Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

LEN1L - "Lietuvos energija"

mikutis
mikutis
Rašyti privačią žinutę

246 žinutės
( +34 / -26 )

Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį
Dėl arbitražo

Suomijos Centrinių Prekybos Rūmų Arbitražo Institutas priėmė sprendimą byloje dėl elektros tiekimo 2007 m. sausio - 2008 m. vasario mėn. laikotarpiu pagal 2005 m. birželio 17 d. AB „Lietuvos energija“ ir Eesti Energia AS pasirašytą Elektros tiekimo ir priėmimo sutartį. Arbitražas nusprendė reikalavimą patenkinti iš dalies, priteisiant AB „Lietuvos energija“ sumokėti Eesti Energia AS 4,8 mln. eurų, kas sudaro 52,8 proc. reikalautos sumos, taip pat palūkanas bei atlyginti dalį su procesu susijusių išlaidų.
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4092 žinutės
( +294 / -312 )

Ledai pajudėjo:

2009 m. liepos 15 d. Lietuva, Latvija ir Švedija pateikė paraišką Europos Komisijai dėl „NordBalt“ projekto finansavimo. Paraišką teikė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), konsorciumo su AB „Lietuvos energija“ vardu, „Latvenergo“ (Latvija) ir „Svenska Kraftnat“ (Švedija). Numatoma Europos Sąjungos parama projektui sudarys 175 mln. eurų. Iš jų 44 mln. eurų Latvijos vidaus tinklams, 131 mln. eurų - jungčiai tarp Švedijos ir Lietuvos. 2016 metų pavasarį planuojamo užbaigti projekto tikslas - sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo sistemas, nutiesiant apie 350 km ilgio kabelį Baltijos jūros dugnu su elektros energijos keitiklių stotimis abiejose šalyse. Preliminari projekto vertė -516-738 mln. eurų.

Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4092 žinutės
( +294 / -312 )

 Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimas

AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. rugsėjo 8 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas įvyks didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Pradžia - 10.00 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2009 m. rugsėjo 1 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimas.

2. AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių steigimas.

3. Dėl elektros energijos perdavimo įrenginių naudojimo (nuomos).

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai galės susipažinti nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. AB „Lietuvos energija“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 114 kabinete darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. taip pat bus skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.lpc.lt. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Finansų planavimo ir iždo skyrius finansų kontrolierius Rimantas Šukys, tel. +370 5 2782315

Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
mikutis
mikutis
Rašyti privačią žinutę

246 žinutės
( +34 / -26 )

Idomiai cia vystosi

 

Energetikos ministerija: EK gali įpareigoti grąžinti valstybei "NDX energijos" įnašą į "Leo"

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS). Jei paaiškėtų, kad steigiant nacionalinę energetikos bendrovę "Leo LT" privataus kapitalo bendrovė "NDX energija" dėl neteisingo jos įnašo įvertinimo gavo per didelę akcijų dalį, tai būtų laikoma valstybės pagalba. Todėl Europos Komisija gali įpareigoti ją sugrąžinti Lietuvos valstybei.

Pagal ES teisę neteisėtai gauta valstybės pagalba grąžinama arba už ją primokama.

Tokia išvadą daro teisininkai, parengę atsakymus Europos Komisijai dėl "Leo LT" steigimo sandorio, įmonių vertės nustatymo bei VST privatizavimo, BNS pranešė energetikos ministro atstovas spaudai Kęstutis Jauniškis.

"Vyriausybė atsižvelgs į Europos Komisijos išvadas, ir jei bus nustatyta, jog "Leo LT" buvo galimai sukurta pažeidžiant Europos Bendrijos steigimo sutarties reikalavimus, arba jei bus nustatyta, jog buvo suteikta neteisėta valstybės pagalba, valstybė imsis priemonių situacijai ištaisyti ir vertins neteisėtai suteiktos valstybės pagalbos grąžinimo sąlygas", - rašoma išvadose.

Ūkio ir Energetikos ministerijos trečiadienį išsiuntė atsakymą Europos Komisijai, paprašiusiai Vyriausybės pateikti jai išsamią papildomą informaciją apie "Leo LT" steigimo sandorio struktūrą, įmonių vertės nustatymą bei VST privatizavimą ir įmonės plėtrą 2003-2007 metais.

Europos Komisija bendrovės "Leo LT" steigimo aplinkybėmis europarlamentarės Onos Juknevičienės prašymu susidomėjo pernai vasarą.

77 proc. Vakarų skirstomųjų tinklų akcijų paketas 2003 metais privatizuotas už 539,8 mln. litų, o 2008 metų sandoryje 97 proc. 

paketas įvertintas jau 2,734 mlrd. litų.

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas antradienį pareiškė, kad VST turto ir veiklos vertinimas lems, kokia dalis įnašo kuriant "Leo LT" 

bus grąžinta privačiai akcininkei "NDX energijai".

"VST (tuometiniai Vakarų skirstomieji tinklai - BNS) buvo privatizuojami pačios įmonės lėšomis, kas prieštaravo tada veikusiems įstatymams - tokia yra teisininkų išvada, ir būtent remiantis šia išvada mes norime pradėti vertinimo procesą. Ji yra labiausiai prasiskolinusi įmonė, tai rodo finansinės ataskaitos. Be to, kelia klausimų įmonės techninė būklė, kuri, ekspertų vertinimu, yra prastesnė nei Rytų skirstomųjų tinklų ar "Lietuvos energijos", - Lietuvos radijo laidoje "Dienos tema" antradienį sakė A.Sekmokas.

Anot jo, ruošiantis likviduoti "Leo LT", teisininkai ir analitikai vertina visą procesą - VST privatizavimą, trijų įmonių turto perkainojimą, jo pagrindu padidintus elektros tarifus, taip pat įmonių vertinimą atsižvelgiant į būsimus pinigų srautus.

A.Sekmokas dar kartą pakartojo, kad Vyriausybei nepriimtinas restitucijos kelias, kai "NDX energijai" būtų grąžintos VST akcijos ir maždaug 608 mln. litų dividendų, kuriuos VST sumokėjo pernai liepą didžiausiai savo akcininkei "Leo LT".

"Aš manau, būtų labai patrauklus kelias, jeigu "NDX energijai" būtų grąžintos VST akcijos ir dar sumokėta 600 mln. litų. Dabar, esant finansinėse rinkose tokia situacijai, 600 mln. litų yra visiškai kita vertė negu kad buvo kažkada. Antra, iš tikrųjų 600 mln. litų grąžinimas nebūtų visiškai pagrįstas, kadangi tie 600 mln. litų dividendų buvo išmokėti tada, kai VST jau buvo "Leo LT" dalimi. Tai yra teisinis ir finansinis klausimas, į kurį atsakys ekspertai. Todėl ir einama tuo keliu - atskirti Kauno hidroelektrinę ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, tada įvertinus turtą būtų rengiami sprendimai dėl turto padalijimo", - kalbėjo energetikos ministras.

"Leo LT" buvo įsteigta pernai gegužę, sujungus valstybės valdomas įmones "Lietuvos energija" ir RST bei privataus kapitalo bendrovę VST, kurią valdė "NDX energija".

Vyriausybė valdo 61,7 proc., "NDX energija" - 38,3 proc. "Leo LT" akcijų.

killing_fields
Rašyti privačią žinutę

75 žinutės
( +30 / -46 )

Pacta sunt servanda ir viskas pasakyta. Sekmoko teiginys - tai tik blefas ir piaras žiniasklaidai, pasimaivymas, koks jis yra karžygys ir stoja prieš LEO.lt. Juokas ima iš tokių klounų - ir visas tai interviu jo grynas fiasko, imho.

Sutarčių reikia laikytis. respect Leo.lt susitariančiai šaliai (aka Maksimos valdybai), kad sugebėjo, padedama LSDP, pasirašyti tokią naudingą sau sutartį. MAno nuomone, jau ir tai būtų gerai, kad NDX atgautų tik tai, ką įdėjo, nes sutartis nutraukiama dėl kitos šalies kaltės\noro\pareiškimo. O čia veikia civilinės teisės principai ir leidžiama viskas, kas neuždrausta. Kaip galima netaikyti retitucijos (o dar yra nuostolių (tiesioginių ir netiesioginių) atlyginimas, jei veikianti ir  galiojanti sutartis, kuri pasirašyta tarp JA ir Valstybės (abi šalys žino, ką daro)?

Aš 100% prieš LEO.lt, bet to, kad po gerb. Adamkaus pritarimo ir aktyvios LSDP demagogijos bus kitaip net negalėjau tikėtis. duokdie, kad tik greičiau išformuotų!


Paskutinį kartą redagavo: killing_fields (2009-08-26 20:22)
mikutis
mikutis
Rašyti privačią žinutę

246 žinutės
( +34 / -26 )

 Cia kazkoks rimtas zaidimas  

 Paskelbta: 2009-08-27 09:42:56 CEST

VST AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinė bendrovė VST pateikė ieškinį prieš UAB „NDX energija“.

 2009 m. rugpjūčio 25 d. akcinė bendrovė „VST“ pateikė Vilniaus apygardos teismui civilinį ieškinį dėl 520 830 706 litų priteisimo iš UAB „NDX energija“.

Ieškinyje nurodoma, jog privatizavus akcinę bendrovę „VST“, UAB „NDX energija“ iš bankų gautas paskolas perkėlė akcinei bendrovei „VST“, ir taip esminę akcinės bendrovės „VST“ privatizavimo kainą realiai sumokėjo ne UAB „NDX energija“, o pati akcinė bendrovė „VST“. Tokiu būdu, akcinės bendrovės „VST“ įsigijimas faktiškai buvo finansuotas ne UAB „NDX energija“ lėšomis, o pačios akcinės bendrovės „VST“ lėšomis. Akcinės bendrovės „VST“ manymu, tuo buvo pažeistos Akcinių bendrovių įstatymo bei ES direktyvų nuostatos, draudžiančios bendrovės lėšomis finansuoti savų akcijų įsigijimą. Pagal galiojančius įstatymus, nustatytais terminais teismas turėtų spręsti ieškinio klausimą.

takeshy
Rašyti privačią žinutę

322 žinutės
( +31 / -68 )

Kauno HE ir Kruonio HAE atskirs nuo Lietuvos energijos 

kaip tai atsispindes kainoje ir kaip bus su smulkiais akcininkais, gal kas minciu turi?


Paskutinį kartą redagavo: takeshy (2009-09-30 00:24)
as.tadas
Rašyti privačią žinutę

5 žinutės

nu va... lygtais viskas juda gera kryptimi...

pereme UAB "Interlinks" tai pajudes jungties su Svedija procesas, kazkiek jau juda reikalai ir su jungtimi su Lenkija ir kazkiek dar pelningai dirba... kaip manot gal ir akciju kaina birzoje pakils?

mantis
Rašyti privačią žinutę

9 žinutės
( -1 )

Sveiki bendraminciai,
kokios mintys kyla apie LEN ? ir kokios perspektyvos?
ernetas
ernetas
Rašyti privačią žinutę

7 žinutės
( -2 )

Citatos pradžia mantis
 

 
Sveiki bendraminciai,
kokios mintys kyla apie LEN ? ir kokios perspektyvos?
 
Citatos pabaiga
Jeigu bendraminčiai, tai kodėl toks klausimas? ((:

Jeigu Kauno HE ir Kruonio HAE atskirs nuo LE, tai manau gero kainai tas neduos (:  Bet čia tik mano nuomonė.
„Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.“ - Mario Puzo
sisiuks07
Rašyti privačią žinutę

248 žinutės
( +33 / -28 )

Labai cia viskas tose imonese politizuota ir neskaidru - cia gaujos tovarisciu -socialkoncervatoriu sprendzia- kaip pabezdes tovariscius Akela taip ir bus o del to bezdalo smulkesnes gaujos stengiasi - ytaka daro - eurais ar litais
kanarele
Rašyti privačią žinutę

5 žinutės

LEN: AB „Lietuvos energija“ 2010 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=242312
Darijus
Rašyti privačią žinutę

617 žinutės
( +36 / -17 )

Citatos pradžia kanarele  
  LEN: AB „Lietuvos energija“ 2010 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=242312
Citatos pabaiga
Na pelnas tikrai geriau nei nuostoliai. Tik va kažkaip įmonės turtas sumažėjo, o grupės padidėjo???
Ne visada bus taip...
RGee
Rašyti privačią žinutę

54 žinutės
( +2 / -1 )

Plačiau apie bendrovės rezultatus: „Lietuvos energijos“ grupės pajamos per pusmetį ūgtelėjo 1 procentu
edyzma
Rašyti privačią žinutę

130 žinutės
( +8 / -8 )

Kas gali pakomentuoti kas vyksta su LEN??? Turiu gabaliuka akciju, siandien pasiziuriu, ogi vakar diena uzfiksuotas:
2010-11-25 09:00 VP įvykis
Ir puse akciju nebera... uz 0kaina .. ka as cia praleidau???
Ir matau kad tos akcijos kaip AB LITGRID atsirado,  o kiek zinau nuo LEN buvo atskirtas LITGRID ir ju nominalas bus 1Lt????? Idomu, kodel 50% nukabino, kodel ne 90%, ne 30% , automatiskai nuostoli didziuli gavau...
Kas turi kokiu minciu?

Dekui, uz pagalba

Paskutinį kartą redagavo: edyzma (2010-11-26 10:39)
Ka dave dievas - ta atims tik chirurgas
Diletantas2
Rašyti privačią žinutę

250 žinutės
( +43 / -23 )

LEN išskaidyta. Atskirta nauja įmonė Litgrid turtas. Gavai dviejų įmonių akcijų. Ligrid turto akcijų kaina bus aiški, kai po gruodžio 15 bus pradėta prekiauti akcijomis biržoje. Atrodo, kad Litgrid turtas turi geresnių perspektyvų už LEN, tai ir akcijų kaina turėtų klostytis aukštesnė, nei LEN.
RGee
Rašyti privačią žinutę

54 žinutės
( +2 / -1 )

Plačiau apie rezultatus - „Lietuvos energijos“ grupės pelnas per 9 mėnesius šoktelėjo virš 2 kartų
mikutis
mikutis
Rašyti privačią žinutę

246 žinutės
( +34 / -26 )

 Sveiki,

gal kas patars, kaip apskaiciuoti LEN ir LITGRID akciju savikaina po imoniu atskyrimo:

pvz.
pries atskyrima LEN savikaina buvo X Lt/akcijai

po atskyrimo LEN savikaina ?
po atskyrimo LITGRID savikaina ?

ACIU
Rojus
Rašyti privačią žinutę

123 žinutės
( +13 / -2 )

 Išskaidytų įmonių akcijos padalintos proporcingai – dabartiniai LE akcininkai už turimas 1.000 akcijų gavo 492,4 LE akcijų ir 507,6 naujosios įmonės LT akcijų. LT tapo dabar perdavimo sistemos operatorės veiklą vykdančios LE antrinės įmonės „Litgrid“ savininke. Antrame etape planuojama sujungti abi įmones į vieną, paliekant pavadinimą „Litgrid“.

http://vz.lt/straipsnis/2010/12/22/Vilniaus_birzoje_-_debiutas
Disclosure: APG1L 45.12%, TEO1L 20.51%, SPY 12.55%, VWO 11.24%, OAMOBBF1L 4.11%, SFGAT 2.67%, LDJ1L 2.65%, UKB1L 1.15%.
mikutis
mikutis
Rašyti privačią žinutę

246 žinutės
( +34 / -26 )

 o sis santykis 492,4 / 507,6 galioja ir akciju kiekiui ir savikainai?

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius