Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Spalio 24 d. Biržos apžvalga

2014 m. Spalio 24 d. Biržos apžvalga 2014 m. Spalio 24 d. Biržos apžvalga

Penktadienį toliau aktyviausiai prekiauta Talino akcijomis, tik šiandien jau be Olympic Entertainment Group akcijų. Neįtikėtinai dideliu aktyvumu pasižymėjo TEO LT akcijos, kurių kaina krito daugiau nei 1%.
Bendra Baltijos rinkų apyvarta viršijo vieną milijoną eurų. Indeksai raudonavo, nors kilusių ir kritusių akcijų kainų buvo beveik po vienodai.
Per savaitę labiausiai nukentėjo latviškos akcijos. OMXR indeksas nukrito 2.46%. Mažiausiai krito estai. OMXT indekso vertė sumažėjo 0.05%. OMXV sumenko 0.69%.

 


1 pav. BAB bankas „Snoras“ kreditorių komitetas pranešė, kad nustatė minimalią „Finastos“ bankinės grupės pardavimo kainą ir pardavimo metodą bei įgaliojo bankroto administratorių užbaigti derybas su geriausią pasiūlymą pateikusiu investuotoju – vienos didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje „Invaldos LT“ ir partnerių konsorciumu.
Sandoriui užbaigti dar reikia Konkurencijos tarybos leidimo bei Latvijos finansų ir kapitalo rinkų priežiūros komisijos pritarimo, taip pat pasirašyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį.
„Invalda LT“ kartu su Audriumi Žiugžda ir kitais profesionaliais bankininkais siekia įsigyti banką „Finasta“ bei finansų maklerio įmonę, o 100 proc. turto valdymo įmonių Lietuvoje ir Latvijoje priklausytų „Invaldai LT“.
„Finastos“ grupę sudaro AB bankas „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“, AB FMĮ „Finasta“ bei Latvijos IPAS „Finasta Asset Management“. 2013 m. pabaigoje šių įmonių nuosavo kapitalo vertė viršijo 7 mln. eurų (24,2 mln. litų).

 

2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2-u ir 3 iu darbotvarkės klausimu papildyta 2014 m. lapkričio 12 d. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
Susirinkimo data – 2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei skelbiami sprendimų projektai:
Dėl paramos skyrimo VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111).
Sprendimo projektas – skirti 500 000 Lt (penkis šimtus tūkstančių litų / 144 810 Eur) paramą VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111), šią paramos sumą įtraukiant į 2014 m. akcinės bendrovės „Kauno energija“ audituotos veiklos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
2. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ numatomų modernizuoti infrastruktūros objektų, įsisavinant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus, sąrašui.
Sprendimo projektas – pritarti šių AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančių infrastruktūros objektų modernizavimui 2015 metais, naudojant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus:
avarinės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų papildymo sistemos įdiegimui
(investicijų vertė – 0,95 mln. Lt (257 139,02 Eur);
naujų šilumos vartotojų prijungimas, tiesiant naujus šilumos tiekimo tinklus
(investicijų vertė – 1,2 mln. Lt (347 544,02 Eur);
Kauno miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
(planuojama investicija – 2,35 mln. Lt ( 680 607,04 Eur).
3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, numatant papildomą stebėtojų tarybos kompetenciją bei įvertinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus.
Sprendimo projektas:
pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų papildymui punktais dėl papildomos stebėtojų tarybos kompetencijos priimti sprendimus dėl sutarčių su Bendrovės valdybos nariais sudarymo, šių sutarčių dėl valdybos narių veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.
pritarti kitiems akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimams, atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.
pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus išdėstant juos nauja redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. lapkričio 5 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, 2014 m. lapkričio 5 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

 


3 pav. AB "INVL Technology" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. AB „Invalda Lt“ pirko 2 akcijas.
Pagal apyvarta ir pranešimus, tai tik Invalda ir perka.

 


4 pav. AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. AB „Invalda Lt“ pirko 83 akcijas.

 


5 pav. Tallink Grupp pozicijoje dugne didelėmis apyvartomis formuojasi palaikymas. Pirkti dar rizikinga.

 


6 pav. TEO LT akcijomis šiandien buvo prekiauta po įstatinio kapitalo sumažinimo užregistravimo. Akcijos kaina krito ir susiformavo pirkimo signalas @0.980.

 


7 pav. Linas Agro Group pozicijoje susiformavo dieninis pirkimo signalas @0.675.

 


8 pav. Trys juodos žvakės iš eilės Panevėžio statybos tresto pozicijoje nieko gero nežada. Neperkam.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 11 16:59     #40432
 Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.

http://paydayloanslowdown.com/what-is-risk-in-business/
Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis