Komentarai 14 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2016-02-12 | Rinkos aktualijos | perskaitė: 7945
2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga 2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga

Paskutinę savaitės dieną investuotojai buvo aktyvesni. Ir pardavinėjo jie aktyviau. Optimizmo rinkoje beveik nerasta, ko nepasakysi apie JAV akcijų biržas.
Visai netikėtai Šiaulių banko akcijos šiandien tapo likvidžiausiomis akcijomis Baltijos biržose. Ir be tiesioginių sandorių pagalbos. Prekiautojai buvo linkę akcijas pardavinėti. Kaina krito.
Šiandien labiausiai krito Latvijos ir Lietuvos akcijų indeksai. Abu nuvertėjo po 0.39%.
O per visą savaitę labiausi krito OMXT indeksas su -1.02%. OMXR indeksas kilo 0.07%.
Per savaitę absoliučiu lyderiu tapo Tallinna Kaubamaja Grupp akcijos, o kaina krito. Didžiausią akcijos kainos pokytį patyrė Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca. Vienu sandoriu ir 140 vnt....

 


1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad tarptautinio pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ vykusio derybų būdu laimėtoju buvo išrinktas PPS Pipeline Systems GmbH ir Chart Ferox, a. s. konsorciumas (toliau – „Konsorciumas“ ).
Atitinkamai, 2016 m. vasario 12 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir Konsorciumas sudarė EPC sutartį pagal kurią Konsorciumas įsipareigojo įvykdyti visus darbus pagal sutartį už fiksuotą 27,7 mln. EUR sumą be PVM ir AB „Klaipėdos nafta“ valdyba pritarė EPC sutarties sudarymui.
EPC sutartis tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir Konsorciumo įsigalios tik po to, kai jos sudarymui pritars AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad 2016 m. vasario 12 d. Bendrovės valdyba, įgyvendindama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. priimtą nutarimą Nr. O3-700 „Dėl gamtinių dujų suskystinimo kainos 2016 metams nustatymo”, patvirtino naują suskystintų gamtinių dujų terminalo gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kainą – 0,10 Eur/MWh (be pridėtinės vertės mokesčio). Ši kaina taikoma įskaitytinai nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016-03-08 13:00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto salėje).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų sutartį su neskelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ laimėtoju.
2. Dėl 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą“ punkto Nr. 1 patikslinimo.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

 


2 pav. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. kovo 7 d. 16:30 val. yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 16:00 val.
Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. vasario 29 d.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 akciją. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.

 


3 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


4 pav. Energijos Skirstymo Operatoriaus akcijų kaina pramušė palaikymą su padidėjusia apyvarta.

 


5 pav. Litgrid savaitinis pildymosi signalas @0.721.

 


6 pav. Aprangos akcijų kainos korekcija gilėja. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Pieno bendrovių akcijų kainų kritimas vienoje vietoje. Tik Pieno žvaigždžių akcijų kaina nekrito. Nėra kam pardavinėti?

 


8 pav. Aukso ateities sandorių kaina nors ir pasistengė, vis tik dar pasipriešinimo ribos nepasiekė.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Paskolų tipai: ką derėtų žinoti?

Trūkstamą pinigų sumą gali finansuoti paskolų bankas

Paskola suteikia galimybę įsirengti svajonių namus

Paslaugos, padedančios efektyviau valdyti verslą

2019-02-06 | Rinkos aktualijos 2018-09-07 | Rinkos aktualijos 2018-06-06 | Rinkos aktualijos 2018-01-09 | Rinkos aktualijos

Komentarai2016 11 15 08:09     #36187
 nice information shared thank you and i am interested to visit again.  I have understand your stuff previous to and you are just too great.
2016 12 02 20:55     #36220
 

When i saw this blog i thought it is fine information but it is incredible. Tnx  prayer time

2017 07 28 11:53     #36952
I don't think I've really perused something like this some time recently. So great to find someone else with a couple of unique musings on this point. Truly.. much obliged to you for beginning this up.Thank you so much for the great information here. best essay writing service
2017 10 13 14:42     #37187
 Hey guys if you want to do safe and secure browsing then here on just single click on our homepage you will get  download firefox mozilla for your computer it is one of the fastest browser running on pc all over the world it is really an awesome browser.
2017 10 20 19:52     #37218
  KJHGFC

halloween costumes to make halloween invitations best halloween jokes adultshalloween pictures halloween make up coloring pages halloween freehalloween songs easy halloween recipes halloween games ideas halloween stories best 2018 calendar for free

 

 

 

the best halloween costumes halloween cards best funny halloween jokeshalloween images halloween makeup free pumpkin coloring pages Best halloween songs halloween recipes ideas halloween games history of halloween 2018 yearly calendar

 

 

 

unusual halloween costumes halloween party invitations free halloween jokeshalloween clipart halloween makeup ideas free halloween coloring sheetshalloween music easy halloween treats halloween games for kids halloween origin 2018 calendar HD

 

 

 

 

popular halloween costumes halloween birthday invitations free funny halloween jokes halloween wallpaper makeup halloween free halloween coloring pictures Best halloween music halloween snacks halloween party games story of halloween free calendar 2018

 

 

 

creative halloween costumes halloween invitations free halloween jokes adultsfree halloween wallpaper horror make up free halloween coloring bookhalloween music for kids halloween treat ideas kids halloween games origin of halloween free 2018 calendar

 

 

 

top halloween costumes free halloween cards free kids halloween jokeshalloween screensavers halloween face paint kids halloween music halloween party music halloween dinner ideas halloween party games for kids halloween spirit 2018 printable calendar templates

 

 

 

ideas for halloween costumes free halloween invitations free halloween humorhalloween desktop wallpaper how to do halloween makeup free halloween coloring pages halloween music playlist halloween desserts halloween activities for kids halloween history 2018 printable calendar

 

 

 

 

cheap halloween costume ideas free halloween cards free ghost jokeswallpaper halloween printable calendar 2017 coloring pages halloween scary halloween music halloween party food ideas halloween games for adults the history of halloween printable calendar 2018

 

 

 

halloween costume ideas top free halloween cards halloween jokes best pictures of halloween easy horror make up halloween coloring pages scary halloween sounds halloween food Free halloween activities for kids halloween city Halloween calendar

 

 

 

funny halloween costumes best halloween invitations funny halloween jokesfree happy halloween pictures halloween make up ideas halloween coloring book spooky halloween music halloween food ideas Free halloween gameshalloween horror nights free Halloween calendar

 

 

 

best halloween costumes best halloween party invitations halloween jokes adults happy halloween images free makeup halloween free halloween printables kids halloween songs halloween recipes halloween activitiesHalloweentown best halloween calendar

 

 

 

cool halloween costumes free halloween cards kids halloween jokes happy halloween pictures easy scary make up best halloween invitations halloween playlist halloween party food halloween party games for adults halloween ghosttop Halloween calendar

 

 

 

awesome halloween costumes free halloween invitations halloween humorpictures of halloween scary make up ideas halloween coloring pictureshalloween music list halloween treats kids halloween party games the story of halloween Halloween calendar printable

 

 

unique halloween costumes free halloween birthday invitations ghost jokeshalloween pics easy horror make up halloween coloring sheets 

2018 01 16 11:38     #37445
 You make such a large number of extraordinary focuses here that I read your article two or three times. Your perspectives are as per my own generally. This is extraordinary substance for your perusers. Baseball Chuck Hildebrant
2018 01 30 21:57     #37507
I read an article under the same title some time ago, but the quality of this article is much, much better. How you do this.. hospital kuala lumpur
2018 03 08 14:56     #37942
 paykasa kart ile güvenle
2018 12 22 03:37     #41720
 
2018 12 22 03:38     #41721
 I read an article under the same title some time ago, but the quality of this article is much, much better. How you do this.. paykasa paykwik paykasa bozdur
2021 11 03 22:25     #45371
  I really loved it here but are there any recent updates? Thanks   New Hair
2021 11 06 07:12     #45616
  It is the best information I ever read because it is very useful and informative. Keep doing the great work up deckbuildersspokanewa.com
2021 11 17 10:03     #45749
2021 11 17 12:12     #45859
   thanks for sharing this https://cabinetsoxnardca.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis