Komentarai 8 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Akcininkės įspūdžiai po Ūkio banko 2005 12 23 neeilinio akcininkų susirinkimo

female | 2005-12-25 | Rinkos aktualijos | perskaitė: 3993
Akcininkės įspūdžiai po Ūkio banko 2005 12 23 neeilinio akcininkų susirinkimo Kaunas, Kanto gatvė 25, dairausi aplinkui bandydama rasti didelį užrašą „ŪKIO BANKAS“, deja pamatau tik duris ir ant jų priklijuotą A4 formato lapą

Kaunas, Kanto gatvė 25, dairausi aplinkui bandydama rasti didelį užrašą „ŪKIO BANKAS“, deja pamatau tik duris ir ant jų priklijuotą A4 formato lapą su užrašu, kad čia vyks NAS. Užeinu į vidų ir matau ilgą stalą, prie kurio sėdi keturios „sekretorės“ ir vyras prie laptopo, protinga veido išraiška lėtai tikrinantis turimų akcijų skaičių. 10:55 - iki susirinkimo pradžios 5 minutės, paduodu pasą ir laukiu, kad paprašys išrašo iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, skirtos pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui; jo, žinoma, nepaprašė, nors kai prieš savaitę e-mailu paklausiau, kam tas išrašas reikalingas, man greitai ir maloniai buvo atsakyta, kad „Lietuvos bankas, kai jam teikiame dokumentus del įstatų įregistravimo, kartais prašo akcininkų turėtų išrašu. Todėl ir yra įrašyta ši pastaba. Niekada nebuvo taip, kad tiems, kas neturi išraso, būtų neleista balsuoti. Matyt, Ūkio banko darbuotojai, norėdami sutaupyti savo laiką pranešime apie esminį įvykį įrašė šį reikalavimą dėl išrašo iš sąskaitos. Vyras protingu veidu laptope greitai susiranda mano turimą akcijų kiekį, paduoda mažą lapuką su užrašytu turimų akcijų kiekiu. Einu prie kito stalo: čia berniukas paprastame(!) A4 formato lape juodu markeriu jau dideliais skaitmenimis užrašo mano akcijų kiekį. Su tokiu popiergaliu aš balsuosiu! Atkreipiau dėmesį, kad ant to stalo gulėjo tokie patys lapai su jau atspausdintais akcijų kiekiais. O tai matyt reiškia, kad iš visų dalyvavusių akcininkų net pusė buvo UKB darbuotojai (nors daugumos darbuotuojų turimas akcijų skaičius minimalus, matyt, tik tam kad galėtų dalyvauti susirinkime). Kai paklausiau, kodėl mano akcijų kiekio neatspausdinote, jis atsakė, kad neturime lapo su skaičiumi sutampančiu su Jusų turimų akcijų kiekiu. Tas pats berniukas paduoda ant pilko pusiau sulenkto A4 formato atspausintą dienotvarkę. Nustebau, kad dienotvarkė tokiais dviem svarbiais klausimais tilpo tik ant vieno lapo, kuriame nebuvo net jokių pranešimų projektų. Na, pamaniau, pristatymus išgirsiu “gyvai”.

Besiregistruojant sutikom ir JonnyDay, užėjome į susirinkimo salę, pakabinom paltus ir nutarėme užimti pirma eilę, kuri kažkodėl buvo tuščia. Paprastai pirmose eilėse sėdi svarbūs bendrovių asmenys ir akcininkai. Likus minutei iki pradžios, prie mūsų netikėtai prisėdo ir navatnas1. Na gal tikrai šią eilę užėmė svarbūs asmenys

11:05 prasidėjo NAS. Jį vedė vyrukas, kuris net neprisistatė, tik paprašė pabalsuoti už jį, kaip vedantįjį. Tik akcininkų susirinkimo pabaigoje vieno akcininko prašymu sužinojome, kad tai ponas Ugianskas. Pradžioje jis gražiai pasveikino visus su šventėmis, kūčiomis. Tuo visas grožis ir pasibaigė, nes po formalaus sekretorės bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo prasidėjo nesuprantami dalykai. Tiesa, prieš dienotvarkės patvirtinimą dar pranešė, jog akcininkas Latkauskas kreipėsi dėl galimybės perleisti naujosios emisijos išpirkimo teises, bet kadangi jo akcijų kiekis buvo mažesnis už 5%, jo pasiūlymas nebuvo įtrauktas dienotvarkėn. Be to buvo pranešta, jog vienas akcininkas, turintis 5% balsų, balsavo paštu. Matyt tai buvo “laimingais graikas”.

Susirinkimo darbotvarkėje buvo du klausimai:
1. Dėl nominalo mažinimo nuo 12 Lt iki 1 Lt
2. Dėl akcinio kapitalo didinimo 50 mln. Lt

Šie klausimai turėjo dar smulkesnius punktus dėl procedūrinės vykdymo tvarkos. Visi manėmė, jog viskas bus pristatyta ir paaiškinta susirinkimo eigoje. Tačiau p. Ugianskas iškart paprašė, jog balsuotume “pirmu klausimu”. Kadangi nominalo mažinimas yra gan aiškus dalykas, niekas tam labai neprieštaravo, nors buvo keista, jog net nebuvo pranešimo šiuo klausimu. Suskaičiavus balsus ir Ugianskui skubomis pasakius, jog “akivaizdžiai prabalsuota UŽ”, toliau buvo pereita prie akcinio kapitalo didinimo klausimo. Jį sudarė 10 smulkesnių klausimų, todėl laukėm išsamaus pristatymo. Bet Ugianskas tepasake “balsuojam už klausimą numeris du”. Tada atsistojo navatnas1 ir paprašė paaiškinti, kodėl emisija yra tokia didelė, ar tikrai banko visi reikalaujami rodikliai nebus tenkinami prie mažesnio įstatinio kapitalo. p. Ugianskas pasakė, kad į klausimą bus atsakyta, bet po... balsavimo. Kilo nemažas šurmulys, kaip galima balsuoti, jei neatsakyta į klausimus. Tuomet iš salės gilumos atėjo ... banko valdybos pirmininkė E. Karpavičienė ir pabandė atsakyti į klausimus. Dar nebuvo tekę matyti, kad įmonės vadovas per susirinkimą sėdėtų kažkur “galiorkoj”. Kiek supratau, akcijos kaina bus nustatoma pagal 20 paskutinių dienų vidutinę dienos kainą, kad nebūtų manipuliuojama uždarymo kainomis. O platinimo kaina galės skirtis nuo vidurkio ne daugiau 30%. Tik neaišku, nuo kada bus skaičiuojamos tos 20 dienų.

Teigiamai pabalsavus ir šiuo klausimu, Ugianskas dar paskelbė nesuprantamą balsavimą “už abu klausimus”.
“O kas čia per balsavimas už abu klausimus?” – nevalingai išsprūdo iš JD lūpų
“O argi jums sunku?” – šyptelėjęs atsakė Ugianskas.
JD pasakius, jog niekur dar taip nėra matęs, Ugianskas pasiūlė dažniau palankyti įvairius susirinkimus. Kai JD pagaliau pasakė, kokią bendrovę atstovauja ir kad yra pabuvojęs daugybėje akcininkų susirinkimų, ponas Ugianskas apsiramino.

Kadangi susirinkimui UKB buvo absoliučiai nepasiruošęs, tai po jo valdybos pirmininkei vistiek neformalioje aplinkoje teko atsakyti į daugybę klausimų. Iš atsakymų, supratau, jog UKB sieks išplatinti absoliučiai visą 50 mln. Lt emisiją ir tam rengs tolesnius etapus, jei nepavyks išplatinti visko pirmajame. Man tokie atsakymai išvis visas mintis sujaukė, nes 2 klausimo 8 punktas aiškiai teigia, jog “išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma...”, taigi tolesnių etapų lyg ir nėra. Jei jie ir bus, tai nepriklausytų jau šio susirinkimo prerogatyvai.

Mano nuomone, Ūkio bankui reikėtų pasimokyti AS rengimo meno, suprantamai atsakinėti į pateiktus klausimus ir laikytis paprastos pagarbos smulkiesiems akcininkams, nors AS tai tik formalumas...

P.S. Susirinkimo pabaigoje nutariau pasinaudoti akcininko teise, priėjau prie vieno už susirinkimą atsakingo asmens ir padaviau jam prašymą gauti AS protokolą. Jis mane tikino, kad tas protokolas yra omx`e... Visgi prašymą priėmė. Jei neišmes, bus įdomu paskaityti, kaip viską užprotokolavo ir už ką mes ten visgi balsavom


female

P.P.S. 2006 metai, sausio 3 diena, 9 val. ryto, pro miegą girdžiu skambutį į duris. Atidarau – laiškininkė duoda man didžiulį registruotą A4 formato laišką iš UKB1L !!! Puikiai apiformintas, visas protokolas tilpo ant penkių lapų, visi jie susegti ir ant kiekvieno parašyta, kad “NUORAŠAS TIKRAS”. Viskas surašyta pagal visas taisykles, tik navatno1 pavardė su klaida, o JD kažkodėl pavadintas kaip “Akcininkų atstovas”, dėl kurio siūlymo nebuvo balsavimo iš karto dviem klausimais*, nes ir taip sprendimai buvo priimti J.
Išvada: UKB1L skaidrėja mano akyse - atsakinėja į e-mailus(iš karto sekančią dieną gaunu atsakymus), atsiunčia akcininkų prašytą medžiagą (protokolą) net anksčiau nei praeina septynios dienos! Gerbia smulkias (smulkaus sudėjimo) akcininkes J
_____
* nors akcininkas Abaris atsimena, kad buvo balsuota visais paskelbtais klausimais, o JD protestavo tik del vieno.

Taip pat skaitykite

Paskolų tipai: ką derėtų žinoti?

Trūkstamą pinigų sumą gali finansuoti paskolų bankas

Paskola suteikia galimybę įsirengti svajonių namus

Paslaugos, padedančios efektyviau valdyti verslą

2019-02-06 | Rinkos aktualijos 2018-09-07 | Rinkos aktualijos 2018-06-06 | Rinkos aktualijos 2018-01-09 | Rinkos aktualijos

Komentarai2005 12 27 11:21     #22
Labai smagu, kad yra akcininkiu, kurios paraso savo ispudzius is susirinkimu. Idomu paskaityti. As buvau SAB visuotiniame - vaizdelis priesingas.
2005 12 27 18:07     #23
geras reziume ;] malacina Jelena ;]
2005 12 28 18:40     #24
Idomus reportažas. Ar jie taip ir bankui vadovauja kaip veda susirinkima?
2005 12 29 07:09     #26
Bravo autorei ir didele geda UKB!
2005 12 29 07:19     #27
Jeigu jau taip - "paprastame(!) A4 formato lape juodu markeriu jau dideliais skaitmenimis užrašo mano akcijų kiekį. Su tokiu popiergaliu aš balsuosiu" - tai gal verta nešiotis juodą markerį?..
2005 12 29 07:30     #28
Daugiau tokiu straipsniu!:yes visai nenuobodu skaityt
2005 12 29 09:40     #29
Si straipsni reikia i placiau finansiniam pasauliui parodyti. Arba bent i kokias verslo zinias imesti. Pradetu gal tada milzinai smulkiuosius nykstukus gerbti...
2005 12 29 23:12     #30
Arta rase: Nors UB susirinkimai vyksta priesingai nei SAUB, bet ta kvaila Karpaviciene mano, kad ju akcijos po nominalo sumazinimo irgi pakils 30% (kaip ir SAUBo). Arta - jokiu keiksmazodziu! ar izeidimu!

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital