Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Rugpjūčio 28 d. Biržos apžvalga

2015 m. Rugpjūčio 28 d. Biržos apžvalga 2015 m. Rugpjūčio 28 d. Biržos apžvalga

Penktadienį Baltijos rinkose investuotojai ir spekuliantai šurmuliavo garsiai. Apyvarta beveik 2 mln. eurų pasiekė. Retai taip būna. Ogi naujienų gavome – bendrovių pusmetinius rezultatus. Tai juos ir vertinom.
Šiandien pozicijose dar dominavo pirkėjai. Bet jau estiški buliai po pietų supasavo visiškai ir užleido vietą pardavėjams. OMXT indeksas šiandien krito 0.36%. Rygos ir Vilniaus akcijos kilo.
Visa praėjusi savaitė buvo kilimo savaitę. Akcijų kainos smuko tik pirmadienį. Likusias dienas indeksai bandė atkovoti prarastas pozicijas.
Deja, savaitė buvo per trumpa. OMXT indeksas krito labiausiai – 1.80%. Mažiausiai, 0.91%, krito OMXV indeksas.
Pasaulio indeksai rinkosi priešingas kryptis. JAV biržose bent iki šio momento investuotojai visiškai neapsisprendė ir nusiteikę pesimistiškai.
Žodžiu, ir kita savaitė nusimato tokia pat įdomi, kaip ir praėjusi.

 


1 pav. Pirmojo 2015 m. pusmečio „Litgrid“ grupės pelnas prieš mokesčius buvo 2,8 mln. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu pernai grupė patyrė 2,7 mln. eurų nuostolių. Tokius rezultatus labiausiai lėmė daugiau nei ketvirtadaliu sumažėjusios grupės sąnaudos.
„Dėl pernai atlikto ilgalaikio materialiojo turto vertinimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 48 proc., o nuo metų pradžios veikianti bendra Baltijos šalių balansavimo elektros rinka padėjo sumažinti balansavimo energijos sąnaudas 46 proc. Tai padėjo pasiekti teigiamą finansinį rezultatą net krentant pajamoms. Vis dėlto šis finansinis laikotarpis dėl didelių investicijų į strateginius projektus ir tinklo rekonstrukcijas poreikio bendrovei ypač įtemptas, todėl privalome itin kruopščiai planuoti visas savo išlaidas“, - sakė Rimantas Busila, „Litgrid“ valdybos narys ir Finansų departamento direktorius.
Grupės pajamos šių metų sausio-birželio mėnesiais buvo 48,5 mln. eurų - 17 proc. mažesnės palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Mažesnes pajamas lėmė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas beveik penktadaliu mažesnis elektros perdavimo tarifas ir 24 proc. mažesnis sisteminių paslaugų tarifas. 2015 m. pirmojo pusmečio grupės EBITDA buvo 13,5 mln. eurų, 28 proc. mažesnė nei pernai.
2015 m. sausio-birželio mėnesiais „Litgrid“ aukštos įtampos elektros perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 4,5 mlrd. kilovatvalandžių elektros energijos, 0,3 proc. daugiau nei pirmą 2014 m. pusmetį.
„Litgrid“ investicijos pirmąjį pusmetį siekė 117 mln. eurų. Didžioji jų dalis - 92 proc., skirta strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimui, 8 proc. – šalies perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai. „Litgrid“ įgyvendina strateginius Lietuvos elektros energetikos projektus – tarptautines elektros jungtis „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija), atsako už visavertę šalies elektros energetikos sistemos integraciją į kontinentinės Europos tinklus ir bendrą Europos elektros rinką.

 


2 pav. 2015 m. rugpjūčio 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2015 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2015 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 5,91 mln. eurų, kai 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 5,83 mln. eurų.
AB „Linas“ įmonių grupės 2015 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,00 mln. eurų, kai 2014 m. jos sudarė 5,92 mln. eurų.
AB „Linas“ 2015 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,118 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,472 mln. eurų. 2014 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,434 mln. eurų, o Grupės - pelnas 0,639 mln. eurų.

2015 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Lino apdaila“ direktorė Nijolė Šventickienė informavo AB „Linas“ valdybą apie UAB „Verslo dizainas“ pranešimą dėl vienašališko įrengimų nuomos sutarties nutraukimo nuo 2015-10-08. Įvertinus gautą informaciją, valdyba nusprendė:
1. Nebevykdyti audinių gamybos, toliau vykdant tekstilės gaminių kūrimo, siuvimo ir pardavimo paslaugas.
2. Visus audinius, reikalingus AB „Linas“ įmonių grupės veiklai vykdyti, tiekti iš išorinių partnerių.
3. Vesti derybas su UAB „Verslo dizainas“ dėl audimo ir apdailos darbuotojų darbo vietų išlaikymo ir perkėlimo, išlaikant darbuotojams socialines garantijas.

 


3 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ gavo pranešimą apie Finansų direktoriaus sandorius emitento vertybiniais popieriais. E.Burneika pirko 2,000 akcijų.
Suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


4 pav. Per 2015 metų I-jo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės pajamos neaudituotais duomenimis sudarė 64,9 mln. eurų, tai yra 1,6 karto daugiau nei pernai. Per 2014 metų I pusmetį PST įmonių grupės pajamos buvo 40,3 mln. eurų. 2015 metų pirmą pusmetį įmonių grupė uždirbo 2,9 mln. eurų pelno prieš mokesčius, kai tuo tarpu per 2014 metų I pusmetį įmonių grupės pelnas prieš mokesčius buvo 1,7 mln. eurų.
AB „Panevėžio statybos trestas“ neaudituotais duomenimis per šių metų pirmą pusmetį uždirbo 2 mln. eurų pelno prieš mokesčius, tai yra 22 procentais daugiau lyginant su 1,6 mln. eurų uždirbtu pelnu per 2014 metų šešis mėnesius. Įmonės pajamos lyginant su 2014 m. I pusmečiu išaugo 1,4 karto ir yra 41,144 mln. eurų, 2014 m. I pusmečio pajamos buvo 28,962 mln. eurų.
Kaina sėkmingai užpildė dieninio grafiko gap‘us ir rezultate niekur nepajudėjo.

 


5 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista pirko 52,750 akcijų.

 


6 pav. Š.m. rugpjūčio 28 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą "Lietuvos energijos gamyba", AB finansinėmis priemonėmis (LNR1L, ISIN kodas LT0000128571) 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Prekyba sustabdoma emitento prašymu dėl esminės informacijos skelbimo.
Prekyba bus atnaujinta 2015 m. rugsėjo 1 d.

 


7 pav. AB „Amber Grid“ 2015 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
2015 m. I pusmečio pajamos – 27,3 mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 24,9 mln. Eur);
2015 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 7,0 mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 3,4 mln. Eur);
2015 m. I pusmečio grynasis pelnas – 8,4 mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 3,5 mln. Eur);.
Pelningumo augimą nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte.
AB „Amber Grid“ taip pat skelbia 2015 metų pirmojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.

 


8 pav. AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,3 mln. EUR EBITDA, (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 10 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos – tai labai geras rezultatas, įvertinus, kad bendrovės pardavimai bei pajamos Ukrainos, Rusijos, Vidurinės Azijos rinkose dėl geopolitinės situacijos ženkliai sumažėjo.
„Savo produkcijos daugiau pardavėme vakarų rinkoms (Prancūzijai, Vokietijai, Šveicarijai) bei gana pelningoms Centrinės Europos šalims (Čekijai, Bulgarijai). Be to pradėjome prekybą naujose rinkose – Norvegijoje, Izraelyje, Azerbaidžane. Tai padėjo išlaikyti pardavimų balansą bei uždirbti.“ - teigė G. Čeika.
Pirmąjį pusmetį bendrovė rinkoms pristatė keletą naujų originalių gaminių: prabangūs, po du tarpusavyje sujungti šaldytuvai su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS, kuriais susidomėjo Izraelio klientai bei vienų durų šaldytuvas C27, laukiamas pirkėjų Prancūzijoje ir Skandinavijos šalyse.
Neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis bendrovė uždirbo apie 71,3 tūkst. EUR grynojo pelno, t.y. virš 10 kartų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduotuos neaudituotos pajamos sudarė 20,5 mln. EUR. Bendrovė eksportavo apie 96 proc. savo gaminių.

 


9 pav. AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad ji 2015 m. rugpjūčio 28 d. paskelbė finansinių paslaugų (ilgalaikės paskolos) iki 300 mln. EUR, skirtų planuojamo suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) laivo-saugyklos išpirkimo siekiant sumažinti metinius SGD terminalo eksploatavimo kaštus finansavimui, pirkimą (derybų sąlygas).
Ilgalaikę paskolą numatoma skirti Bendrovės finansinių įsipareigojimų, kylančių iš 2012 m. kovo 2 d. tarp Bendrovės ir Höegh LNG Limited sudarytos SGD plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutarties (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), vykdymui.
Bendrovė apie ketinimą skolintis informavo išplatindama pranešimą apie esminį įvykį 2015 m. rugpjūčio 6 d.
Finansinių paslaugų (ilgalaikės paskolos) suteikimo derybų sąlygos yra pateikiamos kartu su šiuo pranešimu.
Tiekėjų paraiškos dalyvauti pirkimo derybose bus priimamos iki 2015 m. rugsėjo 7 d. 9 val. Lietuvos laiku.

 


10 pav. Olympic Entertainment Group savaitiniame grafike kaina dar stipriai laikosi virš Aligatoriaus.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital