2011 m. Kovo 4 d. Biržos apžvalga

2011 m. Kovo 4 d. Biržos apžvalga Rinkoje toliau nieko įdomaus. Korekcija toliau tęsiasi ir, panašu, kad įgauna didesnį pagreitį. OMXV indeksas per savaitę sumažėjo 1.14%.

Rinkoje toliau nieko įdomaus. Korekcija toliau tęsiasi ir, panašu, kad įgauna didesnį pagreitį. OMXV indeksas per savaitę sumažėjo 1.14%.

Nors analitikai tikisi, kad rinka iš lėto turėtų atsigauti, ypač dividendinių bendrovių genama, tačiau rinka norus ir lūkesčius koreguoja savaip. Svarbu tik neišsigąsti. Kol dangus negriūva, sulauksim ir dividendų ir akcijų kainų kilimo. Čia mes vėl pasinaudosim proga priminti, kad rinkoje laimi kantriausi ir sumaniausi investuotojai.

 

 

1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ kovo 4 d. įvykusio valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta kreiptis su pasiūlymu į Lietuvos perdavimo sistemos operatorių AB „Litgrid“ leisti įsigyti 33 proc. elektros biržos operatoriaus „BaltPool“ akcijų. AB „Litgrid“ šiuo metu valdo 100 proc. UAB „BaltPool“ akcijų.

Kaina neskuba kilti, jai labiau patinka būti prispaustai Aligatoriaus. Savaitinis pirkimo signalas @0.547, o dieninis dar galioja.

 

2 pav. Šiaulių bankas gavo valdybos nario Donato Savicko pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių. Užvakar ir vakar jis biržoje pirko 16 390 vnt. banko akcijų. Gerai, kai akcijas perka insaideriai. Pirkimo signalas @0.354.

 

3 pav. LITGRID turtas AB informuoja, jog, remiantis 2011 m. sausio 24 d. LITGRID AB ir LITGRID turtas AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais patvirtintomis LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygomis, LITGRID AB 2011 m. kovo 1 d. buvo prijungta prie LITGRID turtas AB bei 2011 m. kovo 2 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro. LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo procesas yra baigtas.

Taip pat šiandien, NVAS‘e tarp kitko nuspręsta:

Pakeisti LITGRID turtas AB pavadinimą į LITGRID AB.

Rinką toks pranešimas sudomino ir kaina kilu su didėjančia apyvarta. Tačiau pirkti šio naujo energetinio darinio akcijų dar rizikinga.

 

4 pav. Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. kovo 25 d. 11 val. Kaune, Daukanto g. 28 VDU Mažojoje salėje. Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 18 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2011 m. balandžio 8 d.

Tarp kitų susirinkimo darbotvarkės bei nutarimų projektų:

3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2010 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;

4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) -38 014 tūkst. litų;

4.1.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -1826 tūkst. Lt;

4.1.4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;

4.1.5. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti 0 litų;

4.1.6. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -39 840 tūkst. litų;

4.1.6.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;

4.1.6.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;

4.1.6.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 39 840 tūkst. litų;

4.1.6.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;

4.1.7. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;

4.1.8. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;

4.1.9. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų;

4.1.10. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 litų.

4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.

6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 345 824 000 (trijų šimtų keturiasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų) litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją.

6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas ) litas už vieną akciją.

6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės tinklalapyje www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko tinklalapyje www.ub.lt ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise.

6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui.

6.6. Išplatinus visą 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis kapitalas 345 824 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai litų) yra padalintas į 345 824 000 (tris šimtus keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius litų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Per savaitę suveikė savaitinis pardavimo signalas. Galima įtarti, kad dar matysim kainos mažėjimą kurį laiką.

 

5 pav. Rokiškio sūrio pildymosi signalas @1.786 6 pav. Aprangos pildymosi signalas @2.089.

 

7 pav. City Service pildymosi signalas @2.966.

 

8 pav. Grigiškės per savaitę pasiekė naujų aukštumų. Tačiau, nepasikeitus nuotaikoms rinkoje, sulauksime rimtos korekcijos.

 

9 pav. Žemaitijos piene suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 

10 pav. Sanito pardavimo signalas @5.169.

 

11 pav. Invaldoje suveikė pirkimo signalas. Savaitinis pildymosi signalas @2.121.

 

12 pav. TEO akcijų kaina be didesnių svyravimų traukia vis žemyn. Kiekvieną kartą vis sunkiau atsilaikyti prieš didėjančią pasiūlą. Stabilia dividendine politika garsėjančios bendrovės akcijomis, prieš dividendus, paskutiniu metu labiau atsikratoma.

 

13 pav. Snoro pirkimo signalas @0.439. Tolokai…

 

14 pav. Linas Agro Group pozicijoje per savaitę susiformavo pirkimo signalas @0.563.

 

15 pav. Limarko pozicijoje per savaitę suveikė pardavimo signalas.

 

 

Linksmo savaitgalio!

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 03 04 20:14     #35072
kad LITGRID TURTAS AB siandiena  krito
2011 03 04 20:39     #35073
o kada techninej analizej kainu gliukus sutvarkysit?
2011 03 04 20:47     #35074
Citatos pradžia takeshy  
  kad LITGRID TURTAS AB siandiena  krito Citatos pabaiga
Turima omenyje tik šios dienos baras.
2011 03 04 20:47     #35075
Citatos pradžia kuzmicius  
  o kada techninej analizej kainu gliukus sutvarkysit? Citatos pabaiga
Tai jau ne Nojaus reikia klausti, jis savo darbą padarė.
2011 03 04 21:18     #35076
Citatos pradžia takeshy  
  kad LITGRID TURTAS AB siandiena  krito Citatos pabaiga
kadangi esi dar naujokas, tai turbut nezinai kad penktadieniais yra daroma visos savaites apzvalga, todel ir dedami savaitiniai grafikai
2011 03 04 21:22     #35077
Rinkoje LITGRID TURTAS AB naujokė irgi, tai grafikas tik dieninis, dar "neužsidirbo" savaitinio grafiko
2011 03 04 21:27     #35078
tai admin nera savininkas,kas gali reikshti kad apzvalga verta skaityti,nes gali ivertint kazkieno pasiula? Be to Nojaus atsakymas,kad ne Nojaus reik klaust,stipriai panashu i kazka einanti laikinai paskirtas pareigas 

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital