Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEN: CORRECTION: Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ veiklos atskyrimo sąlygas

Spekuliantai.lt | 2010-09-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2001
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Energija AB, LEN
LEN: CORRECTION: Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ veiklos atskyrimo sąlygas

Lietuvos Energija AB Pranešimas apie esminį įvykį 27.09.2010

CORRECTION: Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
veiklos atskyrimo sąlygas

Pataisyta: ištaisyta korektūros klaida priedo failo pavadinime

Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ (juridinio asmens kodas - 220551550,
teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14,
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ
Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje, PVM
mokėtojo kodas LT205515515, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000117681) (toliau
- Bendrovė) informuoja, kad 2010 m. rugsėjo 24 d. Bendrovės valdyba apsvarstė
ir pritarė parengtam atskyrimo sąlygų projektui. Atskyrimo sąlygų projektą
Bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi 2010 m. birželio 18 d. Bendrovės
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Bendrovė, kurios veiklos dalis (tame tarpe turtas, teisės ir pareigos),
apimanti tiek Bendrovės tiesiogiai, tiek netiesiogiai (per dukterines
bendroves) vykdomą perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, elektros rinkos
operatoriaus veiklą ir dalį su perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma veikla
susijusios informacinių technologijų bei kitos elektros energetikos veiklos,
bus atskirta ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu bus
sukuriama tokios pačios teisinės formos nauja bendrovė - LITGRID turtas AB
(juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus
suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus LITGRID turtas AB, teisinė
forma - akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas
LITGRID turtas AB akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių
depozitoriume) (toliau - LITGRID turtas AB).

Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Po atskyrimo toliau
tęsiantis savo veiklą juridinis asmuo - akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“, po
atskyrimo savo veiklą pradėsiantis juridinis asmuo - LITGRID turtas AB.

Bendrovės atskyrimas yra vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo 71 str. 1 d. numatytu atskyrimo būdu - kai bendrovės, kuri tęsia
veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų
pagrindu kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės,
t.y. atskyrimas vykdomas atskiriant Bendrovės veiklos dalį, kaip turto, teisių
ir pareigų visumą, kuri organizaciniu požiūriu sudaro autonomišką ekonominį
vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra,
kurios pagrindu yra kuriama nauja bendrovė LITGRID turtas AB.
Atskyrimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl
Bendrovės atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
Atskiriama Bendrovės veiklos dalis (atskyrimo metu sukuriamai LITGRID turtas AB
perduodamas Bendrovės turtas, teisės ir pareigos) pereis atskyrimo metu
sukuriamai LITGRID turtas AB nuo atitinkamo turto, teisių ir pareigų perdavimo
- priėmimo akto ar perdavimo-priėmimo aktų (toliau - Perdavimo-priėmimo aktas)
pasirašymo momento. Nuo Perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento
atskiriamos dalies sudėtyje esančios teisės ir pareigos pagal sandorius bei
sudaryti sandoriai pereis atskyrimo metu sukuriamai naujai bendrovei LITGRID
turtas AB ir taps LITGRID turtas AB teisėmis ir pareigomis bei sudarytais
sandoriais, taip pat perduodamas turtas, teisės ir pareigos bei sandoriai bus
įtraukti į LITGRID turtas AB buhalterinę apskaitą. Planuojama atskyrimo metu
sukuriamai bendrovei LITGRID turtas AB perduoti turtą, teises bei pareigas,
susijusias su nuo Bendrovės atskiriama veiklos dalimi, 2010 m. gruodžio 1
dienai, tačiau ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 1 d.

Su Bendrovės atskyrimo sąlygomis (tame tarpe ir visais jos priedais), po
atskyrimo tęsiančios veiklą Bendrovės ir pradėsiančios veiklą LITGRID turtas AB
įstatų projektais, Bendrovės praėjusių 3 paskutinių finansinių metų finansinių
ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, tarpiniu finansinių ataskaitų
rinkiniu, sudarytu 2010 m. birželio 30 d., atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita
bei Bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą atskyrimą galima
susipažinti nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. iki įvyksiančio Bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl Bendrovės atskyrimo sąlygų
patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų ir apie kurį bus pranešta Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, pirmadieniais - ketvirtadieniais
nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadienį nuo 7.30 val. iki 15.15 val., adresu:
Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba naujose Bendrovės patalpose
Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendrovės atskyrimo sąlygos
ir kiti su atskyrimu susiję dokumentai taip pat bus skelbiami Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius bei Bendrovės
internetinėje svetainėje http://www.le.lt ir apie tai pranešama dienraštyje
„Verslo žinios“.

Renata Gaudinskaitė, tel. +370 5 278 24211. 23 priedas sutartys i etp.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320526)
2. 17 priedas lg turtas darbuotojai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320520)
3. audito ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320532)
4. 13a_etp_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320512)
5. 24 priedas sutartys i tetas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320527)
6. 14c_tic_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320513)
7. 15a_tvi_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320521)
8. atskyrimo_salygos.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320533)
9. 16_sviesolaidiniu_liniju_sarasas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320522)
10. 21 priedas zemes nuoma i pso.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320528)
11. 14b_tic_turto_sarasa.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320516)
12. 5 priedas auditoriu perzvalgos ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320502)
13. 19 priedas tetas_darbuotojai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320523)
14. 10b_pso_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320508)
15. 18 priedas etp_darbuotojai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320524)
16. 11_registruotinas_pso_turtas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320519)
17. 12b_tetas_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320511)
18. 6 priedas_vas_israsas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320505)
19. 1 priedas skiriamieji balansu 2010 birzelio 30 principai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320500)
20. 20 priedas sutartys i pso.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320529)
21. 15b_tvi_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320525)
22. 22 priedas servitutai i pso.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320530)
23. valdybos ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320534)
24. 7 priedas_le istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320507)
25. 3 priedas galutiniu skiriamuju balansu principai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320503)
26. 14a_tic_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320514)
27. 13b_etp_turto_sarasa.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320515)
28. 25 priedas studiju sarasas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320531)
29. 10a_pso_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320506)
30. 2 priedas skiriamasis balansas 2010 06 30.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320501)
31. 12c_tetas_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320517)
32. 12a_tetas_turto_sarasai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320518)
33. 8 priedas pso turto imones istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320509)
34. 9_pso_atsargu_sarasas_galutinis.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320510)
35. 4 priedas bendroves 2010-06-30 finansines ataskaitos.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320504)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital