Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Birželio 10 d. Biržos apžvalga

2011 m. Birželio 10 d. Biržos apžvalga Prekybą rinkoje šią savaitę galima pavadinti labiau tiesioginių ir užbiržinių sandorių prekyba, nes labai panašu, kad tik tokie sandoriai judino rink

 

 Prekybą rinkoje šią savaitę galima pavadinti labiau tiesioginių ir užbiržinių sandorių prekyba, nes labai panašu, kad tik tokie sandoriai judino rinką. Aišku, atskirose pozicijose karts nuo karto susirinkdavo investuotojai, et ir vėl greitai išsiskirstydavo.
OMXV per savaitę pajudėjo į minusą per 0.5%, kai tuo tarpu OMXT pakilo 1%. Žodžiu, kol kas be nuotykių, o kaip bus kitą savaitę – dar pamatysim.

 

 

 

1 pav. "Grindeks" praneša, kad nuo šio rudens Latvijos vaistinėse vėl bus prekiaujama bendrovės pagamintais vitaminais. Gritamin ® serijos vitaminas turės šešis produktus - suaugusiems, moterims, vyrams, vaikams, B komplekso ir vitaminas C. Gritamin ® pakuotės dizainas yra sukurtas bendradarbiaujant su Latvijos Dailės akademijos Dizaino fakultetu.
Pirkimo signalas @6.81.

 


2 pav. Šiandien buvo paskutinė diena gauti “Olainfarm” akcijų su dividendais. Dividendinis pajamingumas – 0.94%.

 

3 pav. Šiandien buvo paskutinė diena gauti Premia Foods akcijų su dividendais. Dividendinis pajamingumas – 1.2%.

 


4 pav. 2011 m. birželio 9 d. įvyko pirmas naujos kadencijos, 2011 m. balandžio 28 d. akcininkų susirinkime išrinktos, TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdybos posėdis. Valdyba nutarė Bendrovės valdybos pirmininke išrinkti Malin Frenning.
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2011 m. balandžio 28 dieną. Į valdybą pasiūlė „TeliaSonera AB (publ)“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“ (Danija), turinti 62,94 proc. Bendrovės akcijų. Maling Frenning yra „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Turi Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrės laipsnį. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „NextGenTel AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Valdyba taip pat nutarė Bendrovės Audito komiteto nariais dvejų metų kadencijai (bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos) išrinkti šiuos valdybos narius: Joakim Sundström, Tiia Tuovinen ir Ingą Skisaker (nepriklausoma valdybos narė).
Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2012 m. birželio 9 d.) išrinkti šie valdybos nariai: Malin Frenning, Lars Klasson ir Jonas Pilkauskas (nepriklausomas valdybos narys).

2011 m. birželio 9 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdyba pritarė Verslo procesų ir kokybės tarnybos steigimui. Nuo 2011 m. liepos 1 dienos veiklą pradėsianti tarnyba rūpinsis paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės didinimu.
Naujoji Bendrovės tarnyba valdys pagrindinius su klientų aptarnavimo organizavimu susijusius verslo procesus, didins jų kokybę ir efektyvumą, diegs ir tobulins kokybės valdymo sistemas, plėtos nuotolinio klientų aptarnavimo sistemas.
TEO generalinio direktoriaus Arūno Šikštos teigimu, įsteigus tarnybą, Bendrovė joje sutelks paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybe besirūpinančius specialistus. Jie kompleksiškai tobulins su šia sritimi susijusius procesus, tuo pačiu didindami klientų pasitenkinimą ir Bendrovės efektyvumą.
Tarnyba steigiama išplečiant Verslo procesų valdymo skyrių, jai vadovaus nuo 2009 metų TEO dirbanti ir šiam skyriui iki šiol vadovavusi Eglutė Bivainienė. Vilniaus universitetą baigusi ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studijuojanti specialistė anksčiau 10 metų dirbo viename didžiausių bankų Lietuvoje „Swedbank“. Ten ji vadovavo banko Informacinių technologijų ir produktų plėtros, Investicijų valdymo tarnyboms, veiklos efektyvumą Baltijos šalyse didinusiam Veiklos meistriškumo padaliniui, buvo banko valdybos narė.
Nuo 2011 m. liepos TEO veiks penkios – Pardavimo ir klientų aptarnavimo, Paslaugų plėtros ir rinkodaros, Tinklo technologijų, Verslo procesų ir kokybės bei Finansų – tarnybos ir 5 pagrindiniai įmonės skyriai.
Pirkimo signalas @0.601.

 


5 pav. AB „Sanitas“ praneša, kad vakar, 2011 m. birželio 9 d., „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ („Valeant&ldquo kreipėsi į Ukrainos antimonopolijos komitetą dėl leidimo įgyvendinti numatytą sandorį. Šis kreipimasis taip pat yra susijęs su Valeant ketinimu įsigyti 87.2 proc. AB „Sanitas“ akcijų iš fondų, kurių patarėjai yra „Citi Venture Capital International“ („CVCI“, veikiančių per juridinius asmenis „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“ ir „Baltic Pharma Limited&ldquo, AB „Invalda“ („Invalda&ldquo, „Amber Trust II S.C.A.“ („Amber&ldquo, ir kai kurių kitų asmenų (visų kartu vadinamų „Kontroliuojančiais akcininkais&ldquo. Daugiau informacijos pateikiama: http://www.sanitasgroup.lt/index. php/naujienos/naujienos/pakoreguota-akciju-pirkimo-pardavimo-sutarties-pasirasymo-data/11469; http://www.sanitasgroup.lt/index.php/naujienos/naujienos/pranesimas-apie-numatyta-sandori-konkure ncijos-institucijoms-/11477. Apie tolimesnę sandorio eigą bus pranešta atitinkamai.

 


6 pav. Ekspress Grupp sudarė Valdybos nario susitartį su Madis Tapupere, kuris bus atsakingas už bendrovės IT.
Pirkimo signalas @1.446.

 


7 pav. AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Lietuvos energija“ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2011 m. liepos 4 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 8.55 val. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
Dėl AB „Lietuvos energija“ pavadinimo pakeitimo
1. Pakeisti AB „Lietuvos energija&rdquoįmonės kodas 220551550) pavadinimą į AB „Lietuvos energijos gamyba“.
Dėl AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB „Lietuvos energiją“ ir AB Lietuvos elektrinę (toliau – Bendrovės) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigsiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. 2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių reorganizavimo (pridedama).
3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją (pridedama).
Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo
1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>;
1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>;
1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>;
1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>;
1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>.
Pirkimo signalas @0.576.

 


8 pav. Informuojame, kad audituotose LITGRID turtas AB 2010 m. finansinės ataskaitose grupės grynasis pelnas (2 373 000 Lt) 292 000 Lt skiriasi nuo preliminaraus grupės grynojo pelno (2 665 000 Lt), kuris buvo nurodytas 2010 m. dvylikos mėnesių tarpinėse finansinės ataskaitose.
Nurodytas skirtumas atsirado dėl to, kad audito metų buvo patikslintas 2010 metų gruodžio mėnesio LITGRID turtas AB dukterinių įmonių LITGRID AB ir UAB TETAS grynasis pelnas. LITGRID AB gruodžio mėnesio audituotasis grynasis pelnas buvo didesnis 106 000 Lt, UAB TETAS audituotasis grynasis pelnas buvo didesnis 186 000 Lt.

 


9 pav. Apranga juda palaikymo ties 1.650 link. Tikėsimės, kad rinkos konjunktūra neleis jo pramušti.

 


10 pav. City Service pildymosi signalas @2.999.

 

11 pav. Žemaitijos pienas užpildė gap‘ą. Pildymosi signalas @0.735.

 


12 pav. Rokiškio sūryje palaikymas neatsilaikė prieš spaudimą. Suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


13 pav. Olympic Entertainment Group suveikė pirkimo signalas. Pildymosi signalas @1.589.

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital