Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Gegužės 2 d. Biržos apžvalga

2013 m. Gegužės 2 d. Biržos apžvalga 2013 m. Gegužės 2 d. Biržos apžvalga

 

Baltijos biržose ketvirtadienį akcijų kainos krito, apyvartos buvo mažos. Aktyviausiai vis dar prekiauta Talino biržoje. Čia toliau pirmauja Olympic Entertainment Group akcijos, o jų kaina krenta.

 

 

 


1 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. 15.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Priimti sprendimai:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2012 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:
„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:
„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro 41.005.664,91 LT (11.876.061,43 EUR), tokia tvarka:
litai eurai
Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01 70.794.904,26 20.503.621,48
Paskelbti dividendai (56.981.000,00) (16.502.838,28)
Pervedimai į rezervus (14.245.000,00) (4.125.637,16)
Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas 41.436.760,65 12.000.915,39
Paskirstytinasis pelnas iš viso 41.005.664,91 11.876.061,43
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 2.050.283,25 59.803,07
Pelnas, skiriamas dividendams mokėti 410.056,65 118.760,61
Pelno paskirstymas į kitus rezervus 38.545.325,01 11.163.497,75
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31 - -
Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis yra 0,00107737779 lito (0,00031203017 euro).
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:
„Remiantis viešojo pirkimo „Audito paslaugų už 2013 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius);
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2013 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama iš viso 57 000,00 Lt (penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) be PVM (toliau – Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:
- Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos. Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui;
- Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 29 000 litų be PVM po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d. ir 28 000 litų be PVM po to, kai Auditorius pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą. Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos.
- Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų Lietuvos banko nustatytą Lietuvos lito ir Euro keitimo kursą (santykį), kuris šios sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528:1. Lito devalvavimo atveju arba dėl kitos priežasties sumažėjus lito vertei Euro atžvilgiu, visos sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie turėjo būti arba turės būti mokami, ir kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią Eurų sumą, kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam kursui (santykiui).

 

2 pav. Nuo 2013 m. gegužės 1 d., pateikęs prašymą dėl atsistatydinimo, iš AB „Linas Agro Group“ valdybos nario pareigų pasitraukia Arūnas Jarmolavičius. Arūnas Jarmolavičius AB „Linas Agro Group“ valdybos nario pareigas ėjo nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.
Akcijų kaina krenta. Pirkti rizikinga.

 


3 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. balandžio mėnesį sudarė 41,4 mln. litų (12,0 mln. eurų) ir buvo 8,5% didesnė nei 2012 m. balandžio mėnesio apyvarta.
2013 m. sausio – balandžio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 159,7 mln. litų (46,2 mln. eurų), arba 9,0% daugiau nei 2012 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 m. sausio-balandžio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 8,8%, Latvijoje 7,1%, o Estijoje 14,1%.
Per 2013 m. 4 mėnesius Grupė atidarė 7 naujas parduotuves, 4 parduotuves rekonstravo ir uždarė 1 parduotuvę. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 140 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 67,5 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 3,7%.
Kaina Aligatoriuje. Pirkti dar rizikinga.

 


4 pav. AS “OlainFarm” pirko 47.5% Latvijos farmacijos bendrovės SIA “Silvanols” akcijų. Dar 20% akcijų planuojama pirkti ateityje.
Pirkimo signalas @4.70.

 


5 pav. Baltikos balandžio pajamos augo 11%.
Pildomės, akcijų kainai toliau kylant.

 


6 pav. Olympic Entertainment Group kaina dar krenta. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. 2013 m. gegužės 2 d. 15 val. 40 min. AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, atstovaujamas laikinojo administratoriaus, ir Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė užbaigimo aktą (angl. „closing deed“ ) prie 2013 m. vasario 23 d. šalių sudarytos AB Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo sutarties. Šiuo užbaigimo aktu buvo pabaigtas AB Ūkio banko turto ir įsipareigojimų pagal minėtą sutartį perdavimas AB Šiaulių bankui.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital