Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Lapkričio 6 d. Biržos apžvalga

2015 m. Lapkričio 6 d. Biržos apžvalga 2015 m. Lapkričio 6 d. Biržos apžvalga

Penktadienį estiškos akcijos atsibudo ir išsiveržė į likvidumo lyderius, pastumdžiusios „suįžūlėjusias“ Šiaulių banko ir Aprangos akcijos. O Šiaulių banko akcijas pirko, nes pasitaikė pigių.
Optimizmas veržėsi per kraštus. Krito tik 8 akcijų kainos. Palyginamasis indeksas šiandien šoko net 1.11%. Kiti indeksai irgi stengėsi neatsilikti. Tik OMXV kilo 0.55%.
Į teigiamą zoną indeksus investuotojai šiandien ir traukė. Savaitiniai indeksų pokyčiai mažesni. O Rygos akcijų indeksas savaitę baigė raudonuodamas.

 


1 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista“ pirko 200,000 akcijų. UAB „MG Baltic Investment“ irgi pirko 200,000 ir dar priedo 372,240 akcijų.
Savaitinis pirkimo signalas @2.65.

 


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ naftos bei Subačiaus kuro bazės (SKB) terminaluose per 2015 m. spalio mėnesį į talpyklas perkrauta 534 tūkst. tonų naftos produktų, 7,2 proc. daugiau nei 2014 m. spalio mėn., kai buvo perkrauta 498 tūkst. tonų.
Viso per visus dešimt 2015 m. mėnesius į naftos terminalo talpyklas perkrauti 5.216 tūkst. tonų naftos produktų, o tai yra 18,8 proc. daugiau nei atitinkamu 2014 metų periodu, kai į talpyklas perkrauta 4.391 tūkst. tonų naftos produktų. Tokį 2015 m. krovos padidėjimą sąlygojo didesnė AB „Orlen Lietuva“ naftos produktų krova bei pritraukti nauji klientai ir dėl to padidėję naftos produktų srautai.
Per 2015 m. spalio mėn. Bendrovės Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 320 tūkst. MWh gamtinių dujų, o viso per dešimt 2015 m. mėnesių – 4.089 tūkst. MWh (ši veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d.).
Bendrovės naftos terminalo ir Subačiaus kuro bazės 2015 m. spalio mėnesio preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,7 mln. eurų (9,3 mln. litų) bei atitinka 2014 m. spalio mėnesio pardavimo pajamas (2,7 mln. eurų arba 9,3 mln. litų).
Preliminarios SGD terminalo 2015 m. spalio mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,4 mln. eurų (18,6 mln. litų), kurios lygios vienai dvyliktajai 2015-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų būtinųjų SGD terminalo eksploatavimo sąnaudų bei vienai dvyliktajai SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų grąžos sumai.
AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir SKB 2015 m. pirmų dešimties mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 33,1 mln. eurų (114,3 mln. litų), kurios, lyginant su 2014 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (26,9 mln. eurų arba 92,88 mln. litų), yra 23,0 proc. didesnės.
Besiformuojantis trendas už ėmė ir užlūžo.

 


3 pav. AB „Dvarčionių keramika“ praneša, kad valdybos narys Giedrius Kolesnikovas atsistatydino iš valdybos nario pareigų.

 


4 pav. Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gavo akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pranešimą apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti. Žemiau pateikiame pranešimo tekstą:
2015 m. spalio 28 dieną įvykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą bei pavedė akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai:
1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo;
2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo perdavimo;
4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui.
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams, nebalsavusiems priimant aukščiau nurodytą sprendimą arba balsavusiems „prieš“ jį, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu akcininkai, balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, įpareigoti per mėnesį nuo akcininkų susirinkimo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.
Atsižvelgdami į išdėstytą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsnio 7 dalies nuostatomis, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai, balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (šiems akcininkams bendrai priklauso 39 717 176 paprastosios vardinės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, kas sudaro 91,88 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir suteikiamų balsų skaičiaus), skelbia apie ketinimą teikti savanorišką nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcijas, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 8,12 proc. balsų.
Už superkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, už vieną akciją mokant 0,35 euro.
2015 m. lapkričio 5 d. Sutarties pagrindu teikiant ir įgyvendinant savanorišką oficialų siūlymą (įskaitant atstovavimą teikiant informaciją apie ketinimą teikti oficialų siūlymą) oficialaus siūlymo teikėjams atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“ (kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, tel. +370 5 279 0601, e. paštas info@invaldalt.com).

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "INVL Baltic Real Estate“ (INR1L, ISIN kodas: LT0000128571) suteiktas stebimojo statusas.
AB „INVL Baltic Real Estate“ gavo AB „Invalda INVL“ pranešimą apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti.
2015-10-28 įvykęs AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti AB „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą bei pavedė AB „INVL Baltic Real Estate“ valdybai atlikti veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui.
Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

 


5 pav. AB „Invalda INVL“ pranešė AB „INVL Baltic Real Estate”, kad skelbs savanorišką oficialų pasiūlymą supirkti 3 509 076 vnt. paprastųjų vardinių AB „INVL Baltic Real Estate” akcijų, sudarančių 8,1 proc. bendrovės kapitalo. Preliminari savanoriško oficialaus siūlymo kaina siekia 0,35 euro už akciją.
Oficialus siūlymas skelbiamas siekiant užtikrinti akcininkų teises tų asmenų, kurie 2015 m. spalio 28 d. vykusiame AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime balsavo „prieš“ arba nebalsavo už „INVL Baltic Real Estate” uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.

 


6 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
2015 m. lapkričio 6 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) 2016 metams nustatė elektros energijos visuomeninės kainos viršutinę ribą buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją:
• iš vidutinės įtampos tinklų – 7,851 ct/kWh (be PVM),
• iš žemosios įtampos tinklų – 9,617 ct/kWh (be PVM).
Visuomeninės kainos viršutinę ribą sudaro šios dedamosios: elektros energijos įsigijimo kaina, VIAP kaina, sisteminių paslaugų kaina, perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba ir skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba.
Šiuo metu elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 8,616 ct/kWh (be PVM), iš žemosios įtampos tinklų - 10,165 ct/kWh (be PVM).
Galutinės 2016 metais galiosiančios LESTO kainos ir tarifai paaiškės ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d., Komisijai jas paskelbus. LESTO apie kainas ir tarifus informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. lapkričio 6 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d.
Nustatytos nuo 2016 m. sausio 1 d. galiosiančios gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinės ribos:
- Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 10,05 Eur / MWh / parą / metus;
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (toliau – Kiemėnų DAS) – 32,32 Eur / MWh / parą / metus;
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 32,32 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:
išoriniuose (tarpvalstybiniuose) išleidimo taškuose:
- Kiemėnų DAS – 38,05 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje – 58,82 Eur / MWh / parą / metus.
vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške – 428,82 Eur / MWh / parą / metus.
Perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d., neviršijančias kainų viršutinių ribų, nustatys bendrovės Valdyba. Po to kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.

Siekiant strateginio tikslo vystyti konkurencingą regiono gamtinių dujų rinką, AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą. 2015 m. lapkričio 6 d. AB „Amber Grid“ ir AB „Lietuvos dujos“ sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl minėto akcijų paketo. Sudaryto sandorio vertė siekia 130.832 Eur.
AB „Amber Grid“ tapo didžiausiu UAB GET Baltic akcininku, kuris valdys 66% įstatinio kapitalo. Likusį 34% akcijų paketą valdo Suomijos gamtinių dujų įmonė Gasum Oy.
UAB GET Baltic – bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, kurios pagrindinė funkcija yra organizuoti ir plėtoti prekybą gamtinių dujų biržoje.

 


8 pav. 2015-11-02 AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ Valdyba išrinko bendrovės generalinį direktorių Sigitą Dobilinską ,Valdybos pirmininku.

 


9 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
2015 m. lapkričio 6 d. AB „Amber Grid“ (kodas 303090867) ir „Lietuvos dujos“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi „Lietuvos dujos“ perleido AB „Amber Grid“ UAB GET Baltic (kodas - 302861178) akcijas, kurios sudaro 34 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo. Akcijos parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę – 130 832 Eur.
UAB GET Baltic – bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, kurios pagrindinė funkcija yra organizuoti ir plėtoti prekybą gamtinių dujų biržoje.

 


10 pav. 2015 m. lapkričio 6 dieną AB „Rokiškio sūris“ gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių. A.Trumpa pirko 30,000 akcijų.

 


11 pav. Pateikiame City Service SE neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. lapkričio 6 d., priimtus sprendimus (prisegta).
Priimti sprendimai susiję su planuojamu Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog susirinkime nuspręsta, kad Bendrovės akcijos bus išbraukiamos iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai jos bus įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Kaip Bendrovė yra skelbusi, 2015 m. spalio 27 d. buvo užbaigtas Europos bendrovės (Societas Europaea) formavimas, dėl kurio buvo nuspręsta 2015 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ (dab. Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime.
Šiuo metu yra vykdomas Bendrovės akcijų įtraukimas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, dėl ko taip pat buvo nuspręsta minėtame akcininkų susirinkime. Tuo tikslu Bendrovė parengė ir 2015 m. spalio 30 d. paskelbė Estijos finansų rinkos priežiūros tarybos patvirtintą ir Lenkijos finansų rinkos priežiūros tarnybai persiųstą Bendrovės visų išleistų 31 610 000 paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje prospektą, taip pat ėmėsi kitų su tuo susijusių veiksmų. Kaip nurodyta prospekte, Bendrovė tikisi, kad jos akcijos bus įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje per 2015 m. lapkričio mėnesį.
Įtraukus Bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba kaip nuoseklų veiksmą mato Bendrovės akcijų išbraukimą iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kadangi Bendrovės akcijas įtraukus į didesnę ir likvidesnę vertybinių popierių rinką, dėl ko, tikėtina, Bendrovės akcininkams bus sukurtos geresnės sąlygos prekybai Bendrovės akcijomis. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nemato privalumų Bendrovės akcijų prekybai papildomai ir AB NASDAQ OMX Vilnius, kadangi dėl to Bendrovė patirtų papildomas išlaidas.
Bendrovė taip pat informuoja, kad už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius balsavo tik Bendrovę kontroliuojantis akcininkas UAB „ICOR“. Įtraukus Bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, šis akcininkas turės pareigą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, į oficialų siūlymą turės teisę (bet ne pareigą) atsiliepti asmenys, Bendrovės akcininkais buvę 2015 m. lapkričio 6 d. ir priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius balsavę „prieš“ arba nebalsavę bei oficialaus siūlymo teikėjui parduoti 2015 m. lapkričio 6 d. savo turėtas akcijas. Atsižvelgiant į nurodytą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nuostatą, oficialaus siūlymo teikėjas neturės pareigos išpirkti Bendrovės akcijų, įgytų po 2015 m. lapkričio 6 d.
Paskelbus oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas, akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas akcijas UAB „ICOR“, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais. Išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos NASDAQ OMX Vilnius jos toliau liks įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir akcininkai, neatsiliepę į oficialų siūlymą, turės galimybę prekiauti Bendrovės akcijomis reguliuojamoje rinkoje.
Apibendrinant aukščiau nurodytą informaciją, Bendrovės akcininkai informuojami, kad Bendrovės akcijos bus išbrauktos iš prekybos NASDAQ OMX Vilnius tik Bendrovės akcijas įtraukus į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Bendrovės akcininkui UAB „ICOR“ užbaigus įgyvendinti oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas ir NASDAQ OMX Vilnius valdybai priėmus atitinkamą sprendimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos NASDAQ OMX Vilnius nuo tokiame sprendime nurodytos dienos, apie kurią Bendrovė akcininkus informuos atskirai.

 


12 pav. Savaitinis Tallink Grupp pirkimo signalas @0.839

 


13 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė dieninis pardavimo signalas. Savaitinis pardavimo signalas @0.297.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 16:37     #40656
 hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back
http://www.travelpaisa.com/how-do-i-start-an-online-travel-agency-from-home/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital