Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Rugpjūčio 17 d. Biržos apžvalga

2015 m. Rugpjūčio 17 d. Biržos apžvalga 2015 m. Rugpjūčio 17 d. Biržos apžvalga

Prekybinė savaitė prasidėjo kiek aktyvesne prekyba ir visiškai optimistiškai. Krito tik 9 akcijų kainos. O labiausiai kilo NASDAQ Rygos akcijos – 0.42%.
Naujienų šiandien nebuvo. Tai „investicinėmis idėjomis“, kaip ir praeitą savaitę išliko Šiaulių banko ir Tallink Grupp akcijos. Vien jomis sugeneruota apie pusę visos Baltijos apyvartos. Ne be tiesioginių sandorių pagalbos.

 

 


1 pav. Olainfarm liepos pardavimai augo 19%.

 


2 pav. LESTO grynasis pelnas pirmąjį 2015 metų pusmetį, remiantis preliminaria neaudituota Bendrovės finansine atskaitomybe, siekė 43,039 mln. EUR. Tai 2,9 karto daugiau nei 2014 metų sausio-birželio mėnesiais, kai grynasis pelnas buvo 14,693 mln. EUR.
Bendrovės grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis metų pradžioje naujai įvertinta Bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
Kaina vis tiek užsidarė žemiau Raudono balanso.

 


3 pav. 2015 m. šešių mėnesių Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos buvo 28 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 7,7 mln. EUR. Pernai sausio–birželio grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 6 mln. EUR. 2014 m. pirmojo pusmečio įmonės grynasis pelnas, kartu sudėjus tęsiamos dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos rezultatus, iš viso buvo 85,6 mln. EUR, tame tarpe nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas buvo 79,6 mln. EUR.

 


4 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio–birželio mėnesių Lietuvos energijos gamyba pardavimo pajamos sudaro 104,92 mln. eurų ir yra 13,7 % didesnės nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių pardavimo pajamos (92,27 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 35,22 mln. eurų ir yra 2,8 % didesnis nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių EBITDA (34,26 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių grynasis pelnas sudaro 25,20 mln. eurų arba 12,5 % daugiau nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių grynasis pelnas (22,39 mln. eurų).
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


5 pav. 2015 m. rugpjūčio 13 d. City Service AS valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės pertvarkymo planą ir pertvarkymo sąlygų projektą (toliau – Pertvarkymo sąlygos). Pertvarkymo sąlygos taikomos numatomam Bendrovės pertvarkymui į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea arba SE). Pertvarkant Bendrovę į SE, jos veikla nenutraukiama, taip pat nesteigiamas naujas juridinis asmuo.
Pagal Pertvarkymo sąlygas:
1) Bendrovė, būdama pagal valstybės narės (Estijos) teisę įsteigta akcinė bendrovė, kurios registruota buveinė bei pagrindinė buveinė yra Bendrijoje, yra pertvarkoma į SE, vadovaujantis 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 37 straipsniu.
2) Nauja Bendrovės teisinė forma bus Europos akcinė bendrovė (Societas Europaea arba SE).
3) Naujas Bendrovės pavadinimas bus City Service SE.
4) Registruota Bendrovės buveinė bus Narva mnt. 5, 10117 Taline, Estijoje.
5) Po pertvarkymo valdymo struktūra ir sudėtis liks ta pati, kokia buvo prieš pertvarkymą, t.y. visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, susidedanti iš 3 – 5 narių, renkamų 4 metų kadencijai, ir valdyba, susidedanti iš 1 valdybos nario, renkamo 4 metų kadencijai.
Pertvarkymas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Estijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl pertvarkymo, Pertvarkymo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
Su dokumentais, susijusiais su pertvarkymu (Pertvarkymo sąlygomis, pertvarkymo ataskaita ir audituotu City Service AS (buvęs pavadinimas – City Service EU AS) balansu 2015 m. birželio 30 dienai), galima įstatymų nustatyta tvarka susipažinti (nuo 9 val. iki 12 val. darbo dienomis) atvykus: Lietuvoje - į Bendrovę, adresu Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuva; Estijoje – į advokatų kontorą Tark Grunte Sutkiene, Roosikrantsi g. 2, Talinas, Estija. Visi su pertvarkymu susiję dokumentai taip pat yra paskelbti Bendrovės interneto svetainėje www.cityservice.eu.


2015 m. rugpjūčio 14 d. AB Nasdaq OMX Vilnius Rinkos operacijų departamento sprendimu 2015 m. rugpjūčio 17 d. (pirmadienį) bus atnaujinta prekyba City Service AS akcijomis (CTS1L, ISIN kodas: EE3100126368) ir bendrovei bus suteiktas stebimojo statusas.
2015 m. rugpjūčio 13 d. City Service AS inicijavo veiksmus dėl bendrovės pertvarkymo į Europos bendrovę (Societas Europaea), taip pat ateityje ketina imtis veiksmų dėl bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip tai numatyta 2015 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Atsižvelgiant į tai, City Service AS suteiktas stebimojo statusas, siekiant atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.
Užbaigus jungimąsi visi AB „City Service“ akcininkai tapo City Service AS akcininkais, kuriems tiesiogiai priklauso 100 procentų City Service AS akcijų ir jų suteikiamų balsų. Buvusiems AB „City Service“ akcininkams, kurie buvo atsidarę vertybinių popierių sąskaitas Estijos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, City Service AS akcijos pervestos tiesiai į tokias jų sąskaitas. Kitų akcininkų akcijos yra apskaitytos per vertybinių popierių tarpininkų (saugotojų) grandinę – Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo klientinėje sąskaitoje (angl. nominee account), taip pat jas apskaitant pas tarpininkus, kurių tvarkomose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose iki jungimosi dienos (2015 m. rugpjūčio 10 d.) buvo apskaitytos AB „City Service“ akcijos. City Service AS akcininkai gali disponuoti jiems priklausančiomis akcijomis, esant poreikiui pervesti jas pas kitus tarpininkus, o sandorius vertybinių popierių biržoje galės atlikti nuo prekybos City Service AS akcijomis atnaujinimo, numatyto pirmadienį, 2015 m. rugpjūčio 17 d., atsidarius prekybai biržoje.

 


6 pav. 2015 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 617 tūkst. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 88 tūkst. eurų).
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų pusmetį gavo 2,685 mln. eurų pajamų bei uždirbo 617 tūkst. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Real Estate“ veiklą pradėjo 2014 m. balandį, todėl palyginamieji skaičiai nėra reprezentatyvūs.

 


7 pav. Šiaulių banko pozicijoje susiformavo palaikymas ties 0.289. Pirkimo signalas @0.299.

 


8 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pelno fiksavimo signalas.

 


9 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.95.

 


10 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 15:33     #40741
 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.http://www.traffic-circle.com/why-do-people-travel-nowadays/

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital