Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Spalio 2 d. Biržos apžvalga

2015 m. Spalio 2 d. Biržos apžvalga 2015 m. Spalio 2 d. Biržos apžvalga

Po visų organizavimų ir reorganizavimų Vilniaus biržoje iš „senukių“ akcijų liks tik Apranga ir Grigiškės, na dar TEO gal. Dvarčionių keramiką sunku būtų į šį sąrašą įtraukti.
Penktadienį prekiauta neaktyviai, bet bent jau optimistiškai. Pagaliau Rygos indeksas palūžo ir paraudonavo. Seniai laukta.
Per savaitę Vilniaus indeksas parodė 4.35%. prieaugį. Čia, matyt, kompensacija už praėjusios savaitės kritimą. Šiaip visą savaitę Baltijos rinkose viešpatavo meškos.

 

 


1 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ , kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio nuostatomis, šiuo skelbiama apie parengtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas, kurios buvo apsvarstytos ir aprobuotos 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiuose AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos posėdžiuose.
AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų (toliau – Reorganizavimo sąlygos) pagrindu AB LESTO ir akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ yra reorganizuojamos sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį.
Reorganizuojamos (po reorganizavimo pasibaigsiančios) bendrovės:
- AB LESTO (kodas 302577612, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000128449) (toliau - LESTO) ir
- akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT200595219, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000116220) (toliau – „Lietuvos dujos“ ),
kurias numatoma sujungti ir kurių pagrindu po reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“, teisinė forma – akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas - Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume) (toliau - ESO).
Sprendimą dėl LESTO ir „Lietuvos dujų“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų tvirtinimo ir kitų susijusių klausimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priims LESTO ir „Lietuvos dujų“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. Po reorganizavimo bus įsteigta ir pradės veikti nauja akcinė bendrovė - ESO.
LESTO ir „Lietuvos dujų“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios ESO akcijas Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir pagrindais.
ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl elektros energijos skirstymo licencijos, visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos bei gamtinių dujų skirstymo licencijos (toliau – Licencijos) išdavimo.
Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą LESTO ir „Lietuvos dujų“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. ESO taip pat perims visas teises į LESTO ir „Lietuvos dujų“ naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę, bei kitas LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, LESTO ir „Lietuvos dujų“ bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais elektros energijos bei dujų skirstymo paslaugų vartotojais, elektros energijos gamintojais, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu (toliau šis nurodytas ESO perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas turtas, teisės ir pareigos).
ESO iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ perims visą Perduodamą turtą, teises ir pareigas, visi LESTO ir „Lietuvos dujų“ sandoriai bus įtraukti į ESO buhalterinę apskaitą. Paaiškėjus Licencijų įsigaliojimo dienai, perdavimo dieną (t.y., atitinkamą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp ESO ir LESTO bei ESO ir „Lietuvos dujų“.
Planuojama ESO veiklos pradžia perėmus iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ Perduodamą turtą, teises ir pareigas - 2016 m. sausio 1 d.
Su Reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo pradėsiančios veiklą ESO įstatų projektu, LESTO ir „Lietuvos dujos“ 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, LESTO ir „Lietuvos dujų“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniais, Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei LESTO ir „Lietuvos dujų“ valdybų parengtomis ataskaitomis apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti LESTO buveinėje (Aguonų g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir „Lietuvos dujų“ buveinėje (Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika), darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min. ir nuo 12 val. 15 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais iki 15.15 val.).

 


2 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio nuostatomis, šiuo skelbiama apie parengtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas, kurios buvo apsvarstytos ir aprobuotos 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiuose AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos posėdžiuose.
AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų (toliau – Reorganizavimo sąlygos) pagrindu AB LESTO ir akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ yra reorganizuojamos sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį.
Reorganizuojamos (po reorganizavimo pasibaigsiančios) bendrovės:
- AB LESTO (kodas 302577612, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000128449) (toliau - LESTO) ir
- akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT200595219, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000116220) (toliau – „Lietuvos dujos“ ), kurias numatoma sujungti ir kurių pagrindu po reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“, teisinė forma – akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas - Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume) (toliau - ESO).
Sprendimą dėl LESTO ir „Lietuvos dujų“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų tvirtinimo ir kitų susijusių klausimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priims LESTO ir „Lietuvos dujų“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. Po reorganizavimo bus įsteigta ir pradės veikti nauja akcinė bendrovė - ESO.
LESTO ir „Lietuvos dujų“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios ESO akcijas Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir pagrindais.
ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl elektros energijos skirstymo licencijos, visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos bei gamtinių dujų skirstymo licencijos (toliau – Licencijos) išdavimo.
Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą LESTO ir „Lietuvos dujų“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. ESO taip pat perims visas teises į LESTO ir „Lietuvos dujų“ naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę, bei kitas LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, LESTO ir „Lietuvos dujų“ bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais elektros energijos bei dujų skirstymo paslaugų vartotojais, elektros energijos gamintojais, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu (toliau šis nurodytas ESO perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas turtas, teisės ir pareigos).
ESO iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ perims visą Perduodamą turtą, teises ir pareigas, visi LESTO ir „Lietuvos dujų“ sandoriai bus įtraukti į ESO buhalterinę apskaitą. Paaiškėjus Licencijų įsigaliojimo dienai, perdavimo dieną (t.y., atitinkamą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp ESO ir LESTO bei ESO ir „Lietuvos dujų“.
Planuojama ESO veiklos pradžia perėmus iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ Perduodamą turtą, teises ir pareigas - 2016 m. sausio 1 d.
Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo pradėsiančios veiklą ESO įstatų projektu, LESTO ir „Lietuvos dujos“ 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, LESTO ir „Lietuvos dujų“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniais, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei LESTO ir „Lietuvos dujų“ valdybų parengtomis ataskaitomis apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti LESTO buveinėje (Aguonų g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir „Lietuvos dujų“ buveinėje (Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika), darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min. ir nuo 12 val. 15 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais iki 15.15 val.).
Pildymosi signalas @0.994.

 


3 pav. AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. spalio 2 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 6 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 092 014 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:
1. Dėl Palemono gyvenvietės šilumos ūkio pirkimo.
Priimtas sprendimas – įsigyti AB „Kauno energija“ Palemono gyvenvietės šilumos ūkį, esantį Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, už derybose su UAB „Fortum Heat Lietuva“ suderėtą kainą ir kitas įsigijimo sąlygas bei įvykdyti Palemono šilumos ūkio įsigijimo procedūras, papildomai gavus AB „Kauno energija“ pagrindinio akcininko – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimą.

 


4 pav. Latvijas kuģniecība pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


5 pav. Savaitinis Grigiškių pirkimo signalas @1.08.

 


6 pav. Dieninis Agrowill Group pirkimo signalas @0.251.

 


7 pav. Mėnesiniame kainos grafike Invaldos INVL atrodo labai gražiai. Pusantrų metų vien tik kilimas ir beveik 50% pokytis.

 


8 pav. PRFoods pozicijoje savaitinis pirkimo signalas @0.395.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital