Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Balandžio 1 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 1 d. Biržos apžvalga Šią savaitę biržoje užfiksuoti neregėti Vilniaus biržos rekordai.

Šią savaitę biržoje užfiksuoti neregėti Vilniaus biržos rekordai. Apyvartos akcijomis sudarė milijonus eurų kiekvienoje pozicijoje, kainos išaugo iki neregėtų aukštumų. Likvidžiausiomis rinkos akcijomis tapo Utenos trikotažas, Limarko, Anykščių vynas ir Lietuvos elektrinė. Jos tokias akcijas, kaip TEO LT ir Ūkio bankas, nustūmė į paskutinę vietą pagal apyvartas. Dėl atgijusios prekybos Vilniaus birža susidomėjo tokie kapitalo rinkos grandai, kaip NYSE, Londono birža, Honkongo birža ir padavė paraiškas įsigyti iki 100% Vilniaus biržos akcijų. Vilniaus birža neeiliniame akcininkų susirinkime nusprendė akcijas parduoti aukciono būdu. Aukcionas jau vyksta šiuo metu. Liudininkai teigia, kad siūlymai vienas už kitą didesni ir pabaigos dar nematyti. Rezultatus sužinosime dar šiandien 23:59 val. 1 pav. 2010 metų lapkričio 18 dieną AB „Invalda“ ir kiti Tiltra Group AB bei AB „Kauno tiltai“ (toliau tekste - „Tiltra Group&ldquo akcininkai pasirašė sutartį su Lenkijos „Trakcja Polska“ ir Ispanijos „Comsa Emte“ grupe dėl „Trakcja Polska“ ir „Tiltra Group“ veiklos sujungimo. Kaip skelbta anksčiau, sutartyje buvo numatyta, kad sandoris turi būti užbaigtas iki 2011 metų kovo 31 dienos. Neužbaigus sandorio iki šios datos, minėta sutartis nustojo galioti. Nenuostabu, kad akcijos kaina ne su gap‘u nuriedėjo žemyn. Bet reikia pastebėti, kad palaikymas ties 1.75 EUR liko neįveiktas. Žemiau šios ribos, kažin, ar verta toliau laikyti akcijas. Na bet duodam akcijai dar vieną šansą… 2 pav. Rinkos operacijų departamento sprendimas, 2011-04-01, Nr.304: Panaikinti stebimojo statusą AB ”Snaigė”: Pasibaigė privalomo oficialaus siūlymo supirkti AB Snaigė PVA įgyvendinimas. Supirkimas baigėsi, tegyvuoja naujas supirkimas! 3 pav. LITGRID AB informuoja, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, įgyvendindama Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011-2012 metų programą, parengė ir pateikė viešam svarstymui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybės valdomų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinių rodiklių nustatymo 2011 metams. Nutarimo projekte numatoma, kad LITGRID AB EBITDA 2011 metais turės būti ne mažiau kaip 103 200 000 Litų. LITGRID AB 2011 m. balandžio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai: 1. Dėl valdybos narių atšaukimo. Atšaukti p. Vidmantą Grušą bei p. Renatą Šumskį iš LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos narių. 2. Dėl valdybos narių išrinkimo. NUSPRĘSTA: Išrinkti p. Gintarą Labutį bei p. Valentiną Milaknį LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos nariais iki veikiančios LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos kadencijos pabaigos. 3. Dėl BALTPOOL UAB įstatinio kapitalo padidinimo. NUSPRĘSTA: Pritarti LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB)valdybos 2011 m. kovo 9 d. priimtiems sprendimams: 1. dėl LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ bendro dalyvavimo BATLPOOL UAB nustatant, kad akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ investuos į BALTPOOL UAB įstatinį kapitalą pinigines lėšas įgydama 33 proc. BALTPOOL UAB akcijų; 2. padidinti BALTPOOL UAB įstatinį kapitalą 156 627 (vienu šimtu penkiasdešimt šešiais tūkstančiais šešiais šimtais dvidešimt septyniais litais), išleidžiant 156 627 (vieną šimtą penkiasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt septynias) naujas parastąsias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės BALTPOOL UAB akcijas, kurių emisijos kaina turės būti nustatoma atlikus BALTPOOL UAB akcijų vertinimą numatant, kad vienos naujai išleidžiamos BALTPOOL UAB akcijos emisijos kaina bus lygi nepriklausomo vertintojo nustatytai BALTPOOL UAB vienos akcijos vertei; 3. atšaukti LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas BALTPOOL UAB akcijas, numatant, kad visas naujai išleidžiamas akcijas įsigys akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“. Pirkimo signalas lieka galioti. 4 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2011 m. kovo mėnesį sudarė 28,9 mln. litų (8,4 mln. eurų) ir buvo 7,4% didesnė nei 2010 m. kovo mėnesio apyvarta. 2011 m. sausio - kovo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 86,3 mln. litų (25,0 mln. eurų), arba 8,3% daugiau, nei 2010 metais. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2011 metų sausio - kovo mėnesiais Lietuvoje sudarė 56,2 mln. litų (16,3 mln. eurų) arba 4,7% daugiau nei 2010 metų sausio -kovo mėnesiais. 2011 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 19,9 mln. litų (5,8 mln. eurų) ir padidėjo 7,7%. 2011 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 10,2 mln. litų (2,9 mln. eurų) ir padidėjo 35,0%. 2011 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupė atidarė keturias naujas parduotuves ir uždarė dvi išparduotuves. Kovo mėnesio pabaigoje buvo pilnai rekonstruota pagal naujausią koncepciją įvaizdinė „Apranga” parduotuvė Vilniuje, prekybos ir pramogų centre „Akropolis”. Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 116 parduotuvių, kurių plotas sudaro 63,3 tūkst. kv. m. Lyginant su 2010 metų balandžio 1 d., parduotuvių plotas padidėjo 2%. Vis daugiau ir daugiau, tačiau kaina ne aukščiau. Pirkimo signalas @2.089. 5 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ Valdyba siūlo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 22 d., nutarimų projektą: 3. Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį. 4. Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 95886657 Lt ( 27770695 EUR); 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 10145295 Lt (2938281 EUR); 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 595997 Lt ( 172613 EUR); 4. Pervedimai iš rezervų (tantjemų atstatymas) 1144500 Lt (331470 EUR); 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 Lt (0 EUR); 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 107772449 Lt ( 31213059 EUR); 6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR); 6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR); 6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt (0 EUR); 6.4 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1144500 Lt ( 331470 EUR); 6.5 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 2000000 Lt (579240 EUR); 7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 104627949 Lt ( 30302349 EUR). Dividendams paskirti 0,07 Lt (0,02027 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 1144500 litų ( 331470 EUR). Dividendinis pajamingumas šiuo metu apie 1%. Šiandien kiek pabrangusių akcijų buvo skubama atsikratyti ir akcijos kaina kito labai nedaug. Kainai gali būti sunku nutraukti down trendą... 6 pav. AB LESTO informuoja, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, įgyvendindama Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011-2012 metų programą, parengė ir pateikė viešam svarstymui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybės valdomų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinių rodiklių nustatymo 2011 metams. Nutarimo projekte numatoma, kad AB LESTO EBITDA 2011 metais turės būti ne mažiau kaip 293 819 000 litų. Įspūdžio investuotojams tai nesudarė. 7 pav. 2011 m. balandžio 1 d. tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino AB banko SNORAS ilgalaikių įsipareigojimų reitingą „B+“ , jo perspektyva - stabili. Tai irgi liko tarsi nepastebėta. O kaina net ir nesiruošia laužti trendo. 8 pav. AB Ūkio bankas 2011 m. kovo 31 d. baigė platinti fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją LTL Nr. 2/2011, išleistą pagal 200 000 000 litų trumpalaikių ir vidutinės trukmės obligacijų siūlymo programą. Emisijos platinimo periodu nuo 2011 m. vasario 28 d. iki 2011 m. kovo 31 d. išplatinta 175 544 vnt. 100 litų nominalios vertės obligacijų su fiksuota 4,0 proc. metine palūkanų norma. Obligacijų išpirkimas - 2012 m. balandžio 10 d. Geriau nei PTR dividendai, tai kodėl gi ne. Net kaina šiandien šiek tiek kilstelėjo. Pirkimo signalas @0.333, tačiau trendas žemyn vis dar labai stiprus... 9 pav. Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ informuoja, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, įgyvendindama Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011-2012 metų programą, parengė ir pateikė viešam svarstymui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybės valdomų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinių rodiklių nustatymo 2011 metams. Nutarimo projekte numatoma, kad Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ kapitalo grąžos rodiklis 2011 metais turės būti 1,7 proc. 2010 metų LEN ROCI sudaro 2.79%. Tai šiais metais arba turtas didės, arba grynasis pelnas mažės... Kaina lyg ir bando atsitiesti, bet dar reikia palaukti. 10 pav. Baltikos konsoliduoti mažmeninės rinkos pardavimai kovą sudarė 3.5 mln. eurų arba 5% palyginus su praeitais metais. Latvijoje kovą pardavimai kilo 26%, Estijoje - 18%, Lietuvoje - 11%. Baltika mėgsta skaičiuoti pardavimus vienam kvadratiniam parduotuvės metrui. Tai šis rodiklis kovą padidėjo net 66%. Pranešimas išplatintas po sesijos, tai rinka sureaguos tik kitą savaitę, o šiandien ji buvo nusiteikus pesimistiškai. Ir tai viena iš nedaugelio PanBaltijos akcijų, kurių kaina išlaikė UP trendą. Pildymosi signalas @1.431. 11 pav. Olympic Entertainment Group “stengiasi” labiau įsitvirtinti down trende. Pirkti rizikinga. 12 pav. Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data ir laikas - 2011 m. balandžio 26 d., (antradienis) 11.00 val. Susirinkimo vieta -Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės administracinis pastato II aukšte. Akcininkų registracijos pradžia - 10.30 val., pabaiga - 10.55 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 18 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 10 d. Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvada. 3. Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas. 5. Stebėtojų tarybos narių rinkimai. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2011 m. balandžio 18 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Suveikė pirkimo signalas. Pildymosi signalas @0.871. 13 pav. TEO labai sunkiai atsispiria žemės traukai, nė dividendai negelbsti... 14 pav. Nordecon pirkimo signalas @1.394. 15 pav. Agrowill pirkimo signalas @0.326. Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2019 03 12 12:36     #42291

I  enjoyed your website lot! I not often leave comments. But I think you surely deserve it. Thanks for such a great post.  That is a fully helpful write up. I am also like your put up make out and your almost nicely provide a details for your point of view. I am a writer at best essay writing service company.  Being well thought-out one of the genuine service company in the academic writing service industry, clazwork.com in real truth help you to find out real writing provider.

Essay services are a much beloved writing service in order of academic essay writing. They used to put in writing the tasks assigned be the freshmen from scratch and in particulars as stated by using the advice of their clients. In addition they used to make on hand copying free papers, 100% assure, pretty and proofreading the written essay paper that may make sure a best essay paper. Due to the top class essay papers which you get from the essay offers, this essay writing company could be a loyal approach to your academic writing problems.  This essay writing service used to provide you the whole details on how to sort out your writing. What assets to use and all of the different suitable info. You can get help to complete your urgent essays in the shortest time period. They do assure you that your essays are written on spot without losing time and also you do no longer ought to worry any more on ignored time limits, frequent guides or past due graduation. In a single day essay holds up the notion that scholars ought to not pass over a year or have to rewrite their checks just because they ignored a cut-off date. The company strives to offer you completion on well finished essays and special lecturers on time.     

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital