2011 m. Gegužės 24 d. Biržos apžvalga

2011 m. Gegužės 24 d. Biržos apžvalga Šiandien istorinė ir įsimintina diena. Šiandien apyvarta Rygos biržoje buvo didesnė negu Talino biržoje. O Vilnių nuo tokios gėdos išgelbėjo tik Inva

 

 Šiandien istorinė ir įsimintina diena. Šiandien apyvarta Rygos biržoje buvo didesnė negu Talino biržoje. O Vilnių nuo tokios gėdos išgelbėjo tik Invaldos ir Sanito ilgai lauktas pranešimas.
Sanitas su Invalda pirmavo apyvartų dydžiu, šių akcijų kaina neįtikėtinai kilo. Tačiau daugiausiai akcijų perleista TEO ir LJL pozicijose. Šių akcijų kainos krito.
Šiaip bendras įspūdis, kad per biržas prašuoliavo institucinis buliukas ir sparčiai apsipirko. Tikėsimės, kad netoliese ganosi ir kokia nors bulių kaimenė.

 

 

1 pav. 2011 m. gegužės 23 d., fondai, kurių patarėjas yra „Citigroup Venture Capital International“ („CVCI“, veikdami per juridinius asmenis „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“ ir „Baltic Pharma Limited“ ), AB „Invalda“ („Invalda“ ) (www.invalda.com), „Amber Trust II S.C.A.“ („Amber“ ) ir kai kurie kiti asmenys (visi kartu vadinami „Kontroliuojančiais akcininkais“ ) pasirašė galutinę akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dėl visų jiems priklausančių bendrovės akcijų pardavimo „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ („Valeant“ ). Pagal akcijų pirkimo – pardavimo sutartį „Valeant“ įsigis iki 27,122,593 AB „Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 87.2% bendrovės įstatinio kapitalo. Sandorio užbaigimas priklausys nuo tam tikrų išankstinių sąlygų įvykdymo, įskaitant atitinkamų konkurencijos institucijų leidimų gavimo.
Sandorio užbaigimo metu „Valeant“ 87.2% akcijų paketo savininkams sumokės nuo 10.00 eurų iki 10.18 eurų už vieną AB „Sanitas“ paprastąją vardinę akciją. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis numato galimybę koreguoti kainą atsižvelgiant į tam tikrus pokyčius sandorio užbaigimo, kuris, tikimasi, įvyks ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d., metu.
Po sandorio užbaigimo „Valeant“ privalės pateikti pagal Lietuvos Respublikos įmonių perėmimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus privalomą oficialių siūlymą supirkti likusias AB „Sanitas“ akcijas iš smulkiųjų akcininkų.
AB „Sanitas“ ir toliau vykdys savo kasdienę veiklą. Apie tolimesnę sandorio eigą bus pranešta atitinkamai.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: p. Saulius Jurgelėnas, AB „Sanitas“ generalinis direktorius, telefono numeris +370 686 67779.
„Jefferies International Limited“ buvo vienintelis AB „Sanitas“ finansinis patarėjas. „Raidla Lejins & Norcous“ buvo AB „Sanitas“ teisinis patarėjas.
Šis pranešimas taip pat yra paskelbtas AB „Sanitas“ internetiniame tinklalapyje: www.sanitasgroup.com.
Sanito kaina, nieko nelaukdama nuskubėjo sandorio kainos link. 10 EUR dar nepasiekė, paliko kitoms sesijoms... Bet labiau tikėtina, kad kaina tokiame lygyje ir laikysi iki rudens.

 


2 pav. 2011 m. gegužės 23 dieną AB „Invalda“ bei kiti AB „Sanitas“ akcininkai, kartu valdantys 87,2 proc. AB „Sanitas“ įstatinio kapitalo, pasirašė įpareigojančią akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią minėtas akcijų paketas parduodamas Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (toliau tekste - Valeant).

Pagal sutartį, AB „Invalda“ parduos 26,5 proc. AB „Sanitas“ akcijų, už kurias Valeant sumokės 82,5-84 mln. eurų (285-290,1 mln. litų), arba 10-10,18 eurų (34,53-35,15 litų) už akciją.
Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis numato kainos koregavimo mechanizmą atsižvelgiant į tam tikrus pokyčius iki sandorio užbaigimo, kuris, tikimasi, įvyks ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 dienos.
Sandoris priklauso nuo tam tikrų sąlygų, kurios turi būti įvykdytos prieš jo užbaigimą, įskaitant atitinkamų konkurencijos institucijų Lietuvoje, Lenkijoje bei galbūt Ukrainoje patvirtinimą.
Atsižvelgiant į 2008 metų spalio 24 dieną pasirašytoje sutartyje (dėl 20,3 % AB „Sanitas“ įstatinio kapitalo pardavimo) numatytą akcijų kainos koregavimo mechanizmą, bendra „Invaldos“ už „Sanito“ akcijas gaunama suma sudarys 89,8-92,2 mln. eurų (310-318,3 mln. litų) (remiantis sutarties sudarymo dienos JAV dolerio ir euro kursu).
Laukiama teigiama sandorio įtaka atskirai AB „Invalda“ finansinei atskaitomybei yra apie 58,1-60,5 mln. eurų (200,5-208,8 litų), o konsoliduotai – 52,1-54,5 mln. eurų (179,9-188,2 mln. litų).
Nunešti visi stogai, visi pirkimo signalai. Pildomės, kainai toliau kylant.

 

3 pav. Agrowill Group vidurnaktį išplatino pranešimą: „Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. gegužės 24 d. 9.00 val. šaukiamas
AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks viešbučio „Europa City Vilnius“ konferencijų salėje, adresu Jasinskio g. 14, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia 8 30 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. gegužės 17 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 31 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2008 - 2010 m. (nekonsoliduoto) metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- patvirtinti Bendrovės 2008 - 2010 m. (nekonsoliduotą) metinį finansinių ataskaitų rinkinį.“
Jau turėtų pasirodyti ir susirinkimo sprendimai... Suprantama, kad akcijomis šiandien nebuvo prekiaujama.

 

4 pav. 2011 m. gegužės 23 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2011 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 7,71 mln. litų ( 2,23 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 7,53 mln. Lt ( 2,18 mln. eurų ).
AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pirmo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 7,85 mln. litų ( 2,27 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 7,70 mln. Lt (2,23 mln. eurų).
AB „Linas“ 2011 metų pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 0,013 mln. litų ( 0,004 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 0,229 mln. litų ( 0,066 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,849 mln. Lt ( 0,246 mln. eurų), o Grupės - pelnas 0,128 mln. Lt ( 0,037 mln. eurų).
Rezultatai nesužavėjo investuotojų – kaina koregavosi.

 

5 pav. Šiandien vyko AS Tallinna Vesi’s VAS‘as.
Pelno skirstymas.
Iš nepaskirstyto 2010.12.31 pelno skirti 16 000 639,12 euro dividendams išmokėti, vienai A tipo akcijai skiriant 0.8 euro ir 639.12 euro B tipo akcijai. Akcininkų sąrašas dividendams gauti bus sudaromas 2011 birželio 8 d. 23.59.
Pirkimo signalas @8.641.

 

6 pav. VZ.lt rašo, kad į Lietuvą ateina grėsmingas ledų gamintojų konkurentas – populiariausi pasaulyje ledai „Algida“. „Tokioje įtemptoje rinkoje junti kiekvieną konkurento judesį, be abejo, konkurencinis spaudimas padidės“, – sako „Premia KPC“ vadovas Alvydas Malakauskas.
Premia Foods tai bus itin sunkus išbandymas. Kaip pamenam, pernai ledų rinka sezono metu labai solidžias apyvartas generavo.
Nežinia ar būtent į šią naujieną šiandien sureagavo investuotojai, numušdami kainą. Tačiau susiformavo pirkimo signalas @0.795.

 

7 pav. Aprangos kaina šiandien buvo numušta netgi žemiau palaikymo lygio, bet jai vėl pavyko pakilti aukščiau. Pirkimo signalas galioja.

 


8 pav. Ūkio banko pirkimo signalas @0.318.

 


9 pav. Tallink pirkimo signalas @0.749.

 

10 pav. Snoro pirkimo signalas @0.330.

 

11 pav. Nordecon pirkimo signalas @1.320.

 

12 pav. Merko pirkimo signalas @7.491.

 

13 pav. Tallinna Kaubamaja pirkimo signalas @5.802.

 

14 pav. Olympic Entertainment Group pirkimo signalas @1.361.

 

15 pav. LESTO spurtavo itin aktyviai. Tačiau kaina liko vis dar žemiau raudono balanso. Laukiam signalų.

 

16 pav. Rinkos flagmanas TEO iškrenta iš viso konteksto – akcijos kaina toliau krenta. Pirkti rizikinga.

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 05 24 21:48     #35267
 Kaip pastebėjau šiandien kilo visi elektrikai (+6%).
Įdomu kokios to priezastys?
2011 05 24 22:46     #35268
Kas atsitiko su pienininkais?
2011 05 24 23:39     #35269
Citatos pradžia DarVe
 

 
 Kaip pastebėjau šiandien kilo visi elektrikai (+6%).
Įdomu kokios to priezastys?
Citatos pabaiga

Priezastys .... Paprastos , mat kainuoja tiek kad nors kibirais semk  
Laisvumas kilimui apie 50 % be jokiu problemu ,,, dar siemet jau nekalbu apie 2012 - 2013 kuomet kaip sanitui bus ...
2011 05 25 10:05     #35271
Dėl SAN. <...> akcijų paketo savininkams sumokės nuo 10.00 eurų iki 10.18 eurų už vieną AB „Sanitas“ paprastąją vardinę akciją <...>
Iš kur tokia info? Vertinant BNS, įsigyjimo kainą apytiksliai atspinti vakar dienos uždarymo kaina: 950 mln. litų / 31 105 920 = 30.54
2011 05 25 11:21     #35272
....nes pirks ne 100 %. Aisku.
2011 05 25 15:15     #35273
Citatos pradžia rayman  
  Dėl SAN. <...> akcijų paketo savininkams sumokės nuo 10.00 eurų iki 10.18 eurų už vieną AB „Sanitas“ paprastąją vardinę akciją <...>
Iš kur tokia info? Vertinant BNS, įsigyjimo kainą apytiksliai atspinti vakar dienos uždarymo kaina: 950 mln. litų / 31 105 920 = 30.54
Citatos pabaiga
Kip tai iš kur info? Taigi pačios bendrovės pranešė, kad tokia kaina suderėjo...

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital