Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Spalio 6 d. Biržos apžvalga

2015 m. Spalio 6 d. Biržos apžvalga 2015 m. Spalio 6 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose jau ir naujienų įdomesnių buvo ir apyvartos normalios sugeneruotos. Tik optimizmo pritrūko. Kritusių ir kilusių kainų balansas nulinis.
Likvidumu vėl pradeda pasižymėti estiškos akcijos. Neapsieita ir be tiesioginių sandorių. Tarp likvidžiausių akcijų ir seniai matytos Olympic Entertainment Group. Pozicijoje tik automatiniai sandoriai, o kaina krito 1.11%.
TEO LT vėl prasiveržė į lietuviškų akcijų topą. Šį kartą jau padėjo žinia apie Omnitel pirkimą. Kaina kilo 1.98%. gali būti, kad būtent tai privertė žaliuoti OMXV indeksą, bendrame Baltijos raudoname fone.

 


1 pav. IT ir telekomunikacijų bendrovė „Teo“ įsigis 100 proc. „Omnitel“ akcijų iš dabartinės jos savininkės – bendrovės „TeliaSonera“. Šiuo žingsniu „Teo“ ir „Omnitel“ pradeda vienyti pajėgas ir pasiūlys naujų jungtinių plačiajuosčio ir mobiliojo ryšio, interneto, televizijos bei IT paslaugų.
„Klientai nebėra linkę skirti dėmesio naudojamoms technologijoms, jiems tiesiog svarbu būti visada prisijungus. Suvienytos „Teo“ ir „Omnitel“ pajėgos sustiprins pozicijas rinkoje išnaudojant sinergiją ir sukuriant unikalų paslaugų portfelį“, - teigia „Teo“ valdybos pirmininkas Robertas Anderssonas.
Pajėgas suvienysiančių bendrovių vadovų komandą planuojama suformuoti iki šių metų pabaigos. Jai nuo sausio pradžios vadovaus dabartinis „Teo“ vadovas Kęstutis Šliužas. Tiek jis, tiek ir „Omnitel“ vadovas Dan Strömberg dabartines savo pareigas eis iki šių metų pabaigos.
„Teo“ įsigis „Omnitel“ akcijas už 220 mln. eurų, neskaičiuojant įmonės turimų grynųjų pinigų ir skolų (angl. on a cash and debt free basis). Skaičiuojama, jog visiškai įgyvendinus sinergiją, jos efektas sieks maždaug 10 mln. eurų per metus. Vertinant „Omnitel“ 2014 metų rezultatus, akcijų kaina sudaro 7,8 EBITDA rodiklius arba 5,7 EBITDA rodiklius, įskaičiavus sinergijos efektą. Audito bendrovės KPMG „Teo“ valdybai pateiktoje nuomonėje tokia akcijų kaina pripažinta teisinga.
„Omnitel“ akcijų įsigijimui „Teo“ ketina pritraukti išorinį finansavimą. Dėl šio sandorio „Teo“ akcininkų struktūra išliks nepakitusi, t. y. „TeliaSonera“ ir toliau valdys 88,15 proc. akcijų, o mažieji akcininkai - 11,85 proc. „Teo“ ir netiesiogiai „Omnitel“.

Dėl „Teo“ įmonių grupei priklausančio žemės sklypo Vilniuje, Lvovo g. 21A yra svarstomi visi galimi panaudojimo variantai, įskaitant ir sklypą valdančios UAB „Verslios investicijos“ akcijų pardavimą. Tačiau šiuo metu jokių teisiškai įpareigojančių sprendimų nėra priimta.
Seniai matytas toks judesys pozicijoje. Net pirkimo signalas suveikė. Klausimas, kiek ilgai tai laikysis?

 


2 pav. Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. spalio 28 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. spalio 21 d.)
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinės adreso.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sutartį dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 11 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).
Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinės adreso.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

 


3 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. spalio 28 d. 8.45 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. spalio 21 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės adreso.
3. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 6 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).
Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės adreso.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.
3. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 668,66 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,87 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

 


4 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. spalio 28 d. 9.00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. spalio 21 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
2) Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
3) Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4) Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5) Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.
6) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Padidinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 12 535 613,08 eurų iki 20 880 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 8 344 386,92 eurų suma).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant 28 773 748 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.
Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 0,35 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais.
Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 0,35 eurų, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 15,108 mln. eurų, arba 0,35 euro akcijai.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai savo nuožiūra parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių ir kt.).
Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą.
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleidžiamų akcijų.
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ viešai paskelbtame prospekte.
3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.
4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo
Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.
Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai:
1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo;
2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo perdavimo;
4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui.
5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams, nebalsavusiems 4-uoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-uoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba šiuo darbotvarkės klausimu nebalsavę.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

 


5 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kaina dar turi palaikymą ties 1.78 ir 1.76.

 


6 pav. Netikėtai aktyvus Tallinna Vesi akcijų išpardavinėjimas. Laukiam naujienų.

 


7 pav. LESTO pildymosi signalas @0.896.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis