Komentarai 6 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga

2016 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga 2016 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga

Pirmą kalendorinės vasaros dieną biržose – ne vasariškos nuotaikos. Prekyba aktyvi, milijoninė. Beveik.
Šiaulių banko akcijos antradienį lenkė visas akcijas ir net LHV. Ir be „meldonijaus“ – tiesioginių sandorių.
Net Olympicas su Tallink iš galo vos velkasi. Na, pažiūrėsime, kiek čia šita bankinė euforija Baltijos rinkose išsilaikys.
O ir meškos šiandien į rinkas įsisuko. Kilo tik Talino akcijų indeksas. OMXV sumenko 0.25%.


1 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ apyvartos mažėjimą 15% lėmė kainų lygmens mažėjimas.
Pozicijoje su trenksmu suveikė Stop Loss signalas.


2 pav. AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų devynių mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 474 mln. Eur ir išaugo 6,6 proc., lyginant su ankstesniais metais (445 mln. Eur). Trečiojo ketvirčio prekybos pajamos siekė 107 mln. eurų ir sumažėjo 20 proc., jei palyginti su ankstesniais metais (134 mln. Eur).


3 pav. 2016 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto nuostolio dalis siekia 0,18 mln. eurų, 2015 metų 3 mėn. pabaigoje akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekė 1,2 mln. eurų.
- konsoliduotas 2016 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 47,9 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais – 48,1 mln. eurų.
- visas konsoliduotas grynasis nuostolis siekia 0,18 mln. eurų, 2015 metų 3 mėn. pabaigoje grynasis pelnas siekė 1,2 mln. eurų.
Pačios AB „Invalda INVL“ 2016 metų 3 mėnesių nuostolis sudaro 0,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. bendrovės pelnas sudarė – 0,86 mln. eurų. 2016 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 48,4 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais – 48,5 mln. eurų.


4 pav. Nacionalinė energijos gamintoja „Lietuvos energijos gamyba“ 2016 I ketvirtį efektyviai išnaudojo valdomų elektros energijos gamybos pajėgumų galimybes gaminti konkurencingai ir patikimai teikė energetikos sistemai būtinas paslaugas. Neaudituotuose finansiniuose bendrovės rezultatuose atsispindi efektyvesnė jos veikla, tuo pačiu didelę neigiamą įtaką daro bendrovės ginčijamos reguliavimo nuostatos.
2016 m. I ketv. visos trys bendrovės valdomos elektrinės kartu pagamino beveik ketvirtadaliu daugiau elektros energijos negu pernai tuo pačiu metu (atitinkamai 305 GWh ir 247 GWh). Dėl didesnio vandens kiekio daugiausiai (22,6 proc.) didėjo Kauno A. Brazausko hidroelektrinės (Kauno HE) gamyba (iki 118 GWh). Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) gamyba išliko panašiame lygyje (pagaminta 153 GWh), o štai konkurencingai veikęs kombinuoto ciklo blokas pagamino 34 GWh. Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį Elektrėnuose elektros energija iš viso nebuvo gaminama.
„2016 metams atsakingai ruošėmės, nes žinojome, kad panaikinus remtinos elektros energijos gamybos kvotas ir atsiradus naujoms jungtims veiksime dar labiau pasikeitusioje rinkoje. Rezultatas – pirmąjį ketvirtį pagaminome daugiau konkurencingos elektros energijos, elektrinės patikimai veikė tuo metu, kai smarkiai atšalus orams ar atsijungus elektros energijos jungčiai su Švedija „NordBalt“, reikėjo užtikrinti stabilų elektros energijos tiekimą ir prisidėti prie elektros energijos kainų biržoje stabilizavimo. Tai rodo, kad prie pokyčių prisitaikome sėkmingai“, – sako Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė.
Nepaisant sėkmingos bendrovės veiklos, dalis bendrovės komercinės veiklos rezultato, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimu, buvo skirta sumažinti bendrovei skiriamas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas. Tai tapo pagrindine priežastimi, dėl ko mažėjo ir bendrovės pardavimo pajamos (10,1 proc. mažėjimas, nuo 37,23 mln. eurų 2015 m. I ketv. iki 33,46 mln. eurų 2016 m. I ketv.), ir pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), kuris 2016 m. I ketv. sudaro 9,56 mln. eurų ir yra 48,1 proc. mažesnis nei 2015 m. I ketv. EBITDA (18,41 mln. eurų).
Atmetus VKEKK sprendimų įtaką bendrovės EBITDA būtų 5,8 mln. eurų didesnė. Didžioji dalis šios sumos – 4,8 mln. eurų – tai Kruonio HAE ir Kauno HE komercinės veiklos pelno dalis, kuri, VKEKK sprendimu, šiuo metu nukreipiama bendrovės pastoviųjų sąnaudų, patiriamų teikiant VIAP, dengimui.
Primename, kad VKEKK sprendimų įtaka prieš metus, 2015 m. I ketv. ataskaitose, dar nebuvo atspindėta. Šiais sprendimais dėl 2010–2012 m. bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje, mažėja bendrovei skirtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos, t. y. nepripažįstama reguliuojamos veiklos pajamų dalis. Į finansines ataskaitas bendrovė šių pajamų neįtraukia vadovaudamasi auditorių rekomendacijomis, tačiau ir toliau aktyviai gina savo poziciją dėl jų pripažinimo, siekdama minėtus VKEKK sprendimus panaikinti teisme.
Neaudituotas bendrovės 2016 m. I ketv. grynasis pelnas sudaro 13,96 mln. eurų, tuo tarpu 2015 m. I ketv. grynasis pelnas sudarė 14,82 mln. eurų. Didžiausią teigiamą įtaką grynajam rezultatui padarė didmeninės elektros prekybos verslo dalies pardavimas. Primename, kad šią verslo dalį nupirkęs Energijos tiekimas UAB bendrovei grynaisiais pinigais dalimis iki 2017 m. kovo 31 d. sumokės 13,1 mln. Eur. Dar 8 mln. Eur (po 2 mln. Eur per metus) gali būti sumokėti priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų per laikotarpį iki 2019 m. Bendra galutinė sandorio suma, jei bus įgyvendintos visos sutartyje numatytos sąlygos, gali pasiekti 21,1 mln. Eur. Tiesa, didmeninės elektros prekybos verslo dalies pardavimas turėjo neigiamos įtakos bendrovės EBITDA, nes 2016 m. sausio 1 d. pardavusi šią verslo dalį ji nebegauna pajamų iš prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
Pasak E. Čiužaitės, 2016 m. I ketv. apčiuopiamą naudą gerinant bendrovės rezultatus davė visų darbuotojų pastangos tapti lankstesne ir efektyvesne energijos gamybos įmone. „Ir toliau skiriame išskirtinį dėmesį įrenginių patikimumo užtikrinimui, o veiklos sąnaudos mažėja dėl greičiau atliekamų remontų, darbo organizavimo pokyčių, taip pat mažėja verslo aptarnavimo paslaugų išlaidos“, – sako bendrovės vadovė.


5 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Lietuvos energija) valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ per pirmuosius tris veiklos mėnesius didino pajamas ir sulaukė rekordinio prašymų įvesti dujas skaičiaus. Nuo šių metų pradžios į ESO sujungus AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ (toliau – Lietuvos dujos), veiklos sąnaudos sumažėjo beveik 7 proc.
ESO pajamos pirmąjį 2016 metų ketvirtį siekė 182,5 mln. eurų ir buvo 3,3 proc. didesnės nei 2015 metų sausio-kovo mėnesiais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotos pajamos buvo 176,541 mln. eurų. Pajamos augo dėl didesnių elektros ir gamtinių dujų paskirstymo apimčių.
Pirmąjį šių metų ketvirtį ESO klientams paskirstė 2,375 mlrd. kWh elektros energijos ir 2,9 mlrd. kWh gamtinių dujų – atitinkamai 6,4 proc. ir 9,4 proc. daugiau nei 2015 metų pirmąjį ketvirtį.
„Nuo pirmųjų veiklos dienų ėmėmės strateginių darbų: nusibrėžėme ambiciją šiemet dar labiau sutrumpinti elektros ir dujų įvedimo trukmę, toliau gerinti tinklo patikimumo rodiklius investuojant į išmanias ir pažangias technologijas, toliau kelti paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę. Pastaroji žiema dėl šaltesnių orų nei pernai augino elektros ir dujų skirstymo kiekį. Tikimės, jog dujų suvartojimo apimtys toliau augs, nes jau dabar pastebime sparčiai augantį gyventojų ir verslo susidomėjimą atpigusiomis dujomis. Tai įrodo ir rekordinis prašymų įvesti dujas skaičius: per tris mėnesius iš viso sulaukėme per 2 tūkst. paraiškų – dukart daugiau nei pernai tuo pat metu“, – sakė ESO valdybos pirmininkas, generalinis direktorius Liudas Liutkevičius.
ESO vadovo teigimu, nuo metų pradžios perkėlus klientų aptarnavimą į bendrą paslaugų centrą – „Gilė“ – elektrą ir dujas vartojantys klientai nuo metų pradžios gali dar paprasčiau išspręsti rūpimus klausimus vienoje platformoje. Paskui šiuos pokyčius startavo išmanioji „Gilės“ programėlė – jos pagalba ESO klientai visas paslaugas gali gauti būdami bet kur, kur yra interneto ryšys.
ESO sausio-kovo mėnesiais uždirbo 48,9 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 7,8 proc. mažiau nei 2015-ųjų pirmąjį ketvirtį. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 3,22 proc. punkto iki 26,78 procento.
ESO veiklos sąnaudos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 2015-ųjų tuo pat metu, sumažėjo 6,8 proc. iki 24,9 mln. eurų.
ESO grynasis pelnas 2016 metų pirmąjį ketvirtį siekė 30,8 mln. eurų ir buvo 14,1 proc. mažesnis nei 2015 metų sausio-kovo mėnesiais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotas 2015 metų pirmojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 35,859 mln. eurų. Grynasis pelnas sumažėjo dėl 2016 metais sumažėjusio skirtumo tarp reguliatoriaus nustatytos ir realios elektros energijos įsigijimo kainos. Reguliatoriaus nustatyta kaina šiemet, palyginti su pernai, sumažėjo 14 proc., o reali vidutinė elektros įsigijimo kaina – 1 procentu.
Per tris šių metų mėnesius ESO investicijos į elektros į dujų skirstomuosius tinklus siekė 18,053 mln. eurų – 4,3 proc. mažiau nei 2015-ųjų pirmąjį ketvirtį. Mažesnes investicijas lėmė metų pradžioje vyravę šalti orai, dėl kurių suplanuotų investicijų projektų įgyvendinimas buvo perkeltas į kitus ketvirčius.
Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2016 metų tris mėnesius siekė 108,7 mln. eurų ir buvo 12,2 proc. didesnės nei 2015 m. sausio-kovo mėnesiais. Tai lėmė išaugę elektros persiuntimo kiekiai ir padidėjusi elektros perdavimo kaina.
Elektros tinklo patikimumas palyginamuoju laiku taip pat išaugo: su stichinių reiškinių įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2016 metų tris mėnesius vienam vartotojui siekė 35,97 minutes. Tai 1,68 minutės mažiau nei 2015 metais tuo pat metu. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių įtaka („force majeure“ ) per 2016 metų tris mėnesius siekė 0,28 karto – 0,04 karto mažiau nei 2015 m. sausio-kovo mėnesiais.

 


6 pav. 2016 m. I-ą ketvirtį AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo pajamos be akcizo sudarė 5 350,0 tūkst. eurų ir išaugo 14,21% lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2015 m. – 4 684,4 tūkst. eurų).
Didžiąją dalį Įmonės pardavimo pajamų sudarė pardavimai Lietuvos rinkoje 71%. Pardavimo pajamos vidaus rinkoje padidėjo 4,89%, ES rinkoje padidėjo 30,23%, pardavimai į trečiąsias šalis augo 2,72 karto. Didžiausią pajamų dalį iš ES rinkos sudarė pardavimai į Lenkiją, Latviją, Estiją, Daniją. Didžiausią pajamų dalį iš trečiųjų šalių sudarė pardavimai į Ukrainą, Iraką, Baltarusiją.
Per 2016 m. I-ą ketvirtį Įmonės pelnas sudarė 285,1 tūkst. eurų ir išaugo 82,19% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu (156,5 tūkst. eurų).
Įmonės EBITDA per 2016 m. sausio – kovo mėn. išaugo 46,51% lyginant su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu ir sudarė 565,8 tūkst. eurų (2015 m. sausio – kovo mėn. – 386,2 tūkst. eurų). EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 8,24% iki 10,58%.


7 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių.
Algirdas Butkus pirko 110,522 akcijas;
Vytautas Sinius pirko 88,986 akcijas;
Donatas Savickas pirko 39,039 akcijas;
Daiva Šorienė pirko 51,088 akcijas;
Vita Adomaitytė pirko 36,997 akcijas;
Jonas Bartkus pirko 37,287 akcijas;
Ilona Baranauskienė pirko 34,732 akcijas.

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.
Siekiant pagal Lietuvos banko nustatytus Atlygio politikos reikalavimus išmokėti grupei darbuotojų kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis, 2016 m. gegužės 23 –31 dienomis Nasdaq Vilnius biržoje pagal darbuotojų grupės jungtinius pavedimus sudaryti Banko akcijų pirkimo sandoriai. Už šiais sandoriais nupirktas 1 239 487 Banko akcijas sumoka Bankas, UAB „Šiaulių banko lizingas“ bei UAB „SB lizingas“, tokiu būdu įvykdydami prievolę išmokėti kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis.
Kol kas ramu, bet korekcija gali ir prasidėti greitai.


8 pav. AB Pieno žvaigdės 2016 m. trijų mėnesių nuostoliai i6augo trigubai.


9 pav. AB „Agrowill Group“ pateikia tarpinę neaudituotą konsoliduotą 2016 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2016 m. kovo 31 d., finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą.
Pirmąjį 2016 m. ketvirtį AB „Agrowill Group“ įmonių grupės pajamos sudarė 8,92 mln. eurų. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pajamos buvo 8,91 mln. eurų.
2016 m. trijų mėnesių grynasis pelnas sudarė 0,55 mln. eurų. 2015 m. to paties laikotarpio AB Agrowill Group grynasis nuostolis siekė 0,56 mln. eurų.
Grynojo pelno rodikliams 2016 m. I-ą ketvirtį teigiamos įtakos turėjo didesnis išmokų kaupimas už atitinkamą 2016 m. ataskaitinį laikotarpį. 2016 m. I-ą ketvirtį buvo priskaitytos ir tiesioginės ir perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo išmokos, kai tuo tarpu 2015 m. pradžioje Grupė apsiskaitė tik tiesiogines išmokas, kadangi paraiškos ekologinės gamybos sertifikavimui buvo pateiktos tik 2015 m. II-ą ketvirtį. Todėl 2015 m. pabaigoje, patvirtinus paskutines dukterinių bendrovių paraiškas, 2016 m. Grupė apskaitė 1/4 per metus planuojamų gauti išmokų. Skirtumas tarp 2015 m. ir 2016 m. per pirmą ketvirtį apskaitytų išmokų siekia apie 1,3 mln. eurų.
Grybų ir komposto pardavimų pelnas išaugo. Pienininkystės rezultatą per 2016 m. tris mėnesius, lyginant su 2015 m. pirmaisiais trimis mėnesiais, mažino ir toliau dėl pasaulinės pieno perprodukcijos kritusios supirkimo kainos. Mažesni ataskaitinio laikotarpio grūdų pardavimo kiekiai lėmė mažesnį augalininkystės rezultatą.
2016 m. trijų mėnesių EBITDA sudarė 2,15 mln. eurų. 2015 m. to paties laikotarpio AB “Agrowill Group” EBITDA siekė 1,17 mln. eurų.


10 pav. AB „Grigeo Grigiškės“ gavo pranešimą apie asmens, glaudžiai susijusio su valdybos nariu Vigmantu Kažukausku, sandorius emitento vertybiniais popieriais.
Jis pirko 25,600 akcijų.
Pildymosi signalas @1.17.11 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2016 m. gegužės mėnesį sudarė 18,2 mln. eurų ir buvo 9,7% didesnė nei 2015 m. gegužės mėnesio apyvarta.
2016 m. sausio – gegužės mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 77,8 mln. eurų, arba 7,8% daugiau nei 2015 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2016 m. sausio-gegužės mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 5,3%, Latvijoje 6,5%, o Estijoje 21,3%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 177 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 46 Latvijoje ir 28 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 81,0 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 5,4%.


12 pav. Korekcija LHV Group pozicijoje tikrai pribrendo. Greitai, kažkaip...


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 06 05 12:09     #36000
 view more... 
2016 06 05 12:11     #36001
2018 02 23 08:00     #37753
 

https://goo.gl/dHtk6y

https://goo.gl/JuyC87

https://goo.gl/z6XM5M

https://goo.gl/DrSmPt

https://goo.gl/v8CgfF

https://goo.gl/TNaUen

https://goo.gl/UbxMmk

https://goo.gl/8a1Tgg

https://goo.gl/Z6ez9p

https://goo.gl/triW8r

https://goo.gl/1NKuKG

https://goo.gl/S6Kdcp

https://goo.gl/og3R9m

https://goo.gl/MkmhSk

https://goo.gl/x8i6nq

https://goo.gl/5oDfsh

https://goo.gl/4sjtAE

https://goo.gl/3YjErf

https://goo.gl/AUw4WD

https://goo.gl/dn6u2d

https://goo.gl/DvphGB

https://goo.gl/b6qxfH

https://goo.gl/tJMV7L

https://goo.gl/QxLUqy

https://goo.gl/Y95fQN

https://goo.gl/yAtiZV

https://goo.gl/kNzuj4

https://goo.gl/mTgHE4

https://goo.gl/osj38A

https://goo.gl/quNxJC

https://goo.gl/EUAUfS

https://goo.gl/cco5mZ

https://goo.gl/cTq9Bb

https://goo.gl/nVyEiM

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/VJSCRU

https://goo.gl/J2EmDX

https://goo.gl/q55NWh

https://goo.gl/rz5V5g

https://goo.gl/f1xSBt

https://goo.gl/cMr3Jp

https://goo.gl/f5xouF

https://goo.gl/FsfJrq

https://goo.gl/dwSY5c

https://goo.gl/DdhwNh

https://goo.gl/99HzX6

https://goo.gl/6WuyNx

https://goo.gl/wiATVF

https://goo.gl/vyunjg

https://goo.gl/9wKkNP

https://goo.gl/5hrkBZ

https://goo.gl/hBggEh

https://goo.gl/1kv7Qm

https://goo.gl/Ep1pjs

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/RcnFyF

https://goo.gl/6ycWhX

https://goo.gl/RgLwsP

https://goo.gl/wgAoqS

https://goo.gl/7SUiQk

https://goo.gl/sXnZ7D

https://goo.gl/sHtG83

https://goo.gl/VA6hV2

https://goo.gl/zwUBc3

https://goo.gl/LFL4tt

https://goo.gl/tGhjSU

https://goo.gl/SSTqJc

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/kLHe2T

https://goo.gl/e5gvRi

https://goo.gl/futMsX

https://goo.gl/TwkRqe

https://goo.gl/CVcHTY

https://goo.gl/d5qFui

https://goo.gl/zQZLpA

https://goo.gl/xBzJym

https://goo.gl/atmh1s

https://goo.gl/9jHeh1

https://goo.gl/Dn7wcS

https://goo.gl/AeDCHe

https://goo.gl/11zMzh

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/kpdnVx

https://goo.gl/HhREWm

https://goo.gl/aX2kSb

https://goo.gl/FdiXXZ

https://goo.gl/Y6kHnb

https://goo.gl/DzwmQd

https://goo.gl/iQmuxF

https://goo.gl/64B6uN

https://goo.gl/yXGAxr

https://goo.gl/EzPTgg

https://goo.gl/X6agx6

https://goo.gl/iPCPeX

https://goo.gl/TJFKm8

https://goo.gl/8BXaLh

https://goo.gl/Cie8we

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/49xbph

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/v626dz

https://goo.gl/UoV52r

https://goo.gl/kakQTy

https://goo.gl/9wki4C

https://goo.gl/cLmqqL

https://goo.gl/P6qJEn

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/Bbi98u

https://goo.gl/r7ZwfU

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/Tf9JSj

https://goo.gl/MM4CjL

http://goo.gl/C25NPs

http://goo.gl/Dux2kD

http://goo.gl/ggpqR6

http://goo.gl/54DdQM

http://goo.gl/iEhjHt

http://goo.gl/gTT59k

http://goo.gl/1qPQ5H

http://goo.gl/aiXmo5

http://goo.gl/7WM6YQ

http://goo.gl/m4yjmX

http://goo.gl/73N2bY

http://goo.gl/6CJXW9

http://goo.gl/Q78GGg

http://goo.gl/TmUpsK

http://goo.gl/zhfCD3

http://goo.gl/x6bZpN

http://goo.gl/ukZ85A

http://goo.gl/ib16iZ

http://goo.gl/bWJCu8

http://goo.gl/mpDTJk

http://goo.gl/rKeR19

http://goo.gl/f6iutU

http://goo.gl/MS5N9B

http://goo.gl/uHDTgb

http://goo.gl/EhHinB

http://goo.gl/swnvzZ

http://goo.gl/tfHqrM

http://goo.gl/68nX7P

http://goo.gl/MDmzEe

http://goo.gl/UJHVJF

http://goo.gl/NnfzyQ

http://goo.gl/rXfIPP

http://goo.gl/T5rYji

http://goo.gl/6aTAJp

http://goo.gl/oBSCNk

http://goo.gl/ktDL6h

http://goo.gl/1iDTxF

http://goo.gl/s4msdE

http://goo.gl/6DmNMx

http://goo.gl/S93yFZ

http://goo.gl/rTdnSo

http://goo.gl/gZqer6

http://goo.gl/a7zZL7

http://goo.gl/kTA97e

http://goo.gl/7wZYag

http://goo.gl/NjtnVH

http://goo.gl/6cBybC

http://goo.gl/mnyA5T

http://goo.gl/16BCfQ

http://goo.gl/oQfx8q

http://goo.gl/VGXAJq

http://goo.gl/2QiRZv

http://goo.gl/RxsFz1

http://goo.gl/mp9JPa

http://goo.gl/hGNw4y

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/uoLyhg

http://goo.gl/ruJoUg

http://goo.gl/P3NE4d

http://goo.gl/sM4C69

http://goo.gl/GkpaVd

http://goo.gl/MdwsBK

http://goo.gl/D256Yy

http://goo.gl/GH6jXv

http://goo.gl/XfaLt3

http://goo.gl/UBrRBK

http://goo.gl/XaJPML

http://goo.gl/xZvMdj

http://goo.gl/eS1D16

http://goo.gl/zXTrKK

http://goo.gl/oc79u9

http://goo.gl/SfQi1t

http://goo.gl/MQ6HBH

http://goo.gl/Sry53z

http://goo.gl/kievPm

http://goo.gl/WFWwrZ

http://goo.gl/TShPx9

http://goo.gl/1XTh4r

http://goo.gl/mVh7t4

http://goo.gl/do8uFN

http://goo.gl/Ro62mD

http://goo.gl/V29iMT

http://goo.gl/FEs2Hi

http://goo.gl/uJixhd

http://goo.gl/ANWY3F

http://goo.gl/XQ6LAC

http://goo.gl/RzJxdq

http://goo.gl/FYNebW

http://goo.gl/DCpuvB

http://goo.gl/4bJcbg

http://goo.gl/RfMiaE

http://goo.gl/H9i7sU

http://goo.gl/Krg6nm

http://goo.gl/xxRASb

http://goo.gl/4ndyNo

http://goo.gl/ZPbba1

http://goo.gl/qwsqfQ

http://goo.gl/i6UqeX

http://goo.gl/rEjKxL

http://goo.gl/61wVH2

http://goo.gl/S4uyJH

http://goo.gl/1SRY73

http://goo.gl/StRjy9

http://goo.gl/hgspFV

http://goo.gl/e9HAAv

http://goo.gl/GcCYni

http://goo.gl/7XtFNN

http://goo.gl/fmns6w

http://goo.gl/9jwmx7

http://goo.gl/6TAEpD

http://goo.gl/PLfh7R

http://goo.gl/82ALBW

http://goo.gl/5JTk7e

http://goo.gl/8bjh2v

http://goo.gl/36Wy37

http://goo.gl/xitByP

http://goo.gl/k3B9Zy

http://goo.gl/x5dRLp

http://goo.gl/aXS7b6

http://goo.gl/tLTZHo

http://goo.gl/FdXkeP

http://goo.gl/hvZwLb

http://goo.gl/1RHNf2

http://goo.gl/GuABxB

http://goo.gl/bBNWPb

http://goo.gl/EekT2X

http://goo.gl/f6QohW

http://goo.gl/hKXS1M

http://goo.gl/5atkft

http://goo.gl/kr65Dy

http://goo.gl/WbbGLM

http://goo.gl/1gGSbD

http://goo.gl/67Mp1E

http://goo.gl/Zw9GTG

http://goo.gl/6sMCs9

http://goo.gl/R64TrM

http://goo.gl/ojHQwU

http://goo.gl/g8CQaG

http://goo.gl/em7tKM

http://goo.gl/BjnsBJ

http://goo.gl/7v23AW

http://goo.gl/fFNjMH

http://goo.gl/P6TmUY

http://goo.gl/Rqq44d

http://goo.gl/4i2v9R

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/3bPoa4

http://goo.gl/1s3f3L

http://goo.gl/vw48ag

http://goo.gl/3ojUZb

http://goo.gl/XFLhhd

http://goo.gl/nFREQ2

http://goo.gl/mCHkUD

http://goo.gl/oyUykT

http://goo.gl/wKTwaf

http://goo.gl/EENYKk

http://goo.gl/3EGz4Q

http://goo.gl/GQLWHb

http://goo.gl/fpvpjn

http://goo.gl/daaGBG

http://goo.gl/eyDaHo

http://goo.gl/jZ5NiS

http://goo.gl/ij1fTa

http://goo.gl/Xbu43j

http://goo.gl/E92bKU

http://goo.gl/4UfGwZ

http://goo.gl/RnQNgJ

http://goo.gl/ybmF9z

http://goo.gl/naNsV6

http://goo.gl/RdCm9x

http://goo.gl/WVXjXR

http://goo.gl/hfU1vS

http://goo.gl/H4ZkTK

http://goo.gl/KAtTHi

http://goo.gl/wdw8z6

http://goo.gl/LQf8eH

http://goo.gl/nVoodw

http://goo.gl/CocAqH

http://goo.gl/fT6fFb

http://goo.gl/2o385i

http://goo.gl/gWXdNL

http://goo.gl/mJr3LH

http://goo.gl/DApLJS

http://goo.gl/5WS9Q4

http://goo.gl/mFqkdi

http://goo.gl/CLhMER

http://goo.gl/jkjm5R

http://goo.gl/dhiaGa

http://goo.gl/7kscLc

http://goo.gl/Zsojr1

http://goo.gl/G5nbG1

http://goo.gl/EZzDoJ

http://goo.gl/FKLLa2

http://goo.gl/4RRem6

http://goo.gl/dfT8sn

http://goo.gl/vM7SPE

http://goo.gl/izgX9W

http://goo.gl/DuAdbd

http://goo.gl/b7wRJa

http://goo.gl/VZbqQK

http://goo.gl/ko3xGo

http://goo.gl/1rBj8E

http://goo.gl/rYJBQt

http://goo.gl/tG79Eh

http://goo.gl/gt56SD

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/36RzJe

http://goo.gl/L2guoT

http://goo.gl/ypTqkw

http://goo.gl/UkyQXR

http://goo.gl/onHiU9

http://goo.gl/pJ9cPm

http://goo.gl/BpGfSZ

http://goo.gl/fhNsYA

http://goo.gl/n8sQi4

http://goo.gl/qhhmeU

http://goo.gl/HMCj7S

http://goo.gl/PjwfpD

http://goo.gl/SmukVB

http://goo.gl/bqSeYr

http://goo.gl/N9G7hv

http://goo.gl/HZWFtL

http://goo.gl/YyBufd

http://goo.gl/P2mge4

http://goo.gl/8zZKjo

http://goo.gl/U3R5a3

http://goo.gl/gVMCgm

http://goo.gl/rCPYda

http://goo.gl/PEkSdT

http://goo.gl/XKKbkH

http://goo.gl/iPJPAB

http://goo.gl/hGw4c2

http://goo.gl/ru5iNY

http://goo.gl/aLr6qm

http://goo.gl/UMt2ke

http://goo.gl/6Tys4T

http://goo.gl/vUKyn5

http://goo.gl/63qr6Y

http://goo.gl/uXnrBM

http://goo.gl/uNFLg2

http://goo.gl/yLou7Q

http://goo.gl/jJ5SeD

http://goo.gl/daoA77

http://goo.gl/zUivBg

http://goo.gl/ZdaZx5

http://goo.gl/42NBWt

http://goo.gl/3KhKkW

http://goo.gl/Pm2fDc

http://goo.gl/6w8FpG

http://goo.gl/CxR8f2

http://goo.gl/5GxwXF

http://goo.gl/Qx1G1V

http://goo.gl/kCpPrb

http://goo.gl/Y9Xcuy

http://goo.gl/CuNkuz

http://goo.gl/RnSteB

http://goo.gl/QvhSbW

http://goo.gl/RLDqLe

http://goo.gl/uAZ8ZZ

http://goo.gl/4TQ316

http://goo.gl/MrNBxU

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/Wqxfhm

http://goo.gl/aB1ojY

http://goo.gl/cT8VVT

http://goo.gl/QbEMKN

http://goo.gl/qGoK64

http://goo.gl/EdJr2Y

http://goo.gl/9XtXpN

http://goo.gl/EtbwTq

http://goo.gl/2DYXDJ

http://goo.gl/DShdFt

http://goo.gl/NC29Qi

http://goo.gl/pC8mXT

http://goo.gl/8v5cDW

http://goo.gl/Fv1EFY

http://goo.gl/nGDHrT

http://goo.gl/9gWvZD

http://goo.gl/8QiDRd

http://goo.gl/aLqic9

http://goo.gl/4CRjGw

http://goo.gl/NL2FjV

http://goo.gl/JWnNy7

http://goo.gl/nU1aru

http://goo.gl/dF7XSv

http://goo.gl/5QjoxN

http://goo.gl/CtLmqv

http://goo.gl/mZPHRz

http://goo.gl/A5WwX4

http://goo.gl/5jwUNv

http://goo.gl/jaVsDG

http://goo.gl/67bNqz

http://goo.gl/v1aj86

http://goo.gl/MUAUC9

http://goo.gl/uRPhFM

http://goo.gl/gNbKeF

http://goo.gl/MA296x

http://goo.gl/vX4ydb

http://goo.gl/sHkDRi

http://goo.gl/1HPTVq

http://goo.gl/wLc2EU

http://goo.gl/pGHKx7

http://goo.gl/jFWaZQ

http://goo.gl/b3t1SF

http://goo.gl/gtgA3b

http://goo.gl/Tu51eU

http://goo.gl/8u2z2y

http://goo.gl/hDHqZ1

http://goo.gl/Uga57C

http://goo.gl/a1X4tr

http://goo.gl/ganspm

http://goo.gl/WAFfLM

http://goo.gl/ZNjcBo

http://goo.gl/ztVXWj

http://goo.gl/VVnBFv

http://goo.gl/m8k4A3

http://goo.gl/6LX5vQ

http://goo.gl/WhFZiV

http://goo.gl/48gWob

http://goo.gl/Dr2wQA

http://goo.gl/JdBWop

http://goo.gl/APBgtm

http://goo.gl/HyJSr6

http://goo.gl/JyhMzU

http://goo.gl/UMStUQ

http://goo.gl/rUyqji

http://goo.gl/qaVuXk

http://goo.gl/WgjSjT

http://goo.gl/WPc9aw

http://goo.gl/wt3BcM

http://goo.gl/uLdaZz

http://goo.gl/7gUGWo

http://goo.gl/fG5pn9

http://goo.gl/iW6sP5

http://goo.gl/Leq27m

http://goo.gl/bdUHR1

http://goo.gl/WSYGfc

http://goo.gl/xbA2zT

http://goo.gl/uePeDy

http://goo.gl/sjtBdF

http://goo.gl/Yv3cai

http://goo.gl/Sbdw9e

http://goo.gl/sPF4Wi

http://goo.gl/4FhGax

http://goo.gl/kEz4VR

http://goo.gl/Jj1jFv

http://goo.gl/zgKSDT

http://goo.gl/9En4cF

http://goo.gl/gNjphq

http://goo.gl/ZcnrQd

http://goo.gl/Siwm4x

http://goo.gl/Xnmw6s

http://goo.gl/cFK3AC

http://goo.gl/RcpfRd

http://goo.gl/5MQeHN

http://goo.gl/5YKvvB

http://goo.gl/y9NzQA

http://goo.gl/oWQd3z

http://goo.gl/UNuHcx

http://goo.gl/7Q56Ts

http://goo.gl/5NB3JH

http://goo.gl/KVeJnB

http://goo.gl/Q4jBj1

http://goo.gl/3Nf2JT

http://goo.gl/AmwpNg

http://goo.gl/Faf88w

http://goo.gl/3uKrMR

http://goo.gl/xgUE1H

http://goo.gl/8bE7hx

http://goo.gl/Zrby1n

http://goo.gl/L2QkxA

http://goo.gl/CqMquA

http://goo.gl/xRznn2

http://goo.gl/7w4e9V

http://goo.gl/AAjj6M

http://goo.gl/huwzHX

http://goo.gl/XpkSSp

http://goo.gl/8WKmwE

http://goo.gl/4up9VS

http://goo.gl/YHTDJa

http://goo.gl/HhxgcM

http://goo.gl/5kDDrP

http://goo.gl/uzk1qn

http://goo.gl/hGbUi4

http://goo.gl/8xP9kD

http://goo.gl/EpYJNX

http://goo.gl/CWjGYd

http://goo.gl/iLHVSi

http://goo.gl/c4S95d

http://goo.gl/bYCtvv

http://goo.gl/zqjPmv

http://goo.gl/mcbu7e

http://goo.gl/8Fkohb

http://goo.gl/6BDhAE

http://goo.gl/EzHVxM

http://goo.gl/kYcAUK

http://goo.gl/yyGnT5

http://goo.gl/ZzEDUH

http://goo.gl/B7DU2G

http://goo.gl/rZYvbP

http://goo.gl/QqjKAV

http://goo.gl/GPWuP5

http://goo.gl/mP4Z8P

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/tVJ6nD

http://goo.gl/KWzKJE

http://goo.gl/vqpveU

http://goo.gl/Wfvmx8

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/Lozung

http://goo.gl/KmZTQv

http://goo.gl/7HkeBU

http://goo.gl/Z2FvSe

http://goo.gl/ygYyhL

http://goo.gl/nnxrfR

http://goo.gl/b55MHc

http://goo.gl/JY2szQ

http://goo.gl/F29rXz

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/yoDLsu

http://goo.gl/hcZFoq

http://goo.gl/DePMqZ

http://goo.gl/rzp9ve

http://goo.gl/66deDy

http://goo.gl/eb5qNT

http://goo.gl/V9XYnZ

http://goo.gl/DTscRg

http://goo.gl/u5GpF3

http://goo.gl/egiPJ8

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/VvEkog

http://goo.gl/f7VVHm

http://goo.gl/YUgp1K

http://goo.gl/pd3KuR

http://goo.gl/W7rDVA

http://goo.gl/2cBVmc

http://goo.gl/JwJuKE

http://goo.gl/TcvDZP

http://goo.gl/7K6Tz8

http://goo.gl/w2qQPB

http://goo.gl/m4WNiv

http://goo.gl/v9nvur

http://goo.gl/Aa3Ex5

http://goo.gl/oEutkd

http://goo.gl/hiz2G8

http://goo.gl/ADKPcp

http://goo.gl/9cwUnp

http://goo.gl/zFRq6J

http://goo.gl/2ULbmr

http://goo.gl/1gfCkR

http://goo.gl/f2zA9F

http://goo.gl/amtKnA

http://goo.gl/VEnACU

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/Wg7Xcd

http://goo.gl/fPVhgm

http://goo.gl/4riXgF

http://goo.gl/zn8vCP

http://goo.gl/mXBXVS

http://goo.gl/ATWKVE

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/K9AqvL

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/63obgi

http://goo.gl/Noj9nF

http://goo.gl/Kbji9m

http://goo.gl/MdN1uN

http://goo.gl/45Qdhc

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/seYLaZ

http://goo.gl/ryxtpz

http://goo.gl/X2Y72t

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/zX4y7q

http://goo.gl/49sRSV

http://goo.gl/9tYZqm

http://goo.gl/9SN8H9

http://goo.gl/grkW1M

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/J9vB76

http://goo.gl/6qBucG

http://goo.gl/cmHrWm

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/JfaJZf

http://goo.gl/nYbT4x

http://goo.gl/yoRgg2

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/hY86yX

http://goo.gl/1MYVhU

http://goo.gl/yosb8s

http://goo.gl/k4Scxa

http://goo.gl/6iX29M

http://goo.gl/RjS9Xg

http://goo.gl/hM1tgo

http://goo.gl/QNNskt

http://goo.gl/X1qGPG

http://goo.gl/CKP1Mq

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/Tj1EY4

http://goo.gl/gMovGf

http://goo.gl/aUDPVS

http://goo.gl/tj6wjj

http://goo.gl/VAUQ7c

http://goo.gl/D5r1Gd

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/8UTXuH

http://goo.gl/ZWLnaM

http://goo.gl/oTbJ2j

http://goo.gl/MM7X4i

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/WTMkdk

http://goo.gl/3VpChw

http://goo.gl/43s8zV

http://goo.gl/YgKUJC

http://goo.gl/obtg7p

http://goo.gl/c6jXTp

http://goo.gl/o35UC8

http://goo.gl/2Cw3z3

http://goo.gl/ykbKTY

http://goo.gl/VL1yTv

http://goo.gl/vRJb86

http://goo.gl/aC8WCi

http://goo.gl/suFGbQ

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/8k9ngc

http://goo.gl/czUSx6

http://goo.gl/zMwLsK

http://goo.gl/4pfM47

http://goo.gl/6aNmxM

http://goo.gl/reh3UP

http://goo.gl/mXHr9u

http://goo.gl/fPR9Zd

http://goo.gl/UFzBpJ

http://goo.gl/d9XGof

http://goo.gl/EBHGaM

http://goo.gl/2Psf2v

http://goo.gl/Sy12GJ

http://goo.gl/YkQPWX

http://goo.gl/x8q5EK

http://goo.gl/7Ndsdh

http://goo.gl/XEfv53

http://goo.gl/wMsPqU

http://goo.gl/WSL9Uw

http://goo.gl/jNSsCg

http://goo.gl/3SrB4h

http://goo.gl/jcPeLc

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/9NYzB2

http://goo.gl/MvmSrD

http://goo.gl/BJmbvy

http://goo.gl/UBDZ2K

http://goo.gl/8i6hL9

http://goo.gl/pR93y9

http://goo.gl/1XnMAV

http://goo.gl/TtCfLV

http://goo.gl/PxMEYA

http://goo.gl/Z2hK3d

http://goo.gl/vu3dct

http://goo.gl/1u6KCk

http://goo.gl/cmvvBp

http://goo.gl/JX2Xs2

http://goo.gl/riWAwV

http://goo.gl/bfpPDT

http://goo.gl/xzUecz

http://goo.gl/xHznsM

http://goo.gl/NCcMPw

http://goo.gl/rQyLtw

http://goo.gl/m54wfd

http://goo.gl/tNvL8s

http://goo.gl/u9btv9

http://goo.gl/jhuDCN

http://goo.gl/gCNxMr

http://goo.gl/f73KNv

http://goo.gl/z99PNK

http://goo.gl/fXebhg

http://goo.gl/h7SEiP

http://goo.gl/pjAo4u

http://goo.gl/Xxo6AZ

http://goo.gl/TPy5qD

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/yiYFWt

http://goo.gl/JNNUKg

http://goo.gl/DrKkVp

http://goo.gl/wweF81

http://goo.gl/z6omHm

http://goo.gl/oq8Qpz

http://goo.gl/5QiRRo

http://goo.gl/6J6nkG

http://goo.gl/gE5ykg

http://goo.gl/s9S1k2

http://goo.gl/sfYyhL

http://goo.gl/m5XUzg

http://goo.gl/NQGriv

http://goo.gl/mQJhBS

http://goo.gl/SNo2pB

http://goo.gl/MLjFzb

http://goo.gl/hBnbZr

http://goo.gl/QRrLng

http://goo.gl/525x6B

http://goo.gl/Mmi3Vk

http://goo.gl/KNwZVC

http://goo.gl/mrR32U

http://goo.gl/jkVmzN

http://goo.gl/9dEvMW

http://goo.gl/kQrEoV

http://goo.gl/8DxHna

http://goo.gl/3Vp8SA

http://goo.gl/9oWh6U

http://goo.gl/ZmNoGC

http://goo.gl/hNKm4p

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/RrKUXu

http://goo.gl/obtUJc

http://goo.gl/qLLV81

http://goo.gl/1hXRFP

http://goo.gl/JeXr5x

http://goo.gl/TzxjMC

http://goo.gl/ViL9dd

http://goo.gl/GGKBBz

http://goo.gl/59xEz4

http://goo.gl/BXDyZc

http://goo.gl/iaefCb

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/AepHsG

http://goo.gl/11BF1a

http://goo.gl/M9fcJY

http://goo.gl/L2Fyxd

http://goo.gl/gLmEpi

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/MDo22G

http://goo.gl/vAK7cX

http://goo.gl/HTWzA9

http://goo.gl/mpjuqD

http://goo.gl/XzwHgR

http://goo.gl/2pbyG7

http://goo.gl/u1TLzH

http://goo.gl/TWURUK

http://goo.gl/W5cYHi

http://goo.gl/gKo6HF

http://goo.gl/cJEVdR

http://goo.gl/Q5w9ow

http://goo.gl/S16o4J

http://goo.gl/6UZBGZ

http://goo.gl/c1zJmJ

http://goo.gl/dzwrZv

http://goo.gl/dhdPkW

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/yS7b3K

http://goo.gl/M4EBFj

http://goo.gl/jHTRGs

http://goo.gl/wSuR3R

http://goo.gl/ZVkFzV

http://goo.gl/w2566s

http://goo.gl/wPNiSk

http://goo.gl/1YnTio

http://goo.gl/xmGsC6

http://goo.gl/oxbyG7

http://goo.gl/o4ee7j

http://goo.gl/w8vJ1t

http://goo.gl/GM97ef

http://goo.gl/CbXPL3

http://goo.gl/qBQ6Xo

2018 10 08 16:24     #40362
 hi just been seeing if you were thinking of a comment. I like your website and the thme you picked is super. I will be backhttp://www.mygeekday.com
2018 11 12 15:12     #41382
 Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.
http://www.knowingyourdebt.com/what-is-the-role-of-finance/


2022 01 20 06:38     #46228
 I love your content! Great job!

additions
 

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital