Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos akcijų rinkos statistinė analizė

Aldas Pipinys | 2012-09-14 | Rinkos aktualijos | perskaitė: 4180
Raktiniai žodžiai: akcijos, sabyd, obligacijos pelningumas
Lietuvos akcijų rinkos statistinė analizė Lietuvos akcijų rinkos statistinė analizė

Šioje analizėje, kaip ir anksčiau, remtasi ne visomis Vilniaus biržoje kotiruojamomis bendrovėmis, o tik tomis, kurios įeina į OMXV indekso sudėtį (26 bendrovės iš 33). Palyginsime svarbiausius dydžius ir rodiklius rugsėjo 10-ai dienai (atsižvelgiant į 2012m. II ketvirčio rezultus) su analogiškais dydžiais birželio mėnesį.
OMXV indeksas 06.13-09.10 pakilo 3,8%, o bendrovių kapitalizacija 4,2%. Per šį laikotarpį 14 pozicijų kainos kilo, viena išliko nepakitus, o 11 krito.
Visus svarbiausius dydžius ir santykinius rodiklius, o taip pat jų pokyčius pateikiame lentelėje. Skaičiuodami suminius bendrovių pardavimus ir grynąjį pelną, bei atitinkamus santykinius rodiklius, rėmėmės bendrovių paskelbtais paskutinių keturių ketvirčių konsoliduotais rezultatais.

Kaip matote, bendrovių suminiai pardavimai rugsėjo mėnesiui buvo nežymiai- 0,5% didesni, negu birželio mėnesiui- panaši tendencija, kaip ir balandžio- birželio mėnesiais. Tuo tarpu suminis įmonių konsoliduotas grynasis pelnas per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo net 28,2%. Tam daugiausia įtakos turėjo Invaldos sumažėjęs pelnas (kurį lėmė kontroliuojamų bendrovių pardavimo rezultato nebuvimas), taip pat išaugę Limarko Laivininkystės kompanijos nuostoliai. Atmetus Invaldos pelno pokyčius, grynasis pelnas mažėjo 5%. Ši neigiama pelno tendencija stebima jau antrą ketvirtį iš eilės- tikėtina, kad tai ateinančios recesijos Europoje ir pasaulio ekonomikos sulėtėjimo pasekmė.
Bendrovių suminė nuosavybė, arba buhalterinė vertė, sumažėjo 4,5% dėl išmokėtų įspūdingų dividendų už 2011 metus- jeigu ne jie, pokytis būtų buvęs teigiamas.
Įmonių pelningumo rodikliai, sekdami pelnų susitraukimu, irgi sumažėjo: grynojo pelno marža krito net 1,4% dydžiu iki 3,5%, nuosavybės grąža- taip pat 1,4% iki 4,1%. Šių rodiklių pokyčiai nuo balandžio mėn. pavaizduoti 1 pav.

1 pav. Grynojo pelno maržos ir nuosavybės grąžos kitimo grafikas
P/S rodiklis dėl išaugusios kapitalizacijos pakilo 3,7% iki 0,62, o P/BV pakilo net 9,1% iki 0,73- dėl padidėjusios kapitalizacijos ir sumažėjusios nuosavybės.
Kaip matote, lentelėje pateikti du P/E rodikliai, trumpai apie jų skaičiavimo skirtumus. P/E (bend.) skaičiuotas įprastai- suminę visų bendrovių kapitalizaciją dalijant iš suminio grynojo pelno. Toks būdas turi trūkumų: jeigu nemažai bendrovių dirba nuostolingai, jis būna nepagrįstai aukštas, nors nuostolingai dirbančios bendrovės nėra vertinamos pagal P/E. P/E (peln.) skaičiavome, atmesdami nuostolingai dirbančias bendroves (taip pat LNA poziciją, kaip nereprezentatyvią-jos P/E labai žemas dėl gauto pelno iš dukterinės bendrovės pardavimo). Šių rodiklių reikšmės stipriai skiriasi: P/E (bend.) pakilo net 45% iki 17,7, tuo tarpu P/E (peln.) pakilo visai nedaug iki 9,5. Skirtumas tarp šių rodiklių išaugo todėl, kad padidėjo nuostolingai dirbančių bendrovių suminis nuostolis, be to, keik pasikeitė naudojama pelningai dirbančių bendrovių bazė.

2 pav. P/E (bend.) ir P/E (peln.) kitimo grafikas
Akcijų pelningumas E/P- atvirkščias P/E dydis, parodantis grynojo pelno ir kapitalizacijos santykį. Jis buvo skaičiuotas, kaip ir P/E (peln.), atmetus nuostolingai dirbančias bendroves ir LNA poziciją. Kaip matome, akcijų pelningumas sumažėjo 0,3% dydžiu iki 10,5%.
VVP 6-erių metų pelningumas nagrinėjamu laikotarpiu nukrito net 0,5% iki 4,4%.
Mūsų įvestas trumpinys SABYD (iš anglų k.: stocks and bonds yield difference)- tai skirtumas tarp akcijų ir vyriausybės obligacijų (VVP) pelningumų. SABYD parodo, kiek akcijų pelningumas yra didesnis (jei SABYD teigiamas) arba mažesnis (jei neigiamas), lyginant su VVP pelningumu.
Rugsėjo 10d. SABYD buvo net 6,1%, 0,2% dydžiu didesnė, negu birželio mėn. Ji padidėjo dėl gerokai sumažėjusio VVP pelningumo, nepaisant irgi sumažėjusio akcijų pelningumo.

3 pav. Akcijų pelningumo, VVP 6 m. pelningumo ir SABYD kitimo grafikas
Kadangi šiuo metu Lietuvoje akcijų pelningumas net 6,1% viršija VVP pajamingumą, jos atrodo žymiai patraukliau už skolos vertybinius popierius. Ypač turint omenyje rekordiškai žemas bazines palūkanų normas išsivysčiusiose rinkose, dėl kurių VVP pelningumas šiuo metu yra arti dugno. Iš kitos pusės, dėl bendrovių pajamų stagnacijos ir pelno mažėjimo akcijos gali būti nebe tokios patrauklios ateityje. Ko gero, todėl pastaruoju metu jaučiamas investuotojų susidomėjimas dividendinėmis akcijomis- ne vienos jų dividendinis pelningumas gerokai viršijo VVP pelningumą. Taip pat reikia neužmiršti, kad Lietuvos akcijų kainų pokyčiams nemažą įtaką turi pasaulio makroekonominė situacija ir tendencijos pasaulio biržose - į tai šioje statistinėje analizėje neatsižvelgiama.

Aldas Pipinys
investuotojas.com
 

 

Taip pat skaitykite

Paskolų tipai: ką derėtų žinoti?

Trūkstamą pinigų sumą gali finansuoti paskolų bankas

Paskola suteikia galimybę įsirengti svajonių namus

Paslaugos, padedančios efektyviau valdyti verslą

2019-02-06 | Rinkos aktualijos 2018-09-07 | Rinkos aktualijos 2018-06-06 | Rinkos aktualijos 2018-01-09 | Rinkos aktualijos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis