Komentarai 11 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Spalio 21 d. Biržos apžvalga

2016 m. Spalio 21 d. Biržos apžvalga 2016 m. Spalio 21 d. Biržos apžvalga

Prekybinė savaitė Baltijos rinkose baigėsi pasyviai ir pakankamai optimistiškai – krito tik Rygos akcijų indeksas.
O kilusių ir kritusių akcijų balansas lygos, po 15 akcijų.
Per savaitę labiausiai pakilo lietuviškos akcijos, 1.90%. Žaliavo ir Talino indeksas. Rygos akcijų indeksas korekcijoje, -1.41%.

 


1 pav. INVL Technology pateikia gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius, įvykdytus pagal Lietuvos bankui pateiktą išankstinį prekybos planą. Invalda INVL pirko 243 akcijas.


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ su BNK (UK) Limited, kuri priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT „Belaruskaja neftenaja kampanija“, sudarė ilgalaikę paslaugų teikimo, susijusio su naftos produktų perpylimu AB „Klaipėdos nafta“ terminale, sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartis sudaryta iki 2019 m. spalio 31 d. su galimybe ją pratęsti šalių sutarimu. Sutarties galiojimo laikotarpiu BNK (UK) Limited įsipareigoja per Bendrovės terminalą krauti mazutą, pagamintą Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklose OAO „Mozyrskij NPZ“ bei ОАО „Naftan“.
Sutarties sudarymui pritarė Bendrovės Valdyba, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatuose.
Dieninis pirkimo signalas @0.599.


3 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (juridinio asmens kodas 152105644, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. lapkričio 10 d. 9:30 val. yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 9:00 val.
Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. lapkričio 3 d.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 750 000 akciją. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127151.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
2. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ tvirtinimas.
3. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas.
4. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas.
5. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį (ar jo įgaliotą asmenį) pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (pridedama).
3. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumu Swedbank, AB (juridinio asmens kodas 112029651, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuvos Respublika).
4. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutartį (pridedama).
5. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.
Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedama).
Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).
Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.


4 pav. 2016 m. spalio 20 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 dieną.
„Teo“ ir „Omnitel“ sinergijos rezultatas – toliau didėjančios pajamos
2016 m. trečiasis ketvirtis*:
- Bendros konsoliduotos pajamos sudarė 86,8 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. trečiojo ketvirčio palyginamomis jungtinėmis pajamomis – 83,8 mln. eurų, padidėjo 3,6 procento. Tai geriausias ketvirčio rezultatas „Teo“ ir „Omnitel“ veikiant kartu.
- Konsoliduota EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, siekė 30,3 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 29 mln. eurų, padidėjo 4,7 procento.
2016 m. pirmi devyni mėnesiai*:
- Bendros konsoliduotos pajamos sudarė 253,5 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmų devynių mėnesių palyginamomis jungtinėmis pajamomis – 246 mln. eurų, padidėjo 3,1 procento.
- Konsoliduota EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo 88,6 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmų devynių mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 81,5 mln. eurų, padidėjo 8,8 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 36,7 mln. eurų ir buvo 1,7 karto didesni nei prieš metus.
Vadovybės komentaras:
2016 m. trečiąjį ketvirtį spartėjo „Teo“ ir „Omnitel“ integracija, įgyvendinti stambūs IT projektai, toliau investuota į tinklo plėtrą ir rengti nauji pasiūlymai klientams.
Aktyvus naujų klientų pritraukimas lėmė du svarbius įvykius:
- plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą vartotojų skaičius viršijo 400 tūkst.,
- mobiliojo ryšio reguliaraus mokėjimo paslaugų vartotojų skaičius viršijo 1 milijoną.
Per metus IPTV vartotojų skaičius didėjo dviženkliu skaičiumi – 19,4 proc., taip pat kaip ir pajamos iš TV paslaugų – 20,2 procento. Didėjo pajamos iš IT (7,8 proc.), mobiliojo ryšio (9,2 proc.) ir interneto paslaugų (5,5 proc.).
Didesnės pajamos kartu su mažesnėmis veiklos sąnaudomis (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) lėmė tai, kad 2016 m. pirmų devynių mėnesių EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) marža siekė 35 procentus.
Rugpjūtį Kaune atidarytas bendras visiškai naujos koncepcijos „Teo“ ir „Omnitel“ salonas bei nuo rugsėjo vykstanti klientų aptarnavimo salonų integracija ir optimizacija yra dar vienas abiejų įmonių integracijos etapas.
Liepą „Teo“ sėkmingai baigė „Lietuvos draudimo“ ir PZU grupės įmonių Baltijos šalyse IT infrastruktūros konsolidaciją dviejuose „Teo“ duomenų centruose. Migracijos metu, iš penkių Latvijos, Estijos ir Švedijos duomenų centrų į Lietuvą perkelta daugiau kaip 250 serverių.
Pirmoji „Teo“ ir „Telia Company“ grupės įmonių Latvijoje bei Estijoje sutartis dėl IT sistemų priežiūros ir telekomunikacijų paslaugų teikimo visose Baltijos šalyse buvo pasirašyta su „Coca-Cola Hellenic Bottling Company Baltic“.
„Omnitel“ toliau plėtė savo 4G tinklą ir tapo pirmuoju operatoriumi Lietuvoje, kuris įdiegė naujos kartos balso perdavimo technologiją VoLTE (angl. „Voice over LTE“ ) savo 4G tinkle. Per 2016 m. pirmus devynis mėnesius 9,7 mln. eurų skirta mobiliojo tinklo plėtrai, o bendros jungtinės investicijos sudarė 36,6 mln. eurų (2015 m. – 30,9 mln. eurų).
Išplėtotas šviesolaidinis prieigos tinklas leido „Teo“ verslo klientams pasiūlyti spartesnius interneto planus, į kuriuos taip pat integruoti specialus IT saugos paketai.
Prisidėdama prie skaitmeninės visuomenės plėtos, „Teo“ kartu su partneriais mokslo metų pradžiai įrengė 10 išmaniųjų klasių Kaune. Be to, „Teo“ ir „Omnitel“ užtikrino ryšį, įgyvendinant Vilniaus universitetinės Santariškių klinikų ligoninės daiktų interneto e. sveikatos projektą CARRE.


5 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m. spalio 21 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d.:
– Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 20,03 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (toliau – Kiemėnų DAS) – 31,74 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 31,74 Eur / MWh / parą / metus;
– Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:
- išoriniuose (tarpvalstybiniuose) išleidimo taškuose:
Kiemėnų DAS – 36,02 Eur / MWh / parą / metus;
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje – 56,73 Eur / MWh / parą / metus.
- vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške – 421,81 Eur / MWh / parą / metus.
Perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d., neviršijančias kainų viršutinių ribų, nustatys AB „Amber Grid“ Valdyba. Po to kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.
Pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pirkimo signalas @0.936.


6 pav. Telšių rajono apylinkės teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones taikytas pagal Investuotojų asociacijos ir Vytautauto Plunksnio Ieškinio reikalavimą. Ankstesne nutartimi Teismas buvo nutaręs sustabdyti valdybos 2016-08-03 ir 2016-08-26 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymą, kuriais nuspręsta bendrovės išleistas akcijas išbraukti iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius vykdymą.


7 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.


8 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.388.


9 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp dieninis pelno fiksavimo signalas @7.89.


10 pav. LHV Group pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


11 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė mėnesinis pildymosi signalas.


12 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 12 02 20:50     #36215
 

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job prayer times

2016 12 26 16:10     #36268
 
Thanks really beneficial. Will certainly share website with my friends.
friv

 
2017 02 03 19:01     #36351
 You've got superb knowlwdge in this article.
2017 02 07 12:22     #36369
2017 02 11 18:48     #36400
Basically wished to say I'm lucky I came onto your page!
http://www.superfighters-unblocked.com
2018 04 24 08:51     #38480
 Adidas Homme Originals Superstar 80S Adidas Originals has now publicized that give off meeting in the then adidas Yeezy 350 Give a boost to, that is definitely The fall of fourteenth, 2015. The future, that Adidas Originals Tubular Shoes debuts, along with a $585 UNITED STATES DOLLAR price ticket, and even immediately after them all can be it Yeezy 350 Give a boost to. This was definitely the exact same partners which will Kanye West was wearing within the YEEZY Months three designer reveal planned to attend classes Sept. Nike Ticket Spot 2018 This is often 1 of 2 several other colorways belonging to the adidas Yeezy 350 Give a boost to which can be it is said launching within the next number several months. Explore the maximum shots less than and even stay tuned for more to help you Sport sneaker Drink station designed for alot more adidas Yeezy 350 Give a boost to up-dates as they simply build up in this particular individual color ways which will comes The fall of fourteenth adidas NMD Shoes.

Nike Femme Roshe Adidas Originals contains referred to as publicized next Yeezy Give a boost to shoes and boots give off periods at present inclusive of that adidas Yeezy 350 Give a boost to additionally, the Yeezy 950. At the time of currently it’s always unsure which inturn color ways can be for sale, even while you can get experiences just saying that Yeezy 350 is definitely the Silver/White and that “Beige” adaptation. adidas UltraBOOST Shoes That adidas Yeezy 950 Trainer might debut at October 29th, although adidas Yeezy 350 Give a boost to might give off at The fall of fourteenth, 2015. adidas Mega Boost Stay tuned for more to help you Sport sneaker Drink station designed for even further up-dates simply because it adventure occurs, expressly at present and listed below are each of those give off periods designed for she or he then Yeezy roll-out Adidas Tubular.

That Adidas Yeezy Give a boost to 350 V2 color ways contains really become debuted as a result of Kanye West for the period of New york city Designer Seven days. It “Silver” type belonging to the Adidas Originals PW Rugby HU can be the frames in Kanye West’s Months three selection, immediately after a review of his particular “Black” adidas Yeezy 750 Give a boost to color ways she or he fairly recently debuted at the same time. That trainer is without a doubt dressed up in even a full Silver-based adidas Primeknit upper which will beds down upon an important wash all-White Give a boost to outsole. Adidas Cloudfoam Top Shoes At the time of truth be told there is not an give off meeting establish at this time, though explore the to start with start looking less than and even stay tuned for more to help you Sport sneaker Drink station designed for alot more up-dates coming now that Kanye’s Yeezy Months three starts off it Wednesday Cheap Adidas Shoes.

2018 04 24 12:55     #38584
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 09 24 17:38     #40032
 This is an awesome article and a debt of gratitude is in order to share this enlightening data. I will consistently visit your site for some most recent post. I will visit your website consistently for some recent post.http://www.techallabout.com
2018 11 11 12:23     #41300
  Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
2019 10 23 07:41     #43614
 I’ve just been looking for info approximately this subject for a while and yours is the best I have discovered so far. honkai impact
2021 11 04 15:01     #45495
 Cant believe this article made soo much sense now. You really have a talent for this! Continue pressing on! https://customclosetsdesignreno.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital