Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Gruodžio 20 d. Biržos apžvalga

2013 m. Gruodžio 20 d. Biržos apžvalga 2013 m. Gruodžio 20 d. Biržos apžvalga

 

Savaitė Baltijos rinkose baigėsi aktyviai. Ir net su Kalėdiniais stebuklais: TEO LT akcijos buvo likvidžiausios visoje PanBaltijoje ir kaina kilo. Net Olympico suprekiauta mažiau.
Bendra nuotaika rinkose optimistinė. Kilusių kainų daugiau nei kritusių. Šiandien kilo Vilniaus akcijos. O per savaitę OMXV indeksas sumažėjo 0.14%. Talino biržos indeksas per savaitę pakilo 1.29%.
Tai dar pirmadienį turėtume susitikti.

 

 

 


1 pav. 2013 m. gruodžio 19 d. vykusiame AB „GRIGIŠKĖS“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2014 m. biudžetas.
Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, OAO „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, 2014 m. pasieks 360 mln. litų (104,3 mln. EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 30 mln. Lt (8,7 mln. EUR) arba 9% daugiau nei 2013 m. laukiama apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 20 mln. litų (5,8 mln. EUR) ir bus 6,6 mln. litų (1,9 mln. EUR) arba 49% didesnis už laukiamą 2013 metais. Prognozuojama Grupės 2014 m. EBITDA – 51 mln. Lt (14,8 mln. EUR).
Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2014 m. sieks 170 mln. litų (49,2 mln. EUR) ir bus 22 mln. litų (6,4 mln. EUR) arba 15% didesni už laukiamus 2013 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 7,5 mln. litų (2,2 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 0,5 mln. litų (0,1 mln. EUR) arba 7% daugiau nei tikimasi 2013 metais. Prognozuojama Bendrovės 2014 m. EBITDA – 24 mln. Lt (6,95 mln. EUR).
Šių tikslų Grupės bendrovės sieks plėsdamos pardavimus vietinėje ir užsienio rinkose. Pelningumas bus didinamas įgyvendinamų projektų pagalba mažinant energijos sąnaudas ir jos gamybos kaštus.
Šios prognozės nėra audituotos.
Kaip praneša AB „Grigiškės“, 2014 m. įmonių grupės pardavimas augs 9 proc. iki 360 mln. Lt, pelnas prieš mokesčius augs net 49 proc. iki 20 mln. Lt. Bendrovė pardavimą kitais metais didins 15 proc. iki 170 mln. Lt, o pelnas prieš mokesčius sieks 7,5 mln. Lt.
Šių tikslų Grupės bendrovės sieks plėsdamos pardavimą vietinėje ir užsienio rinkoje. „Savo planais tikime, nes AB „Grigiškės“ popieriaus gaminiai, ženklinami GRITE ženklu vertinami tiek vietinėje, tiek eksporto rinkoje. Šie gaminiai žymimi Europos Sąjungos ekologiniu ženklu ES „Gėlė“. Tai ženkliai padidina gaminių patrauklumą, palengvina naujų sutarčių pasirašymą, užtikrinta didesnį vartotojų pasiekiamumą. Ukrainoje gaminamų ir platinamų gofruotojo kartono gaminių vizitine kortele yra tapęs AB „Klaipėdos kartonas“ žaliavinis popierius,“ – teigia AB „Grigiškės“ prezidentas G. Pangonis.
„Didindami pardavimą esame numatę ir pelno augimą. Tai pasieksime įgyvendinę investicinius energijos taupymo ir kaštų mažinimo projektus. AB „Klaipėdos kartonas“ jau testuoja įrangą, kuri dešimtadaliu sumažins gamyboje suvartojamos šiluminės energijos kiekį. Be to, kaip skelbėme ankstesniuose pranešimuose, jau vasario mėnesį bus užbaigtos naujos biokatilinės statybos Klaipėdoje. Šis projektas bus įgyvendintas pasinaudojant Sanglaudos fondo lėšų parama ir nuo 50 iki 100 proc. padidins įmonės nepriklausomybę nuo gamtinių dujų ir jų kainos įtakos gaminamai produkcijai. Bendrovėje „Grigiškės“ taip pat jau įpusėjo birželį pradėtos biokatilinės statybos. Jas numatyta užbaigti 2014 m. birželį. Ši katilinė sparčiai augančios gamybos bei gyvenamųjų patalpų šildymo poreikius patenkins žemesnėmis kainomis, nei dujomis pagaminta šiluma“, – komentuoja AB „Grigiškės“ prezidentas G. Pangonis.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


2 pav. „Aprangos“ grupė 2014 metais planuoja pasiekti 628 mln. Lt (182 mln. eurų) apyvartą (su PVM), arba apie 8% didesnę, nei laukiama 2013 metų apyvarta.
2014 metais „Aprangos“ grupė planuoja atidaryti ar rekonstruoti 25-30 parduotuvių. Investicijos sudarys apie 22-25 mln. Lt (6,4-7,2 mln. eurų).
„Aprangos“ akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame prekybos sąraše. Kontrolinis „Aprangos“ grupės akcijų paketas priklauso koncernui “MG Baltic“.

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista“ pirko 177,847 akcijas.
Pirkimo signalas @2.56.

 


3 pav. 2013 m. gruodžio 20 d. „Litgrid“ AB (juridinio asmens kodas – 302564383, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) Stebėtojų taryba priėmė sprendimą į bendrovės valdybą likusiam valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti:
Rolandą Masilevičių (gim. 1972). Valdybos narys turi ilgalaikę vadovavimo patirtį, šiuo metu dirba Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi. 2001 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo Technologijų mokslų daktaro laipsnį.
„Litgrid“ AB valdybą sudaro valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Daivis Virbickas ir valdybos nariai Karolis Sankovski, Vidmantas Grušas bei Rimantas Busila.
Pirkimo signalas @0.591.

 


4 pav. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS“ praneša, kad su Swedbank, AB pasirašė 2004 m. rugpjūčio 10 d. kredito sutarties pakeitimą, kuriuo 7.432.069,51 Lt kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2014 m. kovo 31 d.

 


5 pav. Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda LT“ įsigis 0,78 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 0,678 mln. eurų (2,341 mln. litų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta – 248.335 vnt. akcijų, pasiūlyta 193.701 vnt.
Kiekvienas akcininkas po 3,5 euro (12,08 lito) už akciją pardavė visas siūlytas akcijas.
Akcijų supirkimas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2013 m. gruodžio 16 d., baigėsi – gruodžio 20 d. Atsiskaitymas eurais už supirktas 193.701 vnt. akcijų įvyks gruodžio 30 dieną.

AB „Invalda LT“ gavo pranešimus apie emitento vadovų Alvydo Banio, Indrės Mišeikytės ir Dariaus Šulnio, bei UAB „Lucrum investicija“ - su emitento prezidentu glaudžiai susijusio asmens - sandorius dėl emitento vertybinių popierių.
Darius Šulnis pardavė 2,219,762 akcijas; Alvydas Banys pirko 1,750,000 akcijų ir jas visas užrepavo. 1,365,225 akcijas iš D.Šulnio nupirko UAB „Lucrum investicija“. Bendrovė dalį akcijų pardavė A.Baniui ir perėmė jo užrepuotas akcijas. Indrė Mišeikytė pirko 455,075 akcijas ir jas užrepavo.

Vienoje didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ įvyko akcijų persiskirstymai, įskaitant atpirkimo sandorių uždarymą, po kurių didžiaisiais akcininkais išlieka tie patys asmenys: Alvydo Banys bei jo valdoma įmonė „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė bei Dariaus Šulnio „Lucrum investicija“. Kartu veikiančių asmenų grupė valdo 90,82 proc. AB “Invalda LT” balsų.
Akcininkai, turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų 2013 m. gruodžio 20 d.:

Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai kartu su sutartinai veikiančiais asmenimis, proc.
Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis), proc.
UAB „LJB Investments“, kodas 300822575, adresas A. Juozapavičiaus g. 9 A, Vilnius 6.939.824 27,95 30,18 60,63
Irena Ona Mišeikienė 6.588.732 26,53 28,66 62,16
Darius Šulnis 0 0,00 0,00 90,82
UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471, adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius 4.690.572 18,89 20,40 70,41
Alvydas Banys 1.750.000 7,05 7,61 83,20
Indrė Mišeikytė 455.075 1,83 1,98 88,84
Greta Mišeikytė - Myers 455.075 1,83 0,00 90,82
Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis), proc. 90,82

 


6 pav. TEO LT pirkimo signalas @0.754.

 


7 pav. Šiaulių banko akcijų kaina intensyviai artėja prie palaikymo ties 0.247. Pirkti rizikinga.

 


8 pav. Rokiškio sūrio pirkimo signalas @1.59.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 10 14:40     #41201
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
http://www.sweet-brain.com/is-cooking-at-home-healthier/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital