Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

 

Bendrovių naujienų krioklys prekybos biržoje neišjudino, tačiau kainų pokyčius netgi labai. Ne kasdien galima pasidžiaugti tokiais kainų kilimais. O jei dar jie būtų lydimi didelėmis (ir didėjančiomis) apyvartomis, tai būtų galima teigti, kad krizius ir pasibaigė. Deja...
O jei dar Niujorkas pabaigs taip smagiai, kaip pradėjo, bus galima įtarti, kad Kalėdinės nuolaidos jau pasibaigė. Tačiau kaip ten bus iš tikrųjų, parodys tik laikas.

 

 

 

 


1 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis AB “Pieno žvaigždės“ pardavimai per pirmus devynis 2011 m. mėnesius sudarė 524,4 mln. litų (151,9 mln. EUR), 15,6% daugiau nei prieš metus. 2010 m. 9 mėnesių pardavimų pajamos siekė 453,6 mln. litų (131,4 mln. EUR). Reikšmingą įtaką bendrovės pardavimų rezultatams 2011 m. turėjo eksporto rinkose augę pardavimai (ypatingai pirmame šių metų pirmame ketvirtyje). Palyginus su 2010 m., pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 26%, o pajamos siekė 281,7 mln. litų (81,6 mln. EUR), palyginus su 224,3 mln. litų (65 mln. EUR) 2010 m. ir sudarė 53,7% visų pajamų.
Pirmųjų devynių mėnesių bendrovės EBITDA sudarė 51,0 mln. litų (14,8 mln. EUR), per šį laikotarpį bendrovė uždirbo 20,2 mln. litų (5,9 mln. EUR) grynojo pelno. Per devynis 2010 m. mėnesius buvo uždirbta 9,8 mln. litų (2,8 mln. EUR) grynojo pelno. Šiais metais, taip pat kaip ir praėjusiais, pelnas uždirbtas pagrinde eksporto rinkų dėka.
Bendrovės valdyba teigiamai vertina pasiektus 2011 m. devynių mėnesių rezultatus. Bendrovės valdyba nekeičia ankščiau skelbtų planų 2011 metams. Laukiama metų apyvarta apie 700 mln. litų (200 mln. EUR)), tikėtinas EBITDA pelningumas apie 11%, tikėtinas grynasis pelningumas apie 4%.
Ir niekas, ničniekas į bendrovės veiklos rezultatus nesureagavo...

 


2 pav. 2011 m. lapkričio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2011 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 23,70 mln. litų ( 6,86 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 25,15 mln. Lt ( 7,28 mln. eurų ).
AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 24,19 mln. litų ( 7,01 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 25,53 mln. Lt ( 7,39 mln. eurų).
AB „Linas“ 2011 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,27 mln. litų ( 0,08 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,18 mln. litų ( 0,34 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 8,77 mln. Lt ( 2,54 mln. eurų), o Grupės - pelnas 8,58 mln. Lt ( 2,49 mln. eurų).
Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2011 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.
Šią savaitę akcijomis neprekiauta.

 


3 pav. 2011 metų 9 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 233,7 mln.Lt (67,7 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 239,5 mln. Lt (69,4 mln. EUR).
Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 9 mėn. grynasis pelnas sudaro 299,1 mln. Lt (86,6 mln. EUR).
Rinka rezultatus sutiko kainos kėlimu. Apsipirkinėdami įvertinkite vis dar didelę riziką.

 


4 pav. Per 2011 m. 9 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 235,2 mln. Lt (68,1 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 65,1 mln. litų (18,9 mln. eurų) arba 38,3 proc. daugiau nei per 2010 m. 9 mėn.
Įmonių grupė uždirbo 8,3 mln. litų (2,4 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
AB „Grigiškės“ per 2011 m. 9 mėn. pasiekė 120,4 mln. Lt (34,9 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 29,6 mln. litų (8,6 mln. eurų) arba 32,6 proc. daugiau nei per 2010 m. 9 mėn.
Bendrovė uždirbo 4,6 mln. litų (1,33 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 3,3 mln. litų (0,96 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Daugiau informacijos AB GRIGIŠKĖS 2011 metų 1-9 mėn. tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).
2010 m gruodžio 21 d. paskelbtos AB „Grigiškės“ ir įmonių grupės 2011 m. finansinių rezultatų prognozės nekeičiamos ir lieka galioti. Atkreiptinas dėmesys, kad šios prognozės nebuvo audituotos. Be to, kaip nurodyta AB „Grigiškės“ prospekte, Vertybinių popierių komisijos patvirtintame 2011 m. gegužės 16 d., aptariamos prognozės parengtos ne bendrovės akcijų platinimo ir/ ar įtraukimo į reguliuojamą rinką tikslais.
Šitas gap‘as pilnai užpildytas, bet viršuje laukia dar vienas. Galima bandyti pildytis portfelius, kainai toliau kylant.

 


5 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2011 m. lapkričio 30 d. patvirtino AB „Lietuvos dujos“ valdybos 2011 m. lapkričio 18 d. protokolu Nr. 6 nustatytas gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2012 m. sausio 1 d.

AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. devynių mėnesių konsoliduoti neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
2011 m. devynių mėnesių pardavimo pajamos – 1270,4 mln. Lt (367,9 mln. EUR), 2010 m. devynių mėnesių – 1218,4 mln. Lt (352,9 mln. EUR);
2011 m. devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 112,4 mln. Lt (32,6 mln. EUR), 2010 m. devynių mėnesių – 107,1 mln. Lt (31,0 mln. EUR);
2011 m. devynių mėnesių grynasis pelnas – 97,8 mln. Lt (28,3 mln. EUR), 2010 m. devynių mėnesių – 92,3 mln. Lt (26,7 mln. EUR).
Drąsesni pildosi toliau, ne tokie drąsūs laukia naujų signalų.

 


6 pav. Lietuvos energija, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Lietuvos energija, AB (toliau – Įmonė arba Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.
Lietuvos energija, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją, reorganizuojant dvi bendroves. Akcinės bendrovės - AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933 buvo reorganizuotos sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį. Po reorganizavimo bendrovės baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys. Naujai įsteigta bendrovė Lietuvos energija, AB, po reorganizavimo tęsia reorganizuotų bendrovių veiklą. Jai perėjo visas reorganizuotų bendrovių turtas, teisės ir pareigos.
2010 m. rugpjūčio 18 d. AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinės kontrolę, todėl palyginamoji 2010 m. informacija yra pateikta taip, lyg AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė būtų buvusios sujungtos nuo to momento, kai AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinės kontrolę, t.y. nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. (konsoliduojamas laikotarpis – nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.). 2011 m. informacija yra pateikiama taip, lyg AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė būtų buvusios sujungtos visą laiką (konsoliduojamas laikotarpis - nuo 2011 m. sausio 1 d.).
Finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Lietuvos energija, AB finansinę ataskaitą galite rasti vertybinių popierių biržos Nasdaq OMX svetainėje ir bendrovės svetainėje www.le.lt
Pagrindiniai Lietuvos energija, AB 2011 m. 9 mėn. veiklos rezultatai:
pajamos – 992 mln. litų (287 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn. – 752 mln. litų (218 mln. eurų);
sąnaudos – 943 mln. litų (273 mln. eurų) , 2010 m. 9 mėn. – 689 mln. litų (200 mln. eurų);
EBITDA – 95 mln. litų (28 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn.– 82 mln. litų (24 mln. eurų);
grynasis pelnas – 45 mln. litų (13 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn.– 38 mln. litų (11 mln. eurų);
Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 225 mln. litų. (65 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn. investicijos 119 mln. litų (34 mln. eurų)
Per 2011 metų 9 mėn. bendrovės grupės grynasis pelnas sudaro 56 mln. Lt. Kitų grupės įmonių grynasis pelnas sudaro 11 mln. Lt.


Po pertvarkos, sujungus anksčiau veikusias AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinę, šių metų rugpjūčio 1 d. savo veiklą pradėjo naujoji „Lietuvos energija“. Vykdant reorganizaciją, per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sutaupyta 14 mln. litų, o per trečiąjį šių metų ketvirtį – dar 3 mln. litų.
Pasak „Lietuvos energijos“ generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno, sutaupyti pavyko, šiais metais sujungus Kauno hidroelektrinę, Lietuvos elektrinę Elektrėnuose ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę į vieną sistemą. „Sujungus elektros energiją gaminančias jėgaines, pradėta centralizuotai organizuoti kiekvienos elektrinės darbą, derinti jų pajėgumus, nenukrypti nuo gamybos grafikų ir tiekti elektros energiją pagal realų rinkos poreikį“, – aiškino D. Misiūnas.
Vykdant reorganizaciją, buvo sujungtos bendrovių „Lietuvos energijos“ ir Lietuvos elektrinės administracinės veiklos - apskaita ir finansų valdymas, teisės, komunikacijos, saugos, rizikų prevencijos paslaugos, personalo valdymas, taip pat centralizuotai vykdomi pirkimai, jų priežiūra bei kontrolė.
Be to, siekiant didesnio efektyvumo, nuo įmonės pagrindinės veiklos atskirta elektrinių remonto tarnyba. „Lietuvos energijos“ valdomų Lietuvos elektrinės, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės remonto darbai nuo š. m. liepos 18 d. patikėti konkursą laimėjusiai UAB „Kauno energetikos remontas“. Atskyrusi remonto funkciją, bendrovė gali lanksčiau planuoti elektrinių remontų apimtis ir grafikus, atsižvelgiant į elektrinių gamybos režimus.
Rinkai nelabai patiko rezultatai, kaina buvo numušta žemyn. Pirkimo signalas @0.389.

 


7 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 199,8 mln. litų (57,9 mln. EUR) pajamų – tai yra 35,6 procentais daugiau nei pernai ir gavo 2 mln.Lt (0,6 mln. EUR) pelną prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais pelnas prieš mokesčius buvo 23,2 mln.Lt (6,7 mln.EUR). Įmonė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 153,1 mln. Lt (44,3 mln. EUR) pajamų ir gavo 2,1 mln. Litų (0,62 mln. EUR) pelno prieš mokesčius.
2011 m. trečią ketvirtį PST įmonė dirbo pelningai: ketvirčio pelnas prieš mokesčius 2,7 mln. Lt, tokiu būdu įmonė padengė pirmo pusmečio nuostolį.
Grupės nekilnojamojo turto plėtros bendrovė UAB „PST investicijos“ pradėjo Ulonų verslo centro – Verkių g. 25C nekilnojamojo turto vystymo projektą Vilniuje.
Rezultatai nebuvo tokie, kad kainą pakeltų į savaitės aukštumas, tačiau didelė tikimybė, kad susiformavęs pasipriešinimas bus įveiktas dar šią savaitę.

 


8 pav. 2011 m. gruodžio 14 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – Bendrovės posėdžių salė, adresu Pramonės g. 6, Alytus.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. gruodžio 7 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore;
2) Naujos Bendrovės valdybos sudarymas;
3) Bendrovės audito komiteto atšaukimas in corpore.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 16 val.) Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.
Pildymosi signalas @0.531.

 


9 pav. Vykdydama perdavimo sistemos operatoriaus funkciją LITGRID AB per 2011 metų devynis mėnesius aukštos įtampos elektros tinklais šalies poreikiams perdavė 6,84 mlrd. kWh elektros energijos arba 1,8 proc. daugiau negu buvo perduota per 2010 metų devynis mėnesius. Skirstomųjų tinklų operatoriui AB LESTO perduota 5,99 mlrd. kWh – 0,5 proc. daugiau nei per 2010 metų devynis mėnesius, kitiems vartotojams – 0,85 mlrd. kWh - 12,1 proc. daugiau.
Per 2011 m. devynis mėnesius LITGRID grupės pajamos siekė 313,2 mln. litų. Pajamos už elektros energijos perdavimą sudarė 48 proc. visų grupės pajamų.
2011 m. devynių mėnesių LITGRID grupės EBITDA rodiklis siekė 86,9 mln. litų, EBITDA marža sudarė 30,6 procentų.
2011 m. devynių mėnesių LITGRID grupės grynieji nuostoliai siekė 12,6 mln. litų. Pagrindinė grupės nuostolių priežastis yra ta, kad nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje (per 2011 m. devynis mėnesius - 99,7 mln. litų) yra ženkliai didesnės negu nustatant perdavimo tarifą skaičiuotos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (40,3 mln. litų).
Per 2011 metus LITGRID investavo 136,4 mln. litų. Didžiausia dalis investicijų buvo skirta strateginių projektų įgyvendinimui - 92,1 mln. litų arba 67 proc. visų investicijų sumos, investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 44 mln. litų (32 proc. visų investicijų).
Įgyvendinant strateginius elektros energetikos projektus per 2011 metų devynis mėnesius jau patvirtintas „LitPol Link” specialusis planas, paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas Alytaus transformatorių pastotės išplėtimo techniniam projektui parengti, atliekami „NordBalt“ jūrinio kabelio bandymai, atrinktas rangovas Klaipėdos-Telšių oro linijos projekte.
Šiandien, kaip ir vakar, prekyba akcijomis nevyko.

 


10 pav. AB LESTO grupės preliminarus neaudituotas 2011 metų devynių mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 37,2 mln. Lt (10,8 mln. EUR) grynasis nuostolis. Įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 45,6 mln. Lt (13,2 mln. EUR).
Įmonių grupės veiklos pajamos per 2011 metų devynis mėnesius siekė 1 652,6 mln. Lt (478,6 mln. EUR), EBITDA – 284,5 mln. Lt (82,4 mln. EUR).
AB LESTO investicijos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 193,3 mln. Lt (56 mln. EUR).
Matyt, rinka tikėjosi geresnių rezultatų, kad kainą kėlė prieš rezultatų pasirodymą. O jie pasirodė tik uždarymo metu.

 


11 pav. Didžiausia Lietuvoje integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų teikėja TEO LT, AB kreipėsi į dienraštį „Lietuvos rytas“ reikalaudama paneigti lapkričio 28 dieną publikacijoje „Verslo milžinas klumpa įsipainiojęs į klastotes“ skelbiamą informaciją, neatitinkančią tikrovės ir žeminančią Bendrovės dalykinę reputaciją. Tą straipsnį perskaityti galima čia: http://www.lrytas.lt/index.asp?data=20111128&id=akt28_a1111128&sk_id=99&view=2
TEO akcijų kaina kilo drauge su visa rinka, bet tokio kilimo visiškai nepalaikė apyvartos.

 


12 pav. AS Viisnurk konsoliduotos IIIQ pajamos augo 19%, o 9 mėn. pajamos didėjo 26.71%. Grynasis 9 mėn. pelnas padidėjo 393.77%.
Reakcijos į rezultatus, matyt, sulauksime rytoj.

 


13 pav. AS “Olainfarm” 9 mėn pardavimai išaugo 40%, o pelnas siekia 5 mln. latų (7.1 mln. eurų). Valdyba padidino šių metų veiklos prognozes: pardavimai - 35 mln. latų; pelnas - 6.3 mln. latų.
Pildymosi signalas @2.460.

 

Kitus rezultatus apžvelgsime vėliau.

 

2011 m. gruodžio 1 d. NASDAQ OMX Vilnius prekybos sistemose biržos nario AS DNB banka atpažinimo kodas bus pakeistas iš NLB į DNBR, o AB DNB bankas – iš NDL į DNBV. Visi galiojantys šių narių pavedimai (GTC) bus išvalyti po šios dienos prekybos sesijos uždarymo.

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital