Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Balandžio 4 d. Biržos apžvalga

2014 m. Balandžio 4 d. Biržos apžvalga 2014 m. Balandžio 4 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį investuotojų akys sekė kada vyks akcininkų susirinkimai ir kokie bus dalinami dividendai. O piniginės sekė į Talino biržą. Čia prekyba vyko aktyviausiai. Investuotojų apetitas išaugo ir šiandien buvo daug daugiau perkama negu parduodama.
Vilniaus biržos indeksas šiandien krito, bet per savaitę jis pakilo 0.67%. OMXT per savaitę pakilo 1.23%.

 

 


1 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2014 m. balandžio 29 d., antradienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
2. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2013 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 22 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Dividendams planuojama skirti 300,000 Lt.

 


2 pav. AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 25 d. 14 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
2.Auditoriaus išvados apie bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
3.Bendrovės 2013 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4.Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5.Bendrovės valdybos narių rinkimas.
6.Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 17 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 12 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2014 m. balandžio 11 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti yra 0.30 lt vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai.

2014 m. kovo 28 d. AB Vilkyškių pieninės valdyba patvirtino audituotas AB Vilkyškių pieninės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 dieną.
2013 m. AB Vilkyškių pieninės grupės (toliau – Bendrovė) konsoliduotos pajamos buvo 364 mln. litų (105,5 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pajamomis – 296 mln. litų (85,6 mln. eurų), padidėjo 23 procentais.
2013 m. EBITDA siekė 24 mln. litų (7 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. EBITDA – 16 mln. litų (4,6 mln. eurų), padidėjo 50 proc. EBITDA marža sudarė 6,6 proc. (2012 m. – 5,4 procento).
2013 m. grynasis pelnas sudarė 13 mln. litų (3,8 mln. eurų), palyginti su 2012 m. grynuoju pelnu – 7,7 mln. litų (2,23 mln. eurų), padidėjo 70 proc. Pelno marža sudarė 3,6 proc. (prieš metus – 2,6 proc.)
Vadovybės komentaras apie 2013 m. Bendrovės veiklos rezultatus:
Nepaisant stipriai besikeičiančios aplinkos tiek žaliavinio pieno rinkoje, tiek atskirose pagrindinėse eksporto rinkose, Bendrovė 2013 m. sugebėjo pademonstruoti tęstinį progresą visose esminėse veiklos srityse bei finansiniuose rezultatuose.
Apžvelgiant 2013 metų Bendrovės veiklos rezultatus, galima išskirti šiuos svarbiausius veiksnius, turėjusius įtakos pokyčiams:
1.2012 metais Vilkyškių gamykloje išplėsti sūrių gamybos pajėgumai, 2013 metais leido pasiekti didesnės mąsto ekonomijos efektą bei Vilkyškių pieninės Grupės produktų krepšelyje padidinti aukštos pridėtinės vertės produktų dalį.
2.2013 metais situacija žaliavinio pieno rinkoje bei kainos pasaulinėse produktų rinkose keitėsi itin dinamiškai. Reaguodama į šiuos pokyčius bei aktyviai dirbdama su produktų krepšelio struktūra, Bendrovė sugebėjo pasiekti geresnių veiklos rezultatų.
3.2013 metais Bendrovė ir toliau sistemingai dirbo stiprindama įmonės prekės ženklą bei prioritetinių produktų grupių pozicijas pagrindinėse pardavimo rinkose. Džiugu, jog mūsų pastangos buvo pastebėtos, ir Vilkyškių Pieninės prekės ženklas buvo pripažintas sėkmingiausiu 2013 m. prekės ženklu „Verslo Žinių“ ir AC Nielsen rengtame konkurse.
4.Nepaisant aktyvių plėtros pastangų pagrindinėse pardavimo rinkose, Bendrovė ir toliau aktyviai ieško naujų realizacijos rinkų, siekdama diversifikuoti pardavimo rinką bei turėti didesnį lankstumą produkto krepšelio atžvilgiu. 2013 metais Bendrovė sugebėjo pasiekti reikšmingai didesnius pardavimus tokiose netradicinėse rinkose kaip Izraelis, Arabų šalys, Balkanai bei Graikija.
Apibendrinant, galima teigti, jog Bendrovė 2013 metais pasiekė pagrindinius užsibrėžtus kokybinius ir kiekybinius tikslus, užtikrindama tolimesnę Vilkyškių Pieninės Grupės plėtrą.
Pildymosi signalas @2.30.

 


3 pav. Akcinės bendrovės „Bnvalda LT“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 28 d. 8:30 val. bendrovės buveinės patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas), šaukiamas visuotinis atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2014 m. balandžio 18 d.)
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų pavirtinimo.
3. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų tvirtinimo.
4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.
5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.
6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.
7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
Akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalyvauja atskyrime, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu.
Vadovaujantis akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygomis nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kuri tęsia veiklą, atskirti dalį ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naujus vienetus: akcinę bendrovę „INVL Technology“, akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinę bendrovę „INVL Baltic Farmland“.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai, proporcingai jų dalims akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna kiekvienos iš atskiriamų bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ ) akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas bei atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka sumažinamas akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinis kapitalas.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas.
3. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų patvirtinimo.
Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.
Atskiriamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ ) buveines įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.
Siūlomos patvirtinti AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygos su priedais bei visų bendrovių įstatų projektai yra paskelbti 2014 m. kovo 21 d. pranešime apie esminį įvykį.

 


4 pav. APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 29 d. 11 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Kirtimų g. 51, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 29 d. nuo 10 val.
Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė, Kirtimų g. 51, Vilnius.
Susirinkimo apskaitos diena yra 2014 m. balandžio 22 d.
Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 14 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.
2.Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3.2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4.2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5.Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
6.Valdybos narių rinkimai.
7.Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2014 m. balandžio 22 d.), asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 55 291 960 akcijų.

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2014 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2013 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Vidas Lazickas;
6.3. Marijus Strončikas;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ilona Šimkūnienė;
6.6. Ramūnas Gaidamavičius.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Patvirtinti APB „APRANGA“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui:
7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.
7.1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti Daivą Paulavičienę.
7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.
Dividendams skiriama 0.50 Lt vienai akcijai.

 


5 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2013 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo“:
1.1. Pritarti 2013 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2013 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“:
2.1. Patvirtinti 2013 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2013 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo“:
3.1. Paskirstyti 2013 metų AB LESTO pelną (nuostolius).
AB LESTO pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2014 m. balandžio 18 d., yra AB LESTO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per AB LESTO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per AB LESTO (emitento) vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją Swedbank, AB.
Dividendams skiriama 0.19 Lt vienai akcijai.

Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO grupė 2013 m. dirbo pelningai – audituotas konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 47,646 mln. Lt, palyginimui, per 2012 m. LESTO konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 45,586 mln. Lt. Veiklos rezultatus gerina efektyvesnė bendrovės veikla, augantis persiunčiamos elektros energijos kiekis.
Grupės pajamos lyginamuoju laikotarpiu išaugo 6,5 proc., nuo 2,284 mlrd. Lt iki 2,431 mlrd. Lt. Pajamų pokytį didžiąja dalimi lėmė 2013 m. išaugusios VIAP, elektros energijos perdavimo paslaugos ir įsigijimo kainos – išlaidos elektros energijai ir su ja susijusioms paslaugoms įsigyti per 12 mėnesių sudarė 1,668 mlrd. Lt, tai yra 4,6 proc. daugiau nei lyginamuoju laikotarpiu prieš metus. Persiųstos elektros energijos kiekis išaugo 1,2 proc., iki 8,209 mlrd. kWh.
„Kelios priežastys lemia geresnius AB LESTO veiklos rezultatus. Peržiūrime vidaus procesus, juos tobuliname, todėl efektyvesnė veikla leidžia palaikyti žemas bendrovės veiklos sąnaudas. Laiku atliktos investicijos lemia mažesnes elektros sąnaudas technologiniuose įrenginiuose. Didelę įtaką gerėjantiems bendrovės rezultatams turi ir atsigaunantis šalies ūkis – auga persiunčiamos elektros energijos kiekiai, didėja naujų elektros energijos vartotojų skaičius, tai augina bendrovės pajamas“, – teigia Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius.
LESTO grupės veiklos efektyvumo didėjimą atspindi auganti pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) marža – 2013 m. ji sudarė 18,86 proc., kai 2012 m. – 17,12 proc. Grupės EBITDA per 12 mėnesių sudarė 458,581 mln. Lt – tai yra 17,3 proc. daugiau nei 2012 metais (390,694 mln. Lt).
Bendrovės skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos 2013 m. sudarė 7,5 proc. nuo gauto elektros energijos kiekio, o 2012 m. šios sąnaudos siekė 7,8 proc. – tai reiškia, kad skirstomuosiuose tinkluose prarandama mažiau elektros energijos ir didesnė dalis jos patiekiama vartotojams.
„LESTO 2014 m. ir toliau didelį dėmesį teikia veiklos efektyvumo didinimui. Šiuo metu peržiūrima ilgalaikė investicijų strategija, apimanti skirstomojo tinklo modernizavimą, kabelių linijų, kurios yra atsparios gamtos stichijų poveikiui, tiesimą, išmaniųjų apskaitų diegimą, informacines technologijas ir kitas veiklai svarbias sritis. LESTO efektyvinant bendrovės procesus, ne tik mažėja bendrovės sąnaudos, bet ir gerėja klientams teikiamų paslaugų kokybė“, – teigia A. Ignatavičius.
32 proc. LESTO persiunčiamos elektros energijos suvartojo gyventojai. Pramonės objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo atitinkamai 28 proc. ir 11 proc. elektros energijos.
LESTO grupės turtas 2013 m. pabaigoje sudarė 5,087 mlrd. Lt, 94,8 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas.
Suveikė pildymosi signalas.

 


6 pav. 2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo (pristatoma Bendrovės akcininkų informacijai).
2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų konsoliduotam metiniam pranešimui“.
3. Dėl 2013 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„Patvirtinti 2013 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB metinių finansinių ataskaitų rinkinį“.
4. Dėl 2013 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB pelno (nuostolių) paskirstymo.
„Patvirtinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB pelno už 2013 metus paskirstymą“.
Bendrovė taip pat informuoja, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2014 m. balandžio 18 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Dividendams skiriama 0.24 Lt vienai akcijai.
Pildomės, akcijos kainai toliau kylant.

 


7 pav. AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai, valdyba patvirtino 2014 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamo eilinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise ( Dvaro g. 179, Šiauliai, 1 aukštas), sprendimų projektus:
Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas.
Konstatuojama, kad Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas išklausytas.
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
Nepriklausomo auditoriaus išvados.
Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausytos.
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
Bendrovės 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2013 metų metinę finansinę atskaitomybę.
Bendrovės 2013 metų rezultato paskirstymas.
Siūlomas sprendimų projektas:
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2013 metų rezultatą.
Audito komiteto tvirtinimas.
Siūlomas sprendimų projektas:
Audito komiteto nariais tvirtinti: Rolandą Lideikį, Audronę Neimantaitę ir Mantą Sindžiūną.
Audito įmonės rinkimas 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Siūlomas sprendimų projektas:
AB „Gubernija“ 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti UAB „Baltijos auditas“, įmonės kodas 124564124.
Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų apmokėjimui skiriant 20 000 Lt, neįskaitant PVM.

 

8 pav. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos narių atšaukimas ir išrinkimas
1.Pasibaigus Valdybos kadencijai AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė „ Stebėtojų taryba 2014.04.03 (protokolas Nr. 1) atšaukė iš bendrovės Valdybos nario pareigų :
- Saulių Girdauską, LR Susisiekimo ministerijos viceministrą ;
- Andrių Šniuolį ,LR Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorių;
- Eglę Vyšniauskaitę ,LR Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriaus pavaduotoją;
- Mindaugą Utkevičių, „AS LHV Capital „ privataus kapitalo investicijų valdymo įmonės partnerį;
- Stepą Telešių, UAB „ ACME Grupė „bendraturtį, valdybos pirmininką, direktorių.
2. AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė „ Stebėtojų taryba 2014.04.03 (protokolas Nr. 1) išrinko naujai kadencijai bendrovės Valdybos nariais :
- Saulių Girdauską ,LR Susisiekimo ministerijos viceministrą ;
- Andrių Šniuolį ,LR Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorių;
- Eglę Vyšniauskaitę,LR Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriaus pavaduotoją;
- Mindaugą Utkevičių , „AS LHV Capital „ privataus kapitalo investicijų valdymo įmonės partnerį;
- Stepą Telešių, UAB „ ACME Grupė „bendraturtį, valdybos pirmininką, direktorių.

 


9 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. balandžio 29 d. 11 val. Klaipėdoje, Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 22 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 14 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Stebėtojų tarybos atsiliepimas ir pasiūlymai dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
2. Audito išvada dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės.
3. 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Auditoriaus 2014 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas..
6. Bendrovės savų akcijų anuliavimas.
7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimai.
9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Dividendų nesiūlo mokėti.

 


10 pav. 2014-02-28 AB „Dvarčionių keramika“ paskelbė 2013 metų preliminarų veiklos rezultatą. Paskelbtas preliminarus 2013 metų veiklos rezultatas – 6 911 tūkst. litų (2,002 tūkst. eurų) nuostolis. AB „Dvarčionių keramika“ tikslina 2013 metų veiklos rezultatą ir patvirtina, kad audituotas 2013 metų veiklos rezultatas-5 273 tūkst. litų (1, 527 tūkst. eurų) nuostolis. Nuostolis sumažėjo dėl atidėjimų atsargoms ir atidėtų mokesčių perskaičiavimo.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 28 d. 10. 00 val. bendrovės buveinėje Keramikų g. 2 Vilniuje , šaukiamas akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ (įmonės kodas 110628481) visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Metinis pranešimas apie 2013 m. bendrovės veiklą.
2.Tarptautinio audito išvados apie bendrovės veiklą.
3.Bendrovės 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val..
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 21 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.


Apžvalgą parengė: Nojus.


Gražaus savaitgalio!

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 08 13:47     #41138
 Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks Just keep writing this kind of post.
http://www.theshoppermom.com/what-is-difference-between-dating-and-relationship/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital