Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Kovo 7 d. Biržos apžvalga

2013 m. Kovo 7 d. Biržos apžvalga 2013 m. Kovo 7 d. Biržos apžvalga

 

Vilniaus biržoje optimizmą pakeitė euforiją ir OMXV indeksą kėlė 1.31%. Apyvarta sudarė rekordinius pusė milijono eurų. Ir net Talino biržą pralenkėm. Labai seniai panašus dalykas buvo rinkoje. Ir visa tai ne be Lietuvos dujų pagalbos. Apyvarta jos akcijomis sudarė daugiau nei pusę visos apyvartos, o kaina kilo virš 10%. Neregėta nematyta...

 

 

 


1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2013 m. kovo 5 d. Bendrovės akcininko Lietuvos Respublikos akcijų valdytoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl Bendrovės dividendų projektą, kuriuo siūloma pavesti Energetikos ministerijai priimti sprendimus iki suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto užbaigimo skirti dividendams 1 procentą Bendrovės paskirstytinojo pelno.

AB „Klaipėdos nafta“ vykdomame tarptautiniame „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ pirkime 2013 m. kovo 6 d. buvo gauti 2 galutiniai pasiūlymai.
Galutinius pasiūlymus įvertinus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ir paskelbus laimėtoją AB „Klaipėdos nafta“ pateiks kvietimą laimėjusiam tiekėjui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kuri bus sudaryta pasibaigus penkiolikos dienų viešojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.
Numatoma AB „Klaipėdos nafta“ ir pasirinkto tiekėjo sutartis dėl gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pilna apimtimi įsigalios tuomet, kai jos sudarymui pritars AB „Klaipėdos nafta“ valdyba ir visuotinis akcininkų susirinkimas.
Pirkti dar rizikinga.

 


2 pav. TEO LT, AB valdyba nuo 2013 m. kovo 8 d. paskyrė Bertilą Abrahamssoną (Bertil Abrahamsson) laikinai eiti Bendrovės Personalo skyriaus direktoriaus pareigas. Bertilas Abrahamssonas šias pareigas eis iki bus paskirtas naujas Personalo skyriaus vadovas.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


3 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. „Finasta Baltic Fund“ pardavė 6,524 akcijas.

 


4 pav. AB Pieno žvaigždės gavo pranešimus apie emitento vadovų ir su jais susijusių asmenų (J. Kvaraciejaus ir R. Kvaraciejienės) sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Abu padovanojo 540,000 akcijų.

 


5 pav. 2013 m. kovo 28 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresas Tilžės g. 137, Šiauliai.
Susirinkimo pradžia – 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. kovo 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena – 2013 m. balandžio 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Šiaulių banko valdyba.
Kaina tikrino pasipriešinimą. Dar stiprus.

 


6 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas – 120059523, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Aguonų g. 24, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) (toliau – Bendrovė) skelbia Bendrovės valdybos 2013 m. sausio 30 d. protokolu Nr. 1 patvirtintas ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-64 suderintas AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas (toliau – Atskyrimo sąlygos). Atskyrimo sąlygos buvo parengtos vadovaujantis 2012 m. gegužės 28 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Komisijos 2012 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3-145.
Bendrovės atskyrimas yra vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu atskyrimo būdu. Nuo Bendrovės, kuri tęs veiklą, bus atskirta veiklos dalis, apimanti Bendrovės vykdomą gamtinių dujų perdavimo veiklą ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu bus sukurta tokios pačios teisinės formos nauja bendrovė – AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Amber Grid“, teisinė forma – akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – AB „Amber Grid“ ). Visiems akcininkams naujos bendrovės ir po atskyrimo veiklą tęsiančios bendrovės akcijos bus skirstomos proporcingai jų dalims AB „Lietuvos dujos“ įstatiniame kapitale.
Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Po atskyrimo toliau tęsiantis savo veiklą juridinis asmuo – akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis juridinis asmuo – AB „Amber Grid“.
Atskyrimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl Atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų, su atskyrimu susijusių, klausimų.
Atskiriama Bendrovės veiklos dalis (atskyrimo metu sukuriamai AB „Amber Grid“ perduodamas Bendrovės turtas, teisės ir pareigos) pereis atskyrimo metu sukuriamai AB „Amber Grid“ nuo atitinkamo turto, teisių ir pareigų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento. Nuo atitinkamo turto, teisių ir pareigų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento atskiriamoje dalyje esančios teisės ir pareigos pagal sandorius bei sudaryti sandoriai pereis atskyrimo metu sukuriamai naujai bendrovei AB „Amber Grid“ ir taps AB „Amber Grid“ teisėmis ir pareigomis bei sudarytais sandoriais, taip pat perduodamas turtas, teisės ir pareigos bei sandoriai bus įtraukti į AB „Amber Grid“ buhalterinę apskaitą. Planuojama atskyrimo metu sukuriamai bendrovei AB „Amber Grid“ perduoti turtą, teises bei pareigas, susijusias su nuo Bendrovės atskiriama veiklos dalimi, 2013 m. liepos 31 dienai.
Numatoma, kad AB „Amber Grid“ teiks paraišką AB NASDAQ OMX Vilnius dėl jos akcijų įtraukimo į biržos prekybos sąrašą.
Suveikė pirkimo signalas.

 


7 pav. Tallinna Vesi prasiveržimas iš kanalo. Suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.93.

 


9 pav. City Service pildymosi signalas @2.05.

 


10 pav. Agrowill Group akcijų kaina ieško naujo dugno. Nerizikuojam ir neperkam.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital