2011 m. Spalio 3 d. Biržos apžvalga

2011 m. Spalio 3 d. Biržos apžvalga Savaitė prasidėjo labai pesimistiškai, Ir vien dėl to, kad sekmadieniais vienos periferinės valstybės premjerui (Nesakysim kokia tai šalis, bet pasakysim

 

Savaitė prasidėjo labai pesimistiškai, Ir vien dėl to, kad sekmadieniais vienos periferinės valstybės premjerui (Nesakysim kokia tai šalis, bet pasakysim, kad ji prasideda iš „G“ ir kad tai ne Grenlandija) labai niežtėjo liežuvį ir reikėjo visam pasauliui išpliurpti apie būsimas problemas. Atsirado mat orakulas...
Pažiūrėsim dar šią savaitę, kaip rinkos suvirškins šią ir kitas naujai atėjusias žinias. Kol kas nieko linksmo nenusimato.

 

 

 


1 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Praeitą savaitę D.Mockus dar pirko 8,636 vnt. akcijų.

Drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderės Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2011 m. rugsėjo mėnesį sudarė 41,6 mln. litų (12,1 mln. eurų) ir buvo 9,6% didesnė nei 2010 m. rugsėjo mėnesio apyvarta.
2011 m. sausio – rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 301,9 mln. litų (87,4 mln. eurų), arba 11,3% daugiau, nei 2010 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2011 metų sausio - rugsėjo mėnesiais Lietuvoje sudarė 191,6 mln. litų (55,5 mln. eurų) arba 10,0% daugiau nei 2010 metų sausio - rugsėjo mėnesiais.
Per 2011 m. 9 mėnesius „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 70,4 mln. litų (20,4 mln. eurų) ir padidėjo 9,5%.
Per 2011 m. 9 mėnesius „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 39,9 mln. litų (11,6 mln. eurų) ir padidėjo 21,8%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 120 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 64,2 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas mažesnis 0,9%.
Nuo 2010 m. vasaros „Aprangos“ grupė iš esmės atnaujino santūrios tinklo plėtros programą.
Per 2011 m. 9 mėnesius „Aprangos“ grupė atidarė 8 naujas parduotuves, 4 pilnai rekonstravo ir 2 uždarė. Investicijos sudarė apie 6,2 mln. Litų (1,8 mln. eurų).

Vis dar matome trendą DOWN. Artimiausias palaikymas ties 1.350, o artimiausias pasipriešinimas ties 1.507. Optimistiniu scenarijumi, kaina čia ir svyruos.

 


2 pav. AB „Rokiškio sūris“ išleistų akcijų duomenys 2011-09-30:
Akcijų klasė PVA
ISIN kodas LT0000100372
1 akcijos nominali vertė, LTL 1
Akcijų skaičius, vnt 35 867 970
Bendra nominali vertė, LTL 35 867 970
Savų akcijų skaičius, vnt 788 804
Suteikiamų balsų skaičius, vnt 35 079 166
Kaina jau seniai horizontaliame kanale. Ribos 1.375-1.42. Tikimės prasilaužimo į viršų. Kada nors...

 


3 pav. Grindeks preparatas Mildronate® GX Ukrainoje rengiamame konkurse „Panacea – 2011” gavo aukštą apdovanojimą „The Cardiological Medication of the Year”.
Gal kada nors šis vaistas ir akcijų kainą pagydys... Dabar pirkti rizikinga.

 


4 pav. AB Bankas SNORAS š.m. spalio 2 d. baigė platinti Fiksuotų palūkanų obligacijų emisijas Nr. 7 ir 8. Bankas išplatino 233 564 vnt. 100 litų nominalios vertės ir 26 323 vnt. 100 eurų nominalios vertės obligacijų su fiksuota 4,5 proc. metine palūkanų norma. Bendra emisijų nominali vertė – 32 445 205,44 litų ekvivalentas. Obligacijų išpirkimas - 2012 m. spalio 4 d.

Pranešame, kad AB bankas SNORAS, Britanijos finansinių paslaugų bendrovės "Jubilee Financial Products" valdomam fondui "Regent Special Situations Fund", pardavė 1428 UAB "SNORAS Development" akcijas ir 5100 UAB "SNORAS Investment Managment" akcijų. Sandorio vertė 0,5 mln. litų (0,145 mln. eurų).

Kaina toliau sparčiai krenta žemyn. Šiandien neatlaikė dar vienas palaikymas. Kritimo tempas šiuo metu sumažėjęs, tad galima tikėtis, kad formuojasi naujas dugnas.

 


5 pav. „ALITA“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2011 m. spalio 3 d., priėmė šiuos sprendimus:
1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas
1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 27 153 793 LTL (dvidešimt septynių milijonų šimto penkiasdešimties trijų tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt trijų litų) iki 3 126 000 LTL (trijų milijonų vieno šimto dvidešimt šešių tūkstančių litų).
2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.
3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.
4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,11512203 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:
6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 3 126 000 (tris milijonus vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas).
3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 126 000 LTL (trijų milijonų vieno šimto dvidešimt šešių tūkstančių litų) iki 20 000 000 LLT (dvidešimties milijonų litų).
2. Įstatinis kapitalas yra didinimas išleidžiant 16 874 000 (šešiolika milijonų aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 LTL (vienas litas) (toliau – Naujos Akcijos).
3. Apmokėjimas už Naujas Akcijas bus atliktas piniginiu įnašu.
4. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo, po Naujų Akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 LTL (vienam litui).
5. Bendra Naujų Akcijų emisijos kaina yra lygi 91 072 084 LTL (devyniasdešimt vienam milijonui septyniasdešimt dviem tūkstančiams aštuoniasdešimt keturiems litams) (toliau – Naujų akcijų kaina). Vienos Naujos Akcijos emisijos kaina yra lygi 5,3971841 LTL (penkiems ir trys milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis ašuotini šimtai keturiasdešimt vienai dešimt milijoninei daliai lito).
3. Nustatyti, kad visos kitos Naujų Akcijų pasirašymo sąlygos bus apibrėžtos atskiroje Naujų Akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytinoje tarp Bendrovės ir FR&R.
5. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas
1. Sudaryti Bendrovėje kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą.
2. Išrinkti 4 metų laikotarpiui Bendrovės stebėtojų tarybos nariais šiuos asmenis:
(i) Vytautą Junevičių;
(ii) Jan Åberg;
(iii) Mats A Andersson ir
(iv) Leena Maria Saarinen.
9. Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais
1. Padengti sukauptų Bendrovės nuostolių dalį, sudarančią 5 261 036 LTL (penkis milijonus du šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį trisdešimt šešis litus), papildomu Bendrovės akcininko Vytauto Junevičiaus įnašu, lygiu 5 261 036 LTL (penkiems milijonams dviem šimtams šešiasdešimt vienam tūkstančiui trisdešimt šešiems litams).

NASDAQOMX Vilnius sprendimas:
Atnaujinti prekybą šiomis finansinėmis priemonėmis 2011-10-06, gavus atskirą Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo pranešimą apie šių finansinių priemonių bendrosios finansinių priemonių sąskaitos pakoregavimą:
Įmonių grupė ALITA PVA (LT0000128266 AGP1L)
Emitento prašymu.

Įmonių grupės „ALITA“, AB vadovai, reaguodami į 2011 m. spalio 3 d. spaudoje išplatintą informaciją dėl Serbijos privatizavimo agentūros pateikto ieškinio Įmonių grupei „ALITA“, AB dėl 234 mln.litų žalos kompensavimo už įsipareigojimų nevykdymą Serbijos alaus daryklos „Beogradska industrija piva“ (BIP) privatizavimo procese, oficialiai praneša, kad Bendrovė iki šio momento nėra gavusi jokio ieškininio pareiškimo ir jokios informacijos apie spaudoje minimą ieškinį neturi.

 


6 pav. Lietuvos energija, AB valdyba, atsižvelgusi į AB „Kauno energija” valdybos nutarimą, nebesteigti bendros įmonės su Lietuvos energija, AB dėl naujos biokuro kogeneracinės jėgainės statybos Kaune, Petrašiūnų elektrinės teritorijoje, nutraukė bendros įmonės steigimo procedūrą. Projektą buvo planuojama įgyvendinti per 3 metus - iki 2014 m. Planuota, kad steigiamos bendrovės akcinis kapitalas sudarys 200 tūkst. litų, o Lietuvos energija, AB ir AB „Kauno energija“ įsigys atitinkamai 67 procentus ir 33 procentus steigiamos įmonės akcijų.
Šiandien akcijomis neprekiauta.

 


7 pav. Baltikos konsoliduoti rugsėjo pardavimai siekė 4,273 tūkst. eurų ir padidėjo 1%. Baltijos regione pardavimai augo 11%. Devynių mėnesių konsoliduoti pardavimai augo +2%.
Kaina atsirėmė į palaikymą, kuris gali ir palūžti...

 


8 pav. AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) valdyba 2011 m. rugsėjo 30 d. posėdyje priėmė šiuos sprendimus:
1. Parduoti 100% Bendrovės turimų OOO Techprominvest (toliau – TPI) dalių. Siekiant gauti maksimalią galimą kainą už parduodamas TPI dalis, nurodytą turtą nuspręsta parduoti viešo konkurso būdu. Rengiamo konkurso, kurio sąlygas įpareigotas parengti Bendrovės vadovas, laimėtoju bus pripažintas aukščiausią kainą už parduodamas TPI dalis pasiūlęs konkurso dalyvis. Planuojama, kad TPI dalių pirkimo-pardavimo sandoris bus užbaigtas iki 2011 m. spalio mėn. pabaigos.
2. Padidinti TPI įstatinį kapitalą ne didesne kaip 12 mln. EUR suma, perskaičiuojant galutinę didinimo sumą į rublius pagal oficialų Rusijos Federacijos Centrinio Banko skelbiamą euro ir rublio valiutų santykį įstatinio kapitalo didinimo datai. TPI įstatinis kapitalas ne didesne nei aukščiau nurodyta suma bus didinamas papildomais Bendrovės įnašais, kapitalizuojant visą ar dalį TPI mokėtinos skolos Bendrovei pagal visus ir bet kokius Bendrovės ir TPI esamus ar būsimus susitarimus. TPI įstatinio kapitalo padidinimas bus įvykdytas iki TPI dalių pardavimo.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, iki šiol bendrovė bandė parduoti tik įmonės Kaliningrade nekilnojamąjį turtą. „Manome, kad parduoti visą įmonę Kaliningrade bus ir lengviau, ir greičiau, - teigė G. Čeika. „Įsigijęs įmonę pirkėjas ne tik įsigis visą jai priklausantį turtą, bet ir galimybę nieko nelaukus, be jokių papildomų leidimų ir dokumentų imtis verslo.“
Bendrovė jau seniai stengiasi parduoti 2009 m. dėl rublio devalvacijos ir ekonominio nuosmukio uždarytą gamyklą Kaliningrade. Vien pernai AB „Snaigė“ dėl šios gamyklos patyrė 2 mln. Lt nuostolį.
Gedimino Čeikos nuomone viešas galimų pirkėjų konkursas padės gauti maksimaliai didžiausią kainą. O kapitalizuota įmonės skola, tikimasi, padidins potencialių pirkėjų skaičių.
Nors žinia atėjo jau po sesijos, rinka, matyt, kažką įtardama, apsipirkimo, taip užkeldama kainas. O ir apyvarta šiaip pozicijai gerai atrodo. O gal insaidas?

 


9 pav. Lietuvos dujos labai sparčiai artėja prie palaikymo ribos. Žemiau 0.550 suveiks pardavimo signalas, tiems, kuriems jis dar anksčiau nesuveikė.

 


10 pav. Lietuvos jūrų laivininkystė toliau skęsta. Šiandien kaina nusirito dar žemiau. O juk Baltic DRY Index‘as aštuonių mėnesių aukštumose...

 


11 pav. Ūkio bankas irgi ieško naujų žemumų. Rekordas po rekordo...


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital