Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

2015 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga 2015 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

Savaitės pradžioje Baltijos rinkoms optimizmo šiek tiek trūko, bet aktyvumo buvo pakankamai. Būta ir tiesioginių sandorių.
Aktyviausiai buvo pardavinėjamos estiškos akcijos. OMXT indeksas krito 0.24%. Labiausiai šiandien krito OMXV indeksas – 0.54%.
Šiandien „ant greitųjų“ vertinom bendrovių veiklos rezultatus. Todėl buvo galima pamatyti didesnius nei įprastai akcijų kainų pokyčius. Be abejo, labiausiai investuotojai skubėjo atsikratyti Laivininkystės akcijomis, kol dar vyksta prekyba. Nes jau ne inkaras įsikasęs, o kilis rausiasi dugnu.

 


1 pav. Nasdaq Vilnius sprendimu AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ suteiktas stebimojo statusas.
Bendrovė paskelbė esminę informaciją, kad š.m. lapkričio 27 d. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" generalinis direktorius oficialiai kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.
Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį

2015 m. sausio - rugsėjo apyvarta sudarė 8,1 mln. EUR ir , palyginti su 2014 m. devynių mėnesių apyvarta – 15,5 mln. EUR, sumažėjo 48 %. 2015 m. LJL priklausė 5 laivai, 2014 m. – 8 laivai.
2015 m. sausio – rugsėjo EBITDA buvo –3,6 mln. EUR , 2014 m. devynių mėnesių EBITDA 0,4 mln. EUR.
2015 m. sausio – rugsėjo laikotarpio veiklos nuostolis buvo 7,3 mln. EUR, 2014 m. devynių mėnesių veiklos nuostolis buvo 4,6 mln. EUR.
Ir vis tiek dar kažkas inicijavo pirkimus, nes žvakė rodo dominuojančius pirkėjus. Bet paradėjai buvo aktyvesni – sugebėjo akcijos kainą iki pietų numušti 83%.

 


2 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista“ pirko 208,398 akcijas.

 


3 pav. 2015 metų 9 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 5,1 mln. eurų, 2014 metų 9 mėn. pabaigoje siekė 6,2 mln. eurų.
- konsoliduotas 2015 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 49,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais – 46,6 mln. eurų.
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 5,1 mln. eurų, 2014 metų 9 mėn. pabaigoje siekė 6,1 mln. eurų.
Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 9 mėnesių pelnas sudaro 5,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 22,6 mln. eurų. 2015 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 49,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais – 46,6 mln. eurų.
Papildoma informacija
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2015 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 49,1 mln. eurų arba 4,19 euro akcijai. Per šį laikotarpį grupės nuosavas kapitalas, tenkantis akcijai, padidėjo 11,5 proc., pelnas siekė 5,1 mln. eurų arba 16,4 proc. mažiau nei tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu (6,1 mln. eurų).
Turto valdymo verslas
„Invaldos INVL“ turto valdymo įmonės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje bei administravimo bendrovė „INVL Farmland Management“ rugsėjo pabaigoje valdė 307,5 mln. eurų turto arba 11,7 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų). „Invaldos INVL“ grupės įmonių pajamos iš turto valdymo bei administravimo verslo per šių metų devynis mėnesius siekė 2,4 mln. eurų.
Spalio pradžioje pasibaigus bendrovių „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ susijungimui, rinkoje veikia turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“.
Investicijos
Investicijos į susijusias įmones
„Invaldos INVL“ investicija į AB „INVL Technology“ (akcijų paketas sudaro 15,65 proc.) rugsėjo pabaigoje buvo verta 4,1 mln. eurų, o apskaitytas pelnas iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio siekė 1,0 mln. eurų.
Šių metų liepą baigusi platinti 10 mln. eurų akcijų emisiją, šiuo metu investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ siekia uždarojo tipo investicinės bendrovės statuso: rugsėjį bendrovė kreipėsi į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimo. Gavus šį statusą, bendrovės valdymas bus perduotas „INVL Asset Management“.
Šių metų rugsėjo pabaigoje AB „Invalda INVL“ investicija į bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (akcijų paketas sudaro 12,7 proc.) akcijas bei paskolas siekė 6,5 mln. eurų. Per devynis šių metų mėnesius iš šios investicijos gauta 175 tūkst. eurų palūkanų, tačiau dėl akcijų vertės pokyčio laikotarpio pabaigoje bendrai patirta 0,4 mln. eurų nuostolio.
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ spalio pradžioje įsigijo 6,5 tūkst. kvadratinių metrų komercinės paskirties patalpas sostinės komplekse „Vilniaus vartai“ (adresu Gynėjų g. 14). Po sandorio bendrovė valdo apie 58,2 tūkst. kvadratinių metrų nekilnojamojo turto ploto Vilniuje ir Rygoje.
Kitų metų pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ planuoja išleisti 10,071 mln. eurų vertės viešai platinamą akcijų emisiją. Emisija bus skirta finansuoti patalpų „Vilniaus vartų“ komplekse įsigijimą ir subalansuoti skolinto bei nuosavo kapitalo santykį prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove.
Lapkričio pabaigoje „Invalda INVL“ pateikė savanorišką oficialų pasiūlymą investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti. Jo metu akcijas gali parduoti akcininkai, nebalsavę už „INVL Baltic Real Estate“ uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.
Žemės ūkis
AB „Invaldos INVL“ investicijos į Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB „Litagra“ („Invaldai INVL“ priklauso 36,9 proc. akcijų paketas) trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 16,7 mln. eurų – 1,9 mln. eurų arba 12,5 proc. daugiau nei metų pradžioje. Šiais metais, siekiant supaprastinti šios grupės struktūrą ir dirbti efektyviau, jungiamos ūkininkus aptarnaujančios ir elevatorių verslo bendrovės. Tikimasi, kad tai leis sparčiau priimti sprendimus ir geriau tenkinti klientų poreikius.
Bankininkystės veikla
Rugsėjo mėnesį „Invalda INVL“ įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų už 6,19 mln. eurų ir valdo 6,79 proc. Šiaulių banko kapitalo. Per devynis šių metų mėnesius iš „Invaldos INVL“ sandorio su Šiaulių banku, kurio metu pastarajam buvo perleistos banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijos, bei Šiaulių banko akcijų vertės pokyčio užfiksuotas 1,7 mln. eurų pelnas.
Sandoris, kurio metu „Invalda INVL“ įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų, užbaigtas Šiaulių bankui gavus Lietuvos banko leidimą didinti įstatinį kapitalą ir užregistravus įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Šiaulių banko akcijų emisija buvo išleista atsiskaityti už „Invaldos INVL“ Šiaulių bankui perleistas banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas.
Pastatų priežiūros sektorius
Šių metų devynių mėnesių pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomos pastatų priežiūros grupės „Inservis“ įmonės buvo įvertintos 4,4 mln. eurų arba 34 proc. daugiau nei 2014 m. pabaigoje, per devynis mėnesius iš šių įmonių paskirta 237 tūkst. eurų dividendų, o pelnas iš vertės pokyčio siekė 1,1 mln. eurų. Šių metų rugsėjo pabaigoje „Inservis“ valdė įmones „Priemiestis“, „Jurita“, „Advima“, „Naujosios Vilnios turgavietė“. Lapkritį įmonių grupė pardavė pastarosios bendrovės akcijas, taip pat įmonė „Advima“ buvo sujungta su „Inservis“.
Kitos investicijos
Šių metų rugsėjo pabaigoje „Invalda INVL“ turėjo 0,5 mln. eurų investicijų į kitas biržoje kotiruojamas akcijas, taip pat 2,3 mln. eurų kitų investicijų ir paskolų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai po trijų ketvirčių siekė 0,8 mln. eurų.
Pildymosi signalas @3.63.

 


4 pav. „INVL Technology“ AB – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo 2014 m. birželio mėn. Tikrąja verte vertinamas bendrovės finansinis turtas 2015 m. rugsėjo 30 d. siekė 12.136 tūkst. eurų. Lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d., tikroji vertė krito 2.766 tūkst. eurų, (lyginama su finansinio turto tikrąja verte 2014 m. gruodžio 31 d., kuris buvo įgytas per reorganizaciją, pasibaigusią 2015 m. vasario 9 d.). Bendrovė per 2015 m. devynis mėnesius patyrė 2.440 tūkst. eurų grynojo nuostolio, kurį didžiąja dalimi lėmė minėtas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas bei patirtos palūkanų sąnaudos. Per 2015 m. 9 mėnesius pusmetį Bendrovė gavo 598 tūkst. eurų dividendų iš valdomų įmonių, taip pat nepardavė jokių įmonių akcijų, išskyrus UAB „Acena“, kuri buvo perleista dukterinei bendrovei UAB BAIP.
Nepriklausomą investicijų vertinimą Bendrovė atlieka vieną kartą metuose, rengdama metines finansines ataskaitas. Rengdama tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, Bendrovė investicijų vertę nustato arba remdamasi EBITDA daugiklio metodu, naudojant 12 paskutinių mėnesių EBITDA bei palyginamųjų bendrovių daugiklius arba, jei sandoris sudarytas neseniai, įsigijimo savikaina. UAB „Acena“ ir UAB „ETRONIKA“ buvo vertintos įsigijimo savikaina atsižvelgiant į neseniai įvykusius sandorius. Vertinant NRD grupės įmones, UAB „ETRONIKA“ vertės prieaugyje neatsispindi.
Bendrovė yra investicinis subjektas, kuris buvo sukurtas 2015 m. vasario 9 d. prie AB BAIP grupė prijungus AB „INVL Technology“. AB BAIP grupė perėmė visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – AB „INVL Technology“. Kadangi yra tęsiama veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus investiciniam subjektui, bendrovės investicijos vertinamos tikrąja verte ir nėra konsoliduojamos, palyginamieji skaičiai yra pateikiami buvusios AB “INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB BAIP grupė.

 


5 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2015 m. devynių mėnesių pajamos buvo 60,1 mln. EUR, arba 26% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu.
2015 m. devynių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas – 627 tūkst. EUR, per 2014 m. devynis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,4 mln. EUR
AB Vilkyškių pieninės 2015 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

 


6 pav. 2015 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2015 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2015 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 8,62 mln. eurų, kai 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 8,33 mln. eurų.
AB „Linas“ įmonių Grupės 2015 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 8,74 mln. eurų, kai 2014 m. jos sudarė 8,46 mln. eurų.
AB „Linas“ 2014 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,23 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,65 mln. eurų. 2014 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,56 mln. eurų, o Grupės - 0,91 mln. eurų.
Akcijos kainai pakelti 12.64% neprireikė nė 10-ies eurų. Gal ir pravers ūkyje?

 


7 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bus sprendžiami klausimai dėl AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), skelbiamas ESO pristatymas investuotojams.
Prezentacijos tikslas – pristatyti ESO veiklą, nominuotus kandidatus į bendrovės vadovybę, AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ finansinius rodiklius, pateikti kitą, su bendrovių reorganizavimu susijusią, aktualią informaciją.

 


8 pav. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 3 d. LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bus sprendžiami klausimai dėl LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), skelbiamas ESO pristatymas investuotojams.
Prezentacijos tikslas – pristatyti ESO veiklą, nominuotus kandidatus į bendrovės vadovybę, LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ finansinius rodiklius, pateikti kitą, su bendrovių reorganizavimu susijusią, aktualią informaciją.

 


9 pav. "Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2015 m. gruodžio 21 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
„Lietuvos energija“, UAB, siūlo išrinkti naują Bendrovės stebėtojų tarybos narį po to, kai apie savo atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario (pirmininko) pareigų pranešė stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas. Bendrovė apie tai pranešė 2015 m. lapkričio 19 d. pranešime apie esminį įvykį.
Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.
Susirinkimo pradžia – 2015 m. gruodžio 21 d., 9.00 val.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. gruodžio 21 d., 08.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. gruodžio 21 d., 08.55 val.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. gruodžio 14 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, pasiūlyta ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomas sprendimo projektas:
1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.
Siūlomas sprendimo projektas:
„1.1. Išrinkti Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu“.
Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

 


10 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą padidėjo 4,2 procentais, palyginus su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu. 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą sudarė 41 260 tūkst. EUR, 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą sudarė 39 610 tūkst. EUR.
Bendrovės pardavimo pajamos, neįskaitant akcizo, 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. (14 582 tūkst. EUR) didėjo 11,0 procentų, palyginus su atitinkamu 2014 m. laikotarpiu (13 137 tūkst. EUR).
AB „Vilniaus degtinė“ eksportas 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. į ES ir į trečiąsias šalis padidėjo 55,5 procentais, palyginus su ankstesniais metais.
Didelį postūmį bendrovei davė naujų rinkų atsivėrimas. Nuo metų pradžios „Vilniaus degtinė“ atstovauja bendrovės ir koncerno MBWS grupės produktų portfelį Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rytų Europos bei NVS šalyse. Bendrovės ir koncerno prekės nuolat tiekiamos Pabaltijo rinkoms, taip pat į Ukrainą, Baltarusiją, Gruziją. Rugsėjo mėn. pasirašyti susitarimai dėl prekių tiekimo į Kazachstaną ir Azerbaidžaną, o gruodžio mėn. pradžioje bus pradėtas tiekimas ir į Rusijos Federaciją.
Vadovaujantis prancūzų koncerno „Marie Brizard Wine & Spirits“ (toliau – MBWS) investiciniu planu, šiais metais pradėti vienintelės Lietuvoje „Vilniaus degtinės“ Obelių spirito varyklos modernizavimo darbai, kurių bendra investicijų vertė sudaro 3,1 mln. eurų. Už šias lėšas varykloje bus atlikti modernizavimo darbai, kurie padidins įmonės gamybinius pajėgumus 1,5 karto ir leis pagaminti iki 27 tūkst. litrų etilo alkoholio per dieną.
Pavasarį atnaujintas „Bajorų Premium“ degtinės prekinis ženklas – atnaujinta pakuotė ir paleista nauja reklaminė kampanija bendrovei atnešė ženklų pardavimų augimą. Šio prekinio ženklo pardavimai išaugo daugiau kaip du kartus. Kitas bendrovės prekinis ženklas „Shotka“ su koncerno pagalba iš lėto braunasi į užsienio rinkas. Šiuo metu produkto investicijos nukreiptos į Ispanijos rinką – ,,Shotka“ įvedimui į rinką organizuojami renginiai Barselonoje ir Madride. Jau nuo kitų metų pradžios produktas žengs pirmuosius žingsnius Prancūzijoje, JAV ir Kanadoje.
Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovė atnaujino rinkai gerai žinomus prekinius ženklus „Čepkelių“, „Vilniaus džinas“. Vasarą pristatytas brendis „Kaligula“, rugsėjį pasiekė 8 proc. visų bendrovės parduodamų brendžių portfelyje.
AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. pelnas iki mokesčių siekė 831 tūkst. EUR, 2014 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas iki mokesčių sudarė 822 tūkst. EUR. 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. EBITDA siekė 1 556 tūkst. EUR, 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. EBITDA siekė 1 593 tūkst. EUR. 2014 m. liepos mėn. Bendrovė gavo pajamas iš nepagrindinės veiklos lygias 304 tūkst. EUR, o analogiškų pajamų 2015 m. nebuvo. 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. pelnas iki mokesčių augo 60 procentų palyginus su 2014 m. atitinkamo laikotarpio pelnu iki mokesčių, neįskaičiavus aukščiau paminėtų pajamų iš nepagrindinės veiklos, o 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. EBITDA augo 21 procentu palyginus su 2014 m. atitinkamo laikotarpio EBITDA, neįskaičiavus aukščiau paminėtų pajamų iš nepagrindinės veiklos.

 


11 pav. AB „Snaigė“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 2,8 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), t.y. 28 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo 0,9 mln. EUR grynojo pelno (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) , t.y. 2,5 karto daugiau nei praeitais metais. Bendrovė eksportavo apie 94 proc. savo gaminių.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos šis rezultatas yra puikus bendrovės darbo efektyvumo ir lankstumo įrodymas. Bendrovė sugebėjo ne tik kompensuoti dėl geopolitinės situacijos sumažėjusius pardavimus svarbiose Ukrainos, Rusijos, Vidurinės Azijos rinkose, bet ir daugiau uždirbti.
Daugiausia produkcijos per 9 šių metų mėnesius AB „Snaigė“ pardavė Prancūzijoje (21 proc.), Vokietijoje (13 proc.), Lenkijoje (13 proc.). Bendrovei pavyko gerai užsirekomenduoti bei įsitvirtinti naujosiose prekybinėse rinkose - Skandinavijoje Izraelyje, Azerbaidžane, Gruzijoje.
Rugsėjo mėnesį bendrovė dalyvavo tarptautinėje buitinės technikos parodoje IFA2015 Berlyne, kur pristatė naujausius savo gaminius – NO FROST šaldytuvus ir šaldiklius su elektroniniu valdymu, prabangius, du tarpusavyje sujungtus šaldytuvus su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS, vienų durų šaldytuvą C27 bei naująją komercinės paskirties vitriną CD40. Snaigės stendas sulaukė didelio susidomėjimo tiek tarp parodos lankytojų, tiek tarp potencialių klientų. O krokodilo odos imitacija aptrauktas šaldytuvas itin sudomino tarptautiniu mastu leidžiamo laikraščio ir portalo USA TODAY žurnalistus.

 


12 pav. Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ neaudituotas 2015 m. 9 mėn. grynasis pelnas siekia 13.095 tūkst. Eur arba 150,8 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 5.221 tūkst. Eur. 2015 m. trijų ketvirčių pelnas prieš mokesčius, palūkanas bei nusidėvėjimą (EBITDA) sudaro 25.352 tūkst. Eur ir yra 122,3 proc. didesnis už atitinkamą 2014 m. periodą.
2015 m. 9 mėn. pardavimo pajamos sudaro 78.887 tūkst. Eur arba 3,3 karto daugiau, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 24.185 tūkst. Eur.
2015 m. III ketvirčių finansiniai rezultatai bei pelningumas, lyginant su 2014 m. tuo pačiu periodu, reikšmingai išaugo dėl padidėjusios naftos produktų krovos (+ 22,9 proc. iki 4,71 mln. tonų) bei dėl pradėtos Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos. Pardavėm naujienas?

 


13 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus devynis 2015 m. mėnesius buvo 125,0 mln. eurų, arba 36% mažesnės nei prieš metus (2014 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 194,5 mln. eurų). Pardavimų kritimą įtakojo ženkliai sumažėjusios produkcijos kainos ir uždaryta Rusijos rinka.
Bendrovės pirmųjų devynių mėnesių EBITDA sudarė 7,5 mln. eurų ir buvo 6,4% mažesnis lyginant su 2014 metais, kai EBITDA siekė 8,1 mln. eurų.
Per 2015 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 0,882 mln. eurų grynojo pelno. Per 2014 m. pirmus devynis mėn. buvo uždirbta 0,850 mln. eurų grynojo pelno.
Jei ir galima palaikyti kainą biržoje, tai tik gerais rezultatais, o ne supirkimais...

 


14 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje pirkimo signalas suveikė su padidėjusia apyvarta. Idealiai...

 


15 pav. Tallink Grupp pozicijoje pelno fiksavimo signalas @0.826.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital