Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Lapkričio 10 d. Biržos apžvalga

2015 m. Lapkričio 10 d. Biržos apžvalga 2015 m. Lapkričio 10 d. Biržos apžvalga

Apyvartomis investuotojai šiandien nelepino, vos 600 000 eurų per visa tris biržas suprekiauta. Daugiau akcijų pirko nei pardavinėjo.
Bet kilo daugiausia estiškų akcijų kainos. Vilniuje frontą laikė Šiaulių bankas, bet vis tiek OMXV nukrito net 0.48%.
Buvo truputėlis naujienų, tai pasižiūrime, kas prie ko...

 


1 pav. 2015 m. spalio mėnesį Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai buvo 8,9 mln. EUR arba 9% mažesni negu 2014 m. spalio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - spalio mėn. buvo 68,9 mln. EUR arba 24% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.
Ar verta pirkimo signalus nurodyti???

 


2 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ ir UAB „MG Baltic Investment“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista“ pardavė 200,000 akcijų. Akcijas pirko UAB „MG Baltic Investment“.
Pirkimo signalas @2.63.

 


3 pav. AB „Grigeo Grigiškės“ gavo pranešimą apie UAB „Ginvildos investicija“, glaudžiai susijusios su emitento valdybos pirmininku ir prezidentu Gintautu Pangoniu, sandorius emitento vertybiniais popieriais. Bendrovę pirko 1,200,000 akcijų.

 


4 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“, numatomas registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatinis kapitalas bus suformuotas įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“ Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.
1. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindų keisti ir (ar) koreguoti viešai paskelbtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas ar atskiras jų nuostatas, ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
2. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybų iniciatyva ir sprendimais taip pat šaukiamas po AB LESTO bei akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo veiklą pradėsiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas (iki AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai yra laikomi AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkais, o jų turimų balsų skaičius AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus apskaičiuojamas taikant reorganizavimo sąlygose nustatytas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų keitimo į AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas taisykles).
3. AB LESTO neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 8.00 val., adresu Aguonų g. 26, LT-03212, Vilnius, 117 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 7.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 7.55 val.
4. Po reorganizavimo veiksiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 10.00 val., adresu Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius, 207 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.
5. AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos diena – 2015 m. lapkričio 26 d.
6. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Dalyvauti ir balsuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkais AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
7. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
7.1. AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
7.1.1. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.1.2. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
7.2. Siūlomas AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
7.2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, sujungiant AB LESTO su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos, t. y. nustojusių egzistuoti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.2.2. Patvirtinti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas (pridedama), pagal kurias reorganizuojant AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęs AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka.
7.2.3. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama).
7.3. Siūlomas AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
7.3.1. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių p. Aidą Ignatavičių pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatus.
7.3.2. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
8. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybų sprendimais buvo patvirtinta tokia AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
8.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
8.1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.
8.1.2. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.
8.1.3. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
8.2. Atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 9 d. „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,39 proc. AB LESTO akcijų ir 96,64 proc. akcinės bendrovės “Lietuvos dujos” akcijų, raštą Nr. KONF_SR_2015-106, kuriuo pateiktos kandidatūros į AB “Energijos skirstymo operatorius” stebėtojų tarybos narius, siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
8.2.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
- Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomą narį) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
8.2.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
8.3. Siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
8.3.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).
8.3.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
8.3.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
8.3.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.
8.3.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.
8.4. Siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas trečiuoju darbotvarkės klausimu:
8.4.1. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
8.4.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių p. Aidą Ignatavičius pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 1 – 3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas.

 


5 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“, numatomas registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatinis kapitalas bus suformuotas įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“ Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.
1. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindų keisti ir (ar) koreguoti viešai paskelbtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas ar atskiras jų nuostatas, ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 2015 m. lapkričio 10 d. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (toliau – AB „Lietuvos dujos“, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.
2. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ valdybų iniciatyva ir sprendimais taip pat šaukiamas po AB LESTO bei akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo veiklą pradėsiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas (iki AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai yra laikomi AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkais, o jų turimų balsų skaičius AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus apskaičiuojamas taikant reorganizavimo sąlygose nustatytas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų keitimo į AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas taisykles).
3. AB „Lietuvos dujos“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 9.00 val., adresu Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius, 207 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 8.55 val.
4. Po reorganizavimo veiksiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 10.00 val., adresu Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius, 207 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.
5. AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos diena – 2015 m. lapkričio 26 d.
6. Dalyvauti ir balsuoti AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB „Lietuvos dujos“ akcininkais AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Dalyvauti ir balsuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcininkais AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
7. 2015 m. lapkričio 10 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
7.1. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
7.1.1. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.1.2. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
7.2. Siūlomas akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
7.2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, sujungiant AB LESTO su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos, t. y. nustojusių egzistuoti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.2.2. Patvirtinti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas (pridedama), pagal kurias reorganizuojant AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęs AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka.
7.2.3. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama).
7.3. Siūlomas akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
7.3.1. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių p. Aidą Ignatavičių pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatus.
7.3.2. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
8. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybų sprendimais buvo patvirtinta tokia AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
8.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
8.1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.
8.1.2. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.
8.1.3. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
8.2. Atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 9 d. „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,39 proc. AB LESTO akcijų ir 96,64 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos” akcijų, raštą Nr. KONF_SR_2015-106, kuriuo pateiktos kandidatūros į AB „Energijos skirstymo operatorius” stebėtojų tarybos narius, siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
8.2.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
- Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomą narį) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
8.2.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
8.3. Siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:

 


6 pav. 2015 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 1,87 mln. eurų.
Papildoma informacija:
NASDAQ Vilnius biržoje listinguojama investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per devynis šių metų mėnesius gavo 4,156 mln. eurų pajamų bei uždirbo 1,87 mln. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Real Estate“ veiklą pradėjo 2014 m. balandį, todėl palyginamieji skaičiai nėra reprezentatyvūs.
Per šių metų trečiąjį ketvirtį „INVL Baltic Real Estate“ pelnas siekė 1,253 mln. eurų. „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas 2015 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 16,4 mln. eurų, arba 0,38 euro akcijai.
„Nuosekliai gerėjančius bendrovės rezultatus lemia augančios pajamos ir griežta sąnaudų kontrolė. Be to, prie šių metų trečiojo ketvirčio sėkmės prisidėjo ir sudaryti sandoriai“, - sakė „INVL Baltic Real Estate“ direktorius Andrius Daukšas.
Liepos pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ baigė 3,1 mln. eurų vertės sandorį ir iki 100 proc. padidino ekonominį interesą Latvijos logistikos centre „Dommo“. Latvijos bendrovės „Dommo grupa“ ir „Dommo biznesa parks“, kurių 100 proc. akcijų priklauso „INVL Baltic Real Estate“ grupei, iš viso valdo 12,8 tūkst. kvadratinių metrų logistikos centrą ir 58 hektarus žemės.
Rugpjūčio mėnesį „INVL Baltic Real Estate“ grupė baigė UAB „INTF investicija“ akcijų pardavimą – šio sandorio apskaitytas pelnas buvo 366 tūkst. eurų.
Spalio pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ įsigijo 6,5 tūkst. kvadratinių metrų komercinės paskirties patalpas sostinės komplekse „Vilniaus vartai“ (adresu Gynėjų g. 14). Remiantis sutartimis, šalims įvykdžius numatytas sąlygas, už šį objektą gali būti sumokėta 7,75 mln. eurų be PVM.
„Šiam įsigijimui finansuoti ir nuosavo bei skolinto kapitalo santykiui subalansuoti leisime naują daugiau kaip 10 mln. eurų akcijų emisiją, kurioje galės dalyvauti ne tik profesionalūs investuotojai, bet ir mažesnes sumas investuoti norintys smulkieji investuotojai“, - sakė A. Daukšas.
Emisija bus siekiama pritraukti investicijų į diversifikuotą nekilnojamojo turto portfelį, kurį sudarys apie 58,2 tūkst. kvadratinių metrų ploto komercinės paskirties nekilnojamas turtas Vilniuje ir Rygoje, įskaitant ir patalpas „Vilniaus vartuose“.
Subalansuoti skolinto bei nuosavo kapitalo santykį siekiama prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove. Planuojama, kad įgijus šį statusą, įmonės valdymas patikėjimo teise bus perduotas turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“.
Šių metų rugpjūčio 17 dieną taip pat baigtas investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ bei jos 100 proc. valdomo „Invaldos nekilnojamojo fondo“ reorganizavimas, po kurio įmonės susijungė. Po susijungimo bendrovė veikia „INVL Baltic Real Estate“ pavadinimu.
„INVL Baltic Real Estate“ valdo apie 58,2 tūkst. kvadratinių metrų nekilnojamojo turto ploto Vilniuje ir Rygoje.

 


7 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.324.

 


9 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas signalas @6.49.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 16:37     #40655
 hi just been seeing if you were thinking of a comment. I like your website and the thme you picked is super. I will be back
http://www.travelfornewcouples.com/what-is-the-best-travel-site-for-hotels/


2023 08 19 10:25     #46278

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital