Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Spalio 15 d. Biržos apžvalga

2014 m. Spalio 15 d. Biržos apžvalga 2014 m. Spalio 15 d. Biržos apžvalga

Baltijos biržose tęsiasi išpardavimas su augančiomis apyvartomis. Gatvėse liejasi kraujas. Aktyviausiai pardavinėjamos Olympic Entertainment Group ir Tallink Grupp akcijos.
Šiandien labiausiai raudonavo OMXT indeksas. Jis „įkaitimo pokytis“ minus 1.36%. Per visą šią savaitę indeksas prarado jau 2.62% vertės. Geriausiai laikosi Vilniaus akcijos. OMXV šią savaitę sumenko tik 0.21%.

 


1 pav. Olympic Entertainment Group per 3Q pajamos sumažėjo 0.6%, o per 9 mėn. augo 4.9%.
Akcijos negailestingai parduodamos. Pirkti rizikinga. Tai ne korekcija, tai panika...

 


2 pav. AS „Olainfarm“ rugsėjo pajamos augo 7%. Olandijoje pajamos augo 2940%.

 


3 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. spalio 15 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl užtikrinimo priemonių pagal 2012 m. kovo 2 d. Plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu nuomos kartu su aptarnavimo ir operavimo paslaugomis (angl. Time Charter Party) sutartį pateikimo Hoegh LNG Klaipėda.
Priimtas sprendimas:
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:
1. Su Hoegh LNG Klaipėda, UAB (toliau - Hoegh LNG Klaipėda) sudaryti sutartį dėl reikalavimo teisių perleidimo (toliau - Perleidimo sutartis) ir maksimaliojo įkeitimo sutartį (toliau - Įkeitimo sutartis) šiomis esminėmis sąlygomis:
(i) Reikalavimo teisės (Perleidimo sutarties ir Įkeitimo sutarties objektas): suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšos (skirtos kompensuoti visas ar dalį SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir eksploatavimo kaštų), mokėtinos AB „Klaipėdos nafta“ pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. Sutartį dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų išmokėjimo Nr. 14-177-2013, kurių suma patvirtinama atitinkamu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK) sprendimu bei VKEKK 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 118-5973).
(ii) Reikalavimo teisių perleidimo momentas: reikalavimo teisės pereina AB „Klaipėdos nafta“ pažeidus 2012 m. kovo 2 d. su Höegh LNG LIMITED (kurio teisės perleistos Hoegh LNG Klaipėda) sudarytą Laivo nuomos sutartį (angl. Time Charter Party) dėl plaukiojančios saugyklos su pakartotinio dujinimo įrenginiu nuomos (toliau – Laivo nuomos sutartis) ar įvykus kitam „Įvykiui, dėl kurio Savininkas gali nutraukti Sutartį, esant Frachtuotojo kaltei“, kaip tai apibrėžta Laivo nuomos sutartyje, ir apie tai informavus AB „Amber Grid“; atlikti informavimą bus išduodamas neatšaukiamas AB „Klaipėdos nafta“ įgaliojimas Hoegh LNG Klaipėda naudai.
(iii) Užtikrinama prievolė: visos ir bet kokios AB „Klaipėdos nafta“ prievolės, kylančios iš Laivo nuomos sutarties, kuri gali būti pakeista ar išdėstyta nauja redakcija, tiek pagrindinė suma, ir kitokios prievolės ar susiję nuostoliai ir išlaidos pagal Laivo nuomos sutartį.
(iv) Maksimali užtikrinamos prievolės suma: 50 000 000 USD (penkiasdešimt milijonų JAV dolerių) per Laivo nuomos sutarties vienerius metus. Suma, kurią galima reikalauti, kad AB „Amber Grid“ pervestų Hoegh LNG Klaipėda, mažinama bet kokia suma, gauta pagal kitas Laivo nuomininko prievolių užtikrinimo priemones (įkeitimą ir banko garantiją, jei ji buvo pateikta) per atitinkamus Laivo nuomos sutarties vienerius metus. Užtikrinimas suteikiamas visam Laivo nuomos sutarties galiojimo laikotarpiui.
2. Įgalioti ir įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių sudaryti ir pasirašyti Perleidimo sutartį bei Įkeitimo sandorį šio Valdybos sprendimo 1 ir 2 punktuose nustatytomis sąlygomis.
3. Nustatyti, kad aukščiau 1 ir 2 punktuose numatytas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.“

 


4 pav. AB „Lietuvos dujos“, vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei atsižvelgdama į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, 2014 m. spalio 15 d. sudarė įmonės dalies pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ yra kontroliuojama Bendrovės pagrindinio akcininko „Lietuvos energija“, UAB.
Pagal įmonės dalies pirkimo–pardavimo sutartį Bendrovė pardavė įmonės dalį, t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įmonės dalies kaina yra 60 457 000 Litų (šešiasdešimt milijonų keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) (17 509 557,46 Eurai (septyniolika milijonų penki šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai)). Įmonės dalies kaina atitinka nepriklausomų turto vertintojų nustatytą rinkos vertę.
Įmonės dalies pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta įgyvendinant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo veiksmų planą, suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 


5 pav. Tallink Grupp akcijų kaina su išaugusia apyvarta pasiekė dviejų metų žemumas. Su kuo sveikinam ir jokiu būdu neperkam.

 


6 pav. Linas Agro Group akcijų kaina drąsiai žengia į korekciją. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Apranga turi stiprų palaikymą ties 2.67.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital