Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų

Spekuliantai.lt | 2010-04-23 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1361
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 23.04.2010

Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų
sprendimų

1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2010 m. balandžio 23 d., priimti šie nutarimai:

1.1. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2009
m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo
AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.2. Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie komiteto veiklą.

1.3. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.4. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas.

1.5. Patvirtinti 2009 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

2010 m. balandžio 23 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,152 Lt (0,044 EUR)
dydžio dividendus vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai už 2009 m. Dividendus
turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną, t.y. 2010
m. gegužės 7 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per
Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“ (telefonas
pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4
dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos.

1.6. Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr.VII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ naują
įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų
atskirų punktų pakeitimo). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių
Viktorą Valentukevičių (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją
ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su naujos įstatų redakcijos
registracija Juridinių asmenų registre.

1.7. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus baigiasi 2007
m. balandžio 18 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos
kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą: dr.Valery Golubev, dr. Achim
Saul, Kirill Seleznev, Joerg Tumat ir naujos valdybos nariais išrinkti: Uwe
Fip, dr. Peter Frankenberg, dr.Valery Golubev, Kirill Seleznev, Romą Švedą.

1.8. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto
sudarymo ir veiklos nuostatus, Audito komiteto kadencija yra lygi ją
pasiūliusios valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą:
Juozą Kabašinską ir Daivą Petrovienę (buvusią Daivą Petrauskaitę) ir naujo AB
„Lietuvos dujos“ Audito komiteto nariais išrinkti: Juozą Kabašinską
(nepriklausomu nariu) ir Agnę Žičiūtę. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį
direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto nariais
paslaugų teikimo sutartis.

2. AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje, įvykusiame 2010 m. balandžio 23 d.
priimtas nutarimas:

2.1. Valdybos pirmininku išrinkti dr. Valery Golubev, valdybos pirmininko
pavaduotoju dr. Peter Frankenberg. Paskirti generaliniu direktoriumi Viktorą
Valentukevičių.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti
Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės
tinklalapyje (www.dujos.lt).

Įgalioti asmenys:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35
Algirdas Mikulėnas
Sekretoriato viršininkas
tel. (8 5) 236 02 161. pelno_paskirstymas_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303568)
2. metinis_pranesimas_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303566)
3. nauji_istatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303567)
4. kodekso_forma_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303565)
5. fin_ataskaitos_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303564)
6. ak_informacija_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303562)
7. atsak_asm_patv_met_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303563)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital