Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2012 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga

2012 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga 2012 m. Birželio 1 d. Biržos apžvalga

 

Šiandien investuotojų aktyvumas buvo kiek didesnis – vertinome bendrovių rezultatus. Labiausiai įvertintos buvo Rokiškio sūrio ir Aprangos akcijos. Čia pagal apyvartas biržoje skaičiuojant.
Prekybinė savaitė pasibaigė ta pačia gaida, kokia ir visą savaitę buvo. OMXV indeksas per savaitę nukrito 1.60%.

 

 

 


1 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2012 m. trijų mėnesių pajamos buvo 68,8 mln. LTL (19,9 mln. EUR), arba 9% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2011 m.
2012 m. pirmųjų trijų mėnesių konsoliduotas nuostolis – 1,2 mln.LTL (0,36 mln.EUR), per 2011 m. tris mėnesius įmonių grupė uždirbo 1,5 mln.LTL (0,44 mln.EUR)
Akcijų kaina kirviu neria dugnan. Laikyti ilgiau tampa labai rizikinga.

 


2 pav. AB LESTO grupės preliminarus neaudituotas 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 6,45 mln. Lt (1,87 mln. EUR) grynasis nuostolis.
Įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 9,4 mln. Lt (2,72 mln. EUR).
Įmonių grupės veiklos pajamos per 2012 metų tris mėnesius siekė 625,8 mln. Lt (181,2 mln. EUR), EBITDA – 99,9 mln. Lt (28,9 mln. EUR).
AB LESTO investicijos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 53,7 mln. Lt (15,6 mln. EUR).
Kaina dar bando laikytis. Tačiau korekcijos tendencija auga.

 


3 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2012 m. 3 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 164,241 mln. litų (47,567 mln. EUR), t.y. 9,24 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2011 m. 3 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 150,358 mln. litų (43,547 mln. EUR).
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2012 m. 3 mėnesių konsoliduotas neaudituotas nuostolis – 1,141 mln. litų ( 0,330 mln.EUR).
Per 2011 m. 3 mėn. grupė uždirbo 0,814 mln. litų (0,236 mln. EUR) grynojo pelno.
Šiandien pozicijoje buvo totalus išpardavimas. Matyt, niekas tokių nuostolių nesitikėjo.

 


4 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2012 m. sausio-kovo mėn. pardavimo pajamos, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 20,6 procentais. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius jos sudarė 11 453 945 Lt (3 317 292 EUR), kai 2011 m. sausio-kovo mėn. buvo 9 499 241 Lt (2 751 170 EUR).
2012 m. sausio-kovo mėn. įmonė pardavė 1 711,8 tūkst. litrų alkoholinių gėrimų, tai yra 23,7 procentais daugiau lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu (2011 m. sausį–kovą parduota 1 383,5 tūkst. litrų). Per pirmuosius tris šių metų mėnesius, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, „Vilniaus degtinės“ eksportas augo 89,2 procentinio punkto. Didžiausią gaminių dalį bendrovė eksportuoja į Latviją, Estiją, Izraelį bei Daniją. Šiais metais bendrovė produkcijos eksportą pradėjo į Kiniją bei Maroką.
2012 m. sausio-kovo mėn. įmonė patyrė 373 972 Lt (108 310 EUR) nuostolių iki mokesčių, kai 2011 m. nuostoliai iki mokesčių sudarė 717 456 Lt (207 790 EUR). Per pirmąjį šių metų ketvirtį EBITDA siekė 545,0 tūkst. Lt (157,8 tūkst. EUR) ir padidėjo 49,1 proc., lyginant su 2011 m. pradžia, kuomet sudarė 365,6 tūkst. Lt (105,9 tūkst. EUR).
„Iš lėto atsigaunanti Lietuvos rinka, spartus eksporto augimas, efektyvus darbas tobulinant ir plečiant produktų krepšelį šiais metais leido pasiekti 20,6 % pardavimų augimą. 2012 m. pirmąjį ketvirtį pardavimus vidaus rinkoje sparčiausiai didino atnaujinta „Bajorų“ degtinė bei naujai pristatyti produktai „Obelių pirmo varymo ruginė“, biteris „Apernac“, – pardavimų rezultatus komentavo bendrovės vadovas Juozas Daunys.
Anot J. Daunio, nepaisant to, kad įmonės pardavimai žymiai išaugo, tačiau brangstančios žaliavos, energetiniai resursai ir nepalanki situacija etilo alkoholio rinkoje neleidžia veiklos rezultatų gerinti taip sparčiai, kaip norėtųsi. „Šiais metais daugiausiai pastangų telksime Obelių spirito varyklos kogeneracinės elektrinės projekto pabaigimui, aktyviau investuosime į pelningų ir naujų produktų kūrimą, nuosekliai vykdysime LEAN sistemos diegimą, veiklos optimizavimą bei tolimesnę eksporto plėtrą“ – ateities planus pristatė bendrovės „Vilniaus degtinė“ vadovas.

 


5 pav. 2012 m. balandžio 30 d. AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo“ numatyta dalį bendrovės pelno, t. y. 10 682 994 Lt (0,25 Lt už 1 akciją), skirti dividendams išmokėti.
Bendrovė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka negalėjo išmokėti dividendų, kadangi, pagal paskolų sutarčių, pasirašytų su bankais, sąlygas, Bendrovė privalo gauti šių finansinių institucijų leidimus dividendams išmokėti.
Šiuo metu AB „Kauno energija“ yra gavusi trijų finansinių institucijų nesutikimus išmokėti dividendus. Sutikimą išmokėti dividendus davė tik viena finansinė institucija.
Pranešame, kad klausimas dėl leidimų išmokėti dividendus gavimo bus svarstomas 2012 m. birželio 5 d. Kauno m. mero A.Kupčinsko organizuojamame susitikime su Bendrovę finansuojančiais bankais. Apie susitikimo rezultatus bei Bendrovės valdybos sprendimą, jei būtų gauti visų bankų sutikimai, informaciją pateiksime papildomai.

 


6 pav. „City Service“ grupės konsoliduotos pajamos per tris šių metų mėnesius sudarė 145,6 mln. litų. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 2,5 proc. 2011-aisiais per pirmus tris mėnesius „City Service“ pajamos sudarė 142 mln. litų.
Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 8 mln. litų ir augo 33 proc., lyginant su 2011 metais, kai trijų mėnesių pelnas siekė 6 mln. litų. Laikotarpio EBITDA sudarė 11,4 mln. litų, 14 proc. daugiau palyginus su 9,95 mln. litų 2011 metais.
Šiandien kaina dar kilo, bet bendra rinkų nuotaika ją vėl sumažino. Savaitinis pildymosi signalas @1.898.

 


7 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2012 m. pirmąjį ketvirtį patyrė 1,1 mln. Lt (0,31 mln. EUR) veiklos nuostolio, 2011 metų analogišku laikotarpiu veiklos pelnas siekė 1,3 mln. Lt (0,37 mln. EUR). Buvo patirta 2,3 mln. Lt (0,66 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2011 metų pirmąjį ketvirtį patirta 0,6 mln. Lt (0,18 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
AB „Utenos trikotažas“ per 2012 m. pirmąjį ketvirtį patyrė 1 mln. Lt (0,28 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2011 m. pirmąjį ketvirtį buvo uždirbta 1,1 mln. Lt (0,31 mln. EUR) veiklos pelno. Bendrovė patyrė 1,5 mln. Lt (0,44 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2011 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo 0,5 mln. Lt (0,13 mln. EUR) pelno iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio nuostolis, kuris iš esmės neturėjo įtakos nei grupės nei bendrovės pinigų srautams, per 2012 metų pirmąjį ketvirtį konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 0,6 mln. Lt (0,17 mln. EUR), kai tuo tarpu 2011 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) nuostolis siekė 1,2 mln. Lt (0,34 mln. EUR).
„Tokius Bendrovės ir Grupės veiklos rezultatus lėmė, kaip anksčiau jau komentavome, sumažėjęs pajamų lygis, sąlygotas smukusių pardavimų kainai jautriems klientams.
Antrojo ketvirčio priimtų užsakymų dinamika rodo pardavimų augimą ir laukiame geresnių grupės veiklos rezultatų lyginant su pirmuoju“, – sakė AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Gintautas Bareika.

 


8 pav. Agrowill Group įmonių grupės 2012 m. trijų mėnesių pajamos buvo 9.817 mln. litų (2.843 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. pirmo ketvirčio mėnesių pajamomis – 7.402 mln. litų (2.144 mln. eurų), išaugo 33 procentais.
2012 m. trijų mėnesių EBITDA buvo 1.556 mln. litų (0.451 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. trijų mėnesių EBITDA – 1.875 mln. litų (0.543 mln. eurų), sumažėjo 17 procentų. 2012 m. trijų mėnesių grynasis nuostolis sudarė 2.526 mln. litų (0.732 mln. eurų). 2011 m. to paties laikotarpio pelnas siekė 1.956 (0.566 mln. eurų) mln. litų.
AB „Agrowill Group“ pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė planuotus rezultatus. Nors ir per pirmąjį šių metų ketvirtį Bendrovė patyrė 2,5 mln. litų nuostolių, toks rezultatas buvo planuotas ir jį lėmė objektyvios priežastys.
Tokie rezultatai yra žemės ūkio veiklos sezoniškumo pasekmė. Toks sezoniškumas būdingas visiems ūkio subjektams, užsiimantiems grūdinių kultūrų auginimu. Šiuo metu vyksta augalininkystės veiklos darbai, visos trąšų, chemikalų bei kuro pirkimo, darbo jėgos samdymo patiriamos sąnaudos yra apskaitomos nebaigtoje gamyboje, o į Grupės veiklos rezultatus įtraukiami tik pieno sektoriaus veiklos rezultatai bei einamosios veiklos bei finansinės sąnaudos. Didžioji dalis šių metų pajamų, o kartu ir pelno, bus apskaitoma kai bus nuimtas ir parduotas derlius – t.y. šių metų trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius. Svarbu paminėti, kad Bendrovės pajamos iš augalininkystės veiklos sudaro apie 60 proc bendrų pajamų.
Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrovės pelnas siekė apie 1,8 mln. litų, tačiau buvo įtakotas vienkartinių apskaitinių vertinimų. Grupės EBITDA lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu mažėjo nuo 1,9 mln. Lt iki 1,6 mln. Lt.
Pasinaudodama palankiomis grūdinių kultūrų kainomis pasaulinėse rinkose, AB „Agrowill Group“ išankstiniais kontraktais užfiksavo kainas daugiau nei pusei numatomo 2012 metų derliaus kiekio. Žieminių pasėlių būklė po žiemos sezono buvo gera, o pavasario gamtos sąlygos šiemet taip pat buvo neblogos. Planuojama, kad gavus prognozėse numatytus auginamų kultūrų derlingumus, Grupė įgyvendins užsibrėžtus ambicingus tikslus.
AB „Agrowill Group“ anksčiau prognozavo, kad šiais metais EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) augs beveik du kartus ir sudarys 20 mln. litų, o pardavimai didės beveik trečdaliu – iki 76 mln litų. Grupės vadovybė planuoja atnaujinti prognozes rugpjūčio mėnesį, kai paaiškės faktinis grūdinių kultūrų derlius.

Viena didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio bendrovių „Agrowill Group“ pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė planuotus rezultatus. Nors per pirmąjį šių metų ketvirtį Grupė patyrė 2,5 mln. litų nuostolių, Bendrovės teigimu, toks rezultatas buvo planuotas ir jį lėmė objektyvios priežastys.
„Tokie rezultatai yra žemės ūkio veiklos sezoniškumo pasekmė. Toks sezoniškumas būdingas visiems ūkio subjektams, užsiimantiems grūdinių kultūrų auginimu. Šiuo metu vyksta augalininkystės veiklos darbai, visos trąšų, chemikalų bei kuro pirkimo, darbo jėgos samdymo patiriamos sąnaudos yra apskaitomos nebaigtoje gamyboje, o į Grupės veiklos rezultatus įtraukiami tik pieno sektoriaus veiklos rezultatai bei einamosios veiklos bei finansinės sąnaudos, - teigia „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Vladas Bagavičius. – Didžioji dalis šių metų pajamų, o kartu ir pelno, bus apskaitoma kai bus nuimtas ir parduotas derlius – t.y. šių metų trečiąjį ketvirtį. Svarbu paminėti, kad Bendrovės pajamos iš augalininkystės veiklos sudaro apie 60 proc bendrų pajamų, todėl tik pardavus derlių galima kalbėti apie faktinius metinius rezultatus.“
Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrovės pelnas siekė apie 1,8 mln. litų, tačiau buvo įtakotas netipinių vienkartinių apskaitinių vertinimų. Grupės EBITDA lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu mažėjo nuo 1,9 mln. Lt iki 1,6 mln. Lt.
Pasinaudodama palankiomis grūdinių kultūrų kainomis pasaulinėse rinkose, „Agrowill Group“ išankstiniais kontraktais užfiksavo kainas daugiau nei pusei numatomo 2012 metų derliaus kiekio. Žieminių pasėlių būklė po žiemos sezono buvo gera, o pavasario gamtos sąlygos šiemet taip pat buvo neblogos. Planuojama, kad gavus prognozėse numatytus auginamų kultūrų derlingumus Grupė įgyvendins užsibrėžtus ambicingus tikslus.
AB „Agrowill Group“ anksčiau prognozavo, kad šiais metais EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) augs beveik du kartus ir sudarys 20 mln. litų, o pardavimai didės beveik trečdaliu – iki 76 mln litų. Grupės vadovybė planuoja atnaujinti prognozes rugpjūčio mėnesį, kai paaiškės faktinis augalininkystės veiklos derlius.
Formuojasi kainos palaikymas ties 0.141. Kiek jis stiprus, parodys rinka. Palaukiam.

 


9 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2012 m. gegužės mėnesį sudarė 41,0 mln. litų (11,9 mln. eurų) ir buvo 28,0% didesnė nei 2011 m. gegužės mėnesio apyvarta.
2012 m. sausio – gegužės mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 187,4 mln. litų (54,3 mln. eurų), arba 25,5% daugiau nei 2011 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2012 m. sausio-gegužės mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2011 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 25,6%, Latvijoje 28,9%, o Estijoje 18,4%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 125 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 65,2 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 3,0%.
Aprangos pajamos įspūdžio nepadarė ir kaina pramušė palaikymą. Savaitinis pardavimo signalas @1.619.

 


10 pav. Rinkos operacijų departamento sprendimas, 2012-06-01, Nr.396
Panaikinti stebimojo statusą AB ”Snaigė”:
Snaigė PVA (LT0000109274 SNG1L)
Pasibaigė privalomo oficialaus siūlymo supirkti AB Snaigė PVA įgyvendinimas.

AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie su vadovu glaudžiai susijosio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Pro Finance“ biržoje pardavė 150,000 akcijų.
Visą savaitę vyko išsipardavinėjimas. Pardavinėjo ir insaideriai. Investuoti labai rizikinga.

 


11 pav. Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas AB „Sanitas“ (įmonės kodas 134136296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, Kaunas, Lietuva) grupės (toliau – Grupė) 2012 m. 3 mėnesių pelnas prieš mokesčius sudarė 19.302 tūkst. litų (5.590 tūkst. eurų), tuo pačiu laikotarpiu 2011 m. Grupės pelnas prieš mokesčius siekė 20.482 tūkst. litų (5.932 tūkst. eurų).
2012 m. 3 mėnesių Grupės pardavimai sudarė 96.899 tūkst. litų (28.064 tūkst. eurų), tuo pačiu laikotarpiu 2011 m. jie siekė 89.714 tūkst. litų (25.983 tūkst. eurų).

 


12 pav. Baltikos konsoliduoti pardavimai gegužę augo 5%. Iš viso pajamos augo 8%.
Pirkimo signalas @0.370.

 


13 pav. AB Ūkio bankas 2012 m. gegužės 31 d. baigė platinti Fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją ISIN LT0000402752. Emisijos platinimo periodu nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. išplatinta 6 075 vnt. 100 litų nominalios vertės obligacijų su fiksuota 5,0 proc. metine palūkanų norma. Obligacijų išpirkimas – 2013 m. birželio 11 d.
Pirkti dar rizikinga.

 


14 pav. Gavęs LR Konkurencijos tarybos leidimą, 2012-06-01 Šiaulių bankas pasirašė sutartis ir įsigijo 67,11 proc. UAB „Pavasaris“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių.
Savaitinis pirkimo signalas @0.269.

 


15 pav. AS „Olainfarm” kvie2ian investuotojus į webinarą birželio 7 d. 16:00 val.(EET).
Pildymosi signalas @3.19.


Kitą savaitę:
04.06.2012 VVP aukcionas LT0000602146 Lietuvos Respublikos Vyriausybė
04.06.2012 VVP aukcionas LT0000605123 Lietuvos Respublikos Vyriausybė
04.06.2012 VVP aukcionas LT0000610040 Lietuvos Respublikos Vyriausybė
04.06.2012 VVP aukcionas LT0000603227 Lietuvos Respublikos Vyriausybė
10.06.2012 Pardavimai už praėjusį mėnesį VLP1L Vilkyškių pieninė


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital