2011 m. Balandžio 6 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 6 d. Biržos apžvalga Ramuma, tyluma, VAS‘ų laukimas...

Ramuma, tyluma, VAS‘ų laukimas...

 

 

 

 

1 pav. Akcinės bendrovės “Lifosa” valdybos iniciatyva ir 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu, 2011 m. balandžio 28 dieną 9.00 val. bendrovės administracinio pastato salėje I a. (Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė: Standartinė.

 

 

 

 

2 pav. SEB bankas įmonių grupei AB „Linas Agro Group“ priklausančiai komanditinei ūkinei bendrijai UAB „Linas Agro“ Grūdų centrui, besiverčiančiai grūdų valymu, džiovinimu ir saugojimu, suteikė 16,4 mln. litų paskolą. Lėšos skirtos dabartinėms grūdų saugyklų talpoms išplėsti ir dviejų naujų saugyklų statyboms. Bendra grūdų saugyklų plėtros projekto, kurį ketinama įgyvendinti iki 2012 metų, vertė – 20 mln. litų. „Pastebime, kad įmonės pastaruoju metu kur kas intensyviau ėmė planuoti savo veiklos plėtrą, rengti investicinius projektus. Tai lemia didėjantis Lietuvos eksporto mastas, ekonomikos ir rinkų stabilizacija. Teigiami pokyčiai ypač pastebimi žemės ūkio produkcijos rinkose, kuriose tvirtas pozicijas yra užsitikrinusi ir „Linas Agro Group“. Suteikdami reikiamą finansavimą šios grupės valdomų grūdų saugyklų plėtrai, matome akivaizdžią ekonominę naudą - regionuose bus sukurta papildomų darbo vietų, Lietuvoje daugiau grūdų bus apdorojama modernia įranga ir gerokai kokybiškiau“, - sako SEB banko prezidento pavaduotojas ir Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Aivaras Čičelis. Pasak AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Andriaus Pranckevičiaus, grūdų saugyklų plėtra suplanuota tikslingai tuose regionuose, kuriuose trūksta modernios grūdų paruošimo infrastruktūros įmonių grupės veiklai plėsti. „Grūdų valymo, džiovinimo ir saugojimo paslaugų poreikis šalyje didėja, kai kurias šių paslaugų perkame. Bendradarbiaudami su ilgamečiu finansų partneriu SEB banku, galėsime 30 proc. padidinti nuosavų grūdų saugyklas ir taip sustiprinsime savo grupės įmonių pozicijas regionuose. Grūdų paruošimo pajėgumų plėtra yra mūsų prieš metus investuotojams pristatytos investicijų programos dalis,“ - sako A. Pranckevičius. Vilkaviškyje veikiančią grūdų saugyklos talpą išplėtus 9 tūkst. tonų, vienu metu joje bus galima apdoroti ir saugoti apie 34 tūkst. tonų grūdų. O pastačius dar dvi planuojamas 16 tūkst. tonų bendros talpos saugyklas Pasvalio ir Šakių rajonuose, bendra nuosavų „Linas Agro“ Grūdų centro saugyklų talpa sieks beveik 175 tūkst. tonų grūdų. Įgyvendinus projektą, planuojama sukurti daugiau kaip dvidešimt naujų darbo vietų.
Naujiena sutikta teigiamai. Pirkimo signalas @0.561.

 

 

 

 

 


3 pav. Harju Elekter VAS‘as bus balandžio 29 d., 10:00 a.m., adresu Keskväljak 12, Keila (Keila Kultuurikeskus). Siūlomi dividendai - 0,94 kronos arba 0,06 euro akcijai. Taip pat didins įstatinį kapitalą iki 11,760,000 EUR.
Pirkimo signalas @3.331.

 


4 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. 11 val. šaukiamas APB „Apranga“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Registracijos pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. nuo 10 val. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinėje, adresu Kirtimų g. 51, Vilnius. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d. Teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Susirinkimo darbotvarkė: standartinė.
Pirkimo signalų nėra arba jie labai toli.

 

 

 

 

 

5 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2011-03-28 sprendimu Nr.3, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. balandžio 28 d. 11:00 val. J.Basanavičiaus g.122, Utena (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10:00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: standartinė.
Gal ką gero pažadės, jei kaina šiandien kilo...

 

 

 

 

 

 

6 pav. Tallinna Vesi Stebėtojų taryboje įvyko pasikeitimai. Rinka nespėjo sureaguoti, jei iš viso į tai sureaguos.

 

 

 

 


7 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio mėn. 28 d. 10.30 val. adresu Savanorių pr. 178, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia nuo 10.00 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2011 m. balandžio 20 d. Akcininkų teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d.
Tarp kitų sprendimų projektų yra ir šis:
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 2 769 563 Lt 802 121 EUR;
Grynasis 2010 finansinių metų pelnas 27 848 058 Lt 8 065 355 EUR;
Paskirstytinasis rezultatas 30 617 621 Lt 8 867 476 EUR;
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti 11 658 801 Lt 3 376 622 EUR;
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 399 000 Lt 115 558 EUR;
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 18 559 820 Lt 5 375 296 EUR.
Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 3 Lt. (0,87 EUR) dividendų.
Dividendai solidūs, ryt lauksim entuziastingos investuotojų reakcijos.

 

 


8 pav. Šiandien Sanitas dar kartą patvirtino, kad dividendai nesiūlomi. Pirkimo signalas @5.221.

 

 

 


9 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2011 04 06 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
4. 2010 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2010-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 76 694 500 litai (22 212 263 EUR), nuosavas kapitalas – 38 960 347 litai (11 283 696 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis - 335 921 litų (97 289 EUR).
5. 2010 metų bendrovės pelno paskirstymas 2011 metais Nuspręsta: Patvirtinti 2010 metų rezultatus: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR); 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų - pelnas (nuostoliai) 335 921 Lt (97 289 EUR); 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra; 4. Pervedimai iš rezervų – nėra; 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra; 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR); 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra; 8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra; 9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra; 10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra; 11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra; 12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR).

 

 

 

10 pav. Bendrovės valdybos sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 29 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val., vieta Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val.
Dividendams nieko, Beveik visas pelnas paskirtas į rezervą investicijoms.
Greit bus mėnuo, kai jokio sandorio pozicijoje.

 

 

 


11 pav. AB „Anykščių vynas“ 2011 m. I ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra 977 tūkst. Lt. (283 tūkst. EUR) nuostolio. Pardavimų pajamos per tą patį laikotarpį sudarė 3 781 tūkst. litų (1095 tūkst. EUR). Tai 31,3 % arba 1 722 tūkst. litų (499 tūkst. EUR) mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu bendrovė patyrė 781 tūkst. litų (226 tūkst. EUR) ikimokestinį nuostolį.

AB „Anykščių vynas‘‘ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB ,,Anykščių vynas‘‘ juridinio asmens kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (toliau- Susirinkimas). Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis. Susirinkimo vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas, pasitarimų salė), Anykščiai. Susirinkimo pradžia - 11.00 val., Registracijos pradžia - 10.30 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d. Akcininkų teisių apskaitos diena- 2011m. gegužės 12 d.
Bendrovė neturi kitos išeities, kaip nuostolius perkelti į kitus metus.

 


12 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. balandžio 28 d. 11 val. Klaipėdoje, Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d. Susirinkimo darbotvarkė: standartinė
Šį mėnesį akcijomis dar neprekiauta...

 


13 pav. Lietuvos energijos pirkimo signalas @0.560.

 

14 pav. Grigiškės sparčiai kyla. Laukiam naujienų. Pildymosi signalas @0.866.

 

15 pav. Pieno žvaigždėse suveikė pirkimo signalas.

 

16 pav. Klaipėdos naftos dividendai rinkai nepatiko.

 

17 pav. Tallinna Kaubamaja pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 

 


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital