2011 m. Vasario 9 d. Biržos apžvalga

2011 m. Vasario 9 d. Biržos apžvalga Bendra rinkos apyvarta dar nėra džiuginanti. Tačiau akcijų kainų pokyčiai jau gali pralinksminti ne vieną.

Bendra rinkos apyvarta dar nėra džiuginanti. Tačiau akcijų kainų pokyčiai jau gali pralinksminti ne vieną.

Šiandien Snoras su Snaige kėlė ne tik indeksą, bet ir investuotojų ūpą. Tikėsimės, kad tai privilios į rinką daugiau investuotojų, ypač institucinių.

 

 

 

1 pav. AB banko SNORAS valdybos sprendimu nuspręsta steigti banko dukterinę įmonę VšĮ „SNORO paramos fondas“. Įmonė steigiama siekiant efektyviau naudoti ir paskirstyti Grupės lėšas skirtas įvairių socialinių projektų ir visuomenės veiklos sričių rėmimui.

Euforija, matyt, pozicijoje dar tęsis kurį laiką, tad galima pildytis, jei tik kaina kyla.

 

2 pav. Vilkyškių pieninės 2011 m. sausio mėnesį konsoliduoti pardavimai buvo 20,1 mln. LTL arba 18 % didesni negu 2010 m. sausio mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2010 m. vasario mėn. - 2011 m. sausio mėn.) buvo 247,5 mln. LTL arba 49% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2009 m. vasario mėn. - 2010 m. sausio mėn.).

Matyt, dėl bankinės euforijos ši naujiena liko beveik nepastebėta. Nors kaina kilo, bet naujų aukštumų nepasiekė. Pirkimo/pildymosi signalas @1.661 .

 

3 pav. Įmonės „TeliaSonera AB (publ)“ 100 proc. kontroliuojama antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“ ketina perleisti visas turimas TEO LT, AB akcijas kontroliuojančiai bendrovei „TeliaSonera AB (publ)“. Po sandorio įvykdymo „TeliaSonera AB (publ)“ kartu su iki sandorio turėtomis TEO LT, AB akcijomis iš viso turės 528 843 272 paprastąsias vardines TEO LT, AB akcijas, o tai sudaro 68,08 proc. visų TEO LT, AB išleistų akcijų ir tiek pat balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, t.y. tiek pat akcijų, kiek „TeliaSonera AB (publ)“ tiesiogiai ir netiesiogiai per „Amber Teleholding A/S“ valdė iki sandorio. Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija yra pateikusi išvadą, kad „TeliaSonera AB (publ)“ atitinka nacionalinio saugumo interesus ir gali perimti TEO LT, AB akcijas. „TeliaSonera AB (publ)“ ir „Amber Teleholding A/S“ kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, kad būtų duotas sutikimas perleisti retransliavimo licencijos turėtojo TEO LT, AB kontrolinį akcijų paketą. Akcijos bus perleistos po to, kai bus gautas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sutikimas.

Gali būti, kad tai gera žinia investuotojams. Veiklos optimizavimas gali padidinti investuotojų lūkesčius. Pildymosi signalas @0.720 .

 

4 pav. LITGRID turtas AB valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. kovo 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2011 m. kovo 4 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. kovo 4 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. kovo 4 d. 9.55 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. vasario 25 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. kovo 21 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl LITGRID turtas AB pavadinimo keitimo.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas: „1. Pakeisti LITGRID turtas AB pavadinimą į LITGRID AB“.

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

3. Dėl Bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo.

4. Dėl Bendrovės audito komiteto narių rinkimo. Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

„1. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:

p. Valdą Cicėną - nepriklausomu nariu;

p. Darių Zagorskį;

p. Edviną Krasauską.

Pirkimo signalas @0.631 .

 

5 pav. AB „Stumbras“ valdyba 2011 02 08 parengė sprendimų projektus 2011 03 14 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.

Sprendimo projektas: Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.

2. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.

Sprendimo projektas: Patvirtinti UAB „Mineraliniai vandenys“ (įmonės kodas 121702328) asmeniu teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.

„Už akcijas siūloma preliminari kaina ir jos nustatymo būdas

Privalomo oficialaus siūlymo supirkti Bendrovės akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikos veikiančioje reguliuojamojo rinkoje, nustatoma preliminari akcijos kaina - 1,38 EUR (vienas euras ir trisdešimt aštuoni ct) arba 4,77 (keturi litai ir septyniasdešimt septyni ct). Preliminari Bendrovės akcijų supirkimo kaina nustatyta pagal vidutinę svertinę Emitento akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki šio pranešimo paskelbimo dienos (laikotarpis nuo 2010 m. rugpjūčio 7 d. iki 2011 m. vasario 7 d.).“

Investuotojai liko nepatenkinti tokiu valdybos sprendimu ir numušė akcijų kainą. Būtent dėl to kaina dabar darosi patraukli, nes yra žemesnė, nei preliminari supirkimo kaina. Vakar ji buvo didesnė.

 

6 pav. Premia Foods pirkimo signalas @0.960 .

 

7 pav. Tallinna Kaubamaja pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 

8 pav. Aprangoje suveikė pirkimo signalas.

 

9 pav. Baltikoje suveikė pirkimo signalas.

 

10 pav. Lietuvos dujų pildymosi signalas @0.733 .

 

11 pav. Šiaulių bankas šiandien patvirtino, kad stogas bus stiprus ir artimiausiu metu, greičiausiai, nebus šturmuojamas.

 

12 pav. Ūkio bankas neatsilieka nuo šiauliečio kolegos. Pildymosi signalas @0.375 .

 

13 pav. Snaigėje buvo reaguojama į institucinių norą valdyti visą bendrovę. Svarbu, kad tai padėtų Snaigei pasiekti geresnių rezultatų...

 

14 pav. Limarko kilo su netradiciškai didele apyvarta ir gana įspūdingai. Arba koks nors fondukas apsipirkinėja, arba insaidas. Jokių naujienų rinkoje nepasirodė. Preliminarūs metiniai rezultatai bus tik po trijų savaičių...

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 02 09 18:28     #34989
kad APG apyvarta buvo labai kukli, jei nekils tai stogas gali toj vietoj isitaisyt ar nelabai?
2011 02 09 19:06     #34990
Nojau, kas nutiko su saito techninės analizės įrankiu, kad netikslius duomenis rodo?
2011 02 09 22:06     #34991
 Manau, kad trūkinėja srautas iš Estijos.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis