Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Balandžio 21 d. Biržos apžvalga

2015 m. Balandžio 21 d. Biržos apžvalga 2015 m. Balandžio 21 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose vyko santūri prekyba, investuotojai buvo linkę šiandien akcijas parduoti, o ne pirkti. Nors kilusių ir kritusių akcijų kainų balansas apylygis, kritusių kainų akcijos sugeneravo didesnę apyvartą. Vos ne pusę visos biržų apyvartos.
Indeksai irgi skaičiai raudonavo. Labiausiai krito Vilniaus akcijos. OMXV vertė sumažėjo 0.19%.
Graikai kojos lyg ir nepakišo. Europoje biržos žaliavo. Pas mus naujienų badas, nėra impulsų kainai kelti, spekuliantai pardavinėja akcijas.

 


1 pav. 2015 m. balandžio 20 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 dieną.
„Teo“ įmonių grupės 2015 m. sausio–kovo bendros pajamos buvo 49,9 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis – 49,1 mln. eurų, padidėjo 1,8 procento.
2015 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA buvo 18,8 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA – 19 mln. eurų, sumažėjo 1,3 procento. EBITDA marža sudarė 37,6 proc. (prieš metus – 38,8 procento).
2015 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 10,1 mln. eurų, sumažėjo 7,2 proc. ir sudarė 9,4 mln. eurų.
2015 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu – 9,2 mln. eurų, sumažėjo 7,7 proc. ir sudarė 8,5 mln. eurų. Pelno marža buvo 17 proc., o prieš metus – 18,7 procento.
Vadovybės komentaras apie 2015 m. trijų mėnesių Bendrovės veiklos rezultatus:
„2015 m. sausis–kovas buvo antrasis ketvirtis paeiliui, kai bendros pajamos didėjo: 2015 m. pirmojo ketvirčio pajamos buvo 1,8 proc. didesnės nei prieš metus. EBITDA siekė 18,8 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo tik 0,2 mln. eurų.
2015 m. pirmąjį ketvirtį taip pat didėjo klientų skaičius: bendras plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 4,1 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 16,3 tūkstančio. Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 11,8 proc. ir 2015 m. kovo pabaigoje sudarė 206 tūkstančius. Per 2015 m. pirmus tris mėnesius išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 6,6 tūkst., o per metus – 27,4 tūkstančio. 2015 m. kovo pabaigoje Bendrovė turėjo 138 tūkst. IPTV vartotojų. Naudojamų telefonų linijų skaičius toliau mažėja, tačiau lėčiau nei ankstesniais metais: per 2015 m. sausį–kovą linijų skaičius sumažėjo 7,3 tūkstančio.
2015 m. pirmąjį ketvirtį „Teo“ atnaujino savo prekės ženklą ir atidarė naujos koncepcijos klientų aptarnavimo salonus Kaune ir Vilniuje. Verslo klientams Bendrovė pasiūlė virtualių serverių paslaugą, kuri suteikia galimybę patiems valdyti IT resursus ir kuriai taikoma valandinė apskaita. Ketvirčio pabaigoje informacijos teikimo numeris 118 tapo vienos didžiausių Lietuvoje bilietų platintojos informaciniu partneriu.
Pajamų iš ne balso paslaugų (IP ir IT paslaugų) dalis toliau didėjo ir 2015 m. pirmąjį ketvirtį siekė 60,3 procento. Pajamos iš privatiems klientams teikiamų paslaugų padidėjo 1,2 proc. – daugiausia dėl didesnių pajamų iš šviesolaidinio interneto ir IPTV paslaugų bei IT įrangos pardavimo. Pajamos iš verslo klientų sumažėjo 7,9 proc. dėl mažesnių pajamų iš balso telefonijos ir su tinklu susijusių paslaugų. Dėl didesnio tranzito srauto pajamos iš operatorių verslo padidėjo 30,7 procento.
2015 m. pirmojo ketvirčio bendros veiklos sąnaudos, palyginti su sąnaudomis prieš metus, buvo 3,5 proc. didesnės dėl 33,7 proc. padidėjusios prekių ir paslaugų savikainos. Tai lėmė didesni tranzito srautai ir didesnis įrangos pardavimas. Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojant prekių ir paslaugų savikainos, sumažėjo 13,9 proc. – daugiausia dėl 14 proc. mažesnių su darbuotojais susijusių sąnaudų. Prieš metus su darbuotojais susijusios sąnaudos apėmė ir 2,2 mln. eurų išlaidų darbuotojų išeitinėmis išmokoms.
2015 m. pirmojo ketvirčio EBITDA sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 18,8 mln. eurų. EBITDA marža siekė 37,6 proc. (prieš metus – 38,8 procento). Tai lėmė paslaugų krepšelio pokytis: pajamų iš tranzito paslaugų ir IT įrangos pardavimo dalies padidėjimas darė neigiamą įtaką EBITDA maržai.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 4,3 mln. eurų. Daugiausia (4 mln. eurų) investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą.“
TEO LT jau ne be ta...

 


2 pav. 2015 m. kovo 24 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,06 eurų dividendų vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. balandžio 8 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.
Nuo 2015 m. balandžio 22 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:
- akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
- akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB FMĮ „Finasta“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti klientų aptarnavimo padalinyje Maironio g. 11, Vilnius). Tiems akcininkams, kurie AB „INVL Baltic Farmland“ akcijas gavo atskyrimo nuo AB „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349) metu ir kurie yra nurodę AB FMĮ „Finasta“ banko sąskaitas AB „Invalda LT“ paskirtų dividendų išmokėjimui, dividendai bus pervesti į šias nurodytas sąskaitas.
2014 m. dividendų apmokestinimo tvarka
- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 


3 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB LESTO (LES1L, ISIN kodas LT0000128449) ir "Lietuvos energijos gamyba", AB (LNR1L, ISIN kodas LT0000128571) finansinėmis priemonėmis 2015-04-27 iki esminės informacijos paskelbimo.
Prekyba bus atnaujinta atskiru sprendimu po esminio įvykio paskelbimo.
Prekyba sustabdoma emitentų prašymu dėl visuotinio akcininkų susirinkimo.

 


4 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB LESTO (LES1L, ISIN kodas LT0000128449) ir "Lietuvos energijos gamyba", AB (LNR1L, ISIN kodas LT0000128571) finansinėmis priemonėmis 2015-04-27 iki esminės informacijos paskelbimo.
Prekyba bus atnaujinta atskiru sprendimu po esminio įvykio paskelbimo.
Prekyba sustabdoma emitentų prašymu dėl visuotinio akcininkų susirinkimo.

 


5 pav. Šios dienos biržos geltoni marškinėliai Tallinna Vesi užsidėjo guzą į pasipriešinimą. Guzas didelis, nes su padidėjusia apyvarta. AO iš karto tris raudonas juosteles parodė. Bet pildymosi signalas @14.91 dar galioja.

 


6 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.823.

 


7 pav. Klaipėdos naftos pardavimo signalas @0.376.

 


8 pav. Ekspress Grupp pozicijoje suveikė pelno fiksavimo signalas. Antra juoda varna užpildė gap‘ą. Sulaukiam trečios varnos ir čiuožiam žemyn. Tiksliau kaina čiuožia jau be mūsų.

 


9 pav. Nors tai vakarykštis grafikas, vis tiek labai įdomi (ir jau ne pirmą kartą) perkančių Dvarčionių keramikos akcijas. Tai gali būti insaidą turintys perkėjai, bet mes vis nesulaukiam naujienų. Naujiena galėtų būti, kad kažkaip pajudėjo įmonės restruktūrizavimo procesas.
Kitokios prasmės pirkti nei paleistos, nei pakartos bendrovės akcijų visiškai nėra. Vakar pirktas akcijas dabar tektų parduoti su 68% nuostoliu. Visiškai nelogiškas sandoris.
Šiandien akcijas buvo galima nusipirkti jau daug pigiau, po 0.096 euro. Tai vakarykščiu sandoriu galėtų pasidomėti Lietuvos bankas.

Bet kokiu atveju, siekiam apsaugoti skaitytojus nuo neapgalvotų sandorių. Jei nežinote ką pirkti, galite paklausti.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 07 09:59     #40275
 You have a good point here! I totally agree with what you said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!http://www.rapidfatburns.com
2018 10 20 15:56     #40777
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.


http://www.bestsoccertop.com/why-is-sports-important/

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital