Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Lapkričio 12 d. Biržos apžvalga

2013 m. Lapkričio 12 d. Biržos apžvalga 2013 m. Lapkričio 12 d. Biržos apžvalga

 

Antradienį biržoje sulaukėme kiek daugiau naujienų, bet tai prekybos neišjudino. Apyvartos visose biržose buvo „normos“ ribose. Vilniuje, ir net PanBaltijos rinkose, apyvarta šiandien pirmavo Aprangos akcijos. Tiesioginių sandorių Aprangos pozicijoje nebuvo. Taip pat investuotojai neapleidžia TEO LT pozicijų. Ši akcija jau kelerios sesijos iš eilės yra viena likvidžiausių akcijų biržoje.
Nuotaikos rinkose buvo netgi labai optimistinės. OMXV indeksas pakilo 0.26%.

 

 


1 pav. Premia Foods IIIQ pajamos augo 13.8% - pirmą kartą viršijo ketvirtinį p[ajamų augimą daugiau nei 10%; EBIT augo 2.6 kartus; grynasis pelnas augo 1.9 karto. 9 mėn. apyvarta augo 9.2%; EBITDA augo 1.6 karto; grynasis pelnas augo 2.8 karto.
Nors kaina kilo, pozicijoje dominavo pardavėjai. Pirkimo signalas @0.706.

 


2 pav. 2013 m. lapkričio 11 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdyba, vykdant išankstines sąlygas tam, kad LR finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) pasirašytų valstybės garantijos (81 093 605 eurų sumai) sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB), kuria bus garantuojami Bendrovės įsipareigojimai EIB pagal su juo 2013 m. liepos 9 d. sudarytą kredito sutartį (toliau – Kredito sutartis) suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) projekto daliniam finansavimui, priėmė sprendimus, be kita ko:
1. Su Finansų ministerija sudaryti susitarimą dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo, sumokant 81 093,61 eurų dydžio garantinę įmoką.
2. Finansų ministerijos (valstybės) naudai be kita ko įkeisti visą būsimą turtą, kuris bus sukurtas SGDT projekto metu, ir kurį Bendrovė įgis nuosavybėn vystydama ir užbaigusi SGDT projektą. Taip pat tuo tikslu sudaryti su Finansų ministerija maksimaliosios sąlyginės ir paprastosios hipotekos sutartį (maksimaliosios hipotekos suma – 81 093 605 eurai).
3. Nustatyti, kad Bendrovė gali sudaryti 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus ir atlikti kitus reikalingus veiksmus bei sumokėti 1 punkte nurodytą garantinę įmoką tik po to, kai bus gautas Europos Komisijos patvirtinimas, kad suteikiama valstybės garantija EIB nėra laikoma Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta valstybės pagalba arba yra laikoma su vidaus rinka pagal šią sutartį suderinama valstybės pagalba.
4. Nustatyti, kad aukščiau numatyti valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta Bendrovės įstatų 16.10 punkte.
Valdyba taip pat nusprendė šiais klausimais šaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2013 m. gruodžio 4 d., 13.00 val. Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, dėl kurio bus informuota atskiru pranešimu apie esminį įvykį.
Esminės Kredito sutarties sąlygos ir Bendrovės sutartimi prisiimami įsipareigojimai nurodyti 2013 m. liepos 2 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį.

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. gruodžio 4 d. 13.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II aukšto salėje).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimams sudaryti, pasirašyti, prisiimti įsipareigojimus ir juos vykdyti pagal Susitarimą dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo ir Maksimaliosios sąlyginės ir paprastosios hipotekos sutartį, kurie bus sudaromi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Akcininkai registruojami nuo 12.30 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.

 

3 pav. Aprangos akcijų kaina iš lėto mažėja su augančia apyvarta.

 


4 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


5 pav. TEO LT kainą spaudžia pardavėjai. Pirkti rizikinga (kas galėjo pagalvoti, kad taip bus parašyta apie TEO akcijas???).

 


6 pav. Panevėžio statybos tresto pozicijoje – korekcija su augančia apyvarta. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Grigiškių akcijų kaina įveikė pasipriešinimą.Suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis