomą kainą Vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.
MBWS už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją siūlo 0,432 EUR. Kaina nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 42 str. 4 dalies bei 39 str. nuostatomis – kaina nustatyta tokia, kokia buvo mokama privalomo oficialaus siūlymo metu. Privalomo akcijų išpirkimo kainą Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktorius suderino 2017-01-09 sprendimu Nr. 241-3.
Privalomą akcijų išpirkimą MBWS vykdys per AB Šiaulių banką, kuriame pateiks pavedimą į rinką supirkti likusias Bendrovės akcijas ir kuris galios 90 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (t.y. nuo 2017-01-11 iki 2017-04-11). Už Bendrovės akcijas bus atsiskaitoma pinigais – T+2 (antrą dieną po sandorio sudarymo). Parduoti akcijas galima bet kurią dieną per paskelbtą privalomą akcijų pardavimą. Bet kuriam iš akcininkų nepardavus akcijų, MBWS reikalaus, kad neparduotos Bendrovės akcijos būtų perrašomos į MBWS vertybinių popierių sąskaitą, t.y. atliekami įrašai apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas MBWS. Atsiskaitymas už tokias perrašytas akcijas bus atliekamas po teismo sprendimo įsigaliojimo iš pinigų, kurie bus deponuoti specialioje sąskaitoje. Apie tai bus atskirai pranešta kiekvienam akcijų nepardavusiam akcininkui.
Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymą pagrindžiančiais dokumentais.


2 pav. Informuojame, jog 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2016 m. lapkričio 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo Nr. 03-391 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2017 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas) 1 punkto panaikinimo.
Šio Nutarimo 1 punktu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) sąnaudoms, priskiriamoms 2017 m. antrinio avarinio galios rezervo paslaugai, nepagrįstai ir neatsižvelgiant į elektrinės technines charakteristikas taikomas proporcinis sąnaudų priskyrimas, t.y. teikiant antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo paslaugą naudojami du KHAE agregatai, kurių bendra galia yra 450 MW, tačiau Bendrovei kompensuojamos sąnaudos tik 400 MW galiai. Bendrovės vertinimu minimas Komisijos Nutarimo 1 punktas yra nepagrįstas.


3 pav. 2016 m. gruodžio mėnesį Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai buvo 8,3 mln. EUR arba 20% didesni negu 2015 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 90,4 mln. EUR arba 7% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.
Investuotojai gerai įvertino puikius rezultatus. Tai labiausiai kilusi akcijos kaina šiandien Baltijos biržose.
Kaip matote, korekcijos rizika dar labiau išaugusi.

 


4 pav. 2017 m. sausio 31 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės įstatų keitimas.
-Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų).
-Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).
-Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką.
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;
2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
(i) Vladą Lašą;
(ii) Rimantą Rudzkį;
(iii) Liudą Navicką.
3. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.


5 pav. Tallink Grupp pozicijoje staigi korekcija. Fiksuojam pelną @0.908.


6 pav. Šiaulių banko akcijos kaina naujose aukštumose išsilaikė neilgai. Pardavimo signalas @0.447.


7 pav. LHV Group pozicijoje suveikė dieninis pelno fiksavimo signalas.


8 pav. Silvano Fashion Group pardavimo signalas @2.80, pirkimo - @3.02.


9 pav. Gražus Tallinna Kaubamaja Grupp akcijų kainos kilimas nesiliauja.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2017 06 22 15:13     #36827
Wow! Thank you for such useful and informative article and detailed description of occurred question. It was really very helpful for my ultius writing service project.
2017 08 21 11:29     #37005


Air Max 90 Zoom Kobe guys's basketball Nike Air Max shoe is an excellent looking footwear. It has adaptable grooves to enhance the articulation and adaptability. It also has strong rubber and also a herring bone for added support. An EKG pattern uses a non marking grip. It likewise has a mid foot shank and also a full size phylon midsole. Kobe's name is noted on the tongue, as well as this shoe offers some brand-new modern technology gly cable for ultra lightweight comfort. This footwear at http://www.nikeairmaxshop.org.uk scores high for optimal support as well as convenience.
2017 09 21 10:53     #37110
 pictures can be purposeful or creative. The latter may be a recorded version, consisting of a picture, or an interpretation through manner of a scientist to highlight critical functions, or an artist, wherein case the distinction with imaginary pics may also emerge as blurred.  write my paper
2017 09 21 10:53     #37111
Citatos pradžia alvinaash  
   pictures can be purposeful or creative. The latter may be a recorded version, consisting of a picture, or an interpretation through manner of a scientist to highlight critical functions, or an artist, wherein case the distinction with imaginary pics may also emerge as blurred. 


write my paper
Citatos pabaiga

2018 04 24 12:54     #38548
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 09 22 13:44     #39935
 That is the excellent mindset, however, is just not helping to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually every method, I also tried to promote your own article in delicius, however, this is apparently a dilemma using your information sites, you can recheck this idea. thanks once morehttp://www.dailyhealthstudy.com
2018 09 22 13:44     #39939
 You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
http://www.traveltoearth.net


2018 09 23 13:52     #39995
 Yay google is my king helped me to find this outstanding site!

http://www.groutagegallery.com

2018 11 10 12:01     #41191
  I discovered your this post while scanning for some related data on online journal search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data.
http://www.okladyfashion.com/what-is-artificial-beauty/
2018 11 11 11:51     #41268
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
2018 11 11 11:51     #41274
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
2018 11 11 11:53     #41275
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
2018 11 11 11:54     #41276
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
http://www.dreamfunhouse.com/basic-types-of-plumbing-pipes-you-might-encounter/


2018 11 11 12:06     #41281
 Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.http://www.style-frontier.com/what-does-a-plumber-do/
2019 02 22 08:26     #42146
Thanks for sharing this useful information, please do visit my website <a href="https://games.lol/horror/"> horror video games </a>
2019 02 25 05:39     #42190
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. brain puzzle games
2021 11 03 22:14     #45359
  Awesome! Learned alot thanks so much keep posting more.   fargo painting companies
2021 11 04 14:44     #45461
 i really liked your article. Thanks for sharing such a wonderful post. https://carwrapssanantoniotx.com
2021 11 04 14:47     #45467
2021 11 06 06:07     #45527
 In this post very wonderful thought and inform knowledge of us. For school and collages students also. Keep sharing this type of helpful post. bathroom remodel sioux falls
2021 11 17 08:52     #45644
  Well this is great site! Would definitely recommend this to my friends. Love the read  www.fencingstlouis.com
2021 11 17 11:35     #45776
  Great site thanks admin. More power.  bookkeepers near me
2022 01 12 15:47     #45969
 I love your content! Great job! acupuncture new orleans
2022 01 12 15:48     #45970
  I wanna know more about this because this is really informative! acupuncture baton rouge
2022 01 12 15:49     #45971
  I wanna know more about this because this is really informative!
acupuncture memphis

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital