Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-10-11 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 960
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. rugpjūčio mėn. eksportuota prekių už 6 mlrd. litų, importuota – už 6,7 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,7 mlrd. litų ir buvo 81,6 procento didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

Per mėnesį (2011 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn.) eksportas padidėjo 5,2 procento, importas – 5 procentais. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,4, o importas – 3,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,3 procento, be mineralinių produktų – 5,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 24,3 procento padidėjęs trąšų, 17,1 procento – baldų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 11,6 procento padidėjęs žalios naftos importas.

2011 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn. eksportas padidėjo 22,4 procento, importas – 26,3 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,4, o importas – 10,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 23,3 procento, be mineralinių produktų – 15,7 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 43,8 procento padidėjęs naftos produktų, 95 procentais – trąšų, 24,6 procento – baldų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 63,1 procento padidėjęs žalios naftos, 40,2 – antžeminio transporto priemonių, 40,5 procento – organinių chemijos produktų importas.

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 36 procentais, importas – 36,1 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 33,8 procento, importas – 32,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 29,6 procento, be mineralinių produktų – 25,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 43,6 procento padidėjęs naftos produktų, 78,3 procento – antžeminio transporto priemonių, 91,7 procento – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 40,8 procento padidėjęs žalios naftos, 79,6 procento – antžeminio transporto priemonių, 39,2 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,2 %), Latvija (9,8 %), Vokietija (9,6 %) ir Lenkija (6,9 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (33 %), Vokietija (9,9 %), Lenkija (9 %) ir Latvija (6,5 %).

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (25,6 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,5 %) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (35,1 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (11,9 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 %) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–rugpjūtis

44944,3

50923,2

-5978,9

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė

6123,5

6880,5

-757,0

birželis**

6082,0

6682,8

-600,8

II ketvirtis**

17407,0

19879,2

-2472,2

liepa**

5726,5

6348,5

-622,0

rugpjūtis

6026,3

6663,5

-637,2

2010 m. sausis–rugpjūtis

33054,9

37420,6

-4365,7

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

rugpjūtis

4924,0

5274,8

-350,8

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

44944,3

100,0

50923,2

100,0

36,0

36,1

Investicinės prekės

3827,1

8,5

5397,1

10,6

17,3

46,1

Tarpinio vartojimo prekės

23204,6

51,6

33381,6

65,6

39,1

37,8

Vartojimo prekės

11426,5

25,4

9914,3

19,5

25,4

21,0

Benzinas

4083,9

9,1

51,0

0,1

39,2

-39,8

Lengvieji automobiliai

2202,8

4,9

2156,0

4,2

2,3 k.

79,6

Kita

199,5

0,4

23,1

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Importas

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

44944,3

66,0

100,0

36,0

Iš viso

50923,2

100,0

36,1

ES

27345,8

79,6

60,8

34,1

ES

28403,0

55,8

34,8

NVS1

12647,3

25,8

28,1

49,4

NVS1

18766,8

36,9

40,2

ELPA2

1013,9

92,3

2,3

1,2

ELPA2

376,3

0,7

60,5

Rusija

7263,7

20,5

16,2

48,1

Rusija

16829,9

33,0

36,9

Latvija

4403,0

55,6

9,8

42,0

Vokietija

5042,9

9,9

25,0

Vokietija

4306,3

87,8

9,6

26,5

Lenkija

4600,1

9,0

36,9

Lenkija

3119,3

69,4

6,9

25,1

Latvija

3322,6

6,5

46,7

Estija

2914,4

70,8

6,5

70,0

Nyderlandai

2502,4

4,9

57,6

Baltarusija

2714,6

11,9

6,0

62,9

Švedija

1744,7

3,4

42,0

Nyderlandai

2568,1

95,2

5,7

47,6

Belgija

1623,7

3,2

27,9

Jungtinė Karalystė

1937,8

92,8

4,3

14,7

Italija

1561,7

3,1

30,9

Prancūzija

1827,9

91,5

4,1

71,1

Estija

1442,5

2,8

45,1

Švedija

1529,4

91,3

3,4

26,3

Prancūzija

1254,9

2,5

31,9

Jungtinės Valstijos

1404,4

99,4

3,1

2,0 k.

Baltarusija

1217,6

2,4

85,2

Kitos šalys

10955,4

79,1

24,4

-

Kitos šalys

9780,2

19,3

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

44944,3

66,0

100,0

36,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

11400,3

94,2

25,4

42,6

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3668,1

10,6

8,2

78,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

2686,6

81,2

6,0

16,8

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2599,4

22,7

5,8

34,8

31

Trąšos

2320,7

95,6

5,2

91,7

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2266,8

89,1

5,0

25,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1793,7

39,7

4,0

29,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1539,1

85,3

3,4

32,4

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1064,1

96,6

2,4

25,6

 

Kita

15605,5

54,2

34,6

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

29641,1

100,0

29,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

10738,7

36,2

37,6

31

Trąšos

2217,8

7,5

94,5

39

Plastikai ir jų dirbiniai

2182,2

7,4

17,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2020,3

6,8

22,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1312,5

4,4

33,6

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1028,3

3,5

26,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

712,5

2,4

23,1

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

589,2

2,0

21,1

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

548,6

1,9

52,8

 

Kita

8291,0

27,9

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

50923,2

100,0

36,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

17219,8

33,8

42,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4324,3

8,5

79,6

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3598,9

7,1

39,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2478,2

4,9

25,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1776,8

3,5

24,4

29

Organiniai chemijos produktai

1636,9

3,2

24,5

30

Farmacijos produktai

1405,0

2,8

17,8

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1057,7

2,1

58,8

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

960,7

1,9

31,8

 

Kita

16464,9

32,2

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-08

4924,0

8,9

3339,3

8,4

5274,8

-3,9

-350,8

2010-09

4960,3

0,7

3368,4

0,9

5721,6

8,5

-761,3

2010-10

5359,0

8,0

3527,8

4,7

5743,6

0,4

-384,6

2010-11

5249,7

-2,0

3399,5

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis