Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Balandžio 15 d. Biržos apžvalga

2014 m. Balandžio 15 d. Biržos apžvalga 2014 m. Balandžio 15 d. Biržos apžvalga

 

Antradienį labiausiai investuotojai prekiavo Talino biržoje. Vien Olympic Entertainment Group ir Tallink Grupp akcijomis apsikeista už pusę milijono dolerių.
Vilniuje investuotojai aktyviai pardavinėjo City Service akcijas. Bet ne tik jas, krito daugelio akcijų kainos. Per visas tris biržas kilo tik 8 akcijų kainos. Akcijų indeksai rieda į apačią.

 

 

1 pav. Kaip informuoja AB „Grigiškės“, šių metų pradžioje NIELSEN rinkos duomenys patvirtino, kad Lietuvoje GRITE prekės ženklu pažymėti produktai įtikinamai įsitvirtino higieninio popieriaus rinkos lyderio pozicijose. Palyginti su 2012 metais, GRITE prekės ženklo moderniosios prekybos rinkos dalis tualetinio popieriaus kategorijoje 2013 m. ūgtelėjo 5,5 procentinio punkto iki 40,4 %, o popierinių rankšluosčių kategorijoje augimas siekė net 11,7 procentinio punkto iki 32,4 %.
Šiomis dienomis AB GRIGIŠKĖS pasiekė kita džiugi žinia, kuri patvirtina 2013 m. rezultatus. Prestižiniame VERSLO ŽINIŲ konkurse „Metų prekės ženklas 2014 m.“ GRITE prekės ženklas buvo apdovanotas už išaugusį vartotojų dėmesį.
Pasak komisijos pirmininko, Artūro Urbonavičiaus, „Nielsen“ prekybos analitikos vadovo Rytų Europai: „AB GRIGIŠKĖS nemažai per pastaruosius metus investavo į naujus produktus, inovacijas. Ne maisto prekių kategorijoje Lietuvoje iki šiol vyrauja ne lietuviški gamintojų vardai, o GRITE šalia jų jau atsistoja į lygiavertę poziciją. Šis prekės ženklas – matomas, mėgiamas, suvokiamas kaip lietuviškas ir perkamas. Smagu, jog lietuviškas ne maisto prekės ženklas sėkmingai sugeba konkuruoti su pasauliniais prekių ženklais tiek kokybe, tiek vartotojų simpatijomis".
Neaudituotais duomenimis per tris 2014 m. mėnesius įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 86,2 mln. Lt (25 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 10 mln. Lt (2,9 mln. EUR) arba 13,1 proc. daugiau nei per tris 2013 m. mėnesius.
Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimas siekė 38,7 mln. Lt (11,2 mln. EUR) ir tai yra 6,2 mln. Lt (1,8 mln. EUR), arba 19,1 proc. daugiau nei prieš metus.
Pirkimo signalas @0.737.

 


2 pav. 2014 m. kovo 27 d. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2014 m. kovo 27 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.
2014 m. balandžio 14 d. buvo gautas akcininko „Lietuvos energija“, UAB prašymas papildyti darbotvarkę 7 ir 8 klausimais bei siūlomais sprendimų projektais.
Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomais klausimais, sprendimų projektais ir teikia juos Susirinkimui:
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7) AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario atšaukimas.
8) AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario išrinkimas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 51,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
7) AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario atšaukimas.
Sprendimo projektas:
Atšaukti nuo 2014 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narį Valdą Lastauską.
8) AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario išrinkimas.
Sprendimo projektas:
Išrinkti Dalių Misiūną AB „Lietuvos dujos“ valdybos nariu iki veikiančios bendrovės valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Primename, kad:
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, antro aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 23 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 290.685.740. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 290.685.740.

 


3 pav. AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2014 m. balandžio 15 d. buvo pasirašyti dokumentai dėl Bendrovės ir kitų įmonių susijungimo sandorio užbaigimo pagal 2014 m. vasario 14 d. pagrindinę susijungimo sutartį (toliau – Sutartis), kaip tai numatyta Bendrovės 2014 m. vasario 20 d. paskelbtame pranešime apie esminį įvykį.
Sandorio pagal Sutartį užbaigimo metu, be kita ko, atlikti šie veiksmai:
1.Bendrovė pasirašė naujų akcijų, išleidžiamų pagal 2014 m. kovo 13 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus (toliau – Naujos akcijos), pasirašymo sutartį su Baltic Champs Group, UAB, pagal kurią Baltic Champs Group, UAB pasirašė 88 444 014 Naujų akcijų (bendra emisijos kaina 88 444 014 Lt) ir apmokėjo jas 100% Baltic Champs, UAB akcijų paketu, kurį sudaro 629 100 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų;
2.Bendrovė pasirašė Naujų akcijų pasirašymo sutartį su Vretola Holdings Limited, pagal kurią Vretola Holdings Limited pasirašė 14 151 252 Naujas akcijas (bendra emisijos kaina 14 151 252 Lt) ir apmokėjo jas 100% UAB „eTime invest“ akcijų paketu, kurį sudaro 6 856 500 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų;
3.Be Naujų akcijų pasirašymo, Baltic Champs Group, UAB iš Vretola Holdings Limited papildomai įsigijo Bendrovės 5 622 488 akcijų paketą už bendrą 5 622 488 Lt kainą;
4.Pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir Kęstučio Juščiaus, Bendrovė iš pardavėjo įsigijo jam 100% priklausančius žemės ūkio bendrovių UAB „AGRO Ramučiai“ (kodas 302854479) ir UAB „Luganta“ (kodas 300045023) akcijų paketus. Bendra šių įmonių akcijų paketų kaina yra 5 705 215 Lt, iš kurios 356 867,45 Lt Bendrovės bus mokama už UAB „AGRO Ramučiai“ akcijas, o 5 348 347,55 Lt – už UAB „Luganta“ akcijas;
5.Bendrovė su Volemer Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB Sauledra, Romualdu Antanu Petrošiumi, Aldona Petrošiene, Jurgiu Petrošiumi, Mariumi Žutautu, Vladu Bagavičiumi, Domantu Savičiumi ir Baltic Champs Group, UAB sudarė akcininkų sutartį, kuria, be su Bendrovės valdymu susijusių klausimų, taip pat numatyta, kad po susijungimo sandorio pagal Sutartį užbaigimo privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas teiks ir įgyvendins visi aukščiau nurodyti esami Bendrovės akcininkai kartu su nauju akcininku Baltic Champs Group, UAB proporcingai jų turimam Bendrovės akcijų skaičiui.
Bendrovė taip pat informuoja, kad 2014 m. balandžio 15 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu iki 187 416 252 Lt įstatiniu kapitalu, o AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ paskelbė vertybinių popierių įvykį dėl Naujų akcijų (102 595 266 vnt.) registravimo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, 2014 m. balandžio 17 d. depozitoriume turėtų būti registruotos Naujos akcijos, taip pat jos turėtų būti automatiškai įtrauktos į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius papildomajame prekybos sąraše.
Atitinkamos procedūros bus atliktos ir Lenkjos vertybinių popierių depozitoriume – KDPW ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

 


4 pav. Atsižvelgdama į tai, kad:
1) 2014 m. balandžio 28 dieną šaukiamas visuotinis AB „Invalda LT“ akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimus dėl bendrovės atskyrimo bei atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
2) priėmus minėtus sprendimus akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkams atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka bus anuliuojama dalis jiems priklausančių akcijų, mainais išduodant atskyrimo metu sukuriamų bendrovių akcijų;
ir siekdama užtikrinti sklandų akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo proceso įgyvendinimą, bendrovės valdyba priėmė sprendimą stabdyti prekybą akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje nuo 2014 m. balandžio 23 d. iki atskyrimo užbaigimo.
Papildoma informacija:
„Prekybą stabdome tam, kad galėtume sklandžiai ir greitai įgyvendinti atskyrimą. Akcininkų susirinkimo dieną turėsime stabilų akcininkų sąrašą, tad galėsime greičiau užbaigti atskyrimo procesą ir atnaujinti prekybą akcijomis. Naujas įmones dar gegužę ketiname pradėti kotiruoti NASDAQ OMX Vilnius biržoje“, - sakė „Invalda LT“ prezidentas Darius Šulnis.
Dabartiniai „Invaldos LT“ akcininkai proporcingai jų turimų akcijų skaičiui dalyvaus naujų bendrovių kapitale. „Invaldai LT“ liks 52,05 proc., „INVL Baltic Farmland“ atiteks 14,45 proc., „INVL Baltic Real Estate“ – 30,9 proc., o „INVL Technology“ – 2,6 proc. „Invaldos LT“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, skaičiuojant balansinėmis vertėmis. 2013 metų pabaigoje atskiros „Invalda LT“ bendrovės turtas sudarė 174,6 mln. litų (50,6 mln. eurų), nuosavas kapitalas – 160 mln. litų (46,3 mln. eurų).
Atskyrimas vykdomas balansinėmis vertėmis, todėl naujų įmonių akcijų kainą nustatys rinka.

 


5 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.794.

 


6 pav. City Service akcijų kaina ieško naujo dugno. Neperkam.

 


7 pav. Aprangos pardavimo signalas @2.62.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 07 17:22     #41125
 You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
http://www.business-stepbystep.com/is-a-diploma-better-than-a-certificate/


2019 08 26 11:05     #43408
I found your online journal utilizing. This is an incredibly wonderfully framed article. I'll attempt to bookmark it and return to look at a progressively vital proportion of your strong information. A commitment of gratefulness is for the post. check the site

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis