Komentarai 3 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga

2014 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga 2014 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga

Antradienį investuotojų optimizmas niekur nedingo, bet pristigo aktyvumo. Šiandien kilo 21 akcijos kainos prieš 6 kritusias kainas. Tačiau apyvartos mažos. Susidomėjimo sulaukė Silvano Fashion Group akcijos. Nors akcininkų susirinkimas patvirtino žadamus dividendus, akcijų kaina šiandien krito. Matyt, tai „naujienų pardavimo“ momentas, nes akcijų kaina atsidarė aukščiau.
Vilniuje prekyba buvo ramesnė, o indeksas krito.

 


1 pav. 2014 m. birželio 30 d. buvo baigtas UAB „Baltijos liftai“, įmonės kodas 302496587, 100 proc. akcijų pardavimo sandoris. Sandorio suma – 3,6 mln. LTL (1,04 mln. EUR), įskaitant išmokėtus dividendus. Akcijas įsigijo privatūs fiziniai asmenys iš Latvijos Respublikos.
Užbaigus sandorį AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) bei jos dukterinės bendrovės nuo 2014 m. birželio 30 d. neužsiima liftų nuolatinės techninės priežiūros veikla.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2014 kovo 31 d. Bendrovė nebevykdo atliekų vežimo veiklos, šio pranešimo dieną Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės yra pilnai įgyvendinusios visus LR Civilinio kodekso 4.84 straipsnio reikalavimus, numatančius, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklą vykdantys subjektai negali užsiimti ar būti susiję su šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjais, taip pat atliekų vežimo, liftų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas teikiančiais subjektais, jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje.
UAB „Baltijos liftai“ – licencijuota įmonė, kartu su dukterine įmone UAB „Šiaulių liftas“, užsiimanti keleivinių ir krovininių liftų, eskalatorių priežiūra, naujų liftų ir eskalatorių montavimu bei liftų modernizavimu. UAB „Baltijos liftai“ bei dukterinės bendrovės UAB „Šiaulių liftas“ konsoliduotos pajamos per 2013 metus sudarė 8,76 mln. LTL (2,53 mln. EUR).
Bendrovės finansų patarėjai vykdant sandorį buvo UAB FMĮ „Orion Securities“.

 


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) sutartyje su Litasco S.A nustatyta tvarka gavo Litasco S.A, kuri priklauso Lukoil įmonių grupei, pranešimą, kad Litasco S.A, pasinaudoja teise, dar metams pratęsti 2012 m. rugpjūčio 30 d. paslaugų teikimo sutartį dėl tamsiųjų naftos produktų krovos su Bendrove. Pratęsta paslaugų teikimo sutartis dėl tamsiųjų naftos produktų krovos galios iki 2015 metų antros pusės.
Pagal minėtą sutartį Litasco S.A Bendrovei turėtų patiekti perkrovai iki 2,7 mln. tonų tamsiųjų naftos produktų per metus.

 


3 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2014 m. birželio mėnesį sudarė 50,5 mln. litų (14,6 mln. eurų) ir buvo 18,4% didesnė nei 2013 m. birželio mėnesio apyvarta.
2014 m. 2-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 145,8 mln. litų (42,2 mln. eurų), arba 9,0% daugiau, nei 2013 metais.
2014 m. sausio – birželio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 278,8 mln. litų (80,7 mln. eurų), arba 10,6% daugiau, nei 2013 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2014 metų sausio - birželio mėnesiais Lietuvoje sudarė 169,8 mln. litų (49,2 mln. eurų) arba 5,4% daugiau nei 2013 metų sausio - birželio mėnesiais.
Per 2014 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 72,7 mln. litų (21,0 mln. eurų) ir padidėjo 21,3%.
Per 2014 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 36,3 mln. litų (10,5 mln. eurų) ir padidėjo 16,4%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 157 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 71,5 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 5,9%.
Per 2014 m. I-ą pusmetį „Aprangos“ grupė atidarė 13 naujų parduotuvių, 4 rekonstravo bei 4 uždarė.

 


4 pav. Baltikos birželio pardavimai sumažėjo 2%. IIQ pardavimai augo 2%. Pusmečio pardavimai augo 3%.
Akcijų kaina vėl žengia į korekciją. Pirkti rizikinga. Ir ar verta, kai yra Apranga?

 


5 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. liepos 22 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo darbotvarkė:
AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. liepos 22 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. liepos 22 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. liepos 15 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. liepos 15 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 30 d. sprendimu patvirtino siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė darbotvarkės klausimu šį sprendimo projektą:
AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
I. Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą: Lt
I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0
I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 63 276 129
I.3. Nutrauktos perdavimo veiklos grynasis pelnas, perduotas AB „Amber Grid“ -9 996 143
I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 53 279 986
I.4.1. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 53 279 986
I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0
Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. liepos 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas. Investuotojai teigiamai įvertino valdybos siūlymą išsimokėti visą uždirbtą pelną dividendams.

 

6 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su VšĮ Klaipėdos universitetu dėl naujo studentų bendrabučio projektavimo ir statybos darbų. Bendra sutarties suma, įskaitant PVM apie 10 mln.litų. Projektą numatoma įgyvendinti per 12 mėnesių.

 


7 pav. Tallinna Vesi pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Premia Foods pozicijoje suveikė pirkimo signalas. Ledų sezonas, ir ne kitaip...


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2014 07 03 09:31     #35759
liepos 2 prekybos nebuvo?..
2018 11 01 16:48     #41009
 I really loved reading your blog. It was very authored and easy to undertand. Unlike other blogs I have read that are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
http://www.rapidfatburns.com


2018 11 01 16:51     #41021
 nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
http://www.great-wallpaper.com


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital