Akcijų birža > Fundamentali analizė > LES1L

* Čia ir toliau: Lietuvos įmonių rodikliai pateikti litais, Latvijos – latais, Estijos – eurais.

LES1L - LESTO AB

Grafikas
Nuo iki

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (EUR)

Kaina P/BV P/E P/S GPM,% Grynasis pelnas, M Akcijų sk.
0.98 EUR 0.16 -32.66 1.13 -18.12 603 944 593

Kap., M Pardavimai, M EPS Buhalterinė vertė Pardavimai akcijai EBIT, M EBITDA, M
591.87 521.77 -0.04 6.09 1.88 -19.41 89.34

EV, M EV/EBIT EV/EBITDA ROE ROA Grynoji skola, M
3,261.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,655.58

Paskutinė ataskaita

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=reports

Naujienos

2013-05-24 16:33 LES: Due to published information
2013-05-24 16:33 LES: Dėl viešai pasirodžiusios informacijos
2013-04-30 17:29 LES: Annual information of LESTO AB company group of 2012
2013-04-30 17:29 LES: AB LESTO įmonių grupės 2012 m. metinė informacija
2013-04-30 14:33 LES: 2013 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2013-04-30 14:33 LES: Decisions adopted in Ordinary General Meeting of Shareholders of LESTO AB on 30 April 2013
2013-04-17 16:02 LES: Regarding candidate for the Board member of the company
2013-04-17 16:02 LES: Dėl kandidato į bendrovės valdybos narius
2013-03-21 09:18 LES: Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo
2013-03-21 09:18 LES: Due to long-term loan agreement

Informacija apie įmonę

Pavadinimas: AB LESTO
Veiklos aprašymas: Elektros energijos skirstymas ir tiekimas
Įmonės registracijos data: 2010 m. gruodžio 27 d.
Akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2011 m. sausio 17 d.

Trumpai apie bendrovę

AB LESTO yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius.
Bendrovės veiklos tikslai – efektyvus skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas, skirstomųjų tinklų saugumo ir patikimumo užtikrinimas, jų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, taip pat elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais bei kitokių vartotojų poreikių tenkinimas. Viena iš strateginių AB LESTO veiklos krypčių – užtikrinti elektros energijos vartotojų interesus, didinti aptarnaujamų privačių ir verslo klientų skaičių. Bendrovė aptarnauja per 1, 5 mln. kientų visoje Lietuvoje. AB LESTO įstatinis kapitalas yra lygus 603 944 593 Lt, kuris yra padalytas į 603 944 593 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas yra lygus 5,4 mlrd. Lt. Daugiau informacijos – www.lesto.lt

Kontaktai:
Adresas: Žvejų g.14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
Telefonas: (8 5) 277 75 24
Faksas: (8 5) 2777514
Elektroninis paštas: [email protected]
Tinklapio adresas: www.lesto.lt
Kontaktinis asmuo: Kristina Mažeikytė (Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė), (8 5) 251 45 00, [email protected]

Vadovybė

RAMUTĖ RIBINSKIENĖ Finansų ir administravimo tarnybos direktorė
ARVYDAS TARASEVIČIUS Generalinis direktorius
ŠARŪNAS VASILIAUSKAS Valdybos narys
DALIUS MISIŪNAS Valdybos narys
ALOYZAS VITKAUSKAS Valdybos narys
KĘSTUTIS ŽILĖNAS Valdybos narys
ARVYDAS DARULIS Valdybos narys

Pagrindiniai akcininkai

UAB Visagino atominė elektrinė 82.63% (499.04 M)
E.ON Ruhrgas International GmbH 11.76% (71.02 M)
Kiti akcininkai 5.61% (33.88 M)

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital