2011 m. Balandžio 18 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2011-04-18 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 2027
Raktiniai žodžiai: OMXV, techninė analizė, Sanitas, Agrowill, Premia Foods, Grigiškės, Snaigė, Nordecon, City Service, TEO LT, Klaipėdos nafta
2011 m. Balandžio 18 d. Biržos apžvalga Šiandien Vilniaus biržoje aktyviausiai buvo prekiaujama TEO LT akcijomis. Ko ir reikėjo tikėtis po smulkiųjų akcininkų VAS‘o darbotvarkės papildymo. T

 Šiandien Vilniaus biržoje aktyviausiai buvo prekiaujama TEO LT akcijomis. Ko ir reikėjo tikėtis po smulkiųjų akcininkų VAS‘o darbotvarkės papildymo. Tačiau ir tai nesuteikė gyvybės rinkai.
Tuo tarpu Talino rinkoje apyvartos viršijo milijoną eurų. Galima sakyti, kad tai pakankamai civilizuotos apyvartos. Belieka tikėtis, kad kažkada ir Vilniuje pamatysim tokias apyvartas.
Investicinis bankas „Finasta“ išplėtė vertybinių popierių biržų geografiją sudarydamas galimybes paslaugos „Finasta Active“ klientams prekiauti naujuose regionuose. Biržų, kuriose bankas tarpininkavo iki šiol, sąrašą papildė keturios naujos vertybinių popierių biržos: Japonijos, Australijos, Singapūro ir Liuksemburgo, rašoma jų pranešime. Tai pinigai iš Vilniaus ištekės po visą pasaulį...
Ir akurat, situacija rinkoje grėsmingai jau atrodo, investuotojų pasitraukimas iš pozicijų vis spartėja. Bet ar tai kapitalo migravimas, ar kapitalo apsaugojimas – jau kitas klausimas...

 

 

 

1 pav. 2011 m. balandžio 18 d. įvykusiame AB „Snaigė“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų emisiją:
- konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 30.000 vnt.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų;
- bendra nominali vertė: 3.000.000 litų;
- bendra emisijos suma: 3.000.000 litų;
- konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams;
- pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
- trukmė: 725 dienos;
- palūkanos: 9 proc. metinių;
- palūkanų skaičiavimo metodas: act/365;
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litų;
- palūkanų mokėjimas: kartą į ketvirtį paskutinę ketvirčio dieną (jei paskutinė ketvirčio diena yra ne darbo diena – kitą iš eilės einančią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo į akcijas dieną;
- akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų;
- konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos;
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną;
- keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100 akcijų);
- įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus įtraukiama.
2. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės finansavimusi išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per įmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko turto fondas“, įmonės kodas 145855439, buveinės adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 167.
3. Konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas:
- padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei;
- atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus.
4. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Čeiką:
- pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija;
- nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

 

2 pav. 2011m. balandžio 18d. įvykusiame AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai susipažino su Bendrovės auditoriaus išvada, konsoliduotuoju 2010m. metiniu pranešimu bei Audito komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2010m. rugsėjo 21d. iki 2011m. kovo 23d (pridedama).
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta patvirtinti AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2010m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama), bendrovės 2010m. nuostolio paskirstymą (pridedama), Audito komiteto vidaus taisyklių pakeitimus (pridedama), naują Audito komiteto vidaus taisyklių redakciją (pridedama) bei įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti ją.
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat nusprendė sumažinti Bendrovės Audito komiteto narių skaičių nuo keturių iki trijų narių bei išrinko Edgarą Kateivą nepriklausomu Audito komiteto nariu.
Pildymosi signalas @5.380.

 

 

 


3 pav. Premia Foods 2010 apyvarta išaugo 12.5%, EBITDA - 14%, grynasis pelnas - 89%.
Pirkimo signalas @0.906.

 

 

 


4 pav. 2011 m. balandžio 18 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 dieną.

Bendros TEO įmonių grupės 2011 m. sausio–kovo pajamos buvo 186 mln. litų (54 mln. eurų) ir, palyginti su 2010 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis – 192 mln. litų (56 mln. eurų), sumažėjo 3,2 procento.
2011 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA buvo 74 mln. litų (21 mln. eurų) ir, palyginti su 2010 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA– 81 mln. litų (24 mln. eurų), sumažėjo 9,2 procento. EBITDA marža sudarė 39,8 proc. (2010 m. – 42,4 procento).
2011 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2010 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 49 mln. litų (14 mln. eurų), sumažėjo 14,5 proc. ir sudarė 42 mln. litų (12 mln. eurų).
2011 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2010 m. to paties laikotarpio pelnu – 43 mln. litų (12 mln. eurų), sumažėjo 12,4 proc. ir sudarė 38 mln. litų (11 mln. eurų). Pelno marža buvo 20,3 proc. (prieš metus – 22,4 procento).
Vadovybės komentaras apie 2011 m. trijų mėnesių bendrovės finansinius rezultatus.
„Per pirmąjį 2011 metų ketvirtį TEO pasiekė gerų rezultatų. Pajamų mažėjimo tempas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais, sulėtėjo du kartus iki 3,2 procento. Bendrovės pajamos sudarė 186 mln. litų (54 mln. eurų) – tiek, kiek ir buvo tikėtasi. Dėl vienkartinių išlaidų veiklos sąnaudų buvo truputį daugiau nei per pirmąjį 2010 metų ketvirtį. TEO investicijos per pirmąjį 2011 metų ketvirtį siekė 14,6 mln. litų (4 mln. eurų).
TEO plačiajuosčio ryšio klientų ir toliau daugėjo, o tai leido kompensuoti praradimus dėl mažėjančio balso paslaugų klientų skaičiaus. Per pirmąjį 2011 metų ketvirtį naujos kartos šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius išaugo daugiau kaip 9 procentais. Tai, kad verslo klientų skaičius linkęs augti, o blogų skolų lygiai mažėja, galima laikyti ekonomikos atsigavimo ženklais, kurie nuteikia optimistiškai visiems metams.“
Kaip jau minėjome, kaina kilo dėl pasiūlymų VAS‘ui. Sesijos metu aistros tarp bulių ir meškų buvo labai karštos. Ryt galim sulaukti stipresnio meškų spaudimo, tad dar nesitikim, kad trendas apsivers.

 

 

 

 


5 pav. 2011 m. balandžio 18 d. AB „Stumbras“ iš akcininko UAB „Mineraliniai vandenys“ gavo pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą. Mineraliniai vandenys praneša, kad dabar valdo 97.57% bendrovės akcijų ir balsavimo teisių.
2011 m. balandžio 18 d. AB „Stumbras“ iš akcininko UAB „Mineraliniai vandenys“ gavo privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą. Joje pranešama, kad supirkta daugiau nei pusė akcijų dėl kurių buvo skelbiamas OS.

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Nordecon palaikymas neatlaikė. Laikyti toliau rizikinga.

 

 

 

 

7 pav. Investuotojų pasitraukimas iš City Service pozicijos didina apsukas. Artimiausi palaikymai jau neatlaikė. Parduodam, kainai toliau krentant.

 

 

8 pav. Klaipėdos naftos palaikymai palūžo taip, kad kaina užgap‘ino.

 

 

9 pav. Grigiškės testuoja palaikymą ties 0.825. Jam neatlaikius, galima galvoti apie pelnų fiksavimą.

 

 


10 pav. O va Agrowill tikrina lubų stiprumą. Ir apyvarta pozicijoje didesnė. Pasipriešinimą ties 0.305 prakirtus, galima galvoti apie pozicijos portfelyje papildymą. Tačiau juk matote, kad bendra rinkos tendencija nepalanki long sandoriams – įsivertinkit riziką.

 

 

11 pav. Latvišką nelikvidą įtraukėm į apžvalgą dėl PanBaltijos rinkose neregėtų skaičių. Akcijos kaina per sesiją pakilo 850%, o sesijos metu kaina buvo pakilusi net 2295%. Apyvarta, tiesa, viso labo 1010 vnt. akcijų – nerealiai daug šiai akcijai.

 

 

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital