Komentarai 14 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga

2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga 2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose investuotojai nebuvo patys aktyviausi. Dominavo estiškos bei lietuviškos Šiaulių banko akcijos.
Labiausiai prekiaujamų akcijų kainos šiandien krito. Ir šiaip kritusių kainų buvo daugiau nei kilusių.
Raudonavo ir indeksai. Labiausiai krito Vilniaus akcijų indeksas, 0.20%.
Galime sulaukti ir siurprizų Vilniaus biržoje. Žemaitijos pieno valdyba akcininkų susirinkimui siūlo nesitraukti iš biržos...


1 pav. AS Tallink Grupp lapkritį perkėlė 5.5% daugiau keleivių; 11.5% daugiau krovininio transporto; keleivinio transporto perkelta tiek pat kiek ir pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Pirkimo signalas @0.889.


2 pav. AS LHV Group Stbėtojų taryba nusprendė išrinkti Madis Toomsalu naujuoju kompanijos vadovu. Pareigas šis pradėjo euti nuo vakar.
Pildymosi signalas @9.21. Bet galim sulaukti ir signalo žemiau.


3 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.
Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 5 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) tenkino Bendrovės skundą ir panaikino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) 2, 4 ir 5 punktus.
Primename, kad ginčijamais Nutarimo punktais Komisija nusprendė sumažinti Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų sumą už viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą. Iš viso 2015 m. bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažinta 5,4 mln. eurų VIAP lėšų pajamų.
Šis Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.


4 pav. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) 2016 m. gruodžio 6 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2016 m. gruodžio 29 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.
Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. gruodžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl 2016 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų nebevykdymo.
Dėl nuosavų (savų) akcijų supirkimo tikslų ir pardavimo tvarkos pakeitimo.
Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas.
Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimas.
Bendrovės atlygio už kolegialių organų narių veiklą skyrimo ir mokėjimo tvarkos ir pagrindinių sutarties su kolegialių organų nariais sąlygų tvirtinimas ir atlygio biudžeto nustatymas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais (pridedami kaip priedas Nr. 1), dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu yra paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.
Siūloma iš biržos nesitraukti ir suformuoti rezervą akcijoms supirkti.
Naujai 4 metų kadencijai pasiūlyti šias kandidatūras: Romusą Jarulaitį, Gražiną Norkevičienę, Ireną Baltrušaitienę, Hugo Ader į stebėtojų tarybos narius (renkami 3 stebėtojų tarybos nariai).


5 pav. Šiaulių banko akcijų kaina sako, kad korekcijai yra pasirengusi. Pelno fiksavimo signalas @0.449 prieš sesijos pabaigą.


6 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


7 pav. Amber Grid pildymosi signalas @1.26.


8 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje susiformavo pelno fiksavimo signalas @2.78.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 04 24 12:54     #38551
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 11 10 12:01     #41193
  I discovered this post while scanning for some related data on the online journal search ... Its a decent post ... keep posting and upgrade the data.
http://www.mixturesport.com/what-are-the-health-problems/
2018 11 11 11:51     #41272
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
2018 11 11 12:08     #41283
 Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
2019 02 25 05:40     #42191
 Your current web-site is fairly quickly growing to be certainly one of my top feature. So, I just stumbled on creative weblog and I just need to state that this amazing is a nice blog post. Bless you pertaining to this kind of knowledge. brain games app
2021 11 03 22:15     #45361
  Great site thanks admin. More power.  
2021 11 04 14:48     #45468
https://carwrapsvirginiabeach.comAwesome blog by the way and thanks for sharing!
2021 11 06 06:06     #45525
 It is the best information I ever read because it is very useful and informative. Keep doing the great work up.   bathroom remodel boise
2021 11 17 08:51     #45642
  Awesome! Learned alot thanks so much keep posting more.  www.fencingdesmoinesia.com
2021 11 17 11:36     #45778
  It is the best information I ever read because it is very useful and informative. Keep doing the great work up.  bookkeepers near me
2022 01 12 15:42     #45962
 I love your content! Great job! acupuncture lubbock
2022 01 12 15:43     #45963
  I highly appreciate your work here! Thank you so much! acupuncture sacramento
2022 01 12 15:44     #45964
  I highly appreciate your work here! Thank you so much! acupuncture sacramento
2022 01 12 15:44     #45965
  I wanna know more about this because this is really informative! acupuncture santa cruz

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital