Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Birželio 30 d. Biržos apžvalga

2015 m. Birželio 30 d. Biržos apžvalga 2015 m. Birželio 30 d. Biržos apžvalga

Tai ką, viskas? Toliau apsimetam, kad eurozonoje viskas tvarkoj? Toliau ignoruojam Graikijos gumos tempimą į ilgą stalčių?
Ar Graikijos klausimas tapo tokia pat kasdienine rutina, kaip ir kavos puodelis ryte? Nu gerai... Mes nieko prieš, kad akcijų kainos kyla. Tik nuolaidos galėjo būti didesnės. Praktiškai per šias dvi dienas rinka jokios Graikijos nepastebėjo. Referendumas?- neeea, nieko negirdėjau.
Na, tai važiuojam toliau. O ką mes čia įdomaus pas save matome. Rekordų rekordus, realiai vertus Gineso knygos. Jei kas gali nurodyti didesnį nei 1000% akcijos kainos kilimą vienu sandoriu ir 5-omis akcijomis, prašau parašykite. Šiandien NASDAQ Rygos biržoje užfiksuotas 999,99% kainos šuolis. Kaltininkas, bendrovė VEF Radiotehnika RRR.

 


1 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių. R.Jancevičius pirko 2,678 akcijas.
Pozicijoje susiformavo palaikymas ties 1.87.

 


2 pav. 2015 m. birželio 29 d. AB „INVL Baltic Farmland“ valdybos sprendimu nuo birželio 30 d. bendrovės direktore išrinkta Eglė Surplienė. Ji pakeis prašymą atleisti iš direktoriaus pareigų pateikusį Darių Šulnį.
Vilniaus universitete ekonomistės-matematikės išsilavinimą įgijusi E. Surplienė šiuo metu yra finansų patarėjo įmonės „Gerovės valdymas“ direktorė. Anksčiau ji yra dirbusi finansų sektoriaus bendrovėse – banke „Finasta“, „Žabolis ir partneriai“, finansų maklerio įmonėje „Vilfima“, taip pat buvusi Vertybinių popierių komisijos nare.
Eglė Surplienė AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų neturi.

INVL Baltic Farmland“ bei jos valdomos įmonės 2015 m. birželio 30 d. pasirašė žemės sklypų administravimo sutartį su vienos didžiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ valdoma įmone „INVL Farmland Management“. Sutartis, kurios pasirašymui pritarta 2015 m. kovo 24 d. akcininkų sprendimu, įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 dienos.
Administravimo sutartis numato, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, sieks 7 proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos. Taip pat numatytas sėkmės mokestis, siekiantis 20 proc. nuo metinės grąžos, kuri viršija 5 proc. plius infliacija. Blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuos UAB „INVL Farmland Management“.

 


3 pav. Viena didžiausių Lietuvoje investicijų į žemės ūkio sektorių įmonių AB „Agrowill Group“ pradeda įgyvendinti ekologinės žemės ūkio gamybos strategiją – visa bendrovės valdoma žemė bus dirbama remiantis ekologinio ūkininkavimo principais, tie patys principai galios ir „Agrowill“ gyvulininkystės įmonėse. Bendrovė jau pateikė paraiškas ekologinio žemės ūkio sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“. Užbaigus sertifikavimo procesą, pirmoji ekologiška sertifikuota „Agrowill“ produkcija rinkoje atsiras 2017 metais. Bendrovė ūkininkauja pagal ekologines taisykles jau nuo šių metų birželio vidurio.
Ekologinei žemdirbystei „Agrowill Group“ planuoja skirti visus turimus ir nuomojamus dirbamos žemės plotus – apie 24 tūkstančius hektarų.
„Tai, kas vyksta, yra giluminių, strateginių pokyčių „Agrowill“ veikloje pradžia. Galima sakyti, kad mes ką tik pradėjome kurti infrastruktūrą visiškai naujam žemės ūkio gamybos modeliui ir aš kalbu ne vien apie verslą – tai yra ir naujos ideologijos, ir naujų santykių su aplinka principų užuomazgos. Kol kas anksti kalbėti apie ilgalaikius tikslus, juolab apie taktinius veiksmus, mes puikiai suprantame, kad artimiausiais metais „Agrowill“ laukia nelengvas permainų laikotarpis, todėl belieka susitelkti ir kantriai dirbti“, – komentavo „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Vykdomos tausojamos ekologinės žemdirbystės permainos ne tik priartins gamybos procesus prie naujausių mokslo žinių taikymo praktikoje, bet ir tikimasi, kad paskatins kitus žemės ūkio rinkos dalyvius taip pat aktyviai prisidėti prie Lietuvos žemės ir vandens telkinių tausojimo.
„Mūsų tikslas ir siekiamybė – kuo platesnis natūralių ir chemiškai nepaveiktų maisto produktų pasirinkimas ir prieinamumas bei Lietuvos žemės tausojimas. Todėl savo prioritetu pasirinkome ekologinės žemdirbystės plėtrą“, – akcentavo „Agrowill Group“ atstovas.
„Ekoagros“ atliekamas pasėlių ir galvijų sertifikavimo procesas turėtų baigtis šių metų spalį. Sertifikavus pasėlių plotus pagal priduotas paraiškas, grupė įgys teisę gauti ekologiškas išmokas, kuriomis pagal ES ir nacionalinę tvarką kompensuojami derliaus kiekio sumažėjimai dėl cheminių trąšų ir apsaugos priemonių priedų nenaudojimo. Pirma ekologiškai gaminama produkcija bus užauginta jau kitąmet, tačiau pagal galiojančią tvarką 2016 metais ji dar bus laikoma pereinamojo laikotarpio. Visiškai ekologiška produkcija bus nuo 2017 m.
ES ekologiškų maisto produktų rinka vidutiniškai auga po 6% per metus. 2014 metais jos apyvarta buvo apie 25 mlrd. eurų. Ypač sparčiai, apie 10% per metus, tokių produktų vartojimas auga Skandinavijos šalyse.
„Mūsų tikslas nuo 2017 metų pagamintą ekologišką produkciją realizuoti Baltijos ir Skandinavijos rinkose, taip pat Lenkijoje ir Vokietijoje“, – pažymėjo K.Juščius.
Pirkimo signalas @0.231.

 

4 pav. AB „Kauno energija“, gavusi visų bankų sutikimus bei vadovaudamasi 2015 m. balandžio 28 d. AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „AB „Kauno energija“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas“, 2015 m. birželio 30 d. bendrovės akcininkams pradėjo mokėti dividendus. Bendrovė akcininkams išmokės 128 407 Eur dividendų.
Panašu, kad kažkas žinojo kada bus išmokėti dividendai...

 


5 pav. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ praneša apie parengtas akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygas.
Reorganizavimo sąlygas parengė bendrovės valdyba, vadovaudamasi 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuri toliau tęs veiklą, duomenys:
- pavadinimas iki reorganizavimo užbaigimo: akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“;
- pavadinimas užbaigus reorganizavimą: akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- kodas: 152105644;
- buveinė iki reorganizavimo užbaigimo: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6;
- buveinė užbaigus reorganizavimą: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras;
- įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas iki reorganizavimo užbaigimo: 33 265 440 litų (perskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis perskaičiuotas įstatinis kapitalas - 9 646 977,60 eurų);
- akcijų skaičius: 33 265 440 paprastųjų vardinių akcijų;
- akcijų nominali vertė:1 litas (0,29 euro);
- įstatinis kapitalas užbaigus reorganizavimą: 12 535 613,08 eurų;
- akcijų skaičius: 43 226 252 paprastosios vardinės akcijos;
- akcijų nominali vertė: 0,29 euro.
Pagrindiniai reorganizuojamos bendrovės, kuri po reorganizavimo pasibaigs, duomenys:
- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A;
- juridinio asmens kodas: 303299735;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras;
- įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 2 042 865,85 eurų;
- akcijų skaičius: 7 044 365 paprastosios vardinės akcijos;
- akcijų nominali vertė: 0,29 euro.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ dalyvauja reorganizavime, o akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, tęs veiklą.
Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ nauja įstatų redakcija bei bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.
Akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ perims akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis akcinei bendrovei „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, minėtos bendrovės sandoriai bus įtraukti į akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ buhalterinę apskaitą akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje, nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.
Su Reorganizavimo sąlygomis, nauja akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (naujas pavadinimas „INVL Baltic Real Estate“ ) įstatų redakcija, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt bei patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 618 24275.
Bendrovių kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti bendrovėms nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienraštyje „Verslo žinios“ ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo.
Už kiekvieną akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akciją akcininkas gaus 6,136287941 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas (bendrą kiekvienam akcininkui tenkantį akcijų skaičių pagal aritmetines taisykles apvalinant iki sveikos akcijos).

 


6 pav. Grigiškių pirkimo signalas @1.19.

 


7 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.291.

 


9 pav. Taip atrodo 1000% kainos augimas. Nors per visą laikotarpį kaina beveik nepasikeitė.

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 15:40     #40754
 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
http://consultmedaily.com/what-are-the-objectives-of-business/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital