Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Rugpjūčio 11 d. Biržos apžvalga

2015 m. Rugpjūčio 11 d. Biržos apžvalga 2015 m. Rugpjūčio 11 d. Biržos apžvalga

Šiandien apyvartos Baltijos rinkose dar labiau sumenko. Naujienų irgi buvo negausiai. Daugiausiai sandorių ir didžiausia apyvarta pasižymėjo Tallink Grupp akcijos.
Nuotaikos biržose optimistinės tik Taline. Rygos ir Vilniaus akcijų kainos krito. Nors tarp labiausiai kilusių akcijų kainų puikuojasi lietuviškas trejetukas.
Vakaruose visiškai priešingai situacija. Dėl juanio devalvacijos visos rinkos raudonavo.

 


1 pav. AB „Rokiškio sūris“ valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).
Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. rugpjūčio 14 d.
2015 m. rugpjūčio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą papildyti 2015 m. rugpjūčio 21 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei pateikė sprendimo projektą.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma šiuo klausimu:
Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.
Papildyta 2015-08-21 AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.
Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas:
Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.
Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Į naują AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antaną Kavaliauską (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darių Norkų (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antaną Trumpą (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Dalių Trumpą (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).
Dėl Bendrovė savų akcijų įsigijimo.
AB “Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų supirkimui.
Sprendimo projektas
1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.
7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.
Sprendimo projektas
Numatyti, kad Bendrovė, siekdama užtikrinti stabilią Bendrovės veiklą ar įgyvendinti kitus Bendrovės tikslus, gali suteikti paskolas šiems asmenims:
žaliavos tiekėjams, siekiant užtikrinti pastovesnį žaliavos tiekimą ir/ar palaikyti ar gerinti santykius su pagrindiniais partneriais;
produkcijos pirkėjams, siekiant išlaikyti gerus santykius su ilgalaikiais produkcijos pirkėjais;
kitiems juridiniams ir/ar fiziniams asmenims, susijusiems su Bendrovės veikla.
Numatyti, kad palūkanų norma, kurią Bendrovė nustato už aukščiau nurodytiems asmenims suteikiamas paskolas, negali būti mažesnė už Bendrovės iš kredito įstaigų gautų paskolų bendrą palūkanų normą.

 


2 pav. Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. užbaigtas AB „City Service“ ir City Service AS (ankstesnis pavadinimas – City Service EU AS) vienos valstybės ribas peržengiantis jungimasis.
Užbaigus Jungimąsi, Jungimosi dieną AB „City Service“ buvo prijungta prie City Service AS, kuri perėmė visą AB „City Service“ turtą, teises ir įsipareigojimus. AB „City Service“ baigė savo veiklą be likvidavimo procedūros, o City Service AS tęsia savo veiklą ir yra AB „City Service“ teisių perėmėja, t.y. bendrovė, kuri veikia po Jungimosi. City Service AS pilni rekvizitai pateikti priede.
Vykdant Jungimąsi visi AB „City Service“ akcininkai tapo City Service AS akcininkais, kuriems tiesiogiai priklauso 100 procentų City Service AS akcijų ir jų suteikiamų balsų. AB „City Service“ akcijos pakeistos į City Service AS akcijas santykiu 1:1, t.y. kiekvienam AB „City Service“ akcininkui išleista, paskirta ir suteikta 1 naujai išleista City Service AS 0,30 EUR nominalios vertės akcija už 1 paprastąją vardinę AB „City Service“ 0,30 EUR nominalios vertės akciją.
Buvusiems AB „City Service“ akcininkams, kurie buvo atsidarę vertybinių popierių sąskaitas Estijos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, City Service AS akcijos pervedamos tiesiai į tokias jų sąskaitas. Kitų akcininkų akcijos yra apskaitomos per vertybinių popierių tarpininkų (saugotojų) grandinę – Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo klientinėje sąskaitoje (angl. nominee account), taip pat jas apskaitant pas tarpininkus, kurių tvarkomose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose iki Jungimosi dienos buvo apskaitytos AB „City Service“ akcijos.
City Service AS (pavadinimas iki Jungimosi užbaigimo – City Service EU AS) iki Jungimosi veikė ir po Jungimosi užbaigimo veikia pagal Estijos teisės aktus. Atitinkamai, po Jungimosi užbaigimo klausimai, susiję su bendrovės akcininkų teisių apimtimi, jų įgyvendinimo tvarka, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka, yra reguliuojami Estijos teisės aktų. Atsižvelgdami į tai, prie šio pranešimo pakartotinai pridedame trumpą santrauką dėl minėtų klausimų reglamentavimo pagal Estijos teisės aktus (analogiška santrauka buvo pridėta ir prie 2015 m. rugpjūčio 6 d. pranešimo apie esminį įvykį).
City Service AS įstatinis kapitalas yra toks pats, koks buvo po Jungimosi veiklą baigusios AB „City Service“ – 9 483 000 EUR, ir padalintas į 31 610 000 vnt. 0,30 EUR nominalios vertės akcijų; akcijų ISIN kodas – EE3100126368.
Po Jungimosi veikiančios City Service AS stebėtojų taryba ir valdyba nepasikeitė – darbą stebėtojų taryboje tęsia Andrius Janukonis (pirmininkas), Gintautas Jaugielavičius ir Artūras Gudelis, valdyboje – Jonas Janukėnas.
Įgyvendinus Jungimąsi, City Service AS toliau ketina imtis veiksmų dėl bendrovės pertvarkymo į Europos bendrovę (Societas Europaea), taip pat dėl bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip tai numatyta 2015 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.
Prekyba sustabdyta.

 


3 pav. Labiausiai kilusi INVL Technology akcijų kaina.

 


4 pav. Invalda INVL akcijų kainos kilimo nepalaikė apyvarta. Pildymosi signalas @3.56.

 


5 pav. Panevėžio statybos tresto pirkimo signalas @1.10.

 


6 pav. Jau nesipildom Tallink Grupp pozicijos.

 


7 pav. Tallinna Vesi pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Dar labiau pigusios Šiaulių banko akcijos suviliojo pirkėjus. Formuojasi palaikymas žemesniame lygyje.


Apžvalgą parengė: Nojus.


 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 15:33     #40736
 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
http://www.techtradersystem.com/what-is-your-definition-of-technology/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis