Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Rugsėjo 14 d. Biržos apžvalga

2015 m. Rugsėjo 14 d. Biržos apžvalga 2015 m. Rugsėjo 14 d. Biržos apžvalga

Apyvartas šiandien vėl generavo tiesioginiai sandoriai, Rygos akcijų indeksą vėl kėlė Ventspils nafta akcijos.
Šiek tiek optimizmo, šiek tiek godumo ir Rygos su Talino akcijų indeksai kilo, o Vilniaus krito.

 

 


1 pav. Informuojame, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. rugsėjo 14 d. priėmė sprendimą laikyti, kad akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate” Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate” ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas” reorganizavimo sąlygose (su priedais), AB „Invalda” 2012 m., AB „Invalda LT” 2013 m. metinės informacijos dokumentuose, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate” 2014 m. metinės informacijos dokumentuose bei 2015 m. 6 mėnesių tarpinėse finansinėse ataskaitose ir tarpiniame pranešime, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate” informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate” su akcijomis susijusių rizikos veiksnių aprašyme bei įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.
Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate” 2015 m. rugsėjo 14 d. NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržai pateikė prašymą dėl prekybos akcijomis atnaujinimo nuo 2015 m. rugsėjo 16 d.

Nasdaq Vilnius sprendimu 2015-09-16 bus panaikintas stebimojo statusas ir bus atnaujinta prekyba AB "INVL Baltic Real Estate" akcijomis (INR1L, ISIN kodas: LT0000127151).
AB "INVL Baltic Real Estate" informavo, kad Lietuvos bankas priėmė sprendimą dėl AB “INVL Baltic Real Estate” ir AB "Invaldos nekilnojamojo turto fondo" reorganizavimo sąlygose ir kituose dokumentuose pateiktos informacijos laikymo po reorganizavimo veikiančios AB “INVL Baltic Real Estate” prospektui lygiaverte informacija. AB "INVL Baltic Real Estate" pateikė prašymą atnaujinti prekybą bendrovės akcijomis.

 

2 pav. 2015-09-07 LR energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant AB „Amber Grid“, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.
Įgyvendinus planuojamus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo struktūros pokyčius, bus suformuota stebėtojų taryba bei valdyba, taip pat du stebėtojų tarybai pavaldūs komitetai: (i) audito komitetas; bei (ii) atlygio ir skyrimo komitetas.
Siekiant užtikrinti visos UAB „EPSO-G“ grupės valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką, taip pat orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo ir atskaitomybės lygį, į kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybą, valdybą, atlygio ir skyrimo bei audito komitetus numatoma įtraukti iš viso ne mažiau kaip 8 nepriklausomus narius, o UAB „EPSO-G“ valdyboje nepriklausomi nariai turėtų sudaryti daugumą (3 nariai iš 5 būtų nepriklausomi).
Suformavus aukščiau nurodytus kolegialius kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ organus, planuojama pertvarkyti AB „Amber Grid“ valdymo bei priežiūros sistemą: (a) sustiprinant AB „Amber Grid“ priežiūrą ir pavedant ją UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai; (b) panaikinant AB „Amber Grid“ audito komitetą ir jo funkcijas perskirstant tarp UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai pavaldaus audito komiteto ir AB „Amber Grid“ vidaus auditoriaus; (c) pakeičiant AB „Amber Grid“ valdybos sudėtį taip, kad AB „Amber Grid“ valdyba susidėtų iš 5 narių, tarp kurių būtų 1 nepriklausomas narys.
Tokiais pokyčiais siekiama sustiprinti aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą, kai kurias valdymo bei priežiūros funkcijas perkeliant į aukštesnį lygį bei numatant aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą realizuoti per UAB „EPSO-G“. Išvardintus pokyčius UAB „EPSO-G“ valdymo struktūroje numatomi įgyvendinti iki šių metų pabaigos, o juos užbaigus, pokyčiai AB „Amber Grid“ valdymo ir priežiūros struktūroje planuojami realizuoti 2016 metų I ketvirtyje.
Gairės, kaip planavimo pobūdžio dokumentas, apibrėžia kryptis, kuriomis planuojama užbaigti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo modelio formavimo procesus. Konkretūs sprendimai dėl aukščiau aprašytų pokyčių realizavimo AB „Amber Grid“ turės būti priimti teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, AB „Amber Grid“ akcininkams priėmus sprendimus.
UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų savininkė yra Lietuvos valstybė, veikianti per valstybei atstovaujančią įgaliotąją instituciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. UAB „EPSO-G“ savo ruožtu yra kontrolinį akcijų paketą AB „Amber Grid“ valdantis akcininkas, kuriam priklauso 96,58 proc. AB „Amber Grid“ akcijų.

 

3 pav. 2015 09 07 LR Energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant LITGRID AB, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.
Įgyvendinus planuojamus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo struktūros pokyčius, bus suformuota stebėtojų taryba bei valdyba, taip pat du stebėtojų tarybai pavaldūs komitetai: (i) audito komitetas; bei (ii) atlygio ir skyrimo komitetas.
Siekiant užtikrinti visos UAB „EPSO-G“ grupės valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką, taip pat orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo ir atskaitomybės lygį, į kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybą, valdybą bei audito ir atlygio ir skyrimo komitetus numatoma įtraukti iš viso ne mažiau kaip 8 nepriklausomus narius, o UAB „EPSO-G“ valdyboje nepriklausomi nariai turėtų sudaryti daugumą (3 nariai iš 5 būtų nepriklausomi).
Suformavus aukščiau nurodytus kolegialius kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ organus, planuojama pertvarkyti LITGRID AB valdymo bei priežiūros sistemą: (a) panaikinant LITGRID AB stebėtojų tarybą ir jos funkcijas perduodant UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai; (b) panaikinant LITGRID AB audito komitetą ir jo funkcijas perskirstant tarp UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai pavaldaus audito komiteto ir LITGRID AB vidaus auditoriaus; (c) pakeičiant LITGRID AB valdybos sudėtį taip, kad LITGRID AB valdyba susidėtų iš 5 narių, tarp kurių būtų 1 nepriklausomas narys.
Tokiais pokyčiais siekiama sustiprinti aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą, kai kurias valdymo bei priežiūros funkcijas perkeliant į aukštesnį lygį bei numatant aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą realizuoti per UAB „EPSO-G“. Išvardintus pokyčius UAB „EPSO-G“ valdymo struktūroje numatomi įgyvendinti iki šių metų pabaigos, o juos užbaigus, pokyčiai LITGRID AB valdymo ir priežiūros struktūroje planuojami realizuoti 2016 metų I ketvirtyje.
Gairės, kaip planavimo pobūdžio dokumentas, apibrėžia kryptis, kuriomis planuojama užbaigti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo modelio formavimo procesus. Konkretūs sprendimai dėl aukščiau aprašytų pokyčių realizavimo LITGRID AB turės būti priimti teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, LITGRID AB akcininkams priėmus sprendimus.
UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų savininkė yra Lietuvos valstybė, veikianti per valstybei atstovaujančią įgaliotąją instituciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. UAB „EPSO-G“ savo ruožtu yra kontrolinį akcijų paketą LITGRID AB valdantis akcininkas, kuriam priklauso 97,5 proc. LITGRID AB akcijų.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


4 pav. Ventspils nafta gavo informaciją, kad Euromin derasi su Latvijas Naftas Tranzits dėl JSC Ventspils nafta perpirkimo. Latvijos biržos prievaizdas miega...

 


5 pav. Tallink Grupp pildymosi signalas @0.817.

 


6 pav. Gubernijos akcijos mėtomos antra diena iš eilės. Kasdien vis stipriau. Ne prieš gerą.

 


7 pav. Pieno žvaigždžių akcijų kaina lekia į naujas žemumas. Rūgstam...

 


8 pav. Vilkyškių pieninės pozicijoje formuojasi palaikymas ties 1.69.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital