Akcijų birža > Fundamentali analizė > LEN1L

* Čia ir toliau: Lietuvos įmonių rodikliai pateikti litais, Latvijos – latais, Estijos – eurais.

LEN1L - Lietuvos Energija

Grafikas
Nuo iki

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (EUR)

Kaina P/BV P/E P/S GPM,% Grynasis pelnas, M Akcijų sk.
0.00 EUR 0 0 0 7.71 0.00 489 282 926

Kap., M Pardavimai, M EPS Buhalterinė vertė Pardavimai akcijai EBIT, M EBITDA, M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EV, M EV/EBIT EV/EBITDA ROE ROA Grynoji skola, M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,479.05

Paskutinė ataskaita

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=reports

Naujienos

2011-08-02 10:45 LEN: Dėl leidimų vykdyti licencijuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo Lietuvos energija, AB
2011-08-02 10:45 LEN: Regarding issue of permits, enabling performance of the licensed activities in electric energy sector to Lietuvos energija, AB
2011-08-01 13:47 LEN: Pranešimas apie akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ turto, teisių ir pareigų perdavimą Lietuvos energija, AB
2011-08-01 13:47 LEN: Notification regarding the transfer of assets, rights and duties of public company „Lietuvos energijos gamyba“ to public company Lietuvos energija, AB
2011-08-01 09:44 LEN: Dėl atestatų, suteikiančių teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, išdavimo Lietuvos energija, AB
2011-08-01 09:44 LEN: Regarding issue of certificates, enabling maintenance and upkeep of energy facilities to Lietuvos energija, AB
2011-08-01 09:26 LEN: Dėl nepriklausomo tiekimo licencijos Lietuvos energija, AB išdavimo
2011-08-01 09:26 LEN: Regarding issue of independent supply licence to Lietuvos energija, AB
2011-07-21 09:00 LEN: Dėl Lietuvos energija, AB įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
2011-07-21 09:00 LEN: Regarding the registration of Lietuvos energija, AB with the register of Legal Entities of the Republic of Lithuania

Informacija apie įmonę

Pavadinimas: AB "Lietuvos energija"
Veiklos aprašymas: Elektros energijos tiekimas ir paskirstymas
Įmonės registracijos data: 1995 m. gruodžio 4 d.
Auditorius: UAB "Ernst & Young Baltic"
Akcijų įtraukimo į Einamąjį prekybos sąrašą data: 1996 m. balandžio 23 d.

Trumpai apie bendrovę
AB "Lietuvos energija" – strateginės svarbos šalies bendrovė, įregistruota 1995 metais, perorganizavus VĮ "Valstybinė energetikos sistema" . 1997 m. nuo AB "Lietuvos energija" buvo atskirtos šilumos tiekimo įmonės bei Vilniaus ir Kauno termofikacinės elektrinės. 2001 m. įgyvendinant ES direktyvas, Lietuvos elektros ūkis buvo pritaikytas konkurencinei Europos elektros rinkai - bendrovė reorganizuota atskiriant elektros gamybos, perdavimo bei skirstymo veiklas, sukurtos naujos keturios bendrovės. AB "Lietuvos energija" tęsia veiklą kaip vienintelis perdavimo sistemos ir rinkos operatorius: prižiūri ir plečia elektros energijos perdavimo tinklą; užtikrina elektros gamybos ir sunaudojimo balansą, elektros perdavimą iš Lietuvos elektrinių skirstomųjų tinklų bendrovėms ir stambiesiems vartotojams; koordinuoja Lietuvos energetikos sistemos darbą, vykdo elektros eksportą, importą ir tranzitą; organizuoja prekybą elektra.
Pagrindinė bendrovės paskirtis - patikimas ir efektyvus elektros energijos perdavimas ir energetikos sistemos stabilumas Lietuvoje. AB "Lietuvos energija" dirba 1140 darbuotojų. Vienas svarbiausių AB "Lietuvos energija" tikslų – integruoti Lietuvos energetikos sistemą į bendrąją Europos elektros rinką. Bendrovė planuoja sujungti Lietuvos ir Lenkijos energetikos sistemas, svarsto Lietuvos bei Švedijos sistemų sujungimo galimybes, dalyvauja bendrame tarptautiniame Baltijos šalių ir Suomijos projekte, sujungiant Estijos ir Suomijos energetikos sistemas.

Kontaktai:
Adresas: Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 20 82
Faksas: (8 5) 212 67 36
Elektroninis paštas: [email protected]
Tinklapio adresas: http://www.lietuvosenergija.lt
Kontaktiniai asmenys: Daiva Navickienė (Iždo skyriaus viršininkė)
Aurelija Trakšelienė (Išorinių ryšių ir informacijos departamento direktoriaus pavaduotoja)

Vadovybė

GIEDRUOLĖ GUOBIENĖ Vyr. finansininkė
VYTENIS KUDINSKAS Finansų ir administravimo departamento direktorius
DALIUS MISIŪNAS generalinis direktorius
KĘSTUTIS ŽILĖNAS Valdybos narys
ALOYZAS VITKAUSKAS Valdybos narys
ŠARŪNAS VASILIAUSKAS Valdybos narys
ARVYDAS DARULIS Valdybos pirmininkas

Pagrindiniai akcininkai

UAB Visagino atominė elektrinė 97.50% (477.05 M)
Kiti akcininkai 2.5% (12.23 M)

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė

NASDAQ Vilnius akcijų Fundamentali Analizė