Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEN: Informacija apie AB „Lietuvos energija“ valdybos susirinkimą

Spekuliantai.lt | 2010-06-18 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1525
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Energija AB, LEN
LEN: Informacija apie AB „Lietuvos energija“ valdybos susirinkimą

Lietuvos Energija AB Pranešimas apie esminį įvykį 18.06.2010

Informacija apie AB „Lietuvos energija“ valdybos susirinkimą

AB "Lietuvos energija" valdyba 2010 m. birželio 18 d. posėdyje nusprendė
sušaukti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą, kuris įvyks 2010 m. liepos 21 d., 10.00 val. A. Juozapavičiaus g.
13, Vilnius. Valdyba nustatė, kad 2010 m. liepos 21 d. šaukiamo akcinės
bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos diena yra 2010 m. liepos 14 d. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
valdyba patvirtino tokią 2010 m. liepos 21 d. šaukiamo bendrovės neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ dukterinės įmonės įsteigimo ir tapimo kitų įmonių
dalyve ir (ar) steigėja.
2. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo padidinimo.
3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo.
4. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo 2010 metams.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas
bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m.
liepos 20 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą.
Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam
asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius
su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus,
susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai
leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro.
Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau
kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos.
Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises,
kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 20 d. darbo
dienos pabaigos (16.30 val.).

Sigitas Baltuška
Komunikacijos skyriaus vadovas
AB „Lietuvos energija"
A. Juozapavičiaus g.13
LT-09311 Vilnius
T. +370 5 278 2442
sigitas.baltuska@lpc.lt
www.le.lt

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB