2012 m. Gegužės 4 d. Biržos apžvalga

2012 m. Gegužės 4 d. Biržos apžvalga 2012 m. Gegužės 4 d. Biržos apžvalga

 

Prekybinė savaitė Vilniaus biržoje buvo rekordiškai aktyvi, nors ir pasibaigė nelikvidžiai. Akcijų kainos svyravo į abi puses, tad labai aiškios krypties kainos ir nerado, nors OMXV indeksas pakilo 0.79%.
Kita savaitė bus žymi tuo, kad bus daug paskutinių dienų dividendinėms akcijoms įsigyti, tad galima tikėtis šiokio tokio aktyvumo ir kainų padidėjimo.

 

 

 


1 pav. Balandį AS Tallink Grupp transportavo 2% daugiau keleivių, 4% daugiau jų transporto, o krovininio transporto perkelta 5% mažiau.
Pildymosi signalas @0.670, nors akcijos kainą spaudžia meškos.

 


2 pav. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2012 m. tris mėnesius sudarė 5,3 mln. Lt (1,55 mln. eurų), kai 2011 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 1,5 mln. Lt (0,44 mln. eurų) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (augimas – 3,6 karto).
„Aprangos“ grupės EBITDA per 2012 m. tris mėnesius sudarė 9,7 mln. Lt (2,8 mln. eurų) ir, lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, išaugo 62,1%.
Su „Aprangos“ grupės 2012 m. trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: www.apranga.lt/investuotojams.
Investuotojai gerai įvertino rezultatus, bet nuotaikos rinkoje kainą spaudė žemyn. Savaitinis pildymosi signalas @1.946.

 


3 pav. 2012 m. gegužės 3 d. AB "Rokiškio sūris" gavo Petro Kudaro pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (dėl akcininkų suteiktų įgaliojimų) bei apie balsavo teisių netekimą (įgaliojimų pasibaigimas). Pranešimai susiję su eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu įvykusiu 2012 m. balandžio 27 dieną. P.Kudaras įsigijo 2,336,810 akcijų ir kitą dieną tų akcijų jau neturėjo.
Pirkimo signalas @1.401.

 


4 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. gegužės 28 d. (pirmadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. gegužės 28 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. gegužės 28 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2012 m. gegužės 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2012 m. gegužės 21 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.
Bendrovės valdyba 2012 m. gegužės 4 d. pritarė neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui:
1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
Sprendimo projektas:
AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“ patvirtinto plano 8 p. numatytu būdu, teisės aktų numatytais terminais atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
Sprendimo projektas:
AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant Bendrovės dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą (turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų nustatytais terminais.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės Valdybai parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat savo nuožiūra priimti visus kitus sprendimus, reikalingus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pasirinktų perdavimo veiklos atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų įgyvendinimui, išskyrus sprendimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos (kaip turtinio komplekso) vertės, kuriuos priims Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bei kitus sprendimus, kurių priėmimas yra Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2012 m. gegužės 7 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0146. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.
Šiandien akcijos jau be dividendų, todėl ir kaina mažesnė.

 


5 pav. AB Ūkio banko grupės 2012 m. trijų mėnesių konsoliduoti neaudituoti grynieji nuostoliai – 44,27 mln. litų (12,82 mln. eurų). AB Ūkio banko 2012 m. trijų mėnesių neaudituoti grynieji nuostoliai – 44,64 mln. litų (12,93 mln. eurų).
Kol kas kaina niekur nejuda. O „popierinis“ nuostolis rinkoje jau buvo įvertintas anksčiau.
 

 


6 pav. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ sudarė sutartis dėl laivų „Marsas“ ir „Pluto“ pardavimo. Laivus pirkėjams planuojama perduoti 2012 m. gegužės – birželio mėnesiais. Šie neefektyviai dirbantys laivai parduodami Bendrovei siekiant pagerinti pagrindinės veiklos rezultatą.
Akcijų kaina toliau pramušinėja dugnus. Pirkti labai rizikinga.

 


7 pav. TEO akcijų kaina be aiškio krypties, tačiau su korekcijos tendencija. 

 


8 pav. City Service akcijų kaina korekcijoje. Tikėtinas tolimesnis kainos kritimas. 


Kitą savaitę:
07.05.2012 VVP aukcionas
07.05.2012 Atkarpos mokėjimo data NDLB050015AB DNB bankas
07.05.2012 Dividendų ex-diena TEO1L TEO LT
08.05.2012 Dividendų ex-diena GRG1L Grigiškės
08.05.2012 Akcininkų teisių apskaitos diena LDJ1L Lietuvos dujos
09.05.2012 Akcininkų teisių apskaitos diena TEO1L TEO LT
10.05.2012 Dividendų ex-diena VLP1L Vilkyškių pieninė
10.05.2012 Dividendų ex-diena VBL1L Vilniaus baldai
10.05.2012 Dividendų ex-diena RSU1L Rokiškio sūris
10.05.2012 Dividendų ex-diena PZV1L Pieno žvaigždės
10.05.2012 Dividendų ex-diena KNF1L Klaipėdos nafta
10.05.2012 Dividendų ex-diena APG1L Apranga
10.05.2012 Akcininkų teisių apskaitos diena GRG1L Grigiškės
10.05.2012 Pardavimai už praėjusį mėnesį VLP1L Vilkyškių pieninė
10.05.2012 Dividendų ex-diena LES1L LESTO AB
11.05.2012 Dividendų ex-diena KNR1L Kauno energija
11.05.2012 Dividendų ex-diena CTS1L City Service AB
11.05.2012 Dividendų ex-diena LGD1L LITGRID AB


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2012 05 04 21:44     #35423
Įdomūs tie spėjimų rezultatai. Kas nematė, pažiūrėkit.
Su švemtom Kalėdom.
2012 05 04 22:34     #35424
 Sveikiname,
DarVe laimėjo šį spėjimą.
DarVe spėtas kursas 0,36 EUR.   UKB                      
Kaip suprasti?
2012 05 04 23:08     #35425
CTS gražiai atspėjo:
Sveikiname,

Mindaugasx laimėjo šį spėjimą.
Mindaugasx spėtas kursas 0,35 EUR.
Mindaugasx papildomai gauna 50 balanso, 50 aktyvumo, 2 orakulizmo taškus.

Tik tas Mindaugas visai nedalyvavo.

TEO spėjimai irgi panašūs.

Tai ir sveikinu Nojų su šventom Kalėdom.
2012 05 05 00:44     #35426
 Jo, kažkoks bugas įsimetė į spėjimus, neatkreipiau dėmesio į skaičius... Matyt, teks Spėjimus iš naujo padaryti.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital