Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2013-05-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 2025
Raktiniai žodžiai: OMXV, techninė analizė, Invalda, Apranga, Grigiškės, Litgrid, Olympic Entertainment Group, Klaipėdos nafta, Lidgrid
2013 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga 2013 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga

 

Pirmadienį Vilniaus biržoje prekiavome ramiai, niekur neskubėjom. Kainos kilo, saulutė šildė, sakuros žydėjo, plačiau atverti piniginę kvietė.
Pasaulio akcijų aikštelėse kol kas irgi sąlyginai ramu. Gerai, jei turėsime visą tokią savaitę.

 

 

 


1 pav. 2013 m. gegužės 6 d. AB „Klaipėdos nafta“ sudarė Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų sutartį su „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju Vokietijos koncernu PPS Pipeline Systems GmbH. Apie minėto pirkimo laimėtoją Bendrovė pranešė 2013 m. balandžio 24 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Sutarties pagrindu bus atliekami gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos darbai, reikalingi įrengiant jungtį tarp suskystintųjų gamtinių dujų terminalo krantinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje (ties šiaurine Kiaulės nugaros salos dalimi) ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos (dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda (dalis Tauragė–Klaipėda) šalia Klaipėdos DSS-2, esančios ties Kiškėnų kaimu, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje) (toliau – Darbai).
Pagrindinės Sutarties sąlygos, be kita ko, apima šias:
1. bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina yra 94 840 000 Lt (devyniasdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt tūkstančių litų) be PVM ir 114 756 400 Lt (vienas šimtas keturiolika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai litų) su PVM, kurio dydis Sutarties sudarymo dieną yra 21 proc. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. Bendrovė fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus;
2. visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.
Sutartis įsigalios, kai jai pritars Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta Bendrovės įstatų 16.10 straipsnyje. Bendrovės valdyba 2013 m. balandžio 22 d. yra pritarusi šios sutarties sudarymui.
Pirkimo signalas @0.366.

 


2 pav. Pranešame, kad AB GRIGIŠKĖS keičia organizuojamo webinaro SPO ir bendrovės ateities planų tema datą ir kviečia akcininkus, investuotojus, žiniasklaidos atstovus ir kitas suinteresuotąsias šalis dalyvauti konferencijoje-webinare 2013 m. gegužės 20 d. 16:00 (EET).
Webinaro pranešėjas – Gintautas Pangonis, AB “GRIGIŠKĖS” valdybos pirmininkas ir Bendrovės prezidentas. Pranešimas vyks anglų kalba.
Webinaro metu Gintautas Pangonis pristatys AB “GRIGIŠKĖS” planuojamą vykdyti antrinį viešą akcijų siūlymą ir Bendrovės veiklos ateities planus. Po pristatymo webinaro dalyviai galės užduoti klausimus.
Atsižvelgdami į ribojamą webinaro trukmę, kviečiame klausimus pateikti iš anksto, iki 2013 m. gegužės 16 d. siunčiant juos el.pašu vaidotas.uzpalis@nasdaqomx.com.
Norinčius prisijungti prie webinaro, prašome 2013 m. gegužės 20 d. 16:00 apsilankyti šiuo interneto adresu http://bit.ly/Grigiskes , pasirinkti „Enter as a guest", užrašyti savo vardą, pavardę ir spustelti „enter”. Tada interneto naršyklėje atsidarys webinaro langas. Išankstinė registracija nebūtina.
Papildomą informaciją, susijusią su organizuojamu webinaru, Bendrovė pranešė 2013 m. balandžio 29 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį.

 


3 pav. 2013 m. gegužės 6 d. įregistruotas ir veiklą pradeda naujas Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba.
Į LITGRID AB Stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai išrinkti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Ministro Pirmininko patarėjas Audrius Misevičius, Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Aleksandras Spruogis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginių projektų skyriaus vedėja Violeta Greičiuvienė, iki 2013 m. balandžio 24 d. ėjusi LITGRID AB valdybos narės pareigas.
Pirkimo signalas @0.579.

 


4 pav. Pagal AB „Kauno energija“ valdybos, vykdančios UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ (įm. kodas 300580563) vienintelio akcininko funkcijas, sprendimą, AB „Kauno energija“ administracija vykdė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (vienos akcijos nominali vertė 100 Lt) pardavimo procedūras.
Paskelbtas minėtas UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ 100 proc. akcijų paketo pardavimo konkursas neįvyko.

 


5 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. gegužės 28 d. 10 val. adresu Šeimyniškių g. 1, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius konferencijų salėje), šaukiamas neeilinis visuotinis atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2013 m. gegužės 21 d.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.
2. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.
3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo.
4. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo.
5. Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2752776.

Vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės “INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba patvirtino šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.
1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:
(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatai;
(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, akcijas nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.
Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra visais atvejais po atskyrimo:
- akcinės bendrovės „INVALDA“ “, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės įsigytų savų akcijų nominalia verte;
- akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte.
Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;
(iii) iki Antrojo Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi ____________ savų akcijų;
(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba 2013 m. gegužės 28 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui);
nuspręsta:
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:
- 54,552151 proc., tai yra _________ litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai __________ vienetų paprastųjų vardinių akcijų, tenka akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“;
- 45,447849 proc., tai yra _________ litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai __________ vienetų paprastųjų vardinių akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“.
2. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo. (pridedama)
2.1. Pakeisti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12 punktus taip:
„9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra______________________________________________ litai.“
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į ____________________________ paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.
2.3. Įgalioti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo. (pridedama)
3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip:
„7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra _____________________________________________ litai.“
„8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į ____________________ paprastąsias vardines akcijas.“
3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.
3.3. Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama] pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
4. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo.
4.1. Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdybą.
5. Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.
5.1. Išrinkti į atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius:
1.
2.
3.

Vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės “INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba patvirtino šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Valdybos rinkimai.
1.1. Išrinkti į atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, valdybą 4 metų kadencijai šiuos narius:
1.
2.
3.

Akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. gegužės 28 d. 11.30 val. adresu Šeimyniškių g. 1, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius konferencijų salėje), šaukiamas visuotinis atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 11.00 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kuriems pagal akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygas priskiriamos atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijos ir kurie yra akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2013 m. gegužės 21 d.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos rinkimai.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVALDA“ buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2752776.


6 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje susiformavo pirkimo signalas @1.80.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital