Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Lapkričio 23 d. Biržos apžvalga

2015 m. Lapkričio 23 d. Biržos apžvalga 2015 m. Lapkričio 23 d. Biržos apžvalga

Prekybinę savaitę Baltijos rinkose pradėjome labai pasyviai. Bendra apyvarta labai maža, o ir tos beveik pusė priklauso vienos bendrovės akcijoms. Tallink Grupp akcijos didelę apyvartą sugeneravo tiesioginių sandorių pagalba.
Akcijų kainų balansas kritusių naudai, indeksai raudonavo. Juk nebūtina pardavinėti akcijas, kai kitko nėra ką veikti... Nors nepasakysi, kad kitose biržose investuotojai buvo vieningi. Indeksų kryptys per visą pasaulį labai išsibarsčiusios.

 


1 pav. AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
2015 m. 9 mėn. pajamos – 37,9 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 35,8 mln. Eur);
2015 m. 9 mėn. pelnas prieš apmokestinimą – 7,4 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 3,7 mln. Eur);
2015 m. 9 mėn. grynasis pelnas – 9,5 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 4,2 mln. Eur).
Pelningumo augimą didžiąja dalimi nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte bei veiklos efektyvumo didinimas.
Pirkimo signalas @1.04.

 


2 pav. Nuo 2015-11-20 pradedamas savanoriško oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Baltic Real Estate“ PVA (ISIN kodas LT0000127151) įgyvendinimas. 1 akcijos kaina – 0,35 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2015-12-03.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 3509076 vnt., minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – INR1LTO.

 


3 pav. Lietuvos energijos gamyba, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2015 m. lapkričio 18 d. Bendrovė gavo Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko Daliaus Misiūno pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario (pirmininko) pareigų.
D. Misiūnas yra „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius. Iš Bendrovės stebėtojų tarybos jis atsistatydina „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybai pritarus jo kandidatūrai į po vykdomo AB „Lietuvos dujos“ ir AB LESTO reorganizavimo pabaigos veiksiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, paskutinė D. Misiūno pareigų ėjimo diena Bendrovės stebėtojų taryboje bus 2015 m. gruodžio 2 d.
Į Bendrovės stebėtojų tarybą D. Misiūnas buvo išrinktas „Lietuvos energija“, UAB, teikimu 2013 m. liepos 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku jis buvo išrinktas 2013 m. rugpjūčio 7 d.

 


4 pav. AB „Vilniaus baldai“ planuoja mokėti vienai vardinei akcinei paskirstoma po 1,00 EUR dividendų.

 


5 pav. Pasibaigus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, LESTO ir Pohjola Bank Plc. 2015 m. lapkričio 19 d. pasirašė sutartį dėl 70 mln. eurų ilgalaikės paskolos suteikimo. Pohjola Bank Plc. pasiūlymą pirkimo komisija pripažino geriausiu.
„Tęsiame sėkmingą bendradarbiavimą su Pohjola Bank Plc. Džiaugiamės, kad naujasis mūsų finansinis partneris gali pasiūlyti pigiausią finansavimą. Pasirašydami antrąją paskolos sutartį su šiuo banku, mes diversifikuojame įsipareigojimų portfelį ir mažiname bendrovės finansines sąnaudas“, – sako LESTO Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Andrius Bendikas.
Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms. Paskolos trukmė – 5 metai, kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR.
Paskolą bendrovė įsipareigojo panaudoti per 12 kalendorinių mėnesių nuo kredito sutarties sudarymo.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Bendrovei gali būti suteiktas papildomas kreditas, neviršijantis 30 procentų pirminės nurodytos kredito sumos.

 


6 pav. Ekologinio ūkininkavimo modelį pasirinkusi AB „Agrowill Group“ įmonių grupė šiandien savo valdomų žemės ūkio bendrovių kreditoriams sumokėjo 1,56 mln. eurų (85 proc. kreditorinių reikalavimų) ir tokiu būdu de facto užbaigė 2011 metais pradėtą įmonės restruktūrizavimo procesą. Dar 15 proc. skolų buvo grąžinta 2014 metų gruodžio mėnesį. Skolas išmokėjusios grupei priklausančios žemės ūkio bendrovės įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo proceso užbaigimo de jure.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


7 pav. AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2015 m. lapkričio 20 d. priėmė sprendimą vykdyti suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežio operavimo veiklą ir šios veiklos vykdymui steigti AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojamą dukterinę bendrovę UAB „SGD logistika“. AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD logistika“ įstatinis kapitalas yra 200 000 EUR, jos vadovo pareigas nuo įsteigimo eina Mantas Bartuška.
SGD transportavimo paslaugos bus siūlomos klientams Baltijos jūroje, taip pat šiuo metu statomos SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje klientams. Planuojama, jog UAB „SGD logistika“ kartu su partneriu Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG įsteigs bendrą įmonę Vokietijoje, ir užsakys SGD bunkeriavimo dujovežio statybas. AB „Klaipėdos nafta“ su partneriu planuoja teikti SGD bunkeriavimo paslaugas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Baltijos ir Šiaurės jūroje.
AB „Klaipėdos nafta“ valdyba taip pat nusprendė, kad bendrovė išduos garantijas (i) dėl UAB „SGD logistika“ prievolių vykdymo pagal jungtinės veiklos sutartį su Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG, taip pat (ii) dėl dalies dujovežio nuomos mokesčio mokėjimo. AB „Klaipėdos nafta“ vertinimu, galima bendra AB „Klaipėdos nafta“ atsakomybė pagal šias garantijas neturėtų viršyti 14 000 000 USD sumos.

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II aukšto salėje).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui garantuoti už trečiųjų asmenų prievoles.
Akcininkai registruojami nuo 9.00 val. iki 9.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

 

8 pav. Tallink Gropp pildymosi signalas @0.851.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 16:37     #40651
 hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back
http://www.gadgetidiots.com/what-is-the-modern-technology/


2023 08 19 10:24     #46273

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital