Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Spalio 9 d. Biržos apžvalga

2014 m. Spalio 9 d. Biržos apžvalga 2014 m. Spalio 9 d. Biržos apžvalga

Ketvirtadienį prekyba vyko normaliai. Nei per daug aktyviai, nei per daug pasyviai. Šiek tiek jautėsi optimizmas, atėjęs iš vakarykščio Niujorko, kai indeksai parodė didžiausią šių metų šuolį į viršų.
Mūsų indeksai nepasižymėjo tokia pačia ekspresija. OMXT indeksas netgi paraudonavo. Stebint dabar JAV indeksus, savaitės pabaiga nežada nieko gero, tikintiems, kad akcijų kainos kils.

 


1 pav. Reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus, AB „Lietuvos dujos“ praneša, kad perleidžiamos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tiekimo veiklos su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis (toliau – Įmonės dalis) vertė buvo nustatyta remiantis ne istoriniais rodikliais, kurie, dėl pasikeitusios situacijos rinkoje, lemtų neadekvačias išvadas, o prognozuojamais rezultatais, šią veiklą sąlygojančiomis rinkos tendencijomis bei atsižvelgiant į šiuo sandoriu perleidžiamų turto ir įsipareigojimų apimtį.
Įmonės dalies vertinimo prielaidų santrauka
Dujų kiekiai
Parduodamas dujų kiekis ženkliai mažėja nebuitinių vartotojų segmente dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir stiprėjančios konkurencijos tiekimo rinkoje, atitinkamai mažės ir tiekimo veiklos pajamos.
Retrospektyvinė nuolaida
Bendrovė 2014 m. gegužės 7 d. pasirašė susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl AB „Lietuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo sumažinimo 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pagal kurį Bendrovei retrospektyviai buvo pakoreguota dujų importo kainos skaičiavimo formulė už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d.
Šis gamtinių dujų kainos sumažinimo efektas laikinai pagerino Bendrovės 2014 m. pirmojo pusmečio finansinius rezultatus. Tačiau kainos sumažinimo efektas tiekimo veiklos vertės iš esmės nedidina, nes daroma prielaida, kad bus priimti sprendimai dėl gamtinių dujų kainų mažinimo vartotojams ateityje.
Aukščiau minėtas retrospektyvus importo kainos sumažinimo efektas pinigų srautų prasme bus pilnai gautas iki 2014 m. pabaigos, taip pat daroma prielaida, kad gautas pinigų srautas bus panaudotas vartotojų kainų sumažinimui per laikotarpį iki 2016 metų pabaigos.
Maržos
Prognozuojama, kad parduodamas tiekimo veiklos segmentas išliks konkurencingas 2015 – 2016 m., esant įprastoms pardavimo maržoms tiek buitiniams, tiek ir nebuitiniams vartotojams. Tačiau nuo 2017 m., pasibaigus planuojamam kainos sumažinimo efekto panaudojimo laikotarpiui, pardavimo maržos mažės nebuitinių vartotojų segmente dėl numatomos itin aštrios konkurencijos. Buitinių vartotojų segmente intensyvi konkurencija nenumatoma dėl aukštų administracinių kaštų. Todėl tikėtina, kad pardavimo marža buitinių vartotojų segmente sumažės neženkliai.
Verslo vertė
Skaičiuojant tiekimo segmento vertę buvo prognozuojami du pinigų srautai ir nustatytos dvi vertės dedamosios: 1) įprastinės tiekimo veiklos vertė be retrospektyvaus gamtinių dujų importo kainos sumažinimo efekto, 2) gamtinių dujų kainos sumažinimo efekto ir jo panaudojimo vertė.
Įvertinus rinkos rodiklius bei pridėjus atitinkamą rizikos premiją, įprastinės tiekimo veiklos nustatyta vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) yra lygi 11,69%.
Pinigų srautas, dėl gamtinių dujų importo kainos sumažinimo efekto ir jo panaudojimo, diskontuojamas nerizikingų trumpalaikių investicijų grąžos normos dydžiu. Šis pinigų srautas yra vertinamas atskirai nuo įprastinės veiklos pinigų srautų, kadangi tai yra vienkartinis efektas, neturintis verslo rizikos elemento.
Skaičiuojant tęstinę verslo vertę daroma prielaida, kad ilguoju laikotarpiu tiekimo veiklos segmentas ir pinigų srautas augs 2,0% skaičiuojant nuo normalizuoto srauto, atsižvelgus į prognozuojamas artimiausių metų aktualias rinkos tendencijas. Šis ilgalaikio augimo dydis apima tiek gamtinių dujų suvartojimo didėjimą augant Lietuvos ekonomikai, tiek ir galimą neženklų maržos didėjimą.
Įvertinus šias prielaidas, Bendrovės valdybos patvirtintame Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties projekte Įmonės dalies kaina buvo nustatyta 60 457 000 Litų (šešiasdešimt milijonų keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) (17 509 557,46 Eurai (septyniolika milijonų penki šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai)). Nuosavybės teisė į Įmonės dalį pereis UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2014 m. spalio 31 d.
Parduodamos Įmonės dalies kaina atitinka nepriklausomų turto vertintojų (UAB FMĮ „Orion Securities“ ir UAB APUS TURTAS) nustatytą Įmonės dalies rinkos vertę.
Pažymėtina, kad parduodamą Įmonės dalį sudaro tik tas turtas ir įsipareigojimai, kurie bus reikalingi ateities tiekimo veiklai vykdyti, atitinkamai 338,5 mln. Lt ir 328,5 mln. Lt. Parduodamos Įmonės dalies balansinė grynojo turto vertė (nuosavo kapitalo balansinė vertė) 2014 m. liepos 31 d. yra lygi 10 mln. Lt, tuo tarpu tiekimo veiklos balansinė grynojo turto vertė 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 111 mln. Lt. Tokiu būdu didžioji dalis iki Įmonės dalies pardavimo momento sukurtos vertės iš tiekimo veiklos lieka AB „Lietuvos dujos“.
Įmonės dalies perleidimas vykdomas pagal Bendrovės skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo veiksmų planą, suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

NASDAQ OMX Vilnius sprendimu AB „Lietuvos dujos“ (LDJ1L, ISIN kodas: LT0000116220) suteiktas stebimojo statusas.
AB „Lietuvos dujos“ informavo, kad įmonės valdyba priėmė sprendimus dėl pasikeitimų įmonės veikloje.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627100&messageId=778213
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627304&messageId=778463
Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

Rytoj paskutinė diena pirkti Lietuvos dujų akcijas su dividendais.

 


2 pav. AB „INVL Technology“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda Lt pirko 286 akcijas.

 


3 pav. AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda Lt pirko 984 akcijas.

 


4 pav. Keturių Lietuvos telekomunikacijų bendrovių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir TEO LT, AB įsteigta bendra viešoji įstaiga „Numerio perkėlimas“ kartu su UAB „Mediafon“ laimėjo Ryšių reguliavimo tarnybos viešąjį konkursą išrinkti centrinės duomenų bazės, skirtos telefono numerių perkėlimui užtikrinti, administratorių.
Konkurso laimėtojas privalės užtikrinti numerio perkeliamumo proceso tarp paslaugų teikėjų administravimą, kai abonentas keis viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Kaina, kurią pasiūlė konkurso laimėtojas – 0,05 Lt už paskirtą vieną abonentinį numerį.

 


5 pav. Rytoj paskutinė diena pirkti LESTO akcijas su dividendais.

 


6 pav. Rytoj paskutinė diena pirkti Lietuvos energijos gamybos akcijas su dividendais.

 


7 pav. Aprangos pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.


 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital