Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Gegužės 19 d. Biržos apžvalga

2015 m. Gegužės 19 d. Biržos apžvalga 2015 m. Gegužės 19 d. Biržos apžvalga

 Antradienio prekybinėje sesijoje aktyviausiai prekiauta estiškomis akcijomis. Vien tik Olympic Entertainment Group akcijomis sugeneruota apie pusę visos apyvartos, o kaina kilo. Ne be tiesioginių sandorių pagalbos.
Vilniuje labiausiai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, o kaina nepakito.
Bendros nuotaikos rinkose optimistinės. Visi indeksai žaliavo.

 

 

1 pav. 2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas. Iš viso siūloma supirkti 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“, kurios kodas 300893533, akcijas, kurių ISIN kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 1,61 euro už vieną paprastąją vardinę „INVL Technology“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais.
Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos – 2015 m. gegužės 22 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. birželio 4 d. (įskaitytinai)).
Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.
Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš“ jį.
Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.
Prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas oficialaus siūlymo metu, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

 

2 pav. INVL Technology šiandien biržoje nupirkta 150 akcijų.

 


3 pav. Šiaulių bankas pateikiame 2015 metų trijų mėnesių tarpinę informaciją. Banko IQ EPS padidėjo dvigubai.
Apyvarta auga, o kaina ne.

 


4 pav. AB „Linas“ 2015 m. gegužės 19 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
3. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 345.834 Lt (100.160 EUR);
2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 3.534.643 Lt ( 1.023.703 EUR);
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 3.880.477 Lt (1.123.864 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 3.880.477 ( 1.123.864 EUR).
4. Iš bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva Minkevičienė, Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.
5. Į Bendrovės valdybos narius išrinkti Ramūnas Lenčiauskas, Saulius Šidlauskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.
6. Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatai ir Bendrovės dirketorius Saulius Šidlauskas įgaliotas juos pasirašyti.

 


5 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB skelbia Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijas cirkuliarą.
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,220 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akciją.

2015 m. gegužės 19 d. Įmonių grupė „ALITA“, AB (teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Miškininkų g. 17, LT- 62200 Alytus, juridinio asmens kodas 302444238, PVM mokėtojo kodas LT100004934017, registras: Lietuvos juridinių asmenų registras, registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras, įregistruotas įstatinis kapitalas 5 800 000 EUR) gavo iš Bendrovės akcininkės uždarosios akcinės bendrovės „MINERALINIAI VANDENYS“ Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Įmonių grupės „ALITA“, AB akcijas cirkuliarą.
Oficialaus siūlymo kaina yra 1,076 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės Įmonių grupės „ALITA“, AB akciją.
Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2015 m. gegužės 22 d., pabaiga – 2015 m. birželio 4 d.

 

6 pav. 2015 m. gegužės 19 d. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ gavo iš Įmonių grupės „ALITA“, AB Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijas cirkuliarą.
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,220 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akciją.
Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2015 m. gegužės 22 d., pabaiga – 2015 m. birželio 4 d.

 


7 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje susiformavo stiprus palaikymas ties 1.80.

 


8 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 16 14:49     #40574
You finished a couple of fine focus there. I did an inquiry on the subject and discovered about all people will be obliged with your online journal.
http://www.earnmoneynetwork.com/what-do-you-mean-by-small-business/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital